Ticket #10563: mythweb_cs_update0.25.patch

File mythweb_cs_update0.25.patch, 26.3 KB (added by srsen75@…, 9 years ago)

cs translation update for mythweb

 • modules/_shared/lang/Czech.cat

  diff --git a/modules/_shared/lang/Czech.cat b/modules/_shared/lang/Czech.cat
  index 0eb9955..af2de56 100644
  a b  
  11"Action"
  2     Action
   2    Akční
  33    \b(?:action|adven)
  44"Adult"
  5     Adult
   5    ErotickÃœ
  66    \b(?:adult|erot)
  77"Animals"
  8     Animals
   8    O zvířatech
  99    \b(?:animal|tiere)
  1010"Art_Music"
  11     Art_Music
   11    Hudební
  1212    \b(?:art|dance|music|cultur)
  1313"Business"
  14     Business
   14    Biznis
  1515    \b(?:biz|busine)
  1616"Children"
  17     Children
   17    DětskÃœ
  1818    \b(?:child|infan|animation|deti)
  1919"Comedy"
  20     Comedy
   20    Komedie
  2121    \b(?:comed|entertain|sitcom|zabava)
  2222"Crime_Mystery"
  23     Crime / Mystery
   23    Krimi / Mysteriózní
  2424    \b(?:crim|myster)
  2525"Documentary"
  26     Documentary
   26    Dokumentární
  2727    \b(?:doc|dokument)
  2828"Drama"
  2929    Drama
  3030    \b(?:drama)
  3131"Educational"
  32     Educational
   32    Vzdělávací
  3333    \b(?:edu|interests)
  3434"Food"
  35     Food
   35    Vaření
  3636    \b(?:food|cook|drink)
  3737"Game"
  38     Game
   38    Herní
  3939    \b(?:game)
  4040"Health_Medical"
  41     Health / Medical
   41    Zdraví
  4242    \b(?:health|medic)
  4343"History"
  44     History
   44    HistorickÃœ
  4545    \b(?:hist)
  4646"Horror"
  47     Horror
   47    Horor
  4848    \b(?:horror)
  4949"HowTo"
  50     HowTo
   50    Jak na to
  5151    \b(?:how|home|house|garden)
  5252"Misc"
  53     Misc
   53    RůznÃœ
  5454    \b(?:special|variety|info|collect)
  5555"News"
  56     News
   56    Spravodajství
  5757    \b(?:news|current|zpravy)
  5858"Reality"
  5959    Reality
  6060    \b(?:reality)
  6161"Romance"
  62     Romance
   62    RomantickÃœ
  6363    \b(?:romance)
  6464"SciFi_Fantasy"
  6565    SciFi / Fantasy
  6666    \b(?:fantasy|sci\w*\W*fi)
  6767"Science_Nature"
  68     Science / Nature
   68    VědeckÃœ / Přírodopisní
  6969    \b(?:science|nature|environment)
  7070"Shopping"
  71     Shopping
   71    Nakupování
  7272    \b(?:shop)
  7373"Soaps"
  74     Soaps
   74    MÃœdlová opera
  7575    \b(?:soaps)
  7676"Spiritual"
  77     Spiritual
   77    Duchovní
  7878    \b(?:spirit|relig)
  7979"Sports"
  80     Sports
   80    Sport
  8181    \b(?:sport)
  8282"Talk"
  83     Talk
   83    Talk-show
  8484    \b(?:talk)
  8585"Travel"
  86     Travel
   86    Cestopisní
  8787    \b(?:travel)
  8888"Unknown"
  89     Unknown
   89    NeznámÃœ
  9090   
  9191"War"
  92     War
   92    VálečnÃœ
  9393    \b(?:war)
  9494"Western"
  9595    Western
  9696    \b(?:west)
  9797"movie"
  98     Movie
   98    Film
  9999   
 • modules/_shared/lang/Czech.lang

  diff --git a/modules/_shared/lang/Czech.lang b/modules/_shared/lang/Czech.lang
  index 49e0d57..34ef8f6 100644
  a b  
  1 ""
   1""
  22" TRANSCODED"
  33"# Tracks"
  44    # Stopy
   
  8989"Additional tables:"
  9090    Další tabulky:
  9191"Admin Key"
   92    AdministrátorskÃœ klíč
  9293"Advanced"
  9394    Rozšířené
  9495"Advanced Options"
   
  131132    VÅ¡echny skladby
  132133"ALLOCINETYPE"
  133134"Allows you to match any string of any length (including zero length)"
   135    Povolí vyhledávání řetězců libovolné délky (včetně nulové délky)
  134136"Allows you to match on a single character"
  135137"Allows you to search through other database tables when using a power search"
  136138    Při pouÅŸití pokročilého vyhledávání umoşňuje vyhledat pomocí dalších databázovÃœch tabulek
  137139"An error occurred while adding your playlist."
   140    Při přidávání playlistu se vyskytla chyba.
  138141"and"
  139142    a
  140143"Any"
   
