MythTV  master
AVCVideoDescriptor Member List

This is the complete list of members for AVCVideoDescriptor, including all inherited members.

AVC24HourPicture(void) constAVCVideoDescriptorinline
AVCCompatible(void) constAVCVideoDescriptorinline
AVCStill(void) constAVCVideoDescriptorinline
AVCVideoDescriptor(const unsigned char *data, int len=300)AVCVideoDescriptorinlineexplicit
ConstraintSet0(void) constAVCVideoDescriptorinline
ConstraintSet1(void) constAVCVideoDescriptorinline
ConstraintSet2(void) constAVCVideoDescriptorinline
descrDump(const QString &name) constMPEGDescriptor
DescriptorLength(void) constMPEGDescriptorinline
DescriptorTag(void) constMPEGDescriptorinline
DescriptorTagExtension(void) constMPEGDescriptorinline
DescriptorTagString(void) constMPEGDescriptor
Find(const desc_list_t &parsed, uint desc_tag)MPEGDescriptorstatic
FindAll(const desc_list_t &parsed, uint desc_tag)MPEGDescriptorstatic
FindBestMatch(const desc_list_t &parsed, uint desc_tag, QMap< uint, uint > &langPref)MPEGDescriptorstatic
FindBestMatches(const desc_list_t &parsed, uint desc_tag, QMap< uint, uint > &langPref)MPEGDescriptorstatic
FindExtension(const desc_list_t &parsed, uint desc_tag)MPEGDescriptorstatic
FramePackingSEINotPresentFlag(void) constAVCVideoDescriptorinline
hexdump(void) constMPEGDescriptor
IsValid(void) constMPEGDescriptorinline
LevelIDC(void) constAVCVideoDescriptorinline
m_dataMPEGDescriptorprotected
MPEGDescriptor(const unsigned char *data, int len=300)MPEGDescriptorinlineexplicit
MPEGDescriptor(const std::vector< uint8_t > &data)MPEGDescriptorinlineexplicit
MPEGDescriptor(const unsigned char *data, int len, uint tag)MPEGDescriptorinline
MPEGDescriptor(const std::vector< uint8_t > &data, uint tag)MPEGDescriptorinline
MPEGDescriptor(const unsigned char *data, int len, uint tag, uint req_desc_len)MPEGDescriptorinline
operator const unsigned char *() constMPEGDescriptorinline
Parse(const unsigned char *data, uint len)MPEGDescriptorstatic
ParseAndExclude(const unsigned char *data, uint len, int excluded_descid)MPEGDescriptorstatic
ParseOnlyInclude(const unsigned char *data, uint len, int excluded_descid)MPEGDescriptorstatic
ProfileIDC(void) constAVCVideoDescriptorinline
size(void) constMPEGDescriptorinline
toString() const overrideAVCVideoDescriptorvirtual
toStringPD(uint priv_dsid) constMPEGDescriptorvirtual
toStringXML(uint indent_level) constMPEGDescriptorvirtual
~MPEGDescriptor()=defaultMPEGDescriptorvirtual