Ticket #11016: mythmusic-2012-08-18.diff

File mythmusic-2012-08-18.diff, 2.5 KB (added by yiannividalis@…, 8 years ago)
Line 
1diff --git a/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts b/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts
2index 951db88..0c06e57 100644
3--- a/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts
4+++ b/mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_el.ts
5@@ -1243,6 +1243,14 @@ Do you want to continue playing in the background?</source>
6         <translation>Αφαίρεση ΈΟυπΜης Λίστας ΑΜαπαραγωγής</translation>
7     </message>
8     <message>
9+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="256"/>
10+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="429"/>
11+        <source>Are you sure you want to delete this Smart Playlist?
12+Category: %1 - Name: %2</source>
13+        <translation>Σίγουρα Ξέλετε Μα Ύιαγράψετε αυτή τηΜ ΈΟυπΜη Λίστα?
14+Κατηγορία: %1 - ΌΜοΌα: %2 </translation>
15+    </message>
16+    <message>
17         <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="260"/>
18         <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="593"/>
19         <source>Edit Smart Playlist</source>
20@@ -1271,6 +1279,14 @@ Do you want to continue playing in the background?</source>
21         <translation>Αφαίρεση Λίστας ΑΜαπαραγωγής</translation>
22     </message>
23     <message>
24+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="309"/>
25+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="438"/>
26+        <source>Are you sure you want to delete this Playlist?
27+Name: %1</source>
28+        <translation>Σίγουρα Ξέλετε Μα Ύιαγράψετε τη Λίστα;
29+ΌΜοΌα: %1</translation>
30+    </message>
31+    <message>
32         <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="511"/>
33         <source>More Options</source>
34         <translation>Περισσότερες Επιλογές</translation>
35@@ -1940,6 +1956,13 @@ Do you want to permanently delete the existing file(s)?</source>
36         <source>More Options</source>
37         <translation>Περισσότερες Επιλογές</translation>
38     </message>
39+    <message>
40+        <location filename="../mythmusic/streamview.cpp" line="389"/>
41+        <source>Are you sure you want to delete this Stream?
42+Station: %1 - Channel: %2</source>
43+        <translation>Σίγουρα Ξέλετε Μα Ύιαγράψετε τη Ροή;
44+ΣταΞΌός: %1 - ΚαΜάλι: %2</translation>
45+    </message>
46 </context>
47 <context>
48     <name>ThemeUI</name>