  164167"Audio Bitrate"
  165168    DatovÃœ tok audia
  166169"Audio for Hearing Impaired"
   170    Audio pro sluchově postiÅŸené
  167171"Audio for Visually Impaired"
   172    Audio pro zrakově postiÅŸené
  168173"Auto Expire"
  169174    Automatické vyprÅ¡ení
  170175"Auto-expire recordings"
   
  191196"Backend Status"
  192197    Stav backendu
  193198"Backspace"
   199    Krok zpět
  194200"Begin a New Search"
  195201    Začít nové hledání
  196202"brightness"
   
  238244"Category"
  239245    Kategorie
  240246"Category Legend"
   247    Popis kategorie
  241248"CC"
  242249    CC
  243250"Chan. Callsign"
   
  262269"Check for duplicates in"
  263270    Zkontrolovat duplicity
  264271"Children's Movies"
   272    Dětské filmy
  265273"Choose Genre.."
  266274    Vybrat şánr
  267275"Choose Type"
   
  276284"Close Captioned priority"
  277285"Closed Captioning"
  278286"color"
   287    barvy
  279288"Commands"
   289    Příkazy
  280290"Commands:"
   291    Příkazy:
  281292"Commercial free"
   293    Bez reklam
  282294"Commercials Flagged"
  283295    Reklamy označeny
  284296"commfree"
   
  310322"Currently Browsing:  $1"
  311323    Právě prohlíşíte:  $1
  312324"Currently Recording:  Edit"
   325    Právě se nahrává: Editovat
  313326"Custom"
   327    Vlastní
  314328"Custom Schedule"
  315329    Vlastní rozvrh
  316330"Custom Search"
   
  351365"Delete Forever"
  352366    Smazat navÅŸdy
  353367"DELETE this Saved Playlist"
   368    SMAZAT tento uloÅŸenÃœ playlist
  354369"DeleteKey"
  355370"Depending on the Search type this is where you enter actual main search commands"
   371    Vzhledem na typ vyhledávání sem můşete zadat aktuální hlavní vyhledávací příkazy
  356372"description"
  357373    popis
  358374"Description"
   
  390406"Duplicate Check method"
  391407    Metoda kontroly duplicit
  392408"Duplicates/Ignored"
   409    Duplikáty/ignorované
  393410"Earlier"
  394411    Dříve
  395412"Earlier Showing"
   
  428445"Error"
  429446    Chyba
  430447"Error contacting server to retrieve metadata."
   448    Chyba v kontaktováni serveru při získáni metadat.
  431449"error: playgroup $1 exists"
  432450    chyba: skupina přehrávání $1 existuje
  433451"Errored"
   
  436454    Chybující
  437455"Escape"
  438456"Everything"
   457    VÅ¡echno
  439458"Exec. Producer"
   459    VÃœkonnÃœ producent
  440460"Extended Check"
   461    Rozšířená kontrola
  441462"ffmpeg with MP3 support not detected"
  442463    ffmpeg s podporou MP3 nenalezen
  443464"File Size"
   
  451472"Find Day"
  452473    Najít den
  453474"Find other showings of this program"
   475    Najít další zobrazení tohoto programu
  454476"Find showings of this program"
   477    Najít zobrazení tohoto programu
  455478"Find Time"
  456479    Najít čas
  457480"Find Time must be of the format:  HH:MM:SS"
   481    Čas musí bÃœt ve formátu:  HH:MM:SS
  458482"finetune"
   483    Jemné ladění
  459484"Finished"
   485    Dokončeno
  460486"First recording"
  461487    První nahrávání
  462488"First showing"
   489    První zobrazení
  463490"First showing of each episode"
  464491    První zobrazení kaÅŸdé epizody
  465492"Flag Commercials"
  466493    Označit reklamy
  467494"FLV Width"
   495    FLV šířka
  468496"For daily recordings, 5 weekdays if a weekday, or 7 days per week if a weekend day."
  469497"For more information on the Power Search please go to:"
  470498    Pro více informací o pokročilém vyhledávání jdi na:
  471499"Force HTTP for streams"
   500    Vnutit HTTP pro streamy
  472501"Force HTTP/HTTPS port for streams"
   502    Vnutit HTTP/HTTPS port pro streamy
  473503"Forced"
   504    Vnucené
  474505"Forget Old"
  475506    Zapomeň staré
  476507"format help"
   
  498529    Google
  499530"Group timeslots every"
  500531"Guest Starring"
   532    Dále hrají
  501533"Guide rating"
  502534"Guide Settings"
  503535"Handy Predefined Searches"
   
  514546"Hide"
  515547    SkrÃœt
  516548"High definition"
   549    HD
  517550"Home"
  518551    Domů
  519552"Hosted by"
   
  524557"hue"
  525558    odstín
  526559"Identifiable episode"
   560    Identifikovatelná epizoda
  527561"Ignore generic shows"
  528562"Ignore scheduled shows"
   563    Ignorovat naplánované pořady
  529564"IMDB"
  530565    IMDB
  531566"IMDBTYPE"
   
  602637"Listings"
  603638    VÃœpisy
  604639"Load"
   640    Načíst
  605641"Load a Saved Playlist"
   642    Načíst uloÅŸenÃœ playlist
  606643"Load Playlist"
   644    Načíst playlist
  607645"Load Saved Playlists"
   646    Načíst uloÅŸené playlisty
  608647"Load this Saved Playlist"
   648    Načíst tento uloÅŸenÃœ playlist
  609649"LOADING"
   650    NAČÍTÁVÁM
  610651"Local Server Statistics"
   652    Statistiky lokálního serveru
  611653"LOCKDOWN_NOTICE"
  612654"LOCKDOWN_NOTICE_2"
  613655"Logs"
  614656    Logy
  615657"Look up Metadata"
  616658"Low Space"
   659    Málo místa
  617660"Manual"
  618661    Ručně
  619662"Match related callsigns"
  620663"matches"
   664    shody
  621665"Max star rating for movies"
  622666"Metadata Home Page"
  623667"Metadata Lookup"
   
  625669"minutes"
  626670    minuty
  627671"Missing Cover"
   672    Chybějící obal
  628673"Modify priority by star rating (0.0 to 1.0 for movies only)"
  629674"Modify priority for a station on an input"
  630675"Modify priority for all inputs on a card"
   676    Změnit priority pro vÅ¡echny vstupy na kartě
  631677"Modify priority for an input (Input priority)"
  632678"Modify priority for every card on a host"
  633679"Modify unidentified episodes"
   680    Změnit neidentifikované epizody
  634681"Monday"
  635682    Pondělí
  636683"Mono"
  637684    Mono
  638685"More"
   686    Víc
  639687"more"
   688    víc
  640689"Move Item Down in Playlist"
  641690    Posuň poloÅŸku v playlistu dolů
  642691"Move Item Up in Playlist"
   
  675724"MythWeb Skin"
  676725    Skin MythWebu
  677726"MythWeb Template"
   727    Å ablona MythWebu
  678728"MythWeb Weather."
  679729    MythWeb Počasí.
  680730"Name"
   
  682732"name"
  683733    název
  684734"Narrow Your Search"
   735    Upřesnit hledání
  685736"Never Record"
  686737    Nikdy nenahrávat
  687738"New"
  688739    NovÃœ
  689740"New episode"
   741    Nová epizoda
  690742"New episodes only"
  691743    Pouze nové epizody
  692744"New Group"
   
  694746"New Search"
  695747    Nové hledání
  696748"New Titles, Premieres"
   749    Nové tituly, premiéry
  697750"No"
  698751    Ne
  699752"NO DATA"
  700753    ŜÁDNÁ DATA
  701754"No Frontends allow remote control."
   755    Ŝádné frontendy nepovolují dálkové ovládaní
  702756"No Genre"
   757    Ŝánr
  703758"No matches found"
   759    Nebyly nalezeny şádné shody
  704760"No matching programs found."
   761    Ŝádné shodné programy nenalezeny.
  705762"No metadata results found."
   763    Nenalezeny şádné vÃœsledky metadat.
  706764"No Public Playlists"
   765    ŜádnÃœ veřejnÃœ playlist.
  707766"No recording schedules have been defined."
  708767    Ŝádné rozvrhy nahrávání nebyly definovány.
  709768"No. of recordings to keep"
   
