Ticket #1255: czech.diff

File czech.diff, 129.5 KB (added by pstehlik@…, 14 years ago)

updated translation to Czech

 • i18n/mythfrontend_cz.ts

   
  448448    </message>
  449449    <message>
  450450        <source>Record one showing of this title</source>
  451         <translation>Nahrát jedno promítání tohoto názvu</translation>
   451        <translation>Nahrát jedno představení tohoto názvu</translation>
  452452    </message>
  453453    <message>
  454454        <source>Record only this showing of the program</source>
  455         <translation>Nahrát jen toto promítání tohoto pořadu</translation>
   455        <translation>Nahrát jen toto představení tohoto pořadu</translation>
  456456    </message>
  457457    <message>
  458458        <source>Don&apos;t record this program</source>
   
  460460    </message>
  461461    <message>
  462462        <source>Don&apos;t record this showing</source>
  463         <translation>Nenahrávat toto promítání</translation>
   463        <translation>Nenahrávat toto představení</translation>
  464464    </message>
  465465    <message>
  466466        <source>Record this showing with override options</source>
  467         <translation>Nahrát toto promítání s vyřazujícími volbami</translation>
   467        <translation>Nahrát toto představení s vyřazujícími volbami</translation>
  468468    </message>
  469469    <message>
  470470        <source>Record this showing with normal options</source>
  471         <translation>Nahrát toto promítání s normálními volbami</translation>
   471        <translation>Nahrát toto představení s normálními volbami</translation>
  472472    </message>
  473473    <message>
  474474        <source>To go to the advanced recordings screen, press &apos;i&apos;</source>
   
  13791379    </message>
  13801380    <message>
  13811381        <source>Recording just this showing</source>
  1382         <translation>Nahrávat jen toto promítání</translation>
   1382        <translation>Nahrávat jen toto představení</translation>
  13831383    </message>
  13841384    <message>
  13851385        <source>Recording with override options</source>
   
  13991399    </message>
  14001400    <message>
  14011401        <source>Recording all showings</source>
  1402         <translation>Nahrávat vÅ¡echny promítání</translation>
   1402        <translation>Nahrávat vÅ¡echny představení</translation>
  14031403    </message>
  14041404    <message>
  14051405        <source>Recording one showing</source>
  1406         <translation>Nahrávat jedno promítání</translation>
   1406        <translation>Nahrávat jedno představení</translation>
  14071407    </message>
  14081408    <message>
  14091409        <source>Recording a showing daily</source>
  1410         <translation>Nahrávat promítání denně</translation>
   1410        <translation>Nahrávat představení denně</translation>
  14111411    </message>
  14121412    <message>
  14131413        <source>Recording a showing weekly</source>
  1414         <translation>Nahrávat promítání tÃœdně</translation>
   1414        <translation>Nahrávat představení tÃœdně</translation>
  14151415    </message>
  14161416    <message>
  14171417        <source>Not allowed to record this showing</source>
   
  14341434    <name>QObject</name>
  14351435    <message>
  14361436        <source>Use custom identifier for frontend preferences</source>
  1437         <translation type="unfinished"></translation>
   1437        <translation>Pouşít vlastní identifikátor pro volby frontendu</translation>
  14381438    </message>
  14391439    <message>
  14401440        <source>Wake-On-LAN settings</source>
  1441         <translation type="unfinished"></translation>
   1441        <translation>Nastavení Wake-On-LAN</translation>
  14421442    </message>
  14431443    <message>
  14441444        <source>Database Configuration</source>
  1445         <translation type="unfinished"></translation>
   1445        <translation>Konfigurace databáze</translation>
  14461446    </message>
  14471447    <message>
  14481448        <source>All database settings take effect when you restart this program.</source>
  1449         <translation type="unfinished"></translation>
   1449        <translation>VÅ¡echna nastavení databáze se promítnou při restartu tohoto programu.</translation>
  14501450    </message>
  14511451    <message>
  14521452        <source>Myth could not connect to the database. Please verify your database settings below.</source>
  1453         <translation type="unfinished"></translation>
   1453        <translation>Myth se nemohl připojit k databázi. Prosím zkontrolujte svá nastavení databáze níşe.</translation>
  14541454    </message>
  14551455    <message>
  14561456        <source>Host name</source>
  1457         <translation type="unfinished"></translation>
   1457        <translation>Jméno hostitele</translation>
  14581458    </message>
  14591459    <message>
  14601460        <source>The host name or IP address of the machine hosting the database. This information is required.</source>
  1461         <translation type="unfinished"></translation>
   1461        <translation>Jméno hostitele nebo IP adresa stroje hostujícího databázi. Tato informace je vyÅŸadována.</translation>
  14621462    </message>
  14631463    <message>
  14641464        <source>Database</source>
  1465         <translation type="unfinished"></translation>
   1465        <translation>Databáze</translation>
  14661466    </message>
  14671467    <message>
  14681468        <source>The name of the database. This information is required.</source>
  1469         <translation type="unfinished"></translation>
   1469        <translation>Jméno databáze. Tato informace je nezbytná.</translation>
  14701470    </message>
  14711471    <message>
  14721472        <source>User</source>
  1473         <translation type="unfinished"></translation>
   1473        <translation>UÅŸivatel</translation>
  14741474    </message>
  14751475    <message>
  14761476        <source>The user name to use while connecting to the database. This information is required.</source>
  1477         <translation type="unfinished"></translation>
   1477        <translation>Jméno uÅŸivatele pouÅŸitého pro připojení k databázi. Tato informace je vyÅŸadována.</translation>
  14781478    </message>
  14791479    <message>
  14801480        <source>Password</source>
  1481         <translation type="unfinished"></translation>
   1481        <translation>Heslo</translation>
  14821482    </message>
  14831483    <message>
  14841484        <source>The password to use while connecting to the database. This information is required.</source>
  1485         <translation type="unfinished"></translation>
   1485        <translation>Heslo pouÅŸité pro připojení k databázi. Tato informace je vyÅŸadována.</translation>
  14861486    </message>
  14871487    <message>
  14881488        <source>Database type</source>
  1489         <translation type="unfinished"></translation>
   1489        <translation>Typ databáze</translation>
  14901490    </message>
  14911491    <message>
  14921492        <source>MySQL</source>
  1493         <translation type="unfinished"></translation>
   1493        <translation>MySQL</translation>
  14941494    </message>
  14951495    <message>
  14961496        <source>The database implementation used for your server.</source>
  1497         <translation type="unfinished"></translation>
   1497        <translation>Implementace databáze pouÅŸité pro váš server.</translation>
  14981498    </message>
  14991499    <message>
  15001500        <source>If this frontend&apos;s host name changes often, check this box and provide a network-unique name to identify it. If unchecked, the frontend machine&apos;s local host name will be used to save preferences in the database.</source>
  1501         <translation type="unfinished"></translation>
   1501        <translation>Pokud se jméno hostitele tohoto frontendu mění často, zaÅ¡krtněte toto políčko a zadejte síťově jednoznačné jméno pro jeho identifikaci. Pokud nezaÅ¡krtnete, pak pro uloÅŸení voleb do databáze se pouÅŸije lokální jméno hostitele frontend stroje.</translation>
  15021502    </message>
  15031503    <message>
  15041504        <source>Custom identifier</source>
  1505         <translation type="unfinished"></translation>
   1505        <translation>Vlastní identifikátor</translation>
  15061506    </message>
  15071507    <message>
  15081508        <source>An identifier to use while saving the settings for this frontend.</source>
  1509         <translation type="unfinished"></translation>
   1509        <translation>Identifikátor pouşívanÃœ při ukládání nastavení tohoto frontendu.</translation>
  15101510    </message>
  15111511    <message>
  15121512        <source>Use Wake-On-LAN to wake database</source>
  1513         <translation type="unfinished"></translation>
   1513        <translation>Pouşít Wake-On-LAN k probuzení databáze</translation>
  15141514    </message>
  15151515    <message>
  15161516        <source>If checked, the frontend will use Wake-On-LAN parameters to reconnect to the database server.</source>
  1517         <translation type="unfinished"></translation>
   1517        <translation>Pokud zaÅ¡krtnuto, frontend pouÅŸije Wake-On-LAN parametry pro znovupřipojení k databázovému serveru.</translation>
  15181518    </message>
  15191519    <message>
  15201520        <source>Reconnect time</source>
  1521         <translation type="unfinished"></translation>
   1521        <translation>Čas znovupřipojení</translation>
  15221522    </message>
  15231523    <message>
  15241524        <source>The time in seconds to wait for the server to wake up.</source>
  1525         <translation type="unfinished"></translation>
   1525        <translation>Čas v sekundách po kterÃœ čekat na probuzení serveru.</translation>
  15261526    </message>
  15271527    <message>
  15281528        <source>Retry attempts</source>
  1529         <translation type="unfinished"></translation>
   1529        <translation>Počet pokusů</translation>
  15301530    </message>
  15311531    <message>
  15321532        <source>The number of retries to wake the server before the frontend gives up.</source>
  1533         <translation type="unfinished"></translation>
   1533        <translation>Počet pokusů probuzení serveru neÅŸ to frontend vzdá.</translation>
  15341534    </message>
  15351535    <message>
  15361536        <source>Wake command</source>
  1537         <translation type="unfinished"></translation>
   1537        <translation>Příkaz probuzení</translation>
  15381538    </message>
  15391539    <message>
  15401540        <source>The command executed on this frontend to wake up the database server.</source>
  1541         <translation type="unfinished"></translation>
   1541        <translation>Příkaz bude vykonán na tomto frontendu k probuzení databázového serveru.</translation>
  15421542    </message>
  15431543    <message>
  15441544        <source>Select your preferred language</source>
  1545         <translation type="unfinished"></translation>
   1545        <translation>Zvolte vámi upřednostněnÃœ jazyk</translation>
  15461546    </message>
  15471547    <message>
  15481548        <source>Go Back</source>
  1549         <translation type="unfinished"></translation>
   1549        <translation>Jít zpět</translation>
  15501550    </message>
  15511551    <message>
  15521552        <source>No Change</source>
  1553         <translation type="unfinished"></translation>
   1553        <translation>Beze změny</translation>
  15541554    </message>
  15551555    <message>
  15561556        <source>Pre-scaling theme images</source>
  1557         <translation type="unfinished"></translation>
   1557        <translation>Předupravování obrázků tématu</translation>
  15581558    </message>
  15591559    <message>
  15601560        <source>Default</source>
   
