Ticket #3166: mythmusic_dk.ts-patch

File mythmusic_dk.ts-patch, 18.4 KB (added by torsten@…, 13 years ago)

Patch for .TS file

Line 
1Index: mythmusic_dk.ts
2===================================================================
3--- mythmusic_dk.ts     (revision 12904)
4+++ mythmusic_dk.ts     (working copy)
5@@ -39,7 +39,7 @@
6     </message>
7     <message>
8         <source>Blechy Blech Blah</source>
9-        <translation type="unfinished"></translation>
10+        <translation>Blechy Blech Blah</translation>
11     </message>
12     <message>
13         <source>All My Music ~ Loading Music Data </source>
14@@ -107,7 +107,7 @@
15     </message>
16     <message>
17         <source>Compilation Artist:<byte value="x9"/></source>
18-        <translation>Opsamlings kunstner:<byte value="x9"/></translation>
19+        <translation>Opsamlingskunstner:<byte value="x9"/></translation>
20     </message>
21 </context>
22 <context>
23@@ -118,7 +118,7 @@
24     </message>
25     <message>
26         <source>DB Statistics</source>
27-        <translation>DB statistik</translation>
28+        <translation>DB-statistik</translation>
29     </message>
30     <message>
31         <source>Various Artists</source>
32@@ -130,7 +130,7 @@
33     </message>
34     <message>
35         <source>Select a Compilation Artist</source>
36-        <translation>Opsamlings kunstner</translation>
37+        <translation>Opsamlingskunstner</translation>
38     </message>
39     <message>
40         <source>Select an Album</source>
41@@ -146,15 +146,15 @@
42     </message>
43     <message>
44         <source>Save to Database Only</source>
45-        <translation>Gem kun til database?</translation>
46+        <translation>Gem kun i database</translation>
47     </message>
48     <message>
49         <source>Save to File Only</source>
50-        <translation>Gem kun til fil</translation>
51+        <translation>Gem kun i fil</translation>
52     </message>
53     <message>
54         <source>Save to File and Database</source>
55-        <translation>Gem til fil og database</translation>
56+        <translation>Gem i fil og database</translation>
57     </message>
58     <message>
59         <source>Exit/Do Not Save</source>
60@@ -166,7 +166,7 @@
61     </message>
62     <message>
63         <source>Are you sure you want to save the modified metadata to the file?</source>
64-        <translation>Er du sikker pÃ¥ at du vil gemme Êndringerne til denne fil?</translation>
65+        <translation>Er du sikker pÃ¥ at du vil gemme de Êndrede metadata i denne fil?</translation>
66     </message>
67 </context>
68 <context>
69@@ -221,11 +221,11 @@
70     </message>
71     <message>
72         <source>2 Repeat: Track</source>
73-        <translation>2 Gentag: Spor</translation>
74+        <translation>2 Gentag: Nummer</translation>
75     </message>
76     <message>
77         <source>Repeat: Track</source>
78-        <translation>Gentag: Spor</translation>
79+        <translation>Gentag: Nummer</translation>
80     </message>
81     <message>
82         <source>2 Repeat: None</source>
83@@ -237,7 +237,7 @@
84     </message>
85     <message>
86         <source>playlist root</source>
87-        <translation>rod af spilleliste</translation>
88+        <translation>playlist top</translation>
89     </message>
90     <message>
91         <source>Playing stream.</source>
92@@ -317,7 +317,7 @@
93     </message>
94     <message>
95         <source>Update Playlist Options</source>
96-        <translation>Opdatér Playlist opsÊtningen</translation>
97+        <translation>Opdatér playlist indstillinger</translation>
98     </message>
99     <message>
100         <source>Replace</source>
101@@ -341,7 +341,7 @@
102     </message>
103     <message>
104         <source>Play first new track</source>
105-        <translation>Spil fÞrst det nye nummer</translation>
106+        <translation>Spil fÞrste nye nummer</translation>
107     </message>
108     <message>
109         <source>Remove Duplicates</source>
110@@ -376,7 +376,7 @@
111     </message>