  713772"None"
  714773    ŜádnÃœ
  715774"Not Listed"
   775    Neuveden
  716776"Notes"
   777    Poznámky
  717778"Number of episodes"
   779    Počet epizod
  718780"Number of shows"
  719781"Number of Songs"
   782    Počet písniček
  720783"Number of timeslots"
  721784"Off"
  722785"OK"
  723786"Only a certain channel number"
  724787"Only channels marked as commercial free"
   788    Jen stanice bez reklam
  725789"Only channels that carry a specific station"
  726790"Only display favorite channels"
   791    Zobrazit jenom favoritní stanice
  727792"Only match commercial-free channels"
   793    Jen shodné stanice bez reklam
  728794"Only match HD programs"
   795    Jen shodné HD programy
  729796"Only match non-recorded shows"
   797    Jen shodné nenahrané pořady
  730798"Only New Episodes"
  731799    Jen nové díly
  732800"Only one specific channel ID (Channel priority)"
  733801"Only show distinct shows"
   802    Zobrazit pouze rozdílné pořady
  734803"Only shows marked as HDTV"
   804    Jen HD pořady
  735805"Optimize Tables"
   806    Optimalizovat tabulky
  736807"or"
   808    nebo
  737809"Original Airdate"
  738810    Původně vysíláno
  739811"Originally aired between"
   812    Původně vysíláno mezi
  740813"Override"
   814    Přepsát
  741815"Page Down"
  742816"Page recorded programs"
  743817"Page Up"
  744818"Parental Level"
   819    Rodičovská úroveň
  745820"Part $1 of $2"
  746821    Část $1 z $2
  747822"Past Month"
   823    MinulÃœ měsíc
  748824"Past Week"
   825    MinulÃœ tÃœden
  749826"Past Year"
   827    MinulÃœ rok
  750828"Paused"
   829    Pozastaveno
  751830"Pending"
   831    Čekající
  752832"People"
  753833    Lidé
  754834"People Search"
   835    Hledání lidí
  755836"People Search:"
   837    Hledání lidí:
  756838"Percent of time spent recording"
   839    Procento času stráveno nahráváním
  757840"Play"
  758841    Přehrát
  759842"Play Recording on Frontend"
   843    Přehrát nahrávku na frontendu
  760844"Play this Album Now"
   845    Přehrát tento album
  761846"Play This Playlist Now"
   847    Přehrát tento playlist
  762848"Play this Playlist Now"
   849    Přehrát tento playlist
  763850"Play this Song Now"
   851    Přehrát tuto skladbu
  764852"Play Time"
   853    Čas přehrávání
  765854"Playback Group"
   855    Přehrávání skupiny
  766856"Playback Groups"
   857    Přehrávání skupin
  767858"Played %s times"
   859    Přehráno %s krát
  768860"Played once"
   861    Přehráno jednou
  769862"Playlist"
  770863    Playlist
  771864"Playlist Info"
   865    Informace o playlistu
  772866"Playlist is empty"
  773867    Playlist je prázdnÃœ
  774868"Playlist Items"
   
  784878"Playlists"
  785879    Playlisty
  786880"Please enter an IMDB number or a title to do another search"
   881    Prosím zadejte IMDB číslo nebo název pro další hledání
  787882"Please wait for the pending AJAX request"
   883    Prosím vyčkejte na čekající AJAX şádosti
  788884"Plot"
  789885"Plot:"
  790886"Pop-out player"
   887    Pop-out přehrávač
  791888"Possible conflicts"
  792889    MoÅŸné konflikty
  793890"Possible conflicts with this show"
   891    MoÅŸné konflikty tohoto pořadu
  794892"Post Processing"
   893    Post processing
  795894"Power"
  796895"Power Search"
  797896    Pokročilé vyhledávání
   
  803902"Prefer movies when shown at night"
  804903"prefer_channum"
  805904"Preferred Input"
   905    PřeferovanÃœ vstup
  806906"Presented by"
  807907"Previous Recording"
  808908    Předchozí nahrávka
  809909"Previous recordings"
  810910    Předchozí nahrávky
  811 "Prime time"
   911"Primetime"
  812912"Priority for a category"
   913    Priorita pro kategorii
  813914"Priority for a category type"
   915    Priorita pro typ kategorie
  814916"Priority for all matching titles"
   917    Priorita pro vÅ¡echny shodné názvy
  815918"Priority for any show with End Late time"
  816919"Priority for HD shows under two hours"
   920    Priorita pro HD pořady pod dvě hodiny
  817921"Priority for movies by the year of release"
   922    Priorita pro filmy podle roku uvedení
  818923"Priority when shown once"
   924    Priorita pokud se vysílá jednou
  819925"Produced by"
  820926"Profile"
  821927    Profil
   
  824930"Program Categories"
  825931    Kategorie programů
  826932"Program Detail"
   933    Detail programu
  827934"Program ID"
  828935    ID programu
  829936"Program Listing"
  830937    VÃœpis pořadů
  831938"Program Type"
   939    Typ programu
  832940"Protocol"
   941    Protokol
  833942"Queue a job"
   943    Přidat úlohu
  834944"Queued"
   945    Přidáno
  835946"Queued jobs"
   947    Přidané úlohy
  836948"Random"
   949    Náhodně
  837950"Random Items"
   951    Náhodné poloÅŸky
  838952"Random Mix Maker"
  839953"Random Type"
   954    NáhodnÃœ typ
  840955"Rating"
  841956    Hodnocení
  842957"Rating:"
  843958    Hodnocení:
  844959"Recently Added Albums"
   960    Nedávno přidané alba
  845961"Recently completed jobs"
   962    Nedávno dokončené úlohy
  846963"Recently Played Songs"
   964    Nedávno přehrávané písničky
  847965"recgroup"
  848966"Record Date"
  849967    Datum záznamu
   