  15661566    </message>
  15671567    <message>
  15681568        <source>Bad Menu File</source>
  1569         <translation type="unfinished"></translation>
   1569        <translation>Å patnÃœ soubor menu</translation>
  15701570    </message>
  15711571    <message>
  15721572        <source>No Menu File</source>
  1573         <translation type="unfinished"></translation>
   1573        <translation>ŜádnÃœ soubor menu</translation>
  15741574    </message>
  15751575    <message>
  15761576        <source>Channel Options</source>
  1577         <translation type="unfinished"></translation>
   1577        <translation>Volby kanálu</translation>
  15781578    </message>
  15791579    <message>
  15801580        <source>(New Channel)</source>
  1581         <translation type="unfinished"></translation>
   1581        <translation>(NovÃœ kanál)</translation>
  15821582    </message>
  15831583    <message>
  15841584        <source>Channel Name</source>
  1585         <translation type="unfinished"></translation>
   1585        <translation>Jméno kanálu</translation>
  15861586    </message>
  15871587    <message>
  15881588        <source>Channel Number</source>
  1589         <translation type="unfinished"></translation>
   1589        <translation>Číslo kanálu</translation>
  15901590    </message>
  15911591    <message>
  15921592        <source>Video Source</source>
  1593         <translation type="unfinished"></translation>
   1593        <translation>Zdroj obrazu</translation>
  15941594    </message>
  15951595    <message>
  15961596        <source>(All)</source>
  1597         <translation type="unfinished"></translation>
   1597        <translation>(VÅ¡e)</translation>
  15981598    </message>
  15991599    <message>
  16001600        <source>(Unassigned)</source>
  1601         <translation type="unfinished"></translation>
   1601        <translation>(Nepřiřazeno)</translation>
  16021602    </message>
  16031603    <message>
  16041604        <source>Sort Mode</source>
  1605         <translation type="unfinished"></translation>
   1605        <translation>ReÅŸim řazení</translation>
  16061606    </message>
  16071607    <message>
  16081608        <source>Hide channels without channel number.</source>
  1609         <translation type="unfinished"></translation>
   1609        <translation>SkrÃœt kanály bez čísla.</translation>
  16101610    </message>
  16111611    <message>
  16121612        <source>[Not Selected]</source>
  1613         <translation type="unfinished"></translation>
   1613        <translation>[Nezvoleno]</translation>
  16141614    </message>
  16151615    <message>
  16161616        <source>Callsign</source>
  1617         <translation type="unfinished"></translation>
   1617        <translation>Volací značka</translation>
  16181618    </message>
  16191619    <message>
  16201620        <source>TV Format</source>
  1621         <translation type="unfinished"></translation>
   1621        <translation>Formát TV</translation>
  16221622    </message>
  16231623    <message>
  16241624        <source>If this channel uses a format other than TV Format in the General Backend Setup screen, set it here.</source>
  1625         <translation type="unfinished"></translation>
   1625        <translation>Pokud tento kanál pouşívá jinÃœ formát neÅŸ ten nastavenÃœ ve VÅ¡eobecném nastavení backendu, nastavte to zde.</translation>
  16261626    </message>
  16271627    <message>
  16281628        <source>Rank</source>
  1629         <translation type="unfinished"></translation>
   1629        <translation>Hodnocení</translation>
  16301630    </message>
  16311631    <message>
  16321632        <source>Icon</source>
  1633         <translation type="unfinished"></translation>
   1633        <translation>Ikona</translation>
  16341634    </message>
  16351635    <message>
  16361636        <source>Video filters</source>
  1637         <translation type="unfinished"></translation>
   1637        <translation>Filtry obrazu</translation>
  16381638    </message>
  16391639    <message>
  16401640        <source>Filters to be used when recording from this channel.  Not used with hardware encoding cards.</source>
  1641         <translation type="unfinished"></translation>
   1641        <translation>Filtry budou pouÅŸity při nahrávání z tohoto kanálu.  Nepouşívá se u karet s hardwarovÃœm kódováním.</translation>
  16421642    </message>
  16431643    <message>
  16441644        <source>Playback filters</source>
  1645         <translation type="unfinished"></translation>
   1645        <translation>Filtry přehrávání</translation>
  16461646    </message>
  16471647    <message>
  16481648        <source>Filters to be used when recordings from this channel are viewed.  Start with a plus to append to the global playback filters.</source>
  1649         <translation type="unfinished"></translation>
   1649        <translation>Filtry budou pouÅŸity při přehrávání nahrávek z tohoto kanálu.  Začněte plusem pro připojení ke globálním filtrům přehrávání.</translation>
  16501650    </message>
  16511651    <message>
  16521652        <source>XMLTV ID</source>
  1653         <translation type="unfinished"></translation>
   1653        <translation>XMLTV ID</translation>
  16541654    </message>
  16551655    <message>
  16561656        <source>Commercial Free</source>
  1657         <translation type="unfinished"></translation>
   1657        <translation>Bez reklam</translation>
  16581658    </message>
  16591659    <message>
  16601660        <source>If set automatic commercial flagging will be skipped for this channel.  Useful for premium channels like HBO.</source>
  1661         <translation type="unfinished"></translation>
   1661        <translation>Pokud nastaveno tak automatické označování reklam bude přeskočeno pro tento kanál.  UÅŸitečné pro prémiové kanály jako je HBO.</translation>
  16621662    </message>
  16631663    <message>
  16641664        <source>Visible</source>
  1665         <translation type="unfinished"></translation>
   1665        <translation>Viditelné</translation>
  16661666    </message>
  16671667    <message>
  16681668        <source>If set, the channel will be visible in the EPG.</source>
  1669         <translation type="unfinished"></translation>
   1669        <translation>Pokud nastaveno, tak kanál bude viditelnÃœ v EPG.</translation>
  16701670    </message>
  16711671    <message>
  16721672        <source>Use on air guide</source>
  1673         <translation type="unfinished"></translation>
   1673        <translation>Pouşít on air guide</translation>
  16741674    </message>
  16751675    <message>
  16761676        <source>If set the guide information will be taken from the On Air Channel guide.</source>
  1677         <translation type="unfinished"></translation>
   1677        <translation>Pokud nastaveno, tak průvodní informace se vezme z On Air Channel guide.</translation>
  16781678    </message>
  16791679    <message>
  16801680        <source>Finetune</source>
  1681         <translation type="unfinished"></translation>
   1681        <translation>Jemné ladění</translation>
  16821682    </message>
  16831683    <message>
  16841684        <source>Contrast</source>
  1685         <translation type="unfinished">Kontrast</translation>
   1685        <translation>Kontrast</translation>
  16861686    </message>
  16871687    <message>
  16881688        <source>Brightness</source>
  1689         <translation type="unfinished">Jas</translation>
   1689        <translation>Jas</translation>
  16901690    </message>
  16911691    <message>
  16921692        <source>Color</source>
  1693         <translation type="unfinished"></translation>
   1693        <translation>Barva</translation>
  16941694    </message>
  16951695    <message>
  16961696        <source>Hue</source>
  1697         <translation type="unfinished">Odstín</translation>
   1697        <translation>Odstín</translation>
  16981698    </message>
  16991699    <message>
  17001700        <source>Channel Options - Common</source>
  1701         <translation type="unfinished"></translation>
   1701        <translation>Volby kanálu - společné</translation>
  17021702    </message>
  17031703    <message>
  17041704        <source>Channel Options - Video 4 Linux</source>
  1705         <translation type="unfinished"></translation>
   1705        <translation>Volby kanálu - Video 4 Linux</translation>
  17061706    </message>
  17071707    <message>
  17081708        <source>This section lists each transport that MythTV currently knows about. The display fields are Frequency, SymbolRate, NetworkID, and TransportID </source>
  1709         <translation type="unfinished"></translation>
   1709        <translation>Tato sekce vypisuje vÅ¡echny transporty, které MythTV právě zná. Zobrazená políčka jsou frekvence, SymbolRate, NetworkID a TransportID </translation>
  17101710    </message>
  17111711    <message>
  17121712        <source>Standard</source>
  1713         <translation type="unfinished"></translation>
   1713        <translation>Standard</translation>
  17141714    </message>
  17151715    <message>
  17161716        <source>Digital TV standard.
  17171717</source>
  1718         <translation type="unfinished"></translation>
   1718        <translation>Digital TV standard.
   1719</translation>
  17191720    </message>
  17201721    <message>
  17211722        <source>DVB</source>
  1722         <translation type="unfinished"></translation>
   1723        <translation>DVB</translation>
  17231724    </message>
  17241725    <message>
  17251726        <source>ATSC</source>
  1726         <translation type="unfinished"></translation>
   1727        <translation>ATSC</translation>
  17271728    </message>
  17281729    <message>
  17291730        <source>Frequency</source>
  1730         <translation type="unfinished"></translation>
   1731        <translation>Frekvence</translation>
  17311732    </message>
  17321733    <message>
  17331734        <source>Frequency (Option has no default)
  17341735The frequency for this channel in Hz.</source>
  1735         <translation type="unfinished"></translation>
   1736        <translation>Frekvence (volba nemá vÃœchozí hodnotu)
   1737Frekvence tohoto kanálu v Hz.</translation>
  17361738    </message>
  17371739    <message>
  17381740        <source>Symbol Rate</source>
  1739         <translation type="unfinished"></translation>
   1741        <translation>Symbolová rychlost</translation>
  17401742    </message>
  17411743    <message>
  17421744        <source>Symbol Rate (Option has no default)</source>
  1743         <translation type="unfinished"></translation>
   1745        <translation>Symbol Rate (volba nemá vÃœchozí hodnotu)</translation>
  17441746    </message>
  17451747    <message>
  17461748        <source>Polarity</source>
  1747         <translation type="unfinished"></translation>
   1749        <translation>Polarita</translation>
  17481750    </message>
  17491751    <message>
  17501752        <source>Polarity (Option has no default)</source>
  1751         <translation type="unfinished"></translation>
   1753        <translation>Polarita (volba nemá vÃœchozí hodnotu)</translation>
  17521754    </message>
  17531755    <message>
  17541756        <source>Horizontal</source>
  1755         <translation type="unfinished"></translation>
   1757        <translation>Horizontální</translation>
  17561758    </message>
  17571759    <message>
  17581760        <source>Vertical</source>
  1759         <translation type="unfinished"></translation>
   1761        <translation>Vertikální</translation>
  17601762    </message>
  17611763    <message>
  17621764        <source>Right Circular</source>
  1763         <translation type="unfinished"></translation>
   1765        <translation>Pravou kruhovou</translation>
  17641766    </message>
  17651767    <message>
  17661768        <source>Left Circular</source>
  1767         <translation type="unfinished"></translation>
   1769        <translation>Levou kruhovou</translation>
  17681770    </message>
  17691771    <message>
  17701772        <source>Modulation</source>
  1771         <translation type="unfinished"></translation>
   1773        <translation>Modulace</translation>
  17721774    </message>
  17731775    <message>
  17741776        <source>Modulation Used</source>
  1775         <translation type="unfinished"></translation>
   1777        <translation>PouÅŸitá modulace</translation>
  17761778    </message>
  17771779    <message>
  17781780        <source>8VSB</source>
  1779         <translation type="unfinished"></translation>
   1781        <translation>8VSB</translation>
  17801782    </message>
  17811783    <message>
  17821784        <source>QAM64</source>
  1783         <translation type="unfinished"></translation>
   1785        <translation>QAM64</translation>
  17841786    </message>
  17851787    <message>
  17861788        <source>QAM256</source>
  1787         <translation type="unfinished"></translation>
   1789        <translation>QAM256</translation>
  17881790    </message>
  17891791    <message>
  17901792        <source>Inversion</source>
  1791         <translation type="unfinished"></translation>
   1793        <translation>Inverze</translation>
  17921794    </message>
  17931795    <message>
  17941796        <source>Inversion (Default: Auto):
  17951797Most cards can autodetect this now, so leave it at Auto unless it won&apos;t work.</source>
  1796         <translation type="unfinished"></translation>
   1798        <translation>Inverze (VÃœchozí: Automaticky):
   1799VětÅ¡ina karet to dokáşe automaticky detekovat, takÅŸe to nechte na Automaticky pokud to funguje.</translation>
  17971800    </message>
  17981801    <message>
  17991802        <source>Auto</source>
  1800         <translation type="unfinished"></translation>
   1803        <translation>Automaticky</translation>
  18011804    </message>
  18021805    <message>
  18031806        <source>On</source>
  1804         <translation type="unfinished"></translation>
   1807        <translation>Zapnuto</translation>
  18051808    </message>
  18061809    <message>
  18071810        <source>Off</source>
  1808         <translation type="unfinished">Vypnuto</translation>
   1811        <translation>Vypnuto</translation>
  18091812    </message>
  18101813    <message>
  18111814        <source>Bandwidth</source>
  1812         <translation type="unfinished"></translation>
   1815        <translation>Šířka pásma</translation>
  18131816    </message>
  18141817    <message>
  18151818        <source>Bandwidth (Default: Auto)</source>
  1816         <translation type="unfinished"></translation>
   1819        <translation>Šířka pásma (VÃœchozí: Automaticky)</translation>
  18171820    </message>
  18181821    <message>
  18191822        <source>6 MHz</source>
  1820         <translation type="unfinished"></translation>
   1823        <translation>6 MHz</translation>
  18211824    </message>
  18221825    <message>
  18231826        <source>7 MHz</source>
  1824         <translation type="unfinished"></translation>
   1827        <translation>7 MHz</translation>
  18251828    </message>
  18261829    <message>
  18271830        <source>8 MHz</source>
  1828         <translation type="unfinished"></translation>
   1831        <translation>8 MHz</translation>
  18291832    </message>
  18301833    <message>
  18311834        <source>Modulation (Default: Auto)</source>
  1832         <translation type="unfinished"></translation>
   1835        <translation>Modulace (VÃœchozí: Automaticky)</translation>
  18331836    </message>
  18341837    <message>
  18351838        <source>Constellation</source>
  1836         <translation type="unfinished"></translation>
   1839        <translation>Konstelace</translation>
  18371840    </message>
  18381841    <message>
  18391842        <source>Constellation (Default: Auto)</source>
  1840         <translation type="unfinished"></translation>
   1843        <translation>Konstelace (VÃœchozí: Automaticky)</translation>
  18411844    </message>
  18421845    <message>
  18431846        <source>None</source>
  1844         <translation type="unfinished"></translation>
   1847        <translation>ŜádnÃœ</translation>
  18451848    </message>
  18461849    <message>
  18471850        <source>FEC</source>
  1848         <translation type="unfinished"></translation>
   1851        <translation>FEC</translation>
  18491852    </message>
  18501853    <message>
  18511854        <source>Forward Error Correction (Default: Auto)</source>
  1852         <translation type="unfinished"></translation>
   1855        <translation>Dopředná oprava chyb (VÃœchozí: Automaticky)</translation>
  18531856    </message>
  18541857    <message>
  18551858        <source>LP Coderate</source>
   
  18931896    </message>
  18941897    <message>
  18951898        <source>DVB Transport</source>
  1896         <translation type="unfinished"></translation>
   1899        <translation>DVB transport</translation>
  18971900    </message>
  18981901    <message>
  18991902        <source>Transport Options</source>
  1900         <translation type="unfinished"></translation>
   1903        <translation>Volby transportu</translation>
  19011904    </message>
  19021905    <message>
  19031906        <source>TXT off</source>
  1904         <translation type="unfinished"></translation>
   1907        <translation>Teletext vyp</translation>
  19051908    </message>
  19061909    <message>
  19071910        <source>CC off</source>
  1908         <translation type="unfinished"></translation>
   1911        <translation>CC vyp</translation>
  19091912    </message>
  19101913    <message>
  19111914        <source>CC</source>
  1912         <translation type="unfinished">CC</translation>
   1915        <translation>CC</translation>
  19131916    </message>
  19141917    <message>
  19151918        <source>TXT</source>
  1916         <translation type="unfinished">Teletext</translation>
   1919        <translation>Teletext</translation>
  19171920    </message>
  19181921    <message>
  19191922        <source>Unable to create AudioOutput.</source>
  1920         <translation type="unfinished"></translation>
   1923        <translation>Nelze vytvořit AudioOutput.</translation>
  19211924    </message>
  19221925    <message>
  19231926        <source>Continue WITHOUT AUDIO!</source>
  1924         <translation type="unfinished"></translation>
   1927        <translation>Pokračuju BEZ ZVUKU!</translation>
  19251928    </message>
  19261929    <message>
  19271930        <source>Return to menu.</source>
  1928         <translation type="unfinished"></translation>
   1931        <translation>Návrat do nabídky.</translation>
  19291932    </message>
  19301933    <message>
  19311934        <source>Unable to initialize video.</source>
  1932         <translation type="unfinished"></translation>
   1935        <translation>Nemůşu inicializovat obraz.</translation>
  19331936    </message>
  19341937    <message>
  19351938        <source>Error was encountered while displaying video.</source>
  1936         <translation type="unfinished"></translation>
   1939        <translation>Chyba při zobrazování obrazu.</translation>
  19371940    </message>
  19381941    <message>
  19391942        <source>Return to Menu</source>
  1940         <translation type="unfinished"></translation>
   1943        <translation>Návrat do nabídky</translation>
  19411944    </message>
  19421945    <message>
  19431946        <source>Position Saved</source>
  1944         <translation type="unfinished"></translation>
   1947        <translation>Pozice uloÅŸena</translation>
  19451948    </message>
  19461949    <message>
  19471950        <source>Position Cleared</source>
  1948         <translation type="unfinished"></translation>
   1951        <translation>Pozice smazána</translation>
  19491952    </message>
  19501953    <message>
  19511954        <source>cut point</source>
  1952         <translation type="unfinished"></translation>
   1955        <translation>bod střihu</translation>
  19531956    </message>
  19541957    <message>
  19551958        <source>keyframe</source>
  1956         <translation type="unfinished"></translation>
   1959        <translation>klíčovÃœ snímek</translation>
  19571960    </message>
  19581961    <message>
  19591962        <source>1 frame</source>
  1960         <translation type="unfinished"></translation>
   1963        <translation>1 snímek</translation>
  19611964    </message>
  19621965    <message>
  19631966        <source>0.5 seconds</source>
  1964         <translation type="unfinished"></translation>
   1967        <translation>0,5 sekundy</translation>
  19651968    </message>
  19661969    <message>
  19671970        <source>1 second</source>
  1968         <translation type="unfinished"></translation>
   1971        <translation>1 sekunda</translation>
  19691972    </message>
  19701973    <message>
  19711974        <source>5 seconds</source>
  1972         <translation type="unfinished"></translation>
   1975        <translation>5 sekund</translation>
  19731976    </message>
  19741977    <message>
  19751978        <source>20 seconds</source>
  1976         <translation type="unfinished"></translation>
   1979        <translation>20 sekund</translation>
  19771980    </message>
  19781981    <message>
  19791982        <source>1 minute</source>
  1980         <translation type="unfinished"></translation>
   1983        <translation>1 minuta</translation>
  19811984    </message>
  19821985    <message>
  19831986        <source>5 minutes</source>
  1984         <translation type="unfinished"></translation>
   1987        <translation>5 minut</translation>
  19851988    </message>
  19861989    <message>
  19871990        <source>10 minutes</source>
  1988         <translation type="unfinished"></translation>
   1991        <translation>10 minut</translation>
  19891992    </message>
  19901993    <message>
  19911994        <source>error</source>
  1992         <translation type="unfinished"></translation>
   1995        <translation>chyba</translation>
  19931996    </message>
  19941997    <message>
  19951998        <source>cut</source>
  1996         <translation type="unfinished"></translation>
   1999        <translation>střih</translation>
  19972000    </message>
  19982001    <message>
  19992002        <source>You are close to an existing cut point.  Would you like to:</source>
  2000         <translation type="unfinished"></translation>
   2003        <translation>Jste blízko existujícímu bodu střihu.  Rádi byste:</translation>
  20012004    </message>
  20022005    <message>
  20032006        <source>Delete this cut point</source>
  2004         <translation type="unfinished"></translation>
   2007        <translation>Smazat tento bod střihu</translation>
  20052008    </message>
  20062009    <message>
  20072010        <source>Move this cut point to the current position</source>
  2008         <translation type="unfinished"></translation>
   2011        <translation>Přesunout tento bod střihu na současnou pozici</translation>
  20092012    </message>
  20102013    <message>
  20112014        <source>Flip directions - delete to the </source>
  2012         <translation type="unfinished"></translation>
   2015        <translation>Přehodit směry - smazat do </translation>
  20132016    </message>
  20142017    <message>
  20152018        <source>right</source>
  2016         <translation type="unfinished"></translation>
   2019        <translation>prava</translation>
  20172020    </message>
  20182021    <message>
  20192022        <source>left</source>
  2020         <translation type="unfinished"></translation>
   2023        <translation>leva</translation>
  20212024    </message>
  20222025    <message>
  20232026        <source>Cancel</source>
   
  20252028    </message>
  20262029    <message>
  20272030        <source>Insert a new cut point?</source>
  2028         <translation type="unfinished"></translation>
   2031        <translation>VloÅŸit novÃœ bod střihu?</translation>
  20292032    </message>
  20302033    <message>
  20312034        <source>Delete before this frame</source>
  2032         <translation type="unfinished"></translation>
   2035        <translation>Smazat před tímto snímkem</translation>
  20332036    </message>
  20342037    <message>
  20352038        <source>Delete after this frame</source>
  2036         <translation type="unfinished"></translation>
   2039        <translation>Smazat za tímto snímkem</translation>
  20372040    </message>
  20382041    <message>
  20392042        <source>%1 of %2</source>
  2040         <translation type="unfinished"></translation>
   2043        <translation>%1 z %2</translation>
  20412044    </message>
  20422045    <message>
  20432046        <source>Skip %1</source>
  2044         <translation type="unfinished"></translation>
   2047        <translation>Přeskoč %1</translation>
  20452048    </message>
  20462049    <message>
  20472050        <source>Commercial: %1</source>
  2048         <translation type="unfinished"></translation>
   2051        <translation>Reklama: %1</translation>
  20492052    </message>
  20502053    <message>
  20512054        <source>Not Flagged</source>
  2052         <translation type="unfinished"></translation>
   2055        <translation>Neoznačeno</translation>
  20532056    </message>
  20542057    <message>
  20552058        <source>Skipping Back.</source>
  2056         <translation type="unfinished"></translation>
   2059        <translation>Skáču zpět.</translation>
  20572060    </message>
  20582061    <message>
  20592062        <source>Start of program.</source>
  2060         <translation type="unfinished"></translation>
   2063        <translation>Začátek programu.</translation>
  20612064    </message>
  20622065    <message>
  20632066        <source>At End, can not Skip.</source>
  2064         <translation type="unfinished"></translation>
   2067        <translation>Na konci, nemůşu skočit.</translation>
  20652068    </message>
  20662069    <message>
  20672070        <source>GB</source>
  20682071        <comment>GigaBytes</comment>
  2069         <translation type="unfinished"></translation>
   2072        <translation>GB</translation>
  20702073    </message>
  20712074    <message>
  20722075        <source>minutes</source>
   