112     <message>
113         <source>Ogg Vorbis Audio</source>
114-        <translation>Ogg Vorbis Audio</translation>
115+        <translation>Ogg Vorbis lyd</translation>
116     </message>
117     <message>
118         <source>Unknown</source>
119@@ -384,7 +384,7 @@
120     </message>
121     <message>
122         <source>FLAC Audio</source>
123-        <translation>Flac Audio</translation>
124+        <translation>FLAC lyd</translation>
125     </message>
126     <message>
127         <source>Directory to hold music</source>
128@@ -476,7 +476,7 @@
129     </message>
130     <message>
131         <source>Defines the location/name for new songs. Valid tokens are: GENRE, ARTIST, ALBUM, TRACK, TITLE, YEAR, / and -. &apos;-&apos; will be replaced by the Token separator</source>
132-        <translation>Placeringen af nye musik-filer. Gyldige makroer er: GENRE, ARTIST, ALBUM, TRACK, TITLE, YEAR, / og -. &apos;-&apos; vil blive erstattet af makro-separatoreren.</translation>
133+        <translation>Placeringen af nye musik-filer. Gyldige makroer er: GENRE, ARTIST, ALBUM, TRACK, TITLE, YEAR, / og -. &apos;-&apos; vil blive erstattet med makro-separatoren</translation>
134     </message>
135     <message>
136         <source>Token separator</source>
137@@ -488,7 +488,7 @@
138     </message>
139     <message>
140         <source>Filename tokens will be separated by this string.</source>
141-        <translation>Filnavns-makroer vil blive separeret af denne streng.</translation>
142+        <translation>Filnavns-makroer vil blive adskilt af denne streng.</translation>
143     </message>
144     <message>
145         <source>Replace &apos; &apos; with &apos;_&apos;</source>
146@@ -496,7 +496,7 @@
147     </message>
148     <message>
149         <source>If set, whitespace characters in filenames will be replaced with underscore characters.</source>
150-        <translation>Hvis dette felt er markeret, vil mellemrum i filnavne blive erstattet af &apos;underscore&apos;.</translation>
151+        <translation>Hvis dette felt er markeret, vil mellemrum i filnavne blive erstattet af understregning (_).</translation>
152     </message>
153     <message>
154         <source>Paranoia Level</source>
155@@ -512,11 +512,11 @@
156     </message>
157     <message>
158         <source>Paranoia level of the CD ripper. Set to faster if you&apos;re not concerned about possible errors in the audio.</source>
159-        <translation>FastsÊtter trade-off imellem hastighed og antal fejl ved kopiering (rip) af CD&apos;er. SÊt dette til &apos;hurtigt&apos; hvis du er ligeglad med eventuelle fejl i de fÊrdige lyd-filer.</translation>
160+        <translation>Bestemmer kompromis imellem hastighed og antal fejl ved kopiering (rip) af CD&apos;er. SÊt dette til &apos;hurtigt&apos; hvis du er ligeglad med eventuelle fejl i de fÊrdige lyd-filer.</translation>
161     </message>
162     <message>
163         <source>Automatically eject CDs after ripping</source>
164-        <translation>Skub automatisk skuffen ud efter kopiering</translation>
165+        <translation>Skub automatisk CD ud efter kopiering</translation>
166     </message>
167     <message>
168         <source>If set, the CD tray will automatically open after the CD has been ripped.</source>
169@@ -568,7 +568,7 @@
170     </message>
171     <message>
172         <source>List songs on the playback screen in the order they will be played.</source>
173-        <translation>Vis sange i afspilnings-skÊrmbilledet i den rÊkkefÞlge de bliver afspillet tilfÊldigt.</translation>
174+        <translation>Vis sange i afspilnings-skÊrmbilledet i den rÊkkefÞlge de bliver afspillet.</translation>
175     </message>
176     <message>
177         <source>Show entire music tree</source>
178@@ -608,11 +608,11 @@
179     </message>
180     <message>
181         <source>Change Visualizer on each song</source>
182-        <translation>Skift visualisering ved hver sang</translation>
183+        <translation>Skift visualisering ved hvert nummer</translation>
184     </message>