  854972"Record This"
  855973    Nahrát toto
  856974"Recorded"
   975    Nahráno
  857976"Recorded Programs"
  858977    Nahrané pořady
  859978"Recording Details"
   979    Detaily nahrávání
  860980"Recording Group"
   981    Skupiny nahrávání
  861982"Recording Options"
   983    Volby nahrávání
  862984"Recording Options Help"
   985    Pomůcka volby nahrávání
  863986"Recording Priority"
  864987    Priorita nahrávání
  865988"Recording Profile"
   
  867990"Recording Schedules"
  868991    Rozvrhy nahrávání
  869992"Recording Statistics"
   993    Statistiky nahrávání
  870994"recpriority"
  871995"recstatus: cancelled"
  872     This was scheduled to be recorded but was manually canceled.
   996    Byl nastaven pro nahrávání, ale byl manuálně zruÅ¡en.
  873997"recstatus: conflict"
  874     Another program with a higher recording priority will be recorded.
   998    Bude nahrán jinÃœ program s vyšší nahrávací prioritou.
  875999"recstatus: currentrecording"
  876     This episode was previously recorded and is still available in the list of recordings.
   1000    Tahle epizoda uÅŸ byla nahrána a je stále dostupná v nahrávkách.
  8771001"recstatus: deleted"
  878     This showing was recorded but was deleted before recording was completed.
   1002    Tenhle pořad byl nahrán, ale byl vymazán před ukončením nahrávání.
  8791003"recstatus: earliershowing"
  880     This episode will be recorded at an earlier time instead.
   1004    Tahle epizoda bude nahrána v dřívějším čase.
  8811005"recstatus: force_record"
  882     This show was manually set to record this specific instance.
   1006    Tenhle pořad byl nastaven manuálně pro nahráni této specifické instance.
  8831007"recstatus: inactive"
  8841008    Tento rozvrh nahrávání není aktivní.
  8851009"recstatus: latershowing"
  886     This episode will be recorded at a later time instead.
   1010    Tahle epizoda bude nahrána v pozdějším čase.
  8871011"recstatus: lowdiskspace"
  888     There wasn't enough disk space available to record this program.
   1012    Na disku není dost místa pro nahrání tohoto pořadu.
  8891013"recstatus: manualoverride"
  890     This showing was manually set to not record
   1014    Tenhle pořad byl manuálně nastaven, aby se nenahrál.
  8911015"recstatus: neverrecord"
  8921016"recstatus: notlisted"
  8931017"recstatus: previousrecording"
  894     This episode was previously recorded according to the duplicate policy chosen for this title.
   1018    Tato epizoda byla nahrána jiÅŸ drive vzhledem k duplicitě tohoto nazvu.
  8951019"recstatus: recorded"
  896     This showing was recorded.
   1020    Tenhle pořad byl nahrán.
  8971021"recstatus: recording"
  898     This showing is being recorded.
   1022    Tenhle pořad se nahrává.
  8991023"recstatus: repeat"
  900     This showing is a repeat and will not be recorded.
   1024    Tenhle pořad je repríza a proto nebude nahrán.
  9011025"recstatus: stopped"
  902     This showing was recorded but was stopped before recording was completed.
   1026    Tenhle pořad byl nahrán, ale byl zastaven před ukončením nahrávání.
  9031027"recstatus: toomanyrecordings"
  904     Too many recordings of this program have already been recorded.
   1028    PříliÅ¡ mnoho nahrávek tohoto pořadu uÅŸ bylo nahráno.
  9051029"recstatus: tunerbusy"
  906     The tuner card was already being used when this program was scheduled to be recorded.
   1030    Tuner byl pouşíván, kdyÅŸ měl bÃœt tento pořad nahrán.
  9071031"recstatus: unknown"
  908     The status of this showing is unknown.
   1032    Stav tohoto pořadu je neznámÃœ.
  9091033"recstatus: willrecord"
  910     This showing will be recorded.
   1034    Tenhle pořad bude nahrán.
  9111035"rectype-long: always"
  912     Record at any time on any channel.
   1036    Nahrát v libovolném čase na této stanici.
  9131037"rectype-long: channel"
  914     Record at any time on channel $1.
   1038    Nahrát v libovolném čase na stanici $1.
  9151039"rectype-long: daily"
  916     Record this program in this timeslot every day.
   1040    Nahrát tento pořad v tomto čase kaÅŸdÃœ den.
  9171041"rectype-long: dontrec"
  918     Do not record this specific showing.
   1042    Nenahrávat toto vysílání pořadu.
  9191043"rectype-long: finddaily"
  920     Find and record one showing of this title each day.
   1044    Najít a nahrát jedno vysílání s tímto názvem kaÅŸdÃœ den.
  9211045"rectype-long: findone"
  922     Find and record one showing of this title.
   1046    Najít a nahrát jedno vysílání s tímto názvem.
  9231047"rectype-long: findweekly"
  924     Find and record one showing of this title each week.
   1048    Najít a nahrát jedno vysílání s tímto názvem kaÅŸdÃœ tÃœden.
  9251049"rectype-long: once"
  926     Record only this showing.
   1050    Nahrát pouze toto vysílání.
  9271051"rectype-long: override"
  928     Record this specific showing.
   1052    Nahrát toto specifické vysílání.
  9291053"rectype-long: weekly"
  930     Record this program in this timeslot every week.
   1054    Nahrát tento pořad v tomto čase kaÅŸdÃœ tÃœden.
  9311055"rectype: always"
  9321056    VÅŸdy
  9331057"rectype: channel"
   
  9371061"rectype: dontrec"
  9381062    Nenahrávat
  9391063"rectype: finddaily"
  940     Find One Daily
   1064    Najít jednou denně
  9411065"rectype: findone"
  9421066    Najdi jednou
  9431067"rectype: findweekly"
  944     Find One Weekly
   1068    Najít jednou tÃœdenně
  9451069"rectype: once"
  9461070    Jednou
  9471071"rectype: override"
  948     Override (record)
   1072    Přepsat (nahrát)
  9491073"rectype: weekly"
  9501074    TÃœdně
  9511075"regex: articles"
   
  9531077"Remote"
  9541078"Remove Item from Playlist"
  9551079"Repair Tables"
   1080    Opravit tabulky
  9561081"Repeat"
  9571082    Opakování
  9581083"Reset"
  9591084"Reset template and skin to defaults"
  9601085"Retry"
   1086    Znovu
  9611087"Return to Statistics Page"
   1088    Návrat na stránku statistiky
  9621089"right"
  9631090    vpravo
  9641091"Right"
   
  9791106"Save/Rename Playlist"
  9801107    UloÅŸit/Přejmenovat playlist
  9811108"Saved Playlist Successfully Deleted"
   1109    UloÅŸenÃœ playlist úspěšně vymazán
  9821110"Saved Playlists"
   1111    UloÅŸené playlisty
  9831112"Scan Collection"
  9841113"Schedule"
   1114    Naplánovat
  9851115"Schedule Manually"
   1116    Naplánovat manuálně
  9861117"Schedule normally."
   1118    Naplánovat normálně
  9871119"Schedule Options"
   1120    Plánovací moÅŸnosti
  9881121"Schedule Override"
   1122    Přepsát naplánování
  9891123"Schedule via $1."
   1124    Naplánovat prostředníctvem  $1.
  9901125"Scheduled"
   1126    Naplánováno
  9911127"Scheduled Popup"
  9921128"Science Fiction Movies"
   1129    Scifi filmy
  9931130"Search"
  9941131    Vyhledat
  9951132"Search $1"
  9961133    Vyhledat $1
  9971134"Search all program keywords for a match against search phrase below"
   1135    Prohledat klíčová slova programu podle zadané frázy
  9981136"Search all program titles containing the Title text below"
   1137    Prohledat vÅ¡echny programy, zda obsahují zadanÃœ název
  9991138"Search for all actors contained in a recording for a match against search phrase below"
   1139    Prohledat vÅ¡echny herce v nahrávce, zda obsahují zadanÃœ název
  10001140"Search for:  $1"
   1141    Vyhledat:  $1
  10011142"Search Music"
  10021143    Vyhledat hudbu
  10031144"Search Phrase"
   