  20742077    </message>
  20752078    <message>
  20762079        <source>Repeat</source>
  2077         <translation type="unfinished"></translation>
   2080        <translation>Opakovat</translation>
  20782081    </message>
  20792082    <message>
  20802083        <source>stars</source>
  2081         <translation type="unfinished"></translation>
   2084        <translation>hvězdy</translation>
  20822085    </message>
  20832086    <message>
  20842087        <source>star</source>
  2085         <translation type="unfinished"></translation>
   2088        <translation>hvězda</translation>
  20862089    </message>
  20872090    <message>
  20882091        <source>S</source>
  20892092        <comment>RecTypeChar kSingleRecord</comment>
  2090         <translation type="unfinished"></translation>
   2093        <translation>S</translation>
  20912094    </message>
  20922095    <message>
  20932096        <source>T</source>
  20942097        <comment>RecTypeChar kTimeslotRecord</comment>
  2095         <translation type="unfinished"></translation>
   2098        <translation>T</translation>
  20962099    </message>
  20972100    <message>
  20982101        <source>W</source>
  20992102        <comment>RecTypeChar kWeekslotRecord</comment>
  2100         <translation type="unfinished"></translation>
   2103        <translation>W</translation>
  21012104    </message>
  21022105    <message>
  21032106        <source>C</source>
  21042107        <comment>RecTypeChar kChannelRecord</comment>
  2105         <translation type="unfinished"></translation>
   2108        <translation>C</translation>
  21062109    </message>
  21072110    <message>
  21082111        <source>A</source>
  21092112        <comment>RecTypeChar kAllRecord</comment>
  2110         <translation type="unfinished"></translation>
   2113        <translation>A</translation>
  21112114    </message>
  21122115    <message>
  21132116        <source>F</source>
  21142117        <comment>RecTypeChar kFindOneRecord</comment>
  2115         <translation type="unfinished"></translation>
   2118        <translation>F</translation>
  21162119    </message>
  21172120    <message>
  21182121        <source>d</source>
  21192122        <comment>RecTypeChar kFindDailyRecord</comment>
  2120         <translation type="unfinished"></translation>
   2123        <translation>d</translation>
  21212124    </message>
  21222125    <message>
  21232126        <source>w</source>
  21242127        <comment>RecTypeChar kFindWeeklyRecord</comment>
  2125         <translation type="unfinished"></translation>
   2128        <translation>w</translation>
  21262129    </message>
  21272130    <message>
  21282131        <source>O</source>
  21292132        <comment>RecTypeChar kOverrideRecord/kDontRecord</comment>
  2130         <translation type="unfinished"></translation>
   2133        <translation>O</translation>
  21312134    </message>
  21322135    <message>
  21332136        <source>Single Record</source>
  2134         <translation type="unfinished"></translation>
   2137        <translation>Jednotlivá nahrávka</translation>
  21352138    </message>
  21362139    <message>
  21372140        <source>Record Daily</source>
  2138         <translation type="unfinished"></translation>
   2141        <translation>Nahrávat denně</translation>
  21392142    </message>
  21402143    <message>
  21412144        <source>Record Weekly</source>
  2142         <translation type="unfinished"></translation>
   2145        <translation>Nahrávat tÃœdně</translation>
  21432146    </message>
  21442147    <message>
  21452148        <source>Channel Record</source>
  2146         <translation type="unfinished"></translation>
   2149        <translation>Nahrávat kanál</translation>
  21472150    </message>
  21482151    <message>
  21492152        <source>Record All</source>
  2150         <translation type="unfinished"></translation>
   2153        <translation>Nahrávat vÅ¡e</translation>
  21512154    </message>
  21522155    <message>
  21532156        <source>Find One</source>
  2154         <translation type="unfinished"></translation>
   2157        <translation>Najít jeden</translation>
  21552158    </message>
  21562159    <message>
  21572160        <source>Find Daily</source>
  2158         <translation type="unfinished"></translation>
   2161        <translation>Najít denně</translation>
  21592162    </message>
  21602163    <message>
  21612164        <source>Find Weekly</source>
  2162         <translation type="unfinished"></translation>
   2165        <translation>Najít tÃœdně</translation>
  21632166    </message>
  21642167    <message>
  21652168        <source>Override Recording</source>
   
  21672170    </message>
  21682171    <message>
  21692172        <source>Not Recording</source>
  2170         <translation type="unfinished"></translation>
   2173        <translation>Nenahrávám</translation>
  21712174    </message>
  21722175    <message>
  21732176        <source>R</source>
  21742177        <comment>RecStatusChar rsRecorded</comment>
  2175         <translation type="unfinished"></translation>
   2178        <translation>R</translation>
  21762179    </message>
  21772180    <message>
  21782181        <source>X</source>
  21792182        <comment>RecStatusChar rsDontRecord</comment>
  2180         <translation type="unfinished"></translation>
   2183        <translation>X</translation>
  21812184    </message>
  21822185    <message>
  21832186        <source>P</source>
  21842187        <comment>RecStatusChar rsPreviousRecording</comment>
  2185         <translation type="unfinished"></translation>
   2188        <translation>P</translation>
  21862189    </message>
  21872190    <message>
  21882191        <source>R</source>
  21892192        <comment>RecStatusChar rsCurrentRecording</comment>
  2190         <translation type="unfinished"></translation>
   2193        <translation>R</translation>
  21912194    </message>
  21922195    <message>
  21932196        <source>r</source>
  21942197        <comment>RecStatusChar rsRepeat</comment>
  2195         <translation type="unfinished"></translation>
   2198        <translation>r</translation>
  21962199    </message>
  21972200    <message>
  21982201        <source>E</source>
  21992202        <comment>RecStatusChar rsEarlierShowing</comment>
  2200         <translation type="unfinished"></translation>
   2203        <translation>E</translation>
  22012204    </message>
  22022205    <message>
  22032206        <source>T</source>
  22042207        <comment>RecStatusChar rsTooManyRecordings</comment>
  2205         <translation type="unfinished"></translation>
   2208        <translation>T</translation>
  22062209    </message>
  22072210    <message>
  22082211        <source>C</source>
  22092212        <comment>RecStatusChar rsConflict</comment>
  2210         <translation type="unfinished"></translation>
   2213        <translation>C</translation>
  22112214    </message>
  22122215    <message>
  22132216        <source>L</source>
  22142217        <comment>RecStatusChar rsLaterShowing</comment>
  2215         <translation type="unfinished"></translation>
   2218        <translation>L</translation>
  22162219    </message>
  22172220    <message>
  22182221        <source>K</source>
  22192222        <comment>RecStatusChar rsLowDiskSpace</comment>
  2220         <translation type="unfinished"></translation>
   2223        <translation>K</translation>
  22212224    </message>
  22222225    <message>
  22232226        <source>B</source>
  22242227        <comment>RecStatusChar rsTunerBusy</comment>
  2225         <translation type="unfinished"></translation>
   2228        <translation>B</translation>
  22262229    </message>
  22272230    <message>
  22282231        <source>x</source>
  22292232        <comment>RecStatusChar rsInactive</comment>
  2230         <translation type="unfinished"></translation>
   2233        <translation>x</translation>
  22312234    </message>
  22322235    <message>
  22332236        <source>Recorded</source>
  2234         <translation type="unfinished"></translation>
   2237        <translation>Nahráno</translation>
  22352238    </message>
  22362239    <message>
  22372240        <source>Recording</source>
  2238         <translation type="unfinished"></translation>
   2241        <translation>Nahrávám</translation>
  22392242    </message>
  22402243    <message>
  22412244        <source>Will Record</source>
  2242         <translation type="unfinished"></translation>
   2245        <translation>Budu nahrávat</translation>
  22432246    </message>
  22442247    <message>
  22452248        <source>Don&apos;t Record</source>
  2246         <translation type="unfinished"></translation>
   2249        <translation>Nenahrávej</translation>
  22472250    </message>
  22482251    <message>
  22492252        <source>Previously Recorded</source>
   
  22512254    </message>
  22522255    <message>
  22532256        <source>Currently Recorded</source>
  2254         <translation type="unfinished"></translation>
   2257        <translation>Současné nahrávky</translation>
  22552258    </message>
  22562259    <message>
  22572260        <source>Earlier Showing</source>
  2258         <translation type="unfinished"></translation>
   2261        <translation>Dřívější představení</translation>
  22592262    </message>
  22602263    <message>
  22612264        <source>Max Recordings</source>
  2262         <translation type="unfinished"></translation>
   2265        <translation>Maximum nahrávek</translation>
  22632266    </message>
  22642267    <message>
  22652268        <source>Manual Cancel</source>
  2266         <translation type="unfinished"></translation>
   2269        <translation>Ruční zruÅ¡ení</translation>
  22672270    </message>
  22682271    <message>
  22692272        <source>Conflicting</source>
  2270         <translation type="unfinished"></translation>
   2273        <translation>Neslučitelné</translation>
  22712274    </message>
  22722275    <message>
  22732276        <source>Later Showing</source>
  2274         <translation type="unfinished"></translation>
   2277        <translation>Pozdější představení</translation>
  22752278    </message>
  22762279    <message>
  22772280        <source>Low Disk Space</source>
  2278         <translation type="unfinished"></translation>
   2281        <translation>Málo místa na disku</translation>
  22792282    </message>
  22802283    <message>
  22812284        <source>Tuner Busy</source>
  2282         <translation type="unfinished"></translation>
   2285        <translation>Ladič zaneprázdněn</translation>
  22832286    </message>
  22842287    <message>
  22852288        <source>Inactive</source>
  2286         <translation type="unfinished"></translation>
   2289        <translation>Neaktivní</translation>
  22872290    </message>
  22882291    <message>
  22892292        <source>Unknown</source>
   
  22912294    </message>
  22922295    <message>
  22932296        <source>This showing will be recorded.</source>
  2294         <translation type="unfinished"></translation>
   2297        <translation>Toto představení bude nahráno.</translation>
  22952298    </message>
  22962299    <message>
  22972300        <source>This showing is being recorded.</source>
  2298         <translation type="unfinished"></translation>
   2301        <translation>Toto představení se nahrává.</translation>
  22992302    </message>
  23002303    <message>
  23012304        <source>This showing was recorded.</source>
  2302         <translation type="unfinished"></translation>
   2305        <translation>Toto představení bylo nahráno.</translation>
  23032306    </message>
  23042307    <message>
  23052308        <source>The status of this showing is unknown.</source>
  2306         <translation type="unfinished"></translation>
   2309        <translation>Stav tohoto představení není známÃœ.</translation>
  23072310    </message>
  23082311    <message>
  23092312        <source>This showing will not be recorded because </source>
  2310         <translation type="unfinished"></translation>
   2313        <translation>Toto představení nebude nahráno, protoÅŸe </translation>
  23112314    </message>
  23122315    <message>
  23132316        <source>This showing was not recorded because </source>
  2314         <translation type="unfinished"></translation>
   2317        <translation>Toto představení nebylo nahráno, protoÅŸe </translation>
  23152318    </message>
  23162319    <message>
  23172320        <source>it was manually set to not record.</source>
  2318         <translation type="unfinished"></translation>
   2321        <translation>bylo ručně nastaveno, aby se nenahrálo.</translation>
  23192322    </message>
  23202323    <message>
  23212324        <source>this episode was previously recorded according to the duplicate policy chosen for this title.</source>
  2322         <translation type="unfinished"></translation>
   2325        <translation>tento díl byl předtím nahrán podle duplicitního pravidla zvoleného pro tento titul.</translation>
  23232326    </message>
  23242327    <message>
  23252328        <source>this episode was previously recorded and is still available in the list of recordings.</source>
  2326         <translation type="unfinished"></translation>
   2329        <translation>tento díl byl předtím nahrán a je stále dostupnÃœ v seznamu nahrávek.</translation>
  23272330    </message>
  23282331    <message>
  23292332        <source>this episode will be recorded at an earlier time instead.</source>
  2330         <translation type="unfinished"></translation>
   2333        <translation>tento díl bude místo toho nahrán v dřívějším čase.</translation>
  23312334    </message>
  23322335    <message>
  23332336        <source>this episode is a repeat.</source>
  2334         <translation type="unfinished"></translation>
   2337        <translation>tento díl je opakování.</translation>
  23352338    </message>
  23362339    <message>
  23372340        <source>this recording schedule is inactive.</source>
  2338         <translation type="unfinished"></translation>
   2341        <translation>toto plánované nahrávání není aktivní.</translation>
  23392342    </message>
  23402343    <message>
  23412344        <source>too many recordings of this program have already been recorded.</source>
  2342         <translation type="unfinished"></translation>
   2345        <translation>bylo nahráno uÅŸ příliÅ¡ mnoho nahrávek tohoto pořadu.</translation>
  23432346    </message>
  23442347    <message>
  23452348        <source>another program with a higher priority will be recorded.</source>
  2346         <translation type="unfinished"></translation>
   2349        <translation>bude nahráván jinÃœ pořad s vyšší prioritou.</translation>
  23472350    </message>
  23482351    <message>
  23492352        <source>this episode will be recorded at a later time.</source>
  2350         <translation type="unfinished"></translation>
   2353        <translation>tento díl bude nahrán později.</translation>
  23512354    </message>
  23522355    <message>
  23532356        <source>there wasn&apos;t enough disk space available.</source>
  2354         <translation type="unfinished"></translation>
   2357        <translation>nebylo dost místa na disku.</translation>
  23552358    </message>
  23562359    <message>
  23572360        <source>the tuner card was already being used.</source>
  2358         <translation type="unfinished"></translation>
   2361        <translation>karta ladiče bylo uÅŸ pouÅŸita.</translation>
  23592362    </message>
  23602363    <message>
  23612364        <source>you should never see this.</source>
  2362         <translation type="unfinished"></translation>
   2365        <translation>tohle byste nikdy neměli uvidět.</translation>
  23632366    </message>
  23642367    <message>
  23652368        <source>Title</source>
   
  23672370    </message>
  23682371    <message>
  23692372        <source>Description</source>
  2370         <translation type="unfinished"></translation>
   2373        <translation>Popis</translation>
  23712374    </message>
  23722375    <message>
  23732376        <source>Part %1 of %2, </source>
  2374         <translation type="unfinished"></translation>
   2377        <translation>Část %1 z %2, </translation>
  23752378    </message>
  23762379    <message>
  23772380        <source>HDTV</source>
  2378         <translation type="unfinished"></translation>
   2381        <translation>HDTV</translation>
  23792382    </message>
  23802383    <message>
  23812384        <source>CC</source>
  23822385        <comment>Close Captioned</comment>
  2383         <translation type="unfinished">CC</translation>
   2386        <translation>CC</translation>
  23842387    </message>
  23852388    <message>
  23862389        <source>Subtitled</source>
  2387         <translation type="unfinished"></translation>
   2390        <translation>Titulky</translation>
  23882391    </message>
  23892392    <message>
  23902393        <source>Stereo</source>
  2391         <translation type="unfinished"></translation>
   2394        <translation>Stereo</translation>
  23922395    </message>
  23932396    <message>
  23942397        <source>Category</source>
  2395         <translation type="unfinished"></translation>
   2398        <translation>Kategorie</translation>
  23962399    </message>
  23972400    <message>
  23982401        <source>Type</source>
  23992402        <comment>category_type</comment>
  2400         <translation type="unfinished"></translation>
   2403        <translation>Typ</translation>
  24012404    </message>
  24022405    <message>
  24032406        <source>Episode Number</source>
  2404         <translation type="unfinished"></translation>
   2407        <translation>Číslo dílu</translation>
  24052408    </message>
  24062409    <message>
  24072410        <source>Original Airdate</source>
  2408         <translation type="unfinished"></translation>
   2411        <translation>Původní čas vysílání</translation>
  24092412    </message>
  24102413    <message>
  24112414        <source>Program ID</source>
  2412         <translation type="unfinished"></translation>
   2415        <translation>ID pořadu</translation>
  24132416    </message>
  24142417    <message>
  24152418        <source>Find ID</source>
  2416         <translation type="unfinished"></translation>
   2419        <translation>Najdi ID</translation>
  24172420    </message>
  24182421    <message>
  24192422        <source>Actors</source>
  2420         <translation type="unfinished"></translation>
   2423        <translation>Herci</translation>
  24212424    </message>
  24222425    <message>
  24232426        <source>Guest Star</source>
  2424         <translation type="unfinished"></translation>
   2427        <translation>Hostující hvězda</translation>
  24252428    </message>
  24262429    <message>
  24272430        <source>Director</source>
  2428         <translation type="unfinished"></translation>
   2431        <translation>ReÅŸisér</translation>
  24292432    </message>
  24302433    <message>
  24312434        <source>Recording Host</source>
  2432         <translation type="unfinished"></translation>
   2435        <translation>Nahrávající hostitel</translation>
  24332436    </message>
  24342437    <message>
  24352438        <source>Recording Group</source>
   
  24412444    </message>
  24422445    <message>
  24432446        <source>Reactivate</source>
  2444         <translation type="unfinished"></translation>
   2447        <translation>Znovu aktivuj</translation>
  24452448    </message>
  24462449    <message>
  24472450        <source>Stop recording</source>
  2448         <translation type="unfinished"></translation>
   2451        <translation>Zastav nahrávání</translation>
  24492452    </message>
  24502453    <message>
  24512454        <source>Don&apos;t record</source>
  2452         <translation type="unfinished"></translation>
   2455        <translation>Nenahrávej</translation>
  24532456    </message>
  24542457    <message>
  24552458        <source>Never record</source>
  2456         <translation type="unfinished"></translation>
   2459        <translation>Nikdy nenahrávej</translation>
  24572460    </message>
  24582461    <message>
  24592462        <source>Edit Options</source>
  2460         <translation type="unfinished"></translation>
   2463        <translation>Edituj volby</translation>
  24612464    </message>
  24622465    <message>
  24632466        <source>Add Override</source>
   