185     <message>
186         <source>Change the visualizer when the song change.</source>
187-        <translation>FastsÊtter om visualiseringen skal skifte ved hver ny sang.</translation>
188+        <translation>FastsÊtter om visualiseringen skal skifte ved hvert nyt nummer.</translation>
189     </message>
190     <message>
191         <source>Width for Visual Scaling</source>
192@@ -644,7 +644,7 @@
193     </message>
194     <message>
195         <source>Spectrum</source>
196-        <translation>Spectrum</translation>
197+        <translation>Spektrum</translation>
198     </message>
199     <message>
200         <source>Goom</source>
201@@ -652,11 +652,11 @@
202     </message>
203     <message>
204         <source>Synaesthesia</source>
205-        <translation>Synaesthesia</translation>
206+        <translation>SynÊstesi</translation>
207     </message>
208     <message>
209         <source>Gears</source>
210-        <translation>Gears</translation>
211+        <translation>Tandhjul</translation>
212     </message>
213     <message>
214         <source>Blank</source>
215@@ -704,7 +704,7 @@
216     </message>
217     <message>
218         <source>MPEG Layer 1/2/3 Audio (MAD decoder)</source>
219-        <translation>MPEG Layer 1/2/3 Audio (MAD dekoder)</translation>
220+        <translation>MPEG Layer 1/2/3 lyd (MAD dekoder)</translation>
221     </message>
222     <message>
223         <source>Unknown Artist</source>
224@@ -780,7 +780,7 @@
225     </message>
226     <message>
227         <source>Visualization requires FFT library</source>
228-        <translation>Visualisering krÊver FFT biblioteksfil</translation>
229+        <translation>Visualisering krÊver FFT-bibliotek</translation>
230     </message>
231     <message>
232         <source>Did you run configure?</source>
233@@ -804,7 +804,7 @@
234     </message>
235     <message>
236         <source>Enable CD Writing.</source>
237-        <translation>Anvend skrivning af CD&apos;er</translation>
238+        <translation>Tillad skrivning af CD&apos;er.</translation>
239     </message>
240     <message>
241         <source>Requires a SCSI or an IDE-SCSI CD Writer.</source>
242@@ -864,11 +864,11 @@
243     </message>
244     <message>
245         <source>CD Writer speed. Auto will use the recomended speed.</source>
246-        <translation>Hastigheden som CD-brÊnderen anvender. Det anbefales at anvende &apos;Automatisk&apos;.</translation>
247+        <translation>Hastigheden som CD-brÊnderen anvender. &apos;Automatisk&apos; bruger den anbefalede hastighed.</translation>
248     </message>
249     <message>
250         <source>CD Blanking Type</source>
251-        <translation>Metode ved sletning af CDRW</translation>
252+        <translation>Metode ved sletning af CD-RW</translation>
253     </message>
254     <message>
255         <source>Fast</source>
256@@ -880,7 +880,7 @@
257     </message>
258     <message>
259         <source>Blanking Method. Fast takes 1 minute. Complete can take up to 20 minutes.</source>
260-        <translation>FastsÊtter metoden, hvorved CDRW-skiver slettes for tidligere data. &apos;Hurtig&apos; tager ca. 1 minut. &apos;Komplet&apos; kan tage op til 20 minutter.</translation>
261+        <translation>FastsÊtter metoden, hvorved CD-RW-skiver slettes for tidligere data. &apos;Hurtig&apos; tager ca. 1 minut. &apos;Komplet&apos; kan tage op til 20 minutter.</translation>
262     </message>
263     <message>
264         <source>CD Recording Settings</source>
265@@ -908,7 +908,7 @@
266     </message>
267     <message>
268         <source>Order in which to sort the Music Tree. Possible values are a space-separated list of genre, splitartist, splitartist1, artist, album, and title OR the keyword &quot;directory&quot; to indicate that the onscreen tree mirrors the filesystem.</source>
269-        <translation>Orden for musik-hierarkiet. Mulige vÊrdier er en liste (adskilt af mellemrum) med fÞlgende mulige vÊrdier: genre, splitartist, artist, album, og title ELLER &quot;directory&quot; for at indikere at billedet pÃ¥ skÊrmen har samme struktur som filsystemet.</translation>