  10071148"Search Results"
  10081149    VÃœsledky hledání
  10091150"Search the Music Database"
   1151    Prohledat hudební databázi
  10101152"Search Type"
   1153    Vyhledat typ
  10111154"Search Type Help"
   1155    Pomůcka pro vyhledávaní typu
  10121156"Search will perform complex SQL queries against the database as per the search phrase below"
  10131157"Searches"
  10141158    Vyhledávání
  10151159"Searches will be performed against the title of all TV shows"
   1160    Vyhledávání se bude provádět v názvech vÅ¡ech TV pořadů
  10161161"Seas/Ep"
  10171162"Season"
   1163    Série
  10181164"Select the correct show"
  10191165"Server returned invalid data when attempting to retrieve metadata."
   1166    Server vrátil nesprávné data při pokuse o získání metadat
  10201167"Server Statistics"
   1168    Statistiky serveru
  10211169"Set Host"
  10221170"Settings"
   1171    Nastavení
  10231172"settings"
   1173    nastavení
  10241174"Settings Table"
   1175    Tabulka nastavení
  10251176"settings/stream: protocol"
  10261177"settings: notice"
  10271178"Shift"
  10281179"Show"
   1180    Zobrazit
  10291181"Show group"
   1182    Zobrazit skupinu
  10301183"Show pixmaps"
  10311184"Show recordings"
   1185    Zobrazit nahrávky
  10321186"show_channel_icons"
  10331187"show_popup_info"
  10341188"show_video_covers"
  10351189"Showing all programs from the $1 group."
   1190    Zobrazuje vÅ¡echny programy ze skupiny $1.
  10361191"Showing all programs."
   1192    Zobrazuje vÅ¡echny programy.
  10371193"Showings between"
   1194    Vysílání mezi
  10381195"Shows"
   1196    Pořady
  10391197"Skip Ahead"
   1198    Skok vpřed
  10401199"Skip Back"
   1200    Skok zpět
  10411201"Songs"
   1202    Skladby
  10421203"Songs for Genre"
   1204    Skladby pro źánr
  10431205"Songs Played"
   1206    Přehrané skladby
  10441207"Songs Rated"
   1208    Hodnocené skladby
  10451209"Sorry, but you cannot add this playlist as it would create a circular dependency."
   1210    Nemůşete vytvořit tento playlist, protoÅŸe by vytvořil kruhovou závislost.
  10461211"sortby_channum"
  10471212"sourceid"
  10481213"Space"
  10491214"Special Searches"
   1215    Speciální vyhledávání
  10501216"Star character"
  10511217"Start Date"
   1218    Datum začátku
  10521219"Start Early"
  10531220"Start Time"
   1221    Čas začátku
  10541222"Starting"
   1223    Začátek
  10551224"Statistics"
   1225    Statistiky
  10561226"Stats"
   1227    Statistiky
  10571228"Status"
  10581229    Stav
  10591230"Status Bar"
   1231    StavovÃœ řádek
  10601232"Stereo"
  10611233    Stereo
  10621234"Still Recording: Edit"
   1235    JeÅ¡tě se nahrává: Edit
  10631236"Stopping"
  10641237    Zastavení
  10651238"Storage Group"
  10661239"Store the current session as the default"
  10671240"Streaming"
   1241    Streamuje
  10681242"Sub and Desc (Empty matches)"
  10691243"Submit"
   1244    Potvrdit
  10701245"Submit Search"
   1246    Potvrdit vyhledávání
  10711247"Subtitle"
   1248    Podtitul
  10721249"Subtitle and Description"
   1250    Podtitul a popis
  10731251"Subtitle then Description"
   1252    Podtitul a potom popis
  10741253"Subtitled"
  10751254    Titulky
  10761255"Subtitles Available"
   
  10781257"Sunday"
  10791258    Neděle
  10801259"Surround Sound"
   1260    ProstorovÃœ zvuk
  10811261"Tab"
  10821262"Television"
   1263    Televize
  10831264"The requested recording schedule has been deleted."
  10841265    PoÅŸadovanÃœ rozvrh nahrávání byl vymazán
  10851266"themoviedb"
  10861267"There are no items in this Playlist!"
   1268    V playlistu nejsou şádné poloÅŸky!
  10871269"There was a problem saving your playlist"
   1270    Vyskytl se problém s ukládáním playlistu
  10881271"TheTVDB"
  1089 "This episode"
   1272"This Episode"
   1273    Tato epizoda
  10901274"This playlist is already loaded!"
  1091 "This series"
   1275    Tento playlist je právě načten
  10921276"This will overwrite your current, unsaved playlist. Are you sure you want to continue?"
   1277    Tohle přepíše váš aktuální, neuloÅŸenÃœ playlist. Opravdu chcete pokračovat?
  10931278"Thursday"
  10941279    Čtvrtek
  10951280"Time"
   1281    Čas
  10961282"Time Span"
   1283    Časové rozpětí
  10971284"Time Stretch"
  10981285"Timeslot size"
   1286    Velikost časového slotu
  10991287"title"
  11001288    název
  11011289"Title"
   
  11041292"Title search"
  11051293    Vyhledat název
  11061294"Title Search"
   1295    Vyhledat název
  11071296"Title Search:"
   1297    Vyhledat název:
  11081298"Title:"
   1299    Název:
  11091300"Toggle Interactive Mode"
   1301    Přepínač interaktivního módu
  11101302"Too Many"
   1303    PříliÅ¡ mnoho
  11111304"Top $1"
  11121305"Top Played Songs"
   1306    Nejhranější skladby
  11131307"Top Rated Songs"
   1308    Nejlépe hodnoceny skladby
  11141309"Total Length"
   1310    Celková délka
  11151311"Total Recorded"
   1312    Celkem nahráno
  11161313"Total Running Time"
   1314    CelkovÃœ čas od spuÅ¡tění
  11171315"Total Time"
  11181316    CelkovÃœ čas
  11191317"Total Time:  %s"
  11201318    CelkovÃœ čas: %s
  11211319"Track #%s from the album '%s'"
   1320    Skladba #%s z albumu '%s'
  11221321"Transcode"
  11231322"transcoder"
  11241323"Transcoder"
   