  24742477    <message>
  24752478        <source> The following programs will be recorded instead:
  24762479</source>
  2477         <translation type="unfinished"></translation>
   2480        <translation> Místo toho budou nahrány tyto pořady:
   2481</translation>
  24782482    </message>
  24792483    <message>
  24802484        <source>Record anyway</source>
  2481         <translation type="unfinished"></translation>
   2485        <translation>Přesto nahrát</translation>
  24822486    </message>
  24832487    <message>
  24842488        <source>Forget Previous</source>
  2485         <translation type="unfinished"></translation>
   2489        <translation>Zapomeň předchozí</translation>
  24862490    </message>
  24872491    <message>
  24882492        <source>Absolutely don&apos;t record</source>
  2489         <translation type="unfinished"></translation>
   2493        <translation>Rozhodně nenahrávej</translation>
  24902494    </message>
  24912495    <message>
  24922496        <source>Terrestrial</source>
  2493         <translation type="unfinished"></translation>
   2497        <translation>Pozemní</translation>
  24942498    </message>
  24952499    <message>
  24962500        <source>Cable</source>
  2497         <translation type="unfinished"></translation>
   2501        <translation>Kabel</translation>
  24982502    </message>
  24992503    <message>
  25002504        <source>Bandwidth (Default: Auto)
  25012505</source>
  2502         <translation type="unfinished"></translation>
   2506        <translation>Šířka pásma (VÃœchozí: automaticky)
   2507</translation>
  25032508    </message>
  25042509    <message>
  25052510        <source>Transport</source>
  2506         <translation type="unfinished"></translation>
   2511        <translation>Transport</translation>
  25072512    </message>
  25082513    <message>
  25092514        <source>Capture Card</source>
  2510         <translation type="unfinished"></translation>
   2515        <translation>Zachytávací karta</translation>
  25112516    </message>
  25122517    <message>
  25132518        <source>Scanning</source>
   
  25392544    </message>
  25402545    <message>
  25412546        <source>30m</source>
  2542         <translation type="unfinished"></translation>
   2547        <translation>30m</translation>
  25432548    </message>
  25442549    <message>
  25452550        <source>1h</source>
  2546         <translation type="unfinished"></translation>
   2551        <translation>1 hodina</translation>
  25472552    </message>
  25482553    <message>
  25492554        <source>1h30m</source>
  2550         <translation type="unfinished"></translation>
   2555        <translation>1h30m</translation>
  25512556    </message>
  25522557    <message>
  25532558        <source>2h</source>
  2554         <translation type="unfinished"></translation>
   2559        <translation>2h</translation>
  25552560    </message>
  25562561    <message>
  25572562        <source>MythTV wants to record &quot;%1&quot; on %2 in %3 seconds. Do you want to:</source>
  2558         <translation type="unfinished"></translation>
   2563        <translation>MythTV chce nahrávat &quot;%1&quot; na %2 za %3 sekund. Chcete:</translation>
  25592564    </message>
  25602565    <message>
  25612566        <source>ProfileGroup</source>
  2562         <translation type="unfinished"></translation>
   2567        <translation>Profilová skupina</translation>
  25632568    </message>
  25642569    <message>
  25652570        <source>Transcoders</source>
  2566         <translation type="unfinished"></translation>
   2571        <translation>Překódovávače</translation>
  25672572    </message>
  25682573    <message>
  25692574        <source>New Profile Group Name</source>
  2570         <translation type="unfinished"></translation>
   2575        <translation>Nové jméno profilové skupiny</translation>
  25712576    </message>
  25722577    <message>
  25732578        <source>(Create new profile group)</source>
  2574         <translation type="unfinished"></translation>
   2579        <translation>(Vytvořit novou profilovou skupinu)</translation>
  25752580    </message>
  25762581    <message>
  25772582        <source>Delete profile group:</source>
  2578         <translation type="unfinished"></translation>
   2583        <translation>Smazat profilovou skupinu:</translation>
  25792584    </message>
  25802585    <message>
  25812586        <source>Yes, delete group</source>
   
  25872592    </message>
  25882593    <message>
  25892594        <source>Profile Group Name</source>
  2590         <translation type="unfinished"></translation>
   2595        <translation>Jméno profilové skupiny</translation>
  25912596    </message>
  25922597    <message>
  25932598        <source>Hostname</source>
  2594         <translation type="unfinished"></translation>
   2599        <translation>Jméno hostitele</translation>
  25952600    </message>
  25962601    <message>
  25972602        <source>Card-Type</source>
  2598         <translation type="unfinished"></translation>
   2603        <translation>Typ karty</translation>
  25992604    </message>
  26002605    <message>
  26012606        <source>Profile name</source>
  2602         <translation type="unfinished"></translation>
   2607        <translation>Jméno profilu</translation>
  26032608    </message>
  26042609    <message>
  26052610        <source>Codec</source>
  2606         <translation type="unfinished"></translation>
   2611        <translation>Kodek</translation>
  26072612    </message>
  26082613    <message>
  26092614        <source>MP3 Quality</source>
  2610         <translation type="unfinished"></translation>
   2615        <translation>Kvalita MP3</translation>
  26112616    </message>
  26122617    <message>
  26132618        <source>The higher the slider number, the lower the quality of the audio.  Better quality audio (lower numbers) requires more CPU.</source>
  2614         <translation type="unfinished"></translation>
   2619        <translation>Čím vyšší je číslo posuvníku, tím nişší je kvalita zvuku.  Lepší kvalita zvuku (menší čísla) vyÅŸaduje více procesoru.</translation>
  26152620    </message>
  26162621    <message>
  26172622        <source>Volume (%)</source>
  2618         <translation type="unfinished"></translation>
   2623        <translation>Hlasitost (%)</translation>
  26192624    </message>
  26202625    <message>
  26212626        <source>Recording volume of the capture card</source>
  2622         <translation type="unfinished"></translation>
   2627        <translation>Nahrávací hlasitost zachytávací karty</translation>
  26232628    </message>
  26242629    <message>
  26252630        <source>Sampling rate</source>
  2626         <translation type="unfinished"></translation>
   2631        <translation>Samplovací frekvence</translation>
  26272632    </message>
  26282633    <message>
  26292634        <source>Sets the audio sampling rate for your DSP. Ensure that you choose a sampling rate appropriate for your device.  btaudio may only allow 32000.</source>
  2630         <translation type="unfinished"></translation>
   2635        <translation>Nastaví samplovací frekvenci vaÅ¡eho DSP. Ujistěte se, ÅŸe jste zvolili frekvenci odpovídající vaÅ¡emu zařízenu.  btaudio můşe dovolit pouze 32000.</translation>
  26312636    </message>
  26322637    <message>
  26332638        <source>Type</source>
  2634         <translation type="unfinished"></translation>
   2639        <translation>Typ</translation>
  26352640    </message>
  26362641    <message>
  26372642        <source>Sets the audio type</source>
  2638         <translation type="unfinished"></translation>
   2643        <translation>Nastaví typ zvuku</translation>
  26392644    </message>
  26402645    <message>
  26412646        <source>Bitrate</source>
  2642         <translation type="unfinished"></translation>
   2647        <translation>Bitová rychlost</translation>
  26432648    </message>
  26442649    <message>
  26452650        <source>Sets the audio bitrate</source>
  2646         <translation type="unfinished"></translation>
   2651        <translation>Nastaví bitovou rychlost zvuku</translation>
  26472652    </message>
  26482653    <message>
  26492654        <source>Volume of the recording </source>
  2650         <translation type="unfinished"></translation>
   2655        <translation>Hlasitost nahrávání </translation>
  26512656    </message>
  26522657    <message>
  26532658        <source>Bitrate Settings</source>
  2654         <translation type="unfinished"></translation>
   2659        <translation>Nastavení bitové rychlosti</translation>
  26552660    </message>
  26562661    <message>
  26572662        <source>Audio Quality</source>
  2658         <translation type="unfinished"></translation>
   2663        <translation>Kvalita zvuku</translation>
  26592664    </message>
  26602665    <message>
  26612666        <source>RTjpeg Quality</source>
  2662         <translation type="unfinished"></translation>
   2667        <translation>Kvalita RTjpeg</translation>
  26632668    </message>
  26642669    <message>
  26652670        <source>Higher is better quality.</source>
  2666         <translation type="unfinished"></translation>
   2671        <translation>Vyšší je lepší kvalita.</translation>
  26672672    </message>
  26682673    <message>
  26692674        <source>Luma filter</source>
   
  26912696    </message>
  26922697    <message>
  26932698        <source>Minimum quality</source>
  2694         <translation type="unfinished"></translation>
   2699        <translation>Minimální kvalita</translation>
  26952700    </message>
  26962701    <message>
  26972702        <source>Modifying the default may have severe consequences.</source>
   
  26992704    </message>
  27002705    <message>
  27012706        <source>Maximum quality</source>
  2702         <translation type="unfinished"></translation>
   2707        <translation>Maximální kvalita</translation>
  27032708    </message>
  27042709    <message>
  27052710        <source>Max quality difference between frames</source>
   
  27552760    </message>
  27562761    <message>
  27572762        <source>Aspect Ratio</source>
  2758         <translation type="unfinished"></translation>
   2763        <translation>Poměr stran</translation>
  27592764    </message>
  27602765    <message>
  27612766        <source>Square</source>
  2762         <translation type="unfinished"></translation>
   2767        <translation>Čtverec</translation>
  27632768    </message>
  27642769    <message>
  27652770        <source>Sets the aspect ratio of stream generated by your PVR.</source>
   
  27672772    </message>
  27682773    <message>
  27692774        <source>Quality</source>
  2770         <translation type="unfinished"></translation>
   2775        <translation>Kvalita</translation>
  27712776    </message>
  27722777    <message>
  27732778        <source>Horizontal Decimation</source>
   
  27792784    </message>
  27802785    <message>
  27812786        <source>Video Compression</source>
  2782         <translation type="unfinished"></translation>
   2787        <translation>Komprese obrazu</translation>
  27832788    </message>
  27842789    <message>
  27852790        <source>RTjpeg Parameters</source>
  2786         <translation type="unfinished"></translation>
   2791        <translation>Parametry RTjpeg</translation>
  27872792    </message>
  27882793    <message>
  27892794        <source>MPEG-4 Parameters</source>
  2790         <translation type="unfinished"></translation>
   2795        <translation>Parametry MPEG-4</translation>
  27912796    </message>
  27922797    <message>
  27932798        <source>Hardware MJPEG Parameters</source>
   
  28032808    </message>
  28042809    <message>
  28052810        <source>Width</source>
  2806         <translation type="unfinished"></translation>
   2811        <translation>Šířka</translation>
  28072812    </message>
  28082813    <message>
  28092814        <source>Height</source>
  2810         <translation type="unfinished"></translation>
   2815        <translation>VÜška</translation>
  28112816    </message>
  28122817    <message>
  28132818        <source>Image size</source>
  2814         <translation type="unfinished"></translation>
   2819        <translation>Velikost obrázku</translation>
  28152820    </message>
  28162821    <message>
  28172822        <source>Profile</source>
  2818         <translation type="unfinished"></translation>
   2823        <translation>Profil</translation>
  28192824    </message>
  28202825    <message>
  28212826        <source>Record using the &quot;%1&quot; profile</source>
  2822         <translation type="unfinished"></translation>
   2827        <translation>Nahrávat podle profilu &quot;%1&quot;</translation>
  28232828    </message>
  28242829    <message>
  28252830        <source>Scheduling Options</source>
  2826         <translation type="unfinished"></translation>
   2831        <translation>Volby plánování</translation>
  28272832    </message>
  28282833    <message>
  28292834        <source>Post Recording Processing</source>
   
  28472852    </message>
  28482853    <message>
  28492854        <source>Do not record this program</source>
  2850         <translation type="unfinished"></translation>
   2855        <translation>Nenahrávej tento pořad</translation>
  28512856    </message>
  28522857    <message>
  28532858        <source>Record only this showing</source>
  2854         <translation type="unfinished"></translation>
   2859        <translation>Nahrej pouze toto představení</translation>
  28552860    </message>
  28562861    <message>
  28572862        <source>Record one showing of this title</source>
  2858         <translation>Nahrát jedno promítání tohoto názvu</translation>
   2863        <translation>Nahrát jedno představení tohoto názvu</translation>
  28592864    </message>
  28602865    <message>
  28612866        <source>Record in this timeslot every week</source>
  2862         <translation type="unfinished"></translation>
   2867        <translation>Nahrávej v tomto čase kaÅŸdÃœ tÃœden</translation>
  28632868    </message>
  28642869    <message>
  28652870        <source>Record one showing of this title every week</source>
  2866         <translation type="unfinished"></translation>
   2871        <translation>Nahrávej jedno představení tohoto názvu kaÅŸdÃœ tÃœden</translation>
  28672872    </message>
  28682873    <message>
  28692874        <source>Record in this timeslot every day</source>
  2870         <translation type="unfinished"></translation>
   2875        <translation>Nahrávej v tomto čase kaÅŸdÃœ den</translation>
  28712876    </message>
  28722877    <message>
  28732878        <source>Record one showing of this title every day</source>
  2874         <translation type="unfinished"></translation>
   2879        <translation>Nahrávej jedno představení tohoto jména kaÅŸdÃœ den</translation>
  28752880    </message>
  28762881    <message>
  28772882        <source>Record at any time on this channel</source>
  2878         <translation type="unfinished"></translation>
   2883        <translation>Nahrávej kdykoliv na tomto kanálu</translation>
  28792884    </message>
  28802885    <message>
  28812886        <source>Record at any time on any channel</source>
  2882         <translation type="unfinished"></translation>
   2887        <translation>Nahrávej kdykoliv na kterémkoliv kanálu</translation>
  28832888    </message>
  28842889    <message>
  28852890        <source>Record this showing with normal options</source>
  2886         <translation>Nahrát toto promítání s normálními volbami</translation>
   2891        <translation>Nahrát toto představení s normálními volbami</translation>
  28872892    </message>
  28882893    <message>
  28892894        <source>Record this showing with override options</source>
  2890         <translation>Nahrát toto promítání s vyřazujícími volbami</translation>
   2895        <translation>Nahrát toto představení s vyřazujícími volbami</translation>
  28912896    </message>
  28922897    <message>
  28932898        <source>Do not allow this showing to be recorded</source>
  2894         <translation type="unfinished"></translation>
   2899        <translation>Nedovol nahrát toto představení</translation>
  28952900    </message>
  28962901    <message>
  28972902        <source>Start recording %1 minutes late</source>
  2898         <translation type="unfinished"></translation>
   2903        <translation>Začni nahrávat o %1 minut později</translation>
  28992904    </message>
  29002905    <message>
  29012906        <source>Start recording %1 minute late</source>
  2902         <translation type="unfinished"></translation>
   2907        <translation>Začni nahrávat o %1 minutu později</translation>
  29032908    </message>
  29042909    <message>
  29052910        <source>Start recording on time</source>
  2906         <translation type="unfinished"></translation>
   2911        <translation>Začni nahrávat na čas</translation>
  29072912    </message>
  29082913    <message>
  29092914        <source>Start recording %1 minute early</source>
  2910         <translation type="unfinished"></translation>
   2915        <translation>Začni nahrávat o %1 minutu dříve</translation>
  29112916    </message>
  29122917    <message>
  29132918        <source>Start recording %1 minutes early</source>
  2914         <translation type="unfinished"></translation>
   2919        <translation>Začni nahrávat o %1 minut dříve</translation>
  29152920    </message>
  29162921    <message>
  29172922        <source>End recording %1 minutes early</source>
  2918         <translation type="unfinished"></translation>
   2923        <translation>Ukonči nahrávání o %1 minut dříve</translation>
  29192924    </message>
  29202925    <message>
  29212926        <source>End recording %1 minute early</source>
  2922         <translation type="unfinished"></translation>
   2927        <translation>Ukonči nahrávání o %1 minutu dříve</translation>
  29232928    </message>
  29242929    <message>
  29252930        <source>End recording on time</source>
  2926         <translation type="unfinished"></translation>
   2931        <translation>Ukonči nahrávání na čas</translation>
  29272932    </message>
  29282933    <message>
  29292934        <source>End recording %1 minute late</source>
  2930         <translation type="unfinished"></translation>
   2935        <translation>Ukonči nahrávání o %1 minutu později</translation>
  29312936    </message>
  29322937    <message>
  29332938        <source>End recording %1 minutes late</source>
  2934         <translation type="unfinished"></translation>
   2939        <translation>Ukonči nahrávání o %1 minut později</translation>
  29352940    </message>
  29362941    <message>
  29372942        <source>Record new episodes only</source>
  2938         <translation type="unfinished"></translation>
   2943        <translation>Nahrávej pouze nové díly</translation>
  29392944    </message>
  29402945    <message>
  29412946        <source>Look for duplicates in current and previous recordings</source>
  2942         <translation type="unfinished"></translation>
   2947        <translation>Vyhledej duplicity v současnÃœch a předchozích nahrávkách</translation>
  29432948    </message>
  29442949    <message>
  29452950        <source>Look for duplicates in current recordings only</source>
  2946         <translation type="unfinished"></translation>
   2951        <translation>Vyhledej duplicity pouze v současnÃœch nahrávkách</translation>
  29472952    </message>
  29482953    <message>
  29492954        <source>Look for duplicates in previous recordings only</source>
  2950         <translation type="unfinished"></translation>
   2955        <translation>Vyhledej duplicity pouze v předchozích nahrávkách</translation>
  29512956    </message>
  29522957    <message>
  29532958        <source>[ Match duplicates with ]</source>
   