270+        <translation>SorteringsrÊkkefÞlge for musik-hierarkiet. Mulige vÊrdier er en liste (adskilt af mellemrum) med fÞlgende mulige vÊrdier: genre, splitartist, artist, album, og title ELLER &quot;directory&quot; for at indikere at billedet pÃ¥ skÊrmen har samme struktur som filsystemet.</translation>
271     </message>
272     <message>
273         <source>Automatically play CDs</source>
274@@ -924,15 +924,15 @@
275     </message>
276     <message>
277         <source>Scanning music files</source>
278-        <translation>Skanner musik filer</translation>
279+        <translation>Skanner musikfiler</translation>
280     </message>
281     <message>
282         <source>Rebuilding music tree</source>
283-        <translation>Genopbygger musik trÊ</translation>
284+        <translation>Genopbygger musik-hierarki</translation>
285     </message>
286     <message>
287         <source>Only Import new music.</source>
288-        <translation>Importér kun nyt musik.</translation>
289+        <translation>Importér kun ny musik.</translation>
290     </message>
291     <message>
292         <source>Checks the database for duplicates when importing/ripping CDs.</source>
293@@ -940,7 +940,7 @@
294     </message>
295     <message>
296         <source>Loading Music</source>
297-        <translation>Henter Musik</translation>
298+        <translation>Henter musik</translation>
299     </message>
300     <message>
301         <source>default</source>
302@@ -948,7 +948,7 @@
303     </message>
304     <message>
305         <source>Audio Device used for playback. &apos;default&apos; will use the device specified in MythTV</source>
306-        <translation>Lyd-enhed, der anvendes til afspilning. &apos;standard&apos; vil bruge endheden opsat i MythTV</translation>
307+        <translation>Lyd-enhed, der anvendes til afspilning. &apos;standard&apos; vil bruge enheden angivet i MythTV</translation>
308     </message>
309     <message>
310         <source>Unknown Title</source>
311@@ -1011,7 +1011,7 @@
312     </message>
313     <message>
314         <source>Multi-Artist?</source>
315-        <translation>Flere Kunstnere?</translation>
316+        <translation>Flere kunstnere?</translation>
317     </message>
318     <message>
319         <source>Switch Titles &amp;&amp; Artists</source>
320@@ -1058,30 +1058,30 @@
321     </message>
322     <message>
323         <source>Select a Compilation Artist</source>
324-        <translation>VÊlg en kompilerings kunstner</translation>
325+        <translation>VÊlg en kompileringskunstner</translation>
326     </message>
327 </context>
328 <context>
329     <name>SmartPLDateDialog</name>
330     <message>
331         <source>Edit Date</source>
332-        <translation>Ændre dato</translation>
333+        <translation>Redigér dato</translation>
334     </message>
335     <message>
336         <source>Fixed Date</source>
337-        <translation>Fast Dato</translation>
338+        <translation>Fast dato</translation>
339     </message>
340     <message>
341         <source>Day</source>
342-        <translation>dag</translation>
343+        <translation>Dag</translation>
344     </message>
345     <message>
346         <source>Month</source>
347-        <translation>mÃ¥ned</translation>
348+        <translation>MÃ¥ned</translation>
349     </message>
350     <message>
351         <source>Year</source>
352-        <translation>Ã¥r</translation>
353+        <translation>År</translation>
354     </message>
355     <message>
356         <source>Use Current Date</source>
357@@ -1089,7 +1089,7 @@
358     </message>
359     <message>
360         <source>+/- Days</source>
361-        <translation>+/- dato</translation>
362+        <translation>+/- dage</translation>
363     </message>
364     <message>
365         <source>OK</source>
366@@ -1101,14 +1101,14 @@
367     </message>
368     <message>
369         <source>Invalid Date</source>
370-        <translation>Invalid dato</translation>