  11311330    TV funkce včetně nahranÃœch pořadů
  11321331"TV.com"
  11331332"type"
   1333    typ
  11341334"Type"
   1335    Typ
  11351336"Uncategorized"
   1337    Nezařazené
  11361338"Undelete"
   1339    Obnovit
  11371340"Undelete: $1"
   1341    Obnovit: $1
  11381342"Unknown"
   1343    NeznámÃœ
  11391344"Unknown action"
   1345    Neznámá akce
  11401346"Unknown frontend"
   1347    NeznámÃœ frontend
  11411348"Unknown Program."
   1349    NeznámÃœ program.
  11421350"Unknown Recording Schedule."
  11431351    NeznámÃœ rozvrh nahrávání.
  11441352"Up"
   1353    Nahoru
  11451354"Upcoming Recordings"
  11461355    Nadcházející nahrávky
  11471356"Update"
  11481357"Update Recording Settings"
   1358    Obnovit nastavení nahrávání
  11491359"Use callsign"
  11501360"Use date/time"
   1361    Pouşít datum/čas
  11511362"useonairguide"
  11521363"User Rating"
   1364    Hodnocení uÅŸivatele
  11531365"Value"
   1366    Hodnota
  11541367"Video"
  11551368"Video Bitrate"
  11561369"Video Playback"
  11571370"Video: Error: IMDB"
   1371    Video: Chyba: IMDB
  11581372"Video: Error: IMDB: Not Found"
   1373    Video: Chyba: IMDB: Nenalezeno
  11591374"Video: Error: Missing ID"
   1375    Video: Chyba: Chybějící ID
  11601376"Video: IMDB: No Matches"
   1377    Video: IMDB: Nenalezeno
  11611378"Video: IMDB: Window Title"
  11621379"Video: Warning: Artwork"
  11631380"Video: Warning: Artwork: Download"
   
  11761393"VideoListUnknownFiletypes"
  11771394"VideoNewBrowsable"
  11781395"Videos"
   1396    Videa
  11791397"VideoStartupDir"
  11801398"VideoTreeLoadMetaData"
  11811399"VideoTreeNoDB"
  11821400"View"
   1401    Zobrazit
  11831402"View Albums by %s"
   1403    Zobrazit alba podle %s
  11841404"View Details of %s"
   1405    Zobrazit detaily podle %s
  11851406"View Saved Playlist"
   1407    Zobrazit uloÅŸené playlisty
  11861408"View Server Statistics"
   1409    Zobrazit statistiky serveru
  11871410"visible"
  11881411    viditelnÃœ
  11891412"Visit $1"
  11901413"Watched"
   1414    Shlédnuto
  11911415"Weather"
  11921416    Počasí
  11931417"web_video_imdb_path"
   
  12021426    Browse your music collection.
  12031427"welcome: remote"
  12041428"welcome: settings"
  1205     Configure MythWeb and some of the MythTV settings.
   1429    Nastavit MythWeb a některé MythTV nastavení.
  12061430"welcome: stats"
  12071431"welcome: status"
  1208     Show the backend status page.
   1432    Zobrazí stránku se statusem backendu.
  12091433"welcome: tv"
  1210     See what's on tv, schedule recordings and manage shows that you've already recorded.  Please see the following choices:
   1434    Zobrazí, co je v TV, nastavení nahrávek a spravování pořadů, které byli nahrány.  Please see the following choices:
  12111435"welcome: video"
  1212     Browse your video collection.
   1436    Prohlíşení vaÅ¡ich video kolekcí.
  12131437"What else is on at this time?"
   1438    Co dalšího se vysílá v tomto čase?
  12141439"Widescreen"
   1440    Å irokoúhlé
  12151441"Width"
   1442    Šířka
  12161443"Will Record"
   1444    Bude nahráno
  12171445"Written by"
  12181446"xmltvid"
  12191447"Year"
   
  12251453"Yesterday"
  12261454    Včera
  12271455"You are missing a php extension for mysql interaction. Please install php-mysqli or similar"
   1456    Chybí vám php přípona pro mysql interakci. Prosím nainstalujte php-mysqli.
  12281457"You must be running at least php 5.3 to use this program."
   1458    Musíte pouşívat php 5.3 nebo vyšší, aby ste mohli pouşít tenhle pořad.
   1459