  29912996    </message>
  29922997    <message>
  29932998        <source>Allow auto expire</source>
  2994         <translation type="unfinished"></translation>
   2999        <translation>Povol automatické vyprÅ¡ení</translation>
  29953000    </message>
  29963001    <message>
  29973002        <source>Don&apos;t allow auto expire</source>
  2998         <translation type="unfinished"></translation>
   3003        <translation>Nepovol automatické vyprÅ¡ení</translation>
  29993004    </message>
  30003005    <message>
  30013006        <source>This recording schedule is inactive</source>
   
  30153020    </message>
  30163021    <message>
  30173022        <source>No episode limit</source>
  3018         <translation type="unfinished"></translation>
   3023        <translation>Ŝádné omezení pro díly</translation>
  30193024    </message>
  30203025    <message>
  30213026        <source>Keep only one episode.</source>
  3022         <translation type="unfinished"></translation>
   3027        <translation>DrÅŸet pouze jeden díl.</translation>
  30233028    </message>
  30243029    <message>
  30253030        <source>Keep at most %1 episodes</source>
  3026         <translation type="unfinished"></translation>
   3031        <translation>DrÅŸet maximálně %1 dílů</translation>
  30273032    </message>
  30283033    <message>
  30293034        <source>Reduce priority by %1</source>
   
  30953100    </message>
  30963101    <message>
  30973102        <source>Warning.</source>
  3098         <translation type="unfinished"></translation>
   3103        <translation>Varování.</translation>
  30993104    </message>
  31003105    <message>
  31013106        <source>You MUST run &apos;mythfilldatabase --manual the first time,
   
  31733178    </message>
  31743179    <message>
  31753180        <source>Broadcast</source>
  3176         <translation type="unfinished"></translation>
   3181        <translation>Vysílání</translation>
  31773182    </message>
  31783183    <message>
  31793184        <source>Firewire port on your firewire card.</source>
   
  31853190    </message>
  31863191    <message>
  31873192        <source>100Mbps</source>
  3188         <translation type="unfinished"></translation>
   3193        <translation>100Mbps</translation>
  31893194    </message>
  31903195    <message>
  31913196        <source>200Mbps</source>
  3192         <translation type="unfinished"></translation>
   3197        <translation>200Mbps</translation>
  31933198    </message>
  31943199    <message>
  31953200        <source>400Mbps</source>
  3196         <translation type="unfinished"></translation>
   3201        <translation>400Mbps</translation>
  31973202    </message>
  31983203    <message>
  31993204        <source>Default Input</source>
   
  32253230    </message>
  32263231    <message>
  32273232        <source>Video source</source>
  3228         <translation type="unfinished"></translation>
   3233        <translation>Zdroj obrazu</translation>
  32293234    </message>
  32303235    <message>
  32313236        <source>Input</source>
  3232         <translation type="unfinished"></translation>
   3237        <translation>Vstup</translation>
  32333238    </message>
  32343239    <message>
  32353240        <source>LNB LOF Switch</source>
   
  34463451    </message>
  34473452    <message>
  34483453        <source>Bottom Left</source>
  3449         <translation type="unfinished"></translation>
   3454        <translation>LevÃœ dolní</translation>
  34503455    </message>
  34513456    <message>
  34523457        <source>Top Right</source>
   
  34543459    </message>
  34553460    <message>
  34563461        <source>Bottom Right</source>
  3457         <translation type="unfinished"></translation>
   3462        <translation>PravÃœ dolní</translation>
  34583463    </message>
  34593464    <message>
  34603465        <source>Location of PIP Video window.</source>
   
  36943699    </message>
  36953700    <message>
  36963701        <source>default</source>
  3697         <translation type="unfinished"></translation>
   3702        <translation>vÃœchozí</translation>
  36983703    </message>
  36993704    <message>
  37003705        <source>small</source>
  3701         <translation type="unfinished"></translation>
   3706        <translation>malÃœ</translation>
  37023707    </message>
  37033708    <message>
  37043709        <source>big</source>
  3705         <translation type="unfinished"></translation>
   3710        <translation>velkÃœ</translation>
  37063711    </message>
  37073712    <message>
  37083713        <source>default: TV, small: monitor, big:</source>
  3709         <translation type="unfinished"></translation>
   3714        <translation>vÃœchozí: TV, malÃœ: monitor, velkÃœ:</translation>
  37103715    </message>
  37113716    <message>
  37123717        <source>Channel ordering</source>
   
  38943899    </message>
  38953900    <message>
  38963901        <source>Fill</source>
  3897         <translation type="unfinished">Vyplnit</translation>
   3902        <translation>Vyplnit</translation>
  38983903    </message>
  38993904    <message>
  39003905        <source>Image</source>
   
  39103915    </message>
  39113916    <message>
  39123917        <source>ESC</source>
  3913         <translation type="unfinished"></translation>
   3918        <translation>ESC</translation>
  39143919    </message>
  39153920    <message>
  39163921        <source>No exit key</source>
  3917         <translation type="unfinished"></translation>
   3922        <translation>Bez klávesy pro ukončení</translation>
  39183923    </message>
  39193924    <message>
  39203925        <source>Control-ESC</source>
  3921         <translation type="unfinished"></translation>
   3926        <translation>Control-ESC</translation>
  39223927    </message>
  39233928    <message>
  39243929        <source>Meta-ESC</source>
  3925         <translation type="unfinished"></translation>
   3930        <translation>Meta-ESC</translation>
  39263931    </message>
  39273932    <message>
  39283933        <source>Alt-ESC</source>
  3929         <translation type="unfinished"></translation>
   3934        <translation>Alt-ESC</translation>
  39303935    </message>
  39313936    <message>
  39323937        <source>MythTV is designed to run continuously. If you wish, you may use the ESC key or the ESC key + a modifier to exit MythTV. Do not choose a key combination that will be intercepted by your window manager.</source>
   
  39343939    </message>
  39353940    <message>
  39363941        <source>Confirm Exit</source>
  3937         <translation type="unfinished"></translation>
   3942        <translation>Potvrď konec</translation>
  39383943    </message>
  39393944    <message>
  39403945        <source>When enabled, MythTV will prompt for confirmation when you press the System Exit key.</source>
   
  39943999    </message>
  39954000    <message>
  39964001        <source>4/3</source>
  3997         <translation type="unfinished">4/3</translation>
   4002        <translation>4/3</translation>
  39984003    </message>
  39994004    <message>
  40004005        <source>16/9</source>
  4001         <translation type="unfinished">16/9</translation>
   4006        <translation>16/9</translation>
  40024007    </message>
  40034008    <message>
  40044009        <source>4/3 Zoom</source>
  4005         <translation type="unfinished">4/3 zvětÅ¡eno</translation>
   4010        <translation>4/3 zvětÅ¡eno</translation>
  40064011    </message>
  40074012    <message>
  40084013        <source>16/9 Zoom</source>
  4009         <translation type="unfinished">16/9 zvětÅ¡eno</translation>
   4014        <translation>16/9 zvětÅ¡eno</translation>
  40104015    </message>
  40114016    <message>
  40124017        <source>16/9 Stretch</source>
  4013         <translation type="unfinished">16/9 protaÅŸeno</translation>
   4018        <translation>16/9 protaÅŸeno</translation>
  40144019    </message>
  40154020    <message>
  40164021        <source>This will override any aspect ratio in the recorded stream, the same as pressing the W Key during playback. Fill will &quot;fill&quot; the screen with the image clipping as required. Fill is useful when using 4:3 interlaced TV&apos;s for display.</source>
   
  41144119    </message>
  41154120    <message>
  41164121        <source>Video Output</source>
  4117         <translation type="unfinished"></translation>
   4122        <translation>VÃœstup obrazu</translation>
  41184123    </message>
  41194124    <message>
  41204125        <source>Output</source>
  4121         <translation type="unfinished"></translation>
   4126        <translation>VÃœstup</translation>
  41224127    </message>
  41234128    <message>
  41244129        <source>Default refresh rate when watching a video.</source>
   
  41304135    </message>
  41314136    <message>
  41324137        <source>Rate</source>
  4133         <translation type="unfinished"></translation>
   4138        <translation>Rychlost</translation>
  41344139    </message>
  41354140    <message>
  41364141        <source>Aspect ratio when watching a video.</source>
  4137         <translation type="unfinished"></translation>
   4142        <translation>Poměr stran při pozorování obrazu.</translation>
  41384143    </message>
  41394144    <message>
  41404145        <source>Aspect ration when watching a video at a specific resolution.</source>
  4141         <translation type="unfinished"></translation>
   4146        <translation>Poměr stran při pozorování obrazu v určitém rozliÅ¡ení.</translation>
  41424147    </message>
  41434148    <message>
  41444149        <source>Aspect</source>
  4145         <translation type="unfinished"></translation>
   4150        <translation>Strana</translation>
  41464151    </message>
  41474152    <message>
  41484153        <source>Leave at &quot;Default&quot; to use ratio reported by the monitor.  Set to 16:9 or 4:3 to force a specific aspect ratio.</source>
   
  41704175    </message>
  41714176    <message>
  41724177        <source>Use a random theme</source>
  4173         <translation type="unfinished"></translation>
   4178        <translation>Pouşít náhodné téma</translation>
  41744179    </message>
  41754180    <message>
  41764181        <source>Use a random theme each time MythTV is started.</source>
  4177         <translation type="unfinished"></translation>
   4182        <translation>Pouşít náhodné téma při kaÅŸdém startu MythTV.</translation>
  41784183    </message>
  41794184    <message>
  41804185        <source>Date format</source>
  4181         <translation type="unfinished"></translation>
   4186        <translation>Formát datumu</translation>
  41824187    </message>
  41834188    <message>
  41844189        <source>Your preferred date format.</source>
  4185         <translation type="unfinished"></translation>
   4190        <translation>Vámi upřednostněnÃœ formát datumu.</translation>
  41864191    </message>
  41874192    <message>
  41884193        <source>Short Date format</source>
  4189         <translation type="unfinished"></translation>
   4194        <translation>KrátkÃœ formát datumu</translation>
  41904195    </message>
  41914196    <message>
  41924197        <source>Your preferred short date format.</source>
  4193         <translation type="unfinished"></translation>
   4198        <translation>Vámi upřednostněnÃœ krátkÃœ formát datumu.</translation>
  41944199    </message>
  41954200    <message>
  41964201        <source>Time format</source>
  4197         <translation type="unfinished"></translation>
   4202        <translation>Formát času</translation>
  41984203    </message>
  41994204    <message>
  42004205        <source>Theme</source>
  4201         <translation type="unfinished"></translation>
   4206        <translation>Téma</translation>
  42024207    </message>
  42034208    <message>
  42044209        <source>Problem reading theme preview image </source>
   
  42344239    </message>
  42354240    <message>
  42364241        <source>callsign</source>
  4237         <translation type="unfinished"></translation>
   4242        <translation>volací značka</translation>
  42384243    </message>
  42394244    <message>
  42404245        <source>name</source>
  4241         <translation type="unfinished"></translation>
   4246        <translation>jméno</translation>
  42424247    </message>
  42434248    <message>
  42444249        <source>Your preferred channel format.</source>
   
  43424347    </message>
  43434348    <message>
  43444349        <source>Display Genre Colors</source>
  4345         <translation type="unfinished"></translation>
   4350        <translation>Zobrazit şánrové barvy</translation>
  43464351    </message>
  43474352    <message>
  43484353        <source>Colorize program guide using genre colors. (Not available for all grabbers.)</source>
   
  43504355    </message>
  43514356    <message>
  43524357        <source>Display Genre Text</source>
  4353         <translation type="unfinished"></translation>
   4358        <translation>Zobrazit şánr</translation>
  43544359    </message>
  43554360    <message>
  43564361        <source>(Not available for all grabbers.)</source>
   
  43584363    </message>
  43594364    <message>
  43604365        <source>Display the channel icon</source>
  4361         <translation type="unfinished"></translation>
   4366        <translation>Zobrazit ikonu kanálu</translation>
  43624367    </message>
  43634368    <message>
  43644369        <source>Only display &apos;favorite&apos; channels</source>
  4365         <translation type="unfinished"></translation>
   4370        <translation>Zobrazit pouze oblíbené kanály</translation>
  43664371    </message>
  43674372    <message>
  43684373        <source>If enabled, the EPG will initially display only the channels marked as favorites. Pressing &quot;4&quot; will toggle between displaying favorites and all channels.</source>
   
  43704375    </message>
  43714376    <message>
  43724377        <source>Channels to Display</source>
  4373         <translation type="unfinished"></translation>
   4378        <translation>Zobrazit kanálů</translation>
  43744379    </message>
  43754380    <message>
  43764381        <source>Time Blocks (30 mins) to Display</source>
   
  44504455    </message>
  44514456    <message>
  44524457        <source>Guide starts at channel</source>
  4453         <translation type="unfinished"></translation>
   4458        <translation>Průvodce začíná na kanálu</translation>
  44544459    </message>
  44554460    <message>
  44564461        <source>The program guide starts on this channel if it is run from outside of LiveTV mode.</source>
   
  44824487    </message>
  44834488    <message>
  44844489        <source>Audio</source>
  4485         <translation type="unfinished"></translation>
   4490        <translation>Zvuk</translation>
  44864491    </message>
  44874492    <message>
  44884493        <source>Language</source>
  4489         <translation type="unfinished"></translation>
   4494        <translation>Jazyk</translation>
  44904495    </message>
  44914496    <message>
  44924497        <source>Enable Xbox Hardware</source>
   
  45104515    </message>
  45114516    <message>
  45124517        <source>Default LED color</source>
  4513         <translation type="unfinished"></translation>
   4518        <translation>VÃœchozí barva LED</translation>
  45144519    </message>
  45154520    <message>
  45164521        <source>Green</source>
  4517         <translation type="unfinished"></translation>
   4522        <translation>Zelená</translation>
  45184523    </message>
  45194524    <message>
  45204525        <source>Orange</source>
  4521         <translation type="unfinished"></translation>
   4526        <translation>OranÅŸová</translation>
  45224527    </message>
  45234528    <message>
  45244529        <source>Red</source>
  4525         <translation type="unfinished"></translation>
   4530        <translation>Červená</translation>
  45264531    </message>
  45274532    <message>
  45284533        <source>Sets the LED color when it is not being used for status indication.</source>
   
  47704775    </message>
  47714776    <message>
  47724777        <source>Scale video as necessary</source>
  4773         <translation type="unfinished"></translation>
   4778        <translation>ZvětÅ¡it obraz dle potřeby</translation>
  47744779    </message>
  47754780    <message>
  47764781        <source>If checked, video will be scaled to fit your window or screen. If unchecked, video will never be made larger than its actual pixel size.</source>
   
  47784783    </message>
  47794784    <message>
  47804785        <source>Frames to skip in fullscreen mode</source>
  4781         <translation type="unfinished"></translation>
   4786        <translation>Přeskočit snímků v celoobrazovkovém módu</translation>
  47824787    </message>
  47834788    <message>
  47844789        <source>Video displayed in fullscreen or non-windowed mode will skip this many frames for each frame drawn. Set to 0 to show every frame. Only valid when either &quot;Use GUI size for TV playback&quot; or &quot;Run the frontend in a window&quot; is not checked.</source>
   
  47944799    </message>
  47954800    <message>
  47964801        <source>Frames to skip</source>
  4797         <translation type="unfinished"></translation>
   4802        <translation>Přeskočit snímků</translation>
  47984803    </message>
  47994804    <message>
  48004805        <source>Video in the main window will skip this many frames for each frame drawn. Set to 0 to show every frame.</source>
   
  49024907    </message>
  49034908    <message>
  49044909        <source>Program Guide</source>
  4905         <translation type="unfinished">ProgramovÃœ průvodce</translation>
   4910        <translation>ProgramovÃœ průvodce</translation>
  49064911    </message>
  49074912    <message>
  49084913        <source>General Recording Priorities Settings</source>
   
  49304935    </message>
  49314936    <message>
  49324937        <source>No</source>
  4933         <translation type="unfinished"></translation>
   4938        <translation>Ne</translation>
  49344939    </message>
  49354940    <message>
  49364941        <source>Yes, Exit now</source>
  4937         <translation type="unfinished"></translation>
   4942        <translation>Ano, ukončit</translation>
  49384943    </message>
  49394944    <message>
  49404945        <source>Yes, Exit and Shutdown</source>
  4941         <translation type="unfinished"></translation>
   4946        <translation>Ano, ukončit a vypnout</translation>
  49424947    </message>
  49434948    <message>
  49444949        <source>Directed By</source>
  4945         <translation type="unfinished"></translation>
   4950        <translation>ReÅŸie</translation>
  49464951    </message>
  49474952    <message>
  49484953        <source>Failed to get selector object</source>
   
  49704975    </message>
  49714976    <message>
  49724977        <source>Yes</source>
  4973         <translation type="unfinished"></translation>
   4978        <translation>Ano</translation>
  49744979    </message>
  49754980    <message>
  49764981        <source>Setting priority level to %1</source>
   
  49864991    </message>
  49874992    <message>
  49884993        <source>DVB Status</source>
  4989         <translation type="unfinished"></translation>
   4994        <translation>Stav DVB</translation>
  49904995    </message>
  49914996    <message>
  49924997        <source>DVB Status shows the quality statistics of all DVB cards, if present</source>
   
  50145019    </message>
  50155020    <message>
  50165021        <source>Delete Job?</source>
  5017         <translation type="unfinished"></translation>
   5022        <translation>Smazat úkol?</translation>
  50185023    </message>
  50195024    <message>
  50205025        <source>Pause</source>
  5021         <translation type="unfinished"></translation>
   5026        <translation>Pauza</translation>
  50225027    </message>
  50235028    <message>
  50245029        <source>Stop</source>
   
  50705075    </message>
  50715076    <message>
  50725077        <source>days</source>
  5073         <translation type="unfinished"></translation>
   5078        <translation>dní</translation>
  50745079    </message>
  50755080    <message>
  50765081        <source>day</source>
  5077         <translation type="unfinished"></translation>
   5082        <translation>den</translation>
  50785083    </message>
  50795084    <message>
  50805085        <source>WARNING: is mythfilldatabase running?</source>
   
  51785183    </message>
  51795184    <message>
  51805185        <source>TV format</source>
  5181         <translation type="unfinished"></translation>
   5186        <translation>Formát TV</translation>
  51825187    </message>
  51835188    <message>
  51845189        <source>The TV standard to use for viewing TV.</source>
   
  54665471    </message>
  54675472    <message>
  54685473        <source>Shutdown/Wakeup Options</source>
  5469         <translation type="unfinished"></translation>
   5474        <translation>Volby vypnutí/probuzení</translation>
  54705475    </message>
  54715476    <message>
  54725477        <source>WakeOnLan settings</source>
  5473         <translation type="unfinished"></translation>
   5478        <translation>Nastavení probouzení po síti</translation>
  54745479    </message>
  54755480    <message>
  54765481        <source>MasterBackend</source>
  5477         <translation type="unfinished"></translation>
   5482        <translation>Hlavní backend</translation>
  54785483    </message>
  54795484    <message>
  54805485        <source>Job Queue (Host-Specific)</source>
   
  55305535    </message>
  55315536    <message>
  55325537        <source>Channel</source>
  5533         <translation type="unfinished"></translation>
   5538        <translation>Kanál</translation>
  55345539    </message>
  55355540    <message>
  55365541        <source>Failed to Reinit Video.</source>
   
  55385543    </message>
  55395544    <message>
  55405545        <source>CC/TXT enabled</source>
  5541         <translation type="unfinished"></translation>
   5546        <translation>Teletext zapnut</translation>
  55425547    </message>
  55435548    <message>
  55445549        <source>And, never ask again.</source>
   
  55745579    </message>
  55755580    <message>
  55765581        <source>Re-Record</source>
  5577         <translation type="unfinished"></translation>
   5582        <translation>Znovu nahrát</translation>
  55785583    </message>
  55795584    <message>
  55805585        <source>Playing</source>
  5581         <translation type="unfinished"></translation>
   5586        <translation>Přehrávání</translation>
  55825587    </message>
  55835588    <message>
  55845589        <source>Commercial Flagging</source>
   
  55905595    </message>
  55915596    <message>
  55925597        <source>PIP</source>
  5593         <translation type="unfinished"></translation>
   5598        <translation>PIP</translation>
  55945599    </message>
  55955600    <message>
  55965601        <source>A</source>
  55975602        <comment>RecStatusChar rsAborted</comment>
  5598         <translation type="unfinished"></translation>
   5603        <translation>A</translation>
  55995604    </message>
  56005605    <message>
  56015606        <source>c</source>
  56025607        <comment>RecStatusChar rsCancelled</comment>
  5603         <translation type="unfinished"></translation>
   5608        <translation>c</translation>
  56045609    </message>
  56055610    <message>
  56065611        <source>M</source>
  56075612        <comment>RecStatusChar rsMissed</comment>
  5608         <translation type="unfinished"></translation>
   5613        <translation>M</translation>
  56095614    </message>
  56105615    <message>
  56115616        <source>N</source>
  56125617        <comment>RecStatusChar rsNotListed</comment>
  5613         <translation type="unfinished"></translation>
   5618        <translation>N</translation>
  56145619    </message>
  56155620    <message>
  56165621        <source>V</source>
  56175622        <comment>RecStatusChar rsNeverRecord</comment>
  5618         <translation type="unfinished"></translation>
   5623        <translation>V</translation>
  56195624    </message>
  56205625    <message>
  56215626        <source>Aborted</source>
   
  56235628    </message>
  56245629    <message>
  56255630        <source>Missed</source>
  5626         <translation type="unfinished"></translation>
   5631        <translation>ZmeÅ¡káno</translation>
  56275632    </message>
  56285633    <message>
  56295634        <source>Not Listed</source>
  5630         <translation type="unfinished"></translation>
   5635        <translation>Není v seznamu</translation>
  56315636    </message>
  56325637    <message>
  56335638        <source>Never Record</source>
  5634         <translation type="unfinished"></translation>
   5639        <translation>Nikdy nenahrávat</translation>
  56355640    </message>
  56365641    <message>
  56375642        <source>This showing was recorded but was aborted before recording was completed.</source>
  5638         <translation type="unfinished"></translation>
   5643        <translation>Toto představení bylo nahráváno, ale bylo přeruÅ¡eno předtím, neÅŸ byla nahrávka kompletní.</translation>
  56395644    </message>
  56405645    <message>
  56415646        <source>This showing was not recorded because it was scheduled after it would have ended.</source>
  5642         <translation type="unfinished"></translation>
   5647        <translation>Toto představení nebylo nahráno, protoÅŸe bylo naplánováno aÅŸ kdyÅŸ by skončilo.</translation>
  56435648    </message>
  56445649    <message>
  56455650        <source>This showing was not recorded because it was manually cancelled.</source>
  5646         <translation type="unfinished"></translation>
   5651        <translation>Toto představení nebylo nahráno, protoÅŸe bylo ručně přeruÅ¡eno.</translation>
  56475652    </message>
  56485653    <message>
  56495654        <source>this show does not match the current program listings.</source>
  5650         <translation type="unfinished"></translation>
   5655        <translation>toto představení neodpovídá současnému vÃœpisu programů.</translation>
  56515656    </message>
  56525657    <message>
  56535658        <source>it was marked to never be recorded.</source>
  5654         <translation type="unfinished"></translation>
   5659        <translation>bylo označeno jako nikdy nenahrávat.</translation>
  56555660    </message>
  56565661    <message>
  56575662        <source>Unidentified Episode</source>
  5658         <translation type="unfinished"></translation>
   5663        <translation>NeidentifikovanÃœ díl</translation>
  56595664    </message>
  56605665    <message>
  56615666        <source>Producer</source>
  5662         <translation type="unfinished"></translation>
   5667        <translation>Producent</translation>
  56635668    </message>
  56645669    <message>
  56655670        <source>Executive Producer</source>
  5666         <translation type="unfinished"></translation>
   5671        <translation>VÃœkonnÃœ producent</translation>
  56675672    </message>
  56685673    <message>
  56695674        <source>Writer</source>
  5670         <translation type="unfinished"></translation>
   5675        <translation>Scénář</translation>
  56715676    </message>
  56725677    <message>
  56735678        <source>Host</source>
  5674         <translation type="unfinished"></translation>
   5679        <translation>Host</translation>
  56755680    </message>
  56765681    <message>
  56775682        <source>Adapter</source>
  5678         <translation type="unfinished"></translation>
   5683        <translation>Adaptace</translation>
  56795684    </message>
  56805685    <message>
  56815686        <source>Presenter</source>
  5682         <translation type="unfinished"></translation>
   5687        <translation>Uvaděč</translation>
  56835688    </message>
  56845689    <message>
  56855690        <source>Commentator</source>
  5686         <translation type="unfinished"></translation>
   5691        <translation>Komentátor</translation>
  56875692    </message>
  56885693    <message>
  56895694        <source>Guest</source>
  5690         <translation type="unfinished"></translation>
   5695        <translation>Host</translation>
  56915696    </message>
  56925697    <message>
  56935698        <source>Playback Group</source>
   
  56955700    </message>
  56965701    <message>
  56975702        <source>Change Ending Time</source>
  5698         <translation type="unfinished"></translation>
   5703        <translation>Změnit čas konce</translation>
  56995704    </message>
  57005705    <message>
  57015706        <source>Number of threads</source>
  5702         <translation type="unfinished"></translation>
   5707        <translation>Počet vláken</translation>
  57035708    </message>
  57045709    <message>
  57055710        <source>Threads to use for software encoding.</source>
  5706         <translation type="unfinished"></translation>
   5711        <translation>Vláken pouÅŸitÃœch pro softwarové enkódování.</translation>
  57075712    </message>
  57085713    <message>
  57095714        <source>Set to a value less than or equal to the number of processors on the backend that will be doing the encoding.</source>
  5710         <translation type="unfinished"></translation>
   5715        <translation>Nastavte na hodnotu menší nebo rouvnou počtu procesorů na backendu, kterÃœ bude provádět to enkódování.</translation>
  57115716    </message>
  57125717    <message>
  57135718        <source>MPEG-2 Parameters</source>
  5714         <translation type="unfinished"></translation>
   5719        <translation>Parametry MPEG-2</translation>
  57155720    </message>
  57165721    <message>
  57175722        <source>Enable auto-transcode after recording</source>
   
  57515756    </message>
  57525757    <message>
  57535758        <source>Australia</source>
  5754         <translation type="unfinished"></translation>
   5759        <translation>Austrálie</translation>
  57555760    </message>
  57565761    <message>
  57575762        <source>Finland</source>
  5758         <translation type="unfinished"></translation>
   5763        <translation>Finsko</translation>
  57595764    </message>
  57605765    <message>
  57615766        <source>Sweden</source>
  5762         <translation type="unfinished"></translation>
   5767        <translation>Å védsko</translation>
  57635768    </message>
  57645769    <message>
  57655770        <source>United Kingdom</source>
  5766         <translation type="unfinished"></translation>
   5771        <translation>Velká Británie</translation>
  57675772    </message>
  57685773    <message>
  57695774        <source>Germany</source>
  5770         <translation type="unfinished"></translation>
   5775        <translation>Německo</translation>
  57715776    </message>
  57725777    <message>
  57735778        <source>Ignore Signal Timeout</source>
   
  58075812    </message>
  58085813    <message>
  58095814        <source>ATSC Modulation</source>
  5810         <translation type="unfinished"></translation>
   5815        <translation>ATSC modulace</translation>
  58115816    </message>
  58125817    <message>
  58135818        <source>ATSC modulation, 8-VSB, QAM-256, etc.</source>
  5814         <translation type="unfinished"></translation>
   5819        <translation>ATSC modulace, 8-VSB, QAM-256, atd.</translation>
  58155820    </message>
  58165821    <message>
  58175822        <source>Most cable systems in the United States use QAM-256 or QAM-64, but some mixed systems may use 8-VSB for over-the-air channels.</source>
   
  61596164    </message>
  61606165    <message>
  61616166        <source>Default View</source>
  6162         <translation type="unfinished"></translation>
   6167        <translation>VÃœchozí pohled</translation>
  61636168    </message>
  61646169    <message>
  61656170        <source>Show Titles only</source>
   
  62756280    </message>
  62766281    <message>
  62776282        <source>category name</source>
  6278         <translation type="unfinished"></translation>
   6283        <translation>jméno kategorie</translation>
  62796284    </message>
  62806285    <message>
  62816286        <source>For a specific category (e.g. &quot;Sports event&quot;), request that shows be autoextended.  Only works if a show&apos;s category can be determined.</source>
   
  64076412    </message>
  64086413    <message>
  64096414        <source>Monitor Aspect Ratio</source>
  6410         <translation type="unfinished"></translation>
   6415        <translation>Monitoruj poměr stran</translation>
  64116416    </message>
  64126417    <message>
  64136418        <source>4:3</source>
  6414         <translation type="unfinished">4:3</translation>
   6419        <translation>4:3</translation>
  64156420    </message>
  64166421    <message>
  64176422        <source>16:9</source>
  6418         <translation type="unfinished">16:9</translation>
   6423        <translation>16:9</translation>
  64196424    </message>
  64206425    <message>
  64216426        <source>16:10</source>
  6422         <translation type="unfinished">16:10</translation>
   6427        <translation>16:10</translation>
  64236428    </message>
  64246429    <message>
  64256430        <source>The aspect ratio of a Xinerama display can not be queried from the display, so you must specify it.</source>
   
  66146619    </message>
  66156620    <message>
  66166621        <source>%1 total, %2 used, %3 (or %4%) free.</source>
  6617         <translation type="unfinished"></translation>
   6622        <translation>%1 celkem, %2 pouÅŸito, %3 (nebo %4) volnÃœch.</translation>
  66186623    </message>
  66196624    <message>
  66206625        <source>Disk usage on %1:</source>
   
  67386743    </message>
  67396744    <message>
  67406745        <source>Card</source>
  6741         <translation type="unfinished"></translation>
   6746        <translation>Karta</translation>
  67426747    </message>
  67436748    <message>
  67446749        <source>type</source>
  6745         <translation type="unfinished"></translation>
   6750        <translation>typ</translation>
  67466751    </message>
  67476752    <message>
  67486753        <source>is set to start on channel</source>
  6749         <translation type="unfinished"></translation>
   6754        <translation>je nastaven pro start na kanálu</translation>
  67506755    </message>
  67516756    <message>
  67526757        <source>which does not exist</source>
  6753         <translation type="unfinished"></translation>
   6758        <translation>kterÃœ neexistuje</translation>
  67546759    </message>
  67556760    <message>
  67566761        <source>WARNING</source>
  6757         <translation type="unfinished"></translation>
   6762        <translation>VAROVÁNÍ</translation>
  67586763    </message>
  67596764    <message>
  67606765        <source>MythTV has detected that the backend is running.</source>
  6761         <translation type="unfinished"></translation>
   6766        <translation>MythTV detekoval, ÅŸe backend běşí.</translation>
  67626767    </message>
  67636768    <message>
  67646769        <source>Changing existing card inputs, deleting anything, or scanning for channels may not work.</source>
  6765         <translation type="unfinished"></translation>
   6770        <translation>Měnění vstupů existujících karet, mazání čehokoliv nebo skenování kanálů nemusí fungovat.</translation>
  67666771    </message>
  67676772    <message>
  67686773        <source>Continue</source>
  6769         <translation type="unfinished"></translation>
   6774        <translation>Pokračovat</translation>
  67706775    </message>
  67716776    <message>
  67726777        <source>Exit</source>
  6773         <translation type="unfinished">VÃœchod</translation>
   6778        <translation>Konec</translation>
  67746779    </message>
  67756780    <message>
  67766781        <source>Do you want to fix these problems?</source>
  6777         <translation type="unfinished"></translation>
   6782        <translation>Chcete napravit tyto problémy?</translation>
  67786783    </message>
  67796784    <message>
  67806785        <source>Do you want to fix this problem?</source>
  6781         <translation type="unfinished"></translation>
   6786        <translation>Chcete napravit tento problém?</translation>
  67826787    </message>
  67836788    <message>
  67846789        <source>Yes please</source>
   
  67946799    </message>
  67956800    <message>
  67966801        <source>Title Pronounce</source>
  6797         <translation type="unfinished"></translation>
   6802        <translation>VÃœslovnost názvu</translation>
  67986803    </message>
  67996804    <message>
  68006805        <source>Recording Rule</source>
  6801         <translation type="unfinished"></translation>
   6806        <translation>Pravidlo nahrávání</translation>
  68026807    </message>
  68036808    <message>
  68046809        <source>Search Phrase</source>
  6805         <translation type="unfinished"></translation>
   6810        <translation>Vyhledávací fráze</translation>
  68066811    </message>
  68076812    <message>
  68086813        <source>Recorded File Size</source>
  6809         <translation type="unfinished"></translation>
   6814        <translation>Velikost nahraného souboru</translation>
  68106815    </message>
  68116816    <message>
  68126817        <source>Recording Profile</source>
  6813         <translation type="unfinished"></translation>
   6818        <translation>Nahrávací profil</translation>
  68146819    </message>
  68156820    <message>
  68166821        <source>Allows the transcoder to resize the video during transcoding.</source>
   
  68346839    </message>
  68356840    <message>
  68366841        <source>Enter group name or press SELECT to enter text via the On Screen Keyboard</source>
  6837         <translation type="unfinished">VloÅŸte jméno skupiny nebo stiskněte SELECT k vloÅŸení textu přes On Screen Keyboard</translation>
   6842        <translation>VloÅŸte jméno skupiny nebo stiskněte SELECT k vloÅŸení textu přes On Screen Keyboard</translation>
  68386843    </message>
  68396844    <message>
  68406845        <source>Display Name (optional)</source>
   
  68746879    </message>
  68756880    <message>
  68766881        <source>AutoExpire List</source>
  6877         <translation type="unfinished"></translation>
   6882        <translation>Seznam automatického vyprÅ¡ení</translation>
  68786883    </message>
  68796884    <message>
  68806885        <source>The AutoExpire List shows all recordings which may be expired and the order of their expiration. Recordings at the top of the list will be expired first.</source>
  6881         <translation type="unfinished"></translation>
   6886        <translation>Seznam automatického vyprÅ¡ení ukazuje vÅ¡echny nahrávky, které mohou vyprÅ¡et, a pořadí jejich vyprÅ¡ení. Nahrávky na začátku seznamu vyprší nejdříve.</translation>
  68826887    </message>
  68836888    <message>
  68846889        <source>Suggested Next: </source>
   
  68906895    </message>
  68916896    <message>
  68926897        <source>%1 hours left</source>
  6893         <translation type="unfinished"></translation>
   6898        <translation>zbÃœvá %1 hodin</translation>
  68946899    </message>
  68956900    <message>
  68966901        <source>%1 hours and %2 minutes left</source>
  6897         <translation type="unfinished"></translation>
   6902        <translation>zbÃœvá %1 hodin a %2 minut</translation>
  68986903    </message>
  68996904    <message>
  69006905        <source>%1 minutes left</source>
  6901         <translation type="unfinished"></translation>
   6906        <translation>zbÃœvá %1 minut</translation>
  69026907    </message>
  69036908    <message>
  69046909        <source>average</source>
  6905         <translation type="unfinished"></translation>
   6910        <translation>průměr</translation>
  69066911    </message>
  69076912    <message>
  69086913        <source>maximum</source>
  6909         <translation type="unfinished"></translation>
   6914        <translation>maximum</translation>
  69106915    </message>
  69116916    <message>
  69126917        <source>Defines a period the master backend should be awake</source>
   
  69466951    </message>
  69476952    <message>
  69486953        <source>Spain</source>
  6949         <translation type="unfinished"></translation>
   6954        <translation>Å panělsko</translation>
  69506955    </message>
  69516956    <message>
  69526957        <source>Enable Network Remote Control interface</source>
   
  70767081    <name>ScheduledRecording</name>
  70777082    <message>
  70787083        <source>or later</source>
  7079         <translation>nepo později</translation>
   7084        <translation>nebo později</translation>
  70807085    </message>
  70817086</context>
  70827087<context>
   
  71507155    </message>
  71517156    <message>
  71527157        <source>%1 of these are LiveTV and consume %2</source>
  7153         <translation type="unfinished"></translation>
   7158        <translation>%1 z nich jsou ÅŸivá TV a zabírají %2</translation>
  71547159    </message>
  71557160</context>
  71567161<context>
   
  76997704    </message>
  77007705    <message>
  77017706        <source>Speed 16X</source>
  7702         <translation type="unfinished">Rychlost 16X</translation>
   7707        <translation>Rychlost 16X</translation>
  77037708    </message>
  77047709    <message>
  77057710        <source>Speed 8X</source>
  7706         <translation type="unfinished">Rychlost 8X</translation>
   7711        <translation>Rychlost 8X</translation>
  77077712    </message>
  77087713    <message>
  77097714        <source>Speed 4X</source>
  7710         <translation type="unfinished">Rychlost 4X</translation>
   7715        <translation>Rychlost 4X</translation>
  77117716    </message>
  77127717    <message>
  77137718        <source>Speed 1/2X</source>
  7714         <translation type="unfinished">Rychlost 1/2X</translation>
   7719        <translation>Rychlost 1/2X</translation>
  77157720    </message>
  77167721    <message>
  77177722        <source>Speed 1/4X</source>
  7718         <translation type="unfinished">Rychlost 1/4X</translation>
   7723        <translation>Rychlost 1/4X</translation>
  77197724    </message>
  77207725    <message>
  77217726        <source>Swap PiP/Main</source>
  7722         <translation type="unfinished"></translation>
   7727        <translation>Prohodit PiP/hlavní</translation>
  77237728    </message>
  77247729</context>
  77257730<context>
   
  81078112    </message>
  81088113    <message>
  81098114        <source>Exit</source>
  8110         <translation>VÃœchod</translation>
   8115        <translation>Konec</translation>
  81118116    </message>
  81128117    <message>
  81138118        <source>Cancel</source>
 • programs/mythfrontend/media_settings.xml

  Cannot display: file marked as a binary type.
  svn:mime-type = application/octet-stream
   
  1818     <text lang="SI">Glasbene nastavitve</text>
  1919     <text lang="ET">Muusika seaded</text>
  2020     <text lang="NB">Musikkinnstillinger</text>
   21     <text lang="CZ">Nastavení muziky</text>
  2122     <action>CONFIGPLUGIN mythmusic</action>
  2223     <depends>mythmusic</depends>
  2324   </button>
   
  4041       <text lang="SI">Video nastavitve</text>
  4142       <text lang="ET">Video seaded</text>
  4243       <text lang="NB">Videoinnstillinger</text>
   44       <text lang="CZ">Nastavení videa</text>
  4345       <action>CONFIGPLUGIN mythvideo</action>
  4446       <depends>mythvideo</depends>
  4547   </button>
   
  6163     <text lang="SI">DVD nastavitve</text>
  6264     <text lang="ET">DVD seaded</text>
  6365     <text lang="NB">DVD-innstillinger</text>
   66     <text lang="CZ">Nastavení DVD</text>
  6467     <action>CONFIGPLUGIN mythdvd</action>
  6568     <depends>mythdvd</depends>
  6669   </button>
   
  8386      <text lang="SI">Nastavitve slik</text>
  8487      <text lang="ET">Galerii seaded</text>
  8588      <text lang="NB">Bildeinnstillinger</text>
   89      <text lang="CZ">Nastavení obrázků</text>
  8690      <action>CONFIGPLUGIN mythgallery</action>
  8791      <depends>mythgallery</depends>
  8892   </button>
 • programs/mythfrontend/util_menu.xml

   
  1717      <text lang="DK">Musik tools</text>
  1818      <text lang="ES">Gestionar Música</text>
  1919      <text lang="PT">Gerir Música</text>
   20      <text lang="CZ">Hudební nástroje</text>
  2021      <action>PLUGIN mythmusic</action>
  2122      <depends>mythmusic</depends>     
  2223   </button>
   
  3940      <text lang="SI">Video manager</text>
  4041      <text lang="ET">Videohaldus</text>
  4142      <text lang="NB">Videobehandler</text>
   43      <text lang="CZ">ManaÅŸer filmů</text>
  4244      <action>JUMP Video Manager</action>
  4345      <depends>mythvideo</depends>
  4446   </button>
   
  5658      <text lang="PT">Configurar Teclas</text>
  5759      <text lang="ET">Muuda klahve</text>
  5860      <text lang="NL">Toetsen Aanpassen</text>
   61      <text lang="CZ">Editovat klávesy</text>
  5962      <action>PLUGIN mythcontrols</action>
  6063      <depends>mythcontrols</depends>   
  6164   </button>
   
  7982      <text lang="SI">Nastavitve</text>
  8083      <text lang="ET">Seaded</text>
  8184      <text lang="NB">Innstillinger</text>
   85      <text lang="CZ">Nastavení</text>
  8286      <action>MENU main_settings.xml</action>
  8387   </button>
  8488
 • programs/mythfrontend/main_settings.xml

   
  1919      <text lang="SI">SploÅ¡no</text>
  2020      <text lang="ET">Üldine</text>
  2121      <text lang="NB">Generelt</text>
   22      <text lang="CZ">Obecné</text>
  2223      <action>SETTINGS MAINGENERAL</action>
  2324   </button>
  2425
   
  4142      <text lang="SI">Vzgled</text>
  4243      <text lang="ET">Kujundus</text>
  4344      <text lang="NB">Utseende</text>
   45      <text lang="CZ">Vzhled</text>
  4446      <action>SETTINGS APPEARANCE</action>
  4547   </button>
  4648
   
  6163     <text lang="NB">TV</text>
  6264     <text lang="DK">TV</text>
  6365     <text lang="PT">Configurar Televisão</text>
   66     <text lang="CZ">Nastavení televize</text>
  6467     <action>MENU tv_settings.xml</action>
  6568   </button>
  6669
   
  8184     <text lang="DK">Media</text>
  8285     <text lang="ES">Medios</text>
  8386     <text lang="PT">Configurar Multimédia</text>
   87     <text lang="CZ">Nastavení multimédií</text>
  8488     <action>MENU media_settings.xml</action>
  8589     <depends>mythvideo mythmusic mythgallery mythfm mythgame</depends>
  8690   </button>
   
  103107     <text lang="ES">Centro Información</text>
  104108     <text lang="EN_GB">Info Centre Settings</text>
  105109     <text lang="PT">Config. Centro de Info.</text>
   110     <text lang="CZ">Nastavení informačního centra</text>
  106111     <alttext lang="DE">Infocenter</alttext>
  107112     <action>MENU info_settings.xml</action>
  108113     <depends>mythnews mythweather mythbookmarkmanager mythrecipe mythflix</depends>
   
  126131     <text lang="ET">Xbox-i seaded</text>
  127132     <text lang="NB">X-Box</text>
  128133     <text lang="DK">X-Box</text>
   134     <text lang="CZ">Nastavení XBOXu</text>
  129135     <action>SETTINGS XBOXSETTINGS</action>
  130136     <dependssetting>EnableXbox</dependssetting>
  131137   </button>
   
  145151      <text lang="DK">Telefon</text>
  146152      <text lang="ES">Teléfono</text>
  147153      <text lang="PT">Configurar Telefone</text>
   154      <text lang="CZ">Nastavení telefonu</text>
  148155      <action>CONFIGPLUGIN mythphone</action>
  149156      <depends>mythphone</depends>
  150157   </button>
 • programs/mythfrontend/tv_schedule.xml

   
  2020      <text lang="ET">Telekava</text>
  2121      <text lang="NB">Programoversikt</text>
  2222      <text lang="EN_GB">Programme Guide</text>
   23      <text lang="CZ">ProgramovÃœ průvodce</text>
  2324      <alttext>Guide</alttext>
  2425      <alttext lang="FR">Grille</alttext>
  2526      <alttext lang="ES">Guía</alttext>
   
  5859      <text lang="ET">Programmiotsija</text>
  5960      <text lang="NB">Programfinner</text>
  6061      <text lang="EN_GB">Programme Finder</text>
   62      <text lang="CZ">Vyhledávač programů</text>
  6163      <alttext>Finder</alttext>
  6264      <alttext lang="FR">Recherche</alttext>
  6365      <alttext lang="ES">Buscar</alttext>
   
  9395      <text lang="DK">SÞg ord</text>
  9496      <text lang="ES">Buscar Palabras</text>
  9597      <text lang="PT">Pesquisar Palavras</text>
   98      <text lang="CZ">Hledat slova</text>
  9699      <alttext>Search</alttext>
  97100      <alttext lang="FR">Texte</alttext>
  98101      <alttext lang="NL">Zoek</alttext>
   
  124127      <text lang="DK">SÞg i lister</text>
  125128      <text lang="ES">Buscar Listas</text>
  126129      <text lang="PT">Pesquisar Listas</text>
   130      <text lang="CZ">Hledat seznamy</text>
  127131      <alttext>Lists</alttext>
  128132      <alttext lang="DE">Listen</alttext>
  129133      <alttext lang="IS">Listar</alttext>
   
  187191      <text lang="DK">Brugerstyret optagelse</text>
  188192      <text lang="ES">Avanzada</text>
  189193      <text lang="PT">Regras de Gravação</text>
   194      <text lang="CZ">Volné nahrávání</text>
  190195      <action>TV_CUSTOM_RECORD</action>
  191196   </button>
  192197
   
  209214      <text lang="ET">KÀsitsi salvestamine</text>
  210215      <text lang="NB">Manuelt opptak</text>
  211216      <text lang="ES">Programación Manual</text>
   217      <text lang="CZ">Ruční plánování</text>
  212218      <alttext>Man. Sched.</alttext>
  213219      <alttext lang="ES">Programar</alttext>
  214220      <alttext lang="CA">Programar</alttext>
 • programs/mythfrontend/tv_lists.xml

   
  1717      <text lang="DK">Nye titler</text>
  1818      <text lang="ES">Títulos Nuevos</text>
  1919      <text lang="PT">Por Novos Títulos</text>
   20      <text lang="CZ">Nové názvy</text>
  2021      <action>TV_SEARCH_NEW</action>
  2122   </button>
  2223
   
  3839      <text lang="ES">Películas</text>
  3940      <text lang="EN_GB">Films</text>
  4041      <text lang="PT">Por Filme</text>
   42      <text lang="CZ">Filmy</text>
  4143      <action>TV_SEARCH_MOVIE</action>
  4244   </button>
  4345
   
  5860      <text lang="DK">Kategorier</text>
  5961      <text lang="ES">Categorías</text>
  6062      <text lang="PT">Por Categoria</text>
   63      <text lang="CZ">Kategorie</text>
  6164      <action>TV_SEARCH_CATEGORY</action>
  6265   </button>
  6366   
   
  7881      <text lang="DK">Kanaler</text>
  7982      <text lang="ES">Canales</text>
  8083      <text lang="PT">Por Canal</text>
   84      <text lang="CZ">Kanály</text>
  8185      <action>TV_SEARCH_CHANNEL</action>
  8286   </button>
  8387
   
  98102      <text lang="DK">Tid</text>
  99103      <text lang="ES">Hora</text>
  100104      <text lang="PT">Por Data e Hora</text>
   105      <text lang="CZ">Čas</text>
  101106      <action>TV_SEARCH_TIME</action>
  102107   </button>
  103108
 • programs/mythfrontend/manage_recordings.xml

   
  1919      <text lang="SI">Planiranje snemanj</text>
  2020      <text lang="ET">Planeeri salvestamisi</text>
  2121      <text lang="NB">Planlegg opptak</text>
   22      <text lang="CZ">Plánovat nahrávky</text>
  2223      <alttext lang="SV">SchemalÀgg</alttext>
  2324      <alttext lang="DE">Planung</alttext>
  2425      <action>MENU tv_schedule.xml</action>
   
  4142      <text lang="DK">Prioriteter</text>
  4243      <text lang="ES">Fijar Prioridades</text>
  4344      <text lang="PT">Definir Prioridades</text>
   45      <text lang="CZ">Nastavit priority</text>
  4446      <action>TV_SET_RECPRIORITIES</action>
  4547   </button>
  4648
   
  6365      <text lang="SI">Prihajajoča snemanja</text>
  6466      <text lang="ET">Tulevased salvestamised</text>
  6567      <text lang="NB">Planlagte opptak</text>
   68      <text lang="CZ">Nadcházející nahrávky</text>
  6669      <alttext lang="SV">Kommande</alttext>
  6770      <action>TV_FIX_CONFLICTS</action>
  6871   </button>
   
  8689      <text lang="SI">Brisanje snemanj</text>
  8790      <text lang="ET">Kustuta salvestisi</text>
  8891      <text lang="NB">Slett opptak</text>
   92      <text lang="CZ">Smazat nahrávky</text>
  8993      <alttext lang="SV">Radera</alttext>
  9094      <alttext lang="DE">Löschen</alttext>
  9195      <alttext lang="ET">Kustuta</alttext>
   
  109113      <text lang="NB">Tidligere optagelser</text>
  110114      <text lang="ES">Grabados Anteriormente</text>
  111115      <text lang="PT">Gravações Feitas</text>
   116      <text lang="CZ">Dříve nahráno</text>
  112117      <alttext lang="SV">Tidigare</alttext>
  113118      <action>TV_PREVIOUS</action>
  114119   </button>
 • programs/mythfrontend/mainmenu.xml

   
  1919      <text lang="SI">Glej TV</text>
  2020      <text lang="ET">Vaata telerit</text>
  2121      <text lang="NB">Se pÃ¥ TV</text>
   22      <text lang="CZ">Sledovat TV</text>
  2223      <action>TV_WATCH_LIVE</action>
  2324   </button>
  2425
   
  3940     <text lang="DK">Mediabibliotek</text>
  4041     <text lang="ES">Mediateca</text>
  4142     <text lang="PT">Galeria Multimédia</text>
   43     <text lang="CZ">Multimediální katalog</text>
  4244     <alttext lang="SV">Bibliotek</alttext>
  4345     <alttext lang="ET">Kataloog</alttext>
  4446     <alttext lang="PT">Galeria</alttext>
   
  6466      <text lang="SI">Urejanje snemanj</text>
  6567      <text lang="ET">Salvestamine</text>
  6668      <text lang="NB">Behandle opptak</text>
   69      <text lang="CZ">Spravovat nahrávky</text>
  6770      <alttext lang="DE">Verwaltung</alttext>
  6871      <alttext lang="SV">Hantera</alttext>
  6972      <alttext lang="ES">Programar</alttext>
   
  8992     <text lang="ES">Centro de Información</text>
  9093     <text lang="EN_GB">Information Centre</text>
  9194     <text lang="PT">Centro de Informação</text>
   95     <text lang="CZ">Centrum informací</text>
  9296     <alttext lang="ES">Información</alttext>
  9397     <alttext lang="DE">Infocenter</alttext>
  9498     <alttext lang="SV">Infocenter</alttext>
   
  116120     <text lang="ES">CD/DVD</text>
  117121     <text lang="EN_GB">CD/DVD</text>
  118122     <text lang="PT">CD/DVD</text>
   123     <text lang="CZ">CD/DVD</text>
  119124     <action>MENU optical_menu.xml</action>
  120125     <depends>mythmusic mythdvd</depends>
  121126   </button>
   