371+        <translation>Ugyldig dato</translation>
372     </message>
373 </context>
374 <context>
375     <name>SmartPLOrderByDialog</name>
376     <message>
377         <source>Order By Fields</source>
378-        <translation>Orden Pr Felt</translation>
379+        <translation>Sorter efter felter</translation>
380     </message>
381     <message>
382         <source>1 Add</source>
383@@ -1171,11 +1171,11 @@
384     <name>SmartPLResultViewer</name>
385     <message>
386         <source>Smart Playlist Result Viewer</source>
387-        <translation>Smart Playlist Resultat visning</translation>
388+        <translation>Resultat af Smart Playlist</translation>
389     </message>
390     <message>
391         <source>Exit</source>
392-        <translation>Exit</translation>
393+        <translation>Afslut</translation>
394     </message>
395     <message>
396         <source>ID</source>
397@@ -1199,11 +1199,11 @@
398     </message>
399     <message>
400         <source>Year</source>
401-        <translation>Year</translation>
402+        <translation>År</translation>
403     </message>
404     <message>
405         <source>Track No.</source>
406-        <translation>Nummer.</translation>
407+        <translation>Nummer</translation>
408     </message>
409 </context>
410 <context>
411@@ -1246,14 +1246,14 @@
412     </message>
413     <message>
414         <source>Are you sure you want to delete this SmartPlaylist?</source>
415-        <translation>Er du sikker pÃ¥ du vil slette denne Smart Playliste?</translation>
416+        <translation>Er du sikker pÃ¥ du vil slette denne Smart Playlist?</translation>
417     </message>
418 </context>
419 <context>
420     <name>SmartPlaylistEditor</name>
421     <message>
422         <source>Smart Playlist Editor</source>
423-        <translation>Smart Playliste Editor</translation>
424+        <translation>Smart Playlist Editor</translation>
425     </message>
426     <message>
427         <source>Category:</source>
428@@ -1281,7 +1281,7 @@
429     </message>
430     <message>
431         <source>Order By:</source>
432-        <translation>Vist pr:</translation>
433+        <translation>Sorter efter:</translation>
434     </message>
435     <message>
436         <source>Matches:</source>
437@@ -1305,7 +1305,7 @@
438     </message>
439     <message>
440         <source>Smart Playlist Categories</source>
441-        <translation>Smart Playliste Kategorier</translation>
442+        <translation>Smart Playlist kategorier</translation>
443     </message>
444     <message>
445         <source>New Category</source>
446@@ -1325,7 +1325,7 @@
447     </message>
448     <message>
449         <source>It will also delete any Smart Playlists belonging to this category.</source>
450-        <translation>SÃ¥ slettes ogsÃ¥ alle Smarte Playliste som hÞrer til denne kategori.</translation>
451+        <translation>Sletter ogsÃ¥ alle Smart Playlists som hÞrer til denne kategori.</translation>
452     </message>
453 </context>
454 <context>
455@@ -1336,7 +1336,7 @@
456     </message>
457     <message>
458         <source>Track Information</source>
459-        <translation>Spor information</translation>
460+        <translation>Information om nummer</translation>
461     </message>
462     <message>
463         <source>Artist:</source>
464@@ -1360,11 +1360,11 @@
465     </message>
466     <message>
467         <source>Track No.:</source>
468-        <translation>Spor Nu.:</translation>
469+        <translation>Spor nummer:</translation>
470     </message>
471     <message>
472         <source>Rating:</source>
473-        <translation>Rating:</translation>
474+        <translation>Karakter:</translation>
475     </message>
476     <message>
477         <source>Play Count:</source>
478@@ -1372,7 +1372,7 @@
479     </message>
480     <message>
481         <source>Last Play:</source>
482-        <translation>Sidst spillet:</translation>
483+        <translation>Sidst afspillet:</translation>
484     </message>
485     <message>
486         <source>Compilation:</source>