Ticket #10459: Norwegian_NB_mythweb_translation.diff

File Norwegian_NB_mythweb_translation.diff, 5.0 KB (added by rune.evjen@…, 9 years ago)

Norwegian Bokmål Mythweb translation update

Line 
1diff --git modules/_shared/lang/Norwegian_NB.lang modules/_shared/lang/Norwegian_NB.lang
2index b9efd16..a5444ed 100644
3--- modules/_shared/lang/Norwegian_NB.lang
4+++ modules/_shared/lang/Norwegian_NB.lang
5@@ -139,6 +139,7 @@
6 "Allows you to search through other database tables when using a power search"
7     Gir deg mulighet til Ã¥ sÞke gjennom andre databasetabeller ved bruk av ekstra kraftig sÞkemetode
8 "An error occurred while adding your playlist."
9+    En feil oppstod nÃ¥r spillelisten din skulle legges til.
10 "and"
11     og
12 "Any"
13@@ -186,6 +187,7 @@
14 "Back"
15     Tilbake
16 "Back Tab"
17+    Fane tilbake
18 "Back to the program listing"
19     Tilbake til programoversikten
20 "Back to the recorded programs"
21@@ -271,6 +273,7 @@
22 "Check for duplicates in"
23     Kontroller for dubletter i
24 "Children's Movies"
25+    Barnefilmer
26 "Choose Genre.."
27     Velg sjanger..
28 "Choose Type"
29@@ -288,11 +291,13 @@
30 "Closed Captioning"
31     Undertekster
32 "color"
33+    farge
34 "Commands"
35     Kommandoer
36 "Commands:"
37     Kommandoer:
38 "Commercial free"
39+    Reklamefri
40 "Commercials Flagged"
41     Reklamer er markert
42 "commfree"
43@@ -452,6 +457,7 @@
44 "Error"
45     Feil
46 "Error contacting server to retrieve metadata."
47+    Feil, kunne ikke kontakte tjener for Ã¥ hente metadata.
48 "error: playgroup $1 exists"
49     feil: avspillingsgruppen $1 eksisterer
50 "Errored"
51@@ -493,6 +499,7 @@
52 "First recording"
53     FÞrste opptak
54 "First showing"
55+    FÞrste visning
56 "First showing of each episode"
57     FÞrste visning av hver episode
58 "Flag Commercials"
59@@ -560,6 +567,7 @@
60 "Hide"
61     Skjul
62 "High definition"
63+    High definition
64 "Home"
65     Hjem
66 "Hosted by"
67@@ -571,6 +579,7 @@
68 "hue"
69     fargetone
70 "Identifiable episode"
71+    Identifisert episode
72 "Ignore generic shows"
73     Ignorer generiske sendinger
74 "Ignore scheduled shows"
75@@ -613,6 +622,7 @@
76 "Insert"
77     Legg til
78 "Internet Reference #"
79+    Internett referansenummer
80 "Jump"
81     GÃ¥
82 "Jump Points"
83@@ -687,6 +697,7 @@
84 "Logs"
85     Logger
86 "Look up Metadata"
87+    slÃ¥ opp metadata
88 "Low Space"
89     Lite plass
90 "Manual"
91@@ -698,8 +709,11 @@
92 "Max star rating for movies"
93     Maksimalt antall stjerner for film
94 "Metadata Home Page"
95+    Metadata hjemmeside
96 "Metadata Lookup"
97+    Metadata oppslag
98 "Metadata Lookup Error"
99+    Oppslagsfeil for metadata
100 "minutes"
101     minutter
102 "Missing Cover"
103@@ -786,6 +800,7 @@
104 "New"
105     Ny
106 "New episode"
107+    Ny episode
108 "New episodes only"
109     Kun nye episoder
110 "New Group"
111@@ -807,6 +822,7 @@
112 "No matching programs found."
113     Ingen matchende programmer funnet.
114 "No metadata results found."
115+    Ingen metadata resultater funnet.
116 "No Public Playlists"
117     Ingen tilgjengelige spillelister
118 "No recording schedules have been defined."
119@@ -834,6 +850,7 @@
120 "Off"
121     Av
122 "OK"
123+    OK
124 "Only a certain channel number"
125     Kun et bestemt kanalnummer
126 "Only channels marked as commercial free"
127@@ -841,6 +858,7 @@
128 "Only channels that carry a specific station"
129     Kun kanaler som har en spesiell stasjon
130 "Only display favorite channels"
131+    Bare vis favorittkanaler
132 "Only match commercial-free channels"
133     Finn kun reklamefrie kanaler
134 "Only match HD programs"
135@@ -934,7 +952,9 @@
136 "Playlists"
137     Spillelister
138 "Please enter an IMDB number or a title to do another search"
139+    Vennligst legg til et IMDB nummer eller en tittel for Ã¥ foreta et nytt sÞk
140 "Please wait for the pending AJAX request"
141+    Vennligst vent pÃ¥ AJAX-forespÞrsel
142 "Plot"
143     Plott
144 "Plot:"
145@@ -946,6 +966,7 @@
146 "Possible conflicts with this show"
147     Mulige konflikter for denne sendingen
148 "Post Processing"
149+    Etterprosessering
150 "Power"
151     Kraftig
152 "Power Search"
153@@ -971,6 +992,7 @@
154 "Previous recordings"
155     Tidligere opptak
156 "Prime time"
157+    Beste sendetid
158 "Priority for a category"
159     Prioritet for en kategori
160 "Priority for a category type"
161@@ -1238,10 +1260,13 @@
162 "Searches will be performed against the title of all TV shows"
163     SÞk vil bli utfÞrt mot tittelen i alle TV sendinger
164 "Seas/Ep"
165+    Ses./Ep.
166 "Season"
167     Sesong
168 "Select the correct show"
169+    Velg riktig sending
170 "Server returned invalid data when attempting to retrieve metadata."
171+    Tjeneren returnerte ugyldige data under henting av metadata.
172 "Server Statistics"
173     Tjenerstatistikk
174 "Set Host"
175@@ -1361,15 +1386,19 @@
176 "The requested recording schedule has been deleted."
177     Det planlagte opptaket er slettet.
178 "themoviedb"
179+    themoviedb
180 "There are no items in this Playlist!"
181     Det er ingen elementer i denne spillelisten!
182 "There was a problem saving your playlist"
183     Det oppstod et problem under lagring av spillelisten din
184 "TheTVDB"
185+    TheTVDB
186 "This episode"
187+    Denne episoden
188 "This playlist is already loaded!"
189     Denne spillelisten er allerede Ã¥pnet!
190 "This series"
191+    Denne serien
192 "This will overwrite your current, unsaved playlist. Are you sure you want to continue?"
193     Dette vil overskrive din gjeldende spilleliste. Er du sikker pÃ¥ du vil fortsette?
194 "Thursday"
195@@ -1568,6 +1597,7 @@
196 "Written by"
197     Skrevet av
198 "xmltvid"
199+    xmltvid
200 "Year"
201     Ã…r
202 "Year:"