  139144     <text lang="SI">Nastavitve</text>
  140145     <text lang="ET">Utiliidid / seaded</text>
  141146     <text lang="NB">VerktÞy/Oppsett</text>
   147     <text lang="CZ">Pomůcky</text>
  142148     <alttext lang="DE">Verschiedenes</alttext>
  143149     <alttext lang="SV">InstÀllningar</alttext>
  144150     <alttext lang="ET">Seaded</alttext>
 • programs/mythfrontend/info_settings.xml

   
  1818     <text lang="SI">Nastavitve vremena</text>
  1919     <text lang="ET">Ilmateate seaded</text>
  2020     <text lang="NB">Innstillinger for vÊr</text>
   21     <text lang="CZ">Nastavení počasí</text>
  2122     <action>CONFIGPLUGIN mythweather</action>
  2223     <depends>mythweather</depends>
  2324   </button>
   
  4041     <text lang="NB">Innstillinger for nyheter</text>
  4142     <text lang="DK">Nyheds indstillinger</text>
  4243     <text lang="PT">Configurar Notícias</text>
   44     <text lang="CZ">Nastavení zpráv</text>
  4345     <action>CONFIGPLUGIN mythnews</action>
  4446     <depends>mythnews</depends>
  4547   </button>
   
  5456     <text lang="PT">Configurar Horários de Cinema</text>
  5557     <text lang="DE">Kinoprogramm</text>
  5658     <text lang="NL">Bioscoop Tijden</text>
   59     <text lang="CZ">Nastavení programů kin</text>
  5760     <action>CONFIGPLUGIN mythmovietime</action>
  5861     <depends>mythmovietime</depends>
  5962   </button>
   
  8891     <text lang="DK">Web instillinger</text>
  8992     <text lang="ES">Configurar Web</text>
  9093     <text lang="PT">Configurar Navegação Web</text>
   94     <text lang="CZ">Nastavení webu</text>
  9195     <action>CONFIGPLUGIN mythbookmarkmanager</action>
  9296     <depends>mythbookmarkmanager</depends>
  9397   </button>
   
  108112     <text lang="DK">Opskrifts indstillinger</text>
  109113     <text lang="ES">Configurar Recetas</text>
  110114     <text lang="PT">Configurar Receitas</text>
   115     <text lang="CZ">Nastavení receptů</text>
  111116     <alttext lang="ET">Retseptid</alttext>
  112117     <alttext lang="PT">Receitas</alttext>
  113118     <action>CONFIGPLUGIN mythrecipe</action>
 • programs/mythfrontend/tvmenu.xml

   
  1919      <text lang="SI">Gledanje TV</text>
  2020      <text lang="ET">Vaata telerit</text>
  2121      <text lang="NB">Se pÃ¥ TV</text>
   22      <text lang="CZ">Sledovat TV</text>
  2223      <action>TV_WATCH_LIVE</action>
  2324   </button>
  2425
   
  4142      <text lang="SI">Plan snemanj</text>
  4243      <text lang="ET">Plaani salvestamisi</text>
  4344      <text lang="NB">Planlegg opptak</text>
   45      <text lang="CZ">Plánovat nahrávky</text>
  4446      <alttext>Schedule</alttext>
  4547      <alttext lang="FR">Planification</alttext>
  4648      <alttext lang="ES">Temporizadores</alttext>
   
  7880      <text lang="SI">Predvajanje snemanj</text>
  7981      <text lang="ET">Vaata salvestisi</text>
  8082      <text lang="NB">Se pÃ¥ opptak</text>
   83      <text lang="CZ">Sledovat nahrávky</text>
  8184      <alttext lang="ET">Salvestised</alttext>
  8285      <action>TV_WATCH_RECORDING</action>
  8386   </button>
   
  101104      <text lang="SI">Brisanje snemanj</text>
  102105      <text lang="ET">Kustuta salvestisi</text>
  103106      <text lang="NB">Slett opptak</text>
   107      <text lang="CZ">Mazat nahrávky</text>
  104108      <alttext lang="ET">Kustuta</alttext>
  105109      <alttext lang="DE">Löschen</alttext>
  106110      <action>TV_DELETE</action>
   
  141145      <text lang="ES">Estado Sistema</text>
  142146      <text lang="DK">Systemstatus</text>
  143147      <text lang="PT">Estado do Sistema</text>
   148      <text lang="CZ">Stav systému</text>
  144149      <action>TV_STATUS</action>
  145150   </button>
  146151
 • programs/mythfrontend/info_menu.xml

   
  1616     <text lang="DK">Telefon</text>
  1717     <text lang="ES">Teléfono</text>
  1818     <text lang="PT">Telefone</text>
   19     <text lang="CZ">Telefon</text>
  1920     <action>PLUGIN mythphone</action>
  2021     <depends>mythphone</depends>
  2122   </button>
   
  3839     <text lang="NB">Nyheter</text>
  3940     <text lang="DK">Nyheder</text>
  4041     <text lang="PT">Notícias</text>
   42     <text lang="CZ">Novinky</text>
  4143     <action>PLUGIN mythnews</action>
  4244     <depends>mythnews</depends>
  4345   </button>
   
  5254     <text lang="PT">Horário de Cinema</text>
  5355     <text lang="DE">Kinoprogramm</text>
  5456     <text lang="NL">Bioscoop Tijden</text>
   57     <text lang="CZ">Programy kin</text>
  5558     <action>PLUGIN mythmovietime</action>
  5659     <depends>mythmovietime</depends>
  5760   </button>
   
  7578     <text lang="SI">Vreme</text>
  7679     <text lang="ET">Ilmateade</text>
  7780     <text lang="NB">VÊret</text>
   81     <text lang="CZ">Počasí</text>
  7882     <action>PLUGIN mythweather</action>
  7983     <depends>mythweather</depends>
  8084   </button>
   
  107111      <text lang="ES">Web</text>
  108112      <text lang="PT">Navegação Web</text>
  109113      <text lang="NL">Internet</text>
   114      <text lang="CZ">Prohlíşení webu</text>
  110115      <action>PLUGIN mythbookmarkmanager</action>
  111116      <depends>mythbookmarkmanager</depends>
  112117   </button>
   
  128133     <text lang="DK">Opskrifter</text>
  129134     <text lang="ES">Recetas</text>
  130135     <text lang="PT">Receitas</text>
   136     <text lang="CZ">Recepty</text>
  131137     <action>PLUGIN mythRecipe</action>
  132138     <depends>mythrecipe</depends>
  133139   </button>
   
  149155      <text lang="DK">Systemstatus</text>
  150156      <text lang="ES">Estado Sistema</text>
  151157      <text lang="PT">Estado do Sistema</text>
   158      <text lang="CZ">Stav systému</text>
  152159      <action>TV_STATUS</action>
  153160   </button>
  154161
 • programs/mythfrontend/recpriorities_settings.xml

   
  1515      <text lang="ES">Prioridades Grabación</text>
  1616      <text lang="PT">Definir Prioridades de Gravação</text>
  1717      <text lang="NL">Opnameprioriteiten Instellen</text>
   18      <text lang="CZ">Nastavení priorit nahrávání</text>
  1819      <alttext>Recording Priorities</alttext>
  1920      <alttext lang="DE">Aufnahmen</alttext>
  2021      <alttext lang="SV">Inspelning</alttext>
   
  4142      <text lang="DK">Optagelses prioriteter for kanaler</text>
  4243      <text lang="ES">Prioridad Canales</text>
  4344      <text lang="PT">Definir Prioridades de Gravação de Canais</text>
   45      <text lang="CZ">Nastavení kanálovÃœch priorit nahrávání</text>
  4446      <alttext>Channel Priorities</alttext>
  4547      <alttext lang="FR">Priorités</alttext>
  4648      <alttext lang="JA">チャンネル優å
 • programs/mythfrontend/library.xml

  ˆé †äœ</alttext>
   
  1919      <text lang="SI">Gledanje snemanj</text>
  2020      <text lang="ET">Vaata salvestisi</text>
  2121      <text lang="NB">Se pÃ¥ opptak</text>
   22      <text lang="CZ">Sledování nahrávek</text>
  2223      <alttext lang="SV">Inspelningar</alttext>
  2324      <alttext lang="ET">Salvestised</alttext>
  2425      <action>TV_WATCH_RECORDING</action>
   
  4243     <text lang="SI">Gledanje filmov</text>
  4344     <text lang="ET">Vaata videot</text>
  4445     <text lang="NB">Se pÃ¥ videoer</text>
   46     <text lang="CZ">Sledovat filmy</text>
  4547     <alttext lang="SV">Filmer</alttext>
  4648     <alttext lang="ET">Video</alttext>
  4749     <action>JUMP MythVideo</action>
   
  6769      <text lang="SI">Predvajanje glasbe</text>
  6870      <text lang="ET">Kuula muusikat</text>
  6971      <text lang="NB">HÞr pÃ¥ musikk</text>
   72      <text lang="CZ">Poslouchat muziku</text>
  7073      <action>JUMP Play music</action>
  7174      <depends>mythmusic</depends>
  7275   </button>
   
  8790     <text lang="DK">HÞr radio</text>
  8891     <text lang="ES">Escuchar Radio</text>
  8992     <text lang="PT">Ouvir Rádio</text>
   93     <text lang="CZ">Poslouchat rádio</text>
  9094     <alttext lang="SV">Radio</alttext>
  9195     <alttext lang="PT">Rádio</alttext>
  9296     <alttext lang="ET">Raadio</alttext>
   
  113117     <text lang="SI">Gledanje slik</text>
  114118     <text lang="ET">Pildialbum</text>
  115119     <text lang="NB">Bildegalleri</text>
   120     <text lang="CZ">Galerie fotek</text>
  116121     <action>PLUGIN mythgallery</action>
  117122     <depends>mythgallery</depends>
  118123   </button>
   
  136141     <text lang="SI">Igranje iger</text>
  137142     <text lang="ET">MÀngud</text>
  138143     <text lang="NB">Spill</text>
   144     <text lang="CZ">Hrát hry</text>
  139145     <action>PLUGIN mythgame</action>
  140146     <depends>mythgame</depends>
  141147   </button>
 • programs/mythfrontend/tv_settings.xml

   
  1919      <text lang="SI">SploÅ¡no</text>
  2020      <text lang="ET">Üldine</text>
  2121      <text lang="NB">Generelt</text>
   22      <text lang="CZ">Obecné</text>
  2223      <action>SETTINGS GENERAL</action>
  2324   </button>
  2425
   
  4243      <text lang="ET">Telekava</text>
  4344      <text lang="NB">Programoversikt</text>
  4445      <text lang="EN_GB">Programme Guide</text>
   46      <text lang="CZ">ProgramovÃœ průvodce</text>
  4547      <alttext lang="DE">EPG</alttext>
  4648      <alttext lang="ET">Kava</alttext>
  4749      <action>SETTINGS EPG</action>
   
  6668      <text lang="SI">Reprodukcija</text>
  6769      <text lang="ET">MahamÀngimine</text>
  6870      <text lang="NB">Avspilling</text>
   71      <text lang="CZ">Přehrávání</text>
  6972      <action>SETTINGS PLAYBACK</action>
  7073   </button>
  7174
   
  7982      <text lang="ET">MahamÀngimisgrupid</text>
  8083      <text lang="ES">Grupos Reproducción</text>
  8184      <text lang="NL">Afspeelgroepen</text>
   85      <text lang="CZ">Skupiny přehrávání</text>
  8286      <action>SETTINGS PLAYGROUP</action>
  8387   </button>
  8488
   
  101105      <text lang="SI">Snemalni profili</text>
  102106      <text lang="ET">Salvestamisprofiilid</text>
  103107      <text lang="NB">Opptaksprofiler</text>
   108      <text lang="CZ">Nahrávací profily</text>
  104109      <alttext lang="SV">Inspelning</alttext>
  105110      <alttext lang="DE">Profile</alttext>
  106111      <alttext lang="ET">Profiilid</alttext>
   
  125130      <text lang="ES">Prioridades Grabación</text>
  126131      <text lang="PT">Prioridades de Gravação</text>
  127132      <text lang="NL">Opnameprioriteiten</text>
   133      <text lang="CZ">Priority nahrávání</text>
  128134      <alttext lang="DE">PrioritÀten</alttext>
  129135      <alttext lang="ET">Prioriteedid</alttext>
  130136      <alttext lang="ES">Prioridades</alttext>
 • programs/mythfrontend/tv_search.xml

   
  1717      <text lang="DK">Titler</text>
  1818      <text lang="ES">Títulos</text>
  1919      <text lang="PT">Por Títulos</text>
   20      <text lang="CZ">dle názvu</text>
  2021      <action>TV_SEARCH_TITLE</action>
  2122   </button>
  2223   
   
  3738      <text lang="DK">NÞgleord</text>
  3839      <text lang="ES">Claves</text>
  3940      <text lang="PT">Por Palavras-Chave</text>
   41      <text lang="CZ">dle klíčovÃœch slov</text>
  4042      <action>TV_SEARCH_KEYWORD</action>
  4143   </button>
  4244   
   
  5658      <text lang="DK">Personer</text>
  5759      <text lang="ES">Personas</text>
  5860      <text lang="PT">Por Pessoas</text>
   61      <text lang="CZ">dle hereckého obsazení</text>
  5962      <action>TV_SEARCH_PEOPLE</action>
  6063   </button>
  6164   
   
  7578      <text lang="DK">Super SÞgning</text>
  7679      <text lang="ES">Avanzada</text>
  7780      <text lang="PT">Pesquisa Avançada</text>
   81      <text lang="CZ">Pokročilé</text>
  7882      <alttext lang="DE">Erweitert</alttext>
  7983      <alttext lang="ET">Muud</alttext>
  8084      <alttext lang="PT">Avançada</alttext>
 • programs/mythfrontend/optical_menu.xml

   
  1818      <text lang="SI">Predvajaj DVD</text>
  1919      <text lang="ET">MÀngi DVD-d</text>
  2020      <text lang="NB">Se pÃ¥ DVD</text>
   21      <text lang="CZ">Přehrát DVD</text>
  2122      <action>JUMP Play DVD</action>
  2223      <depends>mythdvd</depends>
  2324   </button>
   
  4041      <text lang="SI">Predvajaj VCD</text>
  4142      <text lang="ET">MÀngi VCD-d</text>
  4243      <text lang="NB">Se pÃ¥ VCD</text>
   44      <text lang="CZ">Přehrát VCD</text>
  4345      <action>JUMP Play VCD</action>
  4446      <depends>mythdvd</depends>
  4547   </button>
   
  6365      <text lang="SI">Ripanje DVD</text>
  6466      <text lang="ET">DVD rippimine</text>
  6567      <text lang="NB">Importer DVD</text>
   68      <text lang="CZ">Načíst DVD</text>
  6669      <action>JUMP Rip DVD</action>
  6770      <depends>mythdvd</depends>
  6871   </button>
   
  7578      <text lang="PT">Gravar DVD</text>
  7679      <text lang="DE">DVD brennen</text>
  7780      <text lang="NL">DVD Branden</text>
   81      <text lang="CZ">Vypálit DVD</text>
  7882      <action>PLUGIN mythburn</action>
  7983      <depends>mythburn</depends>
  8084   </button>
   
  98102      <text lang="SI">Ripanje CD</text>
  99103      <text lang="ET">CD rippimine</text>
  100104      <text lang="NB">Importer CD</text>
   105      <text lang="CZ">Načíst CD</text>
  101106      <action>JUMP Rip CD</action>
  102107      <depends>mythmusic</depends>
  103108   </button>
 • setup/setup.xml

   
  1414     <text lang="NB">1 Generelt</text>
  1515     <text lang="DK">1. Generelt</text>
  1616     <text lang="ES">1. General</text>
   17     <text lang="CZ">1. ObecnÃœ</text>
  1718     <action>GENERAL</action>
  1819   </button>
  1920
   
  3132     <text lang="NB">2 TV-kort</text>
  3233     <text lang="DK">2. TV-kort</text>
  3334     <text lang="ES">2. Capturadoras</text>
   35     <text lang="CZ">2. Zachytávací karty</text>
  3436     <action>CAPTURE CARDS</action>
  3537   </button>
  3638
   
  4850     <text lang="NB">3 Videokilder</text>
  4951     <text lang="DK">3. Videokilder</text>
  5052     <text lang="ES">3. Fuentes de Vídeo</text>
   53     <text lang="CZ">3. Zdroje obrazu</text>
  5154     <action>VIDEO SOURCES</action>
  5255   </button>
  5356
   
  6568     <text lang="NB">4 Inndata</text>
  6669     <text lang="DK">4. Indgange</text>
  6770     <text lang="ES">4. Conexiones</text>
   71     <text lang="CZ">4. Připojení vstupů</text>
  6872     <action>CARD INPUTS</action>
  6973   </button>
  7074
   
  8185     <text lang="NB">5 Kanalredigerer</text>
  8286     <text lang="DK">5. Kanal opsÊtning</text>
  8387     <text lang="ES">5. Editor Canales</text>
   88     <text lang="CZ">5. Editor kanálů</text>
  8489     <action>CHANNEL EDITOR</action>
  8590   </button>
  8691