Ticket #3166: mythmusic_dk.ts-patch2

File mythmusic_dk.ts-patch2, 17.0 KB (added by torsten@…, 13 years ago)

Updated patch

Line 
1Index: mythmusic_dk.ts
2===================================================================
3--- mythmusic_dk.ts     (revision 13583)
4+++ mythmusic_dk.ts     (working copy)
5@@ -82,7 +82,7 @@
6     </message>
7     <message>
8         <source>Blechy Blech Blah</source>
9-        <translation type="unfinished"></translation>
10+        <translation>Blechy Blech Blah</translation>
11     </message>
12     <message>
13         <source>All My Music ~ Loading Music Data </source>
14@@ -150,7 +150,7 @@
15     </message>
16     <message>
17         <source>Compilation Artist:<byte value="x9"/></source>
18-        <translation>Opsamlings kunstner:<byte value="x9"/></translation>
19+        <translation>Opsamlingskunstner:<byte value="x9"/></translation>
20     </message>
21 </context>
22 <context>
23@@ -173,7 +173,7 @@
24     </message>
25     <message>
26         <source>Select a Compilation Artist</source>
27-        <translation>Opsamlings kunstner</translation>
28+        <translation>Opsamlingskunstner</translation>
29     </message>
30     <message>
31         <source>Select an Album</source>
32@@ -189,15 +189,15 @@
33     </message>
34     <message>
35         <source>Save to Database Only</source>
36-        <translation>Gem kun til database?</translation>
37+        <translation>Gem kun i database</translation>
38     </message>
39     <message>
40         <source>Save to File Only</source>
41-        <translation>Gem kun til fil</translation>
42+        <translation>Gem kun i fil</translation>
43     </message>
44     <message>
45         <source>Save to File and Database</source>
46-        <translation>Gem til fil og database</translation>
47+        <translation>Gem i fil og database</translation>
48     </message>
49     <message>
50         <source>Exit/Do Not Save</source>
51@@ -209,7 +209,7 @@
52     </message>
53     <message>
54         <source>Are you sure you want to save the modified metadata to the file?</source>
55-        <translation>Er du sikker pÃ¥ at du vil gemme Êndringerne til denne fil?</translation>
56+        <translation>Er du sikker pÃ¥ at du vil gemme de Êndrede metadata i denne fil?</translation>
57     </message>
58     <message>
59         <source>Track Info.</source>
60@@ -284,11 +284,11 @@
61     </message>
62     <message>
63         <source>2 Repeat: Track</source>
64-        <translation>2 Gentag: Spor</translation>
65+        <translation>2 Gentag: Nummer</translation>
66     </message>
67     <message>
68         <source>Repeat: Track</source>
69-        <translation>Gentag: Spor</translation>
70+        <translation>Gentag: Nummer</translation>
71     </message>
72     <message>
73         <source>2 Repeat: None</source>
74@@ -300,7 +300,7 @@
75     </message>
76     <message>
77         <source>playlist root</source>
78-        <translation>rod af spilleliste</translation>
79+        <translation>playlist top</translation>
80     </message>
81     <message>
82         <source>Playing stream.</source>
83@@ -380,7 +380,7 @@
84     </message>
85     <message>
86         <source>Update Playlist Options</source>
87-        <translation>Opdatér Playlist opsÊtningen</translation>
88+        <translation>Opdatér playlist indstillinger</translation>
89     </message>
90     <message>
91         <source>Replace</source>
92@@ -404,7 +404,7 @@
93     </message>
94     <message>
95         <source>Play first new track</source>
96-        <translation>Spil fÞrst det nye nummer</translation>
97+        <translation>Spil fÞrste nye nummer</translation>
98     </message>
99     <message>
100         <source>Remove Duplicates</source>
101@@ -443,7 +443,7 @@
102     </message>
103     <message>
104         <source>Ogg Vorbis Audio</source>
105-        <translation>Ogg Vorbis Audio</translation>
106+        <translation>Ogg Vorbis lyd</translation>
107     </message>
108     <message>
109         <source>Unknown</source>
110@@ -451,7 +451,7 @@
111     </message>
112     <message>
113         <source>FLAC Audio</source>
114-        <translation>Flac Audio</translation>
115+        <translation>FLAC lyd</translation>
116     </message>
117     <message>
118         <source>Directory to hold music</source>
119@@ -555,7 +555,7 @@
120     </message>
121     <message>
122         <source>Filename tokens will be separated by this string.</source>
123-        <translation type="obsolete">Filnavns-makroer vil blive separeret af denne streng.</translation>
124+        <translation>Filnavns-makroer vil blive adskilt af denne streng.</translation>
125     </message>
126     <message>
127         <source>Replace &apos; &apos; with &apos;_&apos;</source>
128@@ -563,7 +563,7 @@
129     </message>
130     <message>
131         <source>If set, whitespace characters in filenames will be replaced with underscore characters.</source>
132-        <translation>Hvis dette felt er markeret, vil mellemrum i filnavne blive erstattet af &apos;underscore&apos;.</translation>
133+        <translation>Hvis dette felt er markeret, vil mellemrum i filnavne blive erstattet af understregning (_).</translation>
134     </message>
135     <message>
136         <source>Paranoia Level</source>
137@@ -579,11 +579,11 @@
138     </message>
139     <message>
140         <source>Paranoia level of the CD ripper. Set to faster if you&apos;re not concerned about possible errors in the audio.</source>
141-        <translation>FastsÊtter trade-off imellem hastighed og antal fejl ved kopiering (rip) af CD&apos;er. SÊt dette til &apos;hurtigt&apos; hvis du er ligeglad med eventuelle fejl i de fÊrdige lyd-filer.</translation>
142+        <translation>Bestemmer kompromis imellem hastighed og antal fejl ved kopiering (rip) af CD&apos;er. SÊt dette til &apos;hurtigt&apos; hvis du er ligeglad med eventuelle fejl i de fÊrdige lyd-filer.</translation>
143     </message>
144     <message>
145         <source>Automatically eject CDs after ripping</source>
146-        <translation>Skub automatisk skuffen ud efter kopiering</translation>
147+        <translation>Skub automatisk CD ud efter kopiering</translation>
148     </message>
149     <message>
150         <source>If set, the CD tray will automatically open after the CD has been ripped.</source>
151@@ -635,7 +635,7 @@
152     </message>
153     <message>
154         <source>List songs on the playback screen in the order they will be played.</source>
155-        <translation>Vis sange i afspilnings-skÊrmbilledet i den rÊkkefÞlge de bliver afspillet tilfÊldigt.</translation>
156+        <translation>Vis sange i afspilnings-skÊrmbilledet i den rÊkkefÞlge de bliver afspillet.</translation>
157     </message>
158     <message>
159         <source>Show entire music tree</source>
160@@ -675,11 +675,11 @@
161     </message>
162     <message>
163         <source>Change Visualizer on each song</source>
164-        <translation>Skift visualisering ved hver sang</translation>
165+        <translation>Skift visualisering ved hvert nummer</translation>
166     </message>
167     <message>
168         <source>Change the visualizer when the song change.</source>
169-        <translation>FastsÊtter om visualiseringen skal skifte ved hver ny sang.</translation>
170+        <translation>FastsÊtter om visualiseringen skal skifte ved hvert nyt nummer.</translation>
171     </message>
172     <message>
173         <source>Width for Visual Scaling</source>
174@@ -711,7 +711,7 @@
175     </message>
176     <message>
177         <source>Spectrum</source>
178-        <translation>Spectrum</translation>
179+        <translation>Spektrum</translation>
180     </message>
181     <message>
182         <source>Goom</source>
183@@ -719,11 +719,11 @@
184     </message>
185     <message>
186         <source>Synaesthesia</source>
187-        <translation>Synaesthesia</translation>
188+        <translation>SynÊstesi</translation>
189     </message>
190     <message>
191         <source>Gears</source>
192-        <translation>Gears</translation>
193+        <translation>Tandhjul</translation>
194     </message>
195     <message>
196         <source>Blank</source>
197@@ -771,7 +771,7 @@
198     </message>
199     <message>
200         <source>MPEG Layer 1/2/3 Audio (MAD decoder)</source>
201-        <translation>MPEG Layer 1/2/3 Audio (MAD dekoder)</translation>
202+        <translation>MPEG Layer 1/2/3 lyd (MAD dekoder)</translation>
203     </message>
204     <message>
205         <source>Unknown Artist</source>
206@@ -847,7 +847,7 @@
207     </message>
208     <message>
209         <source>Visualization requires FFT library</source>
210-        <translation>Visualisering krÊver FFT biblioteksfil</translation>
211+        <translation>Visualisering krÊver FFT-bibliotek</translation>
212     </message>
213     <message>
214         <source>Did you run configure?</source>
215@@ -871,7 +871,7 @@
216     </message>
217     <message>
218         <source>Enable CD Writing.</source>
219-        <translation>Anvend skrivning af CD&apos;er</translation>
220+        <translation>Tillad skrivning af CD&apos;er.</translation>
221     </message>
222     <message>
223         <source>Requires a SCSI or an IDE-SCSI CD Writer.</source>
224@@ -931,11 +931,11 @@
225     </message>
226     <message>
227         <source>CD Writer speed. Auto will use the recomended speed.</source>
228-        <translation>Hastigheden som CD-brÊnderen anvender. Det anbefales at anvende &apos;Automatisk&apos;.</translation>
229+        <translation>Hastigheden som CD-brÊnderen anvender. &apos;Automatisk&apos; bruger den anbefalede hastighed.</translation>
230     </message>
231     <message>
232         <source>CD Blanking Type</source>
233-        <translation>Metode ved sletning af CDRW</translation>
234+        <translation>Metode ved sletning af CD-RW</translation>
235     </message>
236     <message>
237         <source>Fast</source>
238@@ -947,7 +947,7 @@
239     </message>
240     <message>
241         <source>Blanking Method. Fast takes 1 minute. Complete can take up to 20 minutes.</source>
242-        <translation>FastsÊtter metoden, hvorved CDRW-skiver slettes for tidligere data. &apos;Hurtig&apos; tager ca. 1 minut. &apos;Komplet&apos; kan tage op til 20 minutter.</translation>
243+        <translation>FastsÊtter metoden, hvorved CD-RW-skiver slettes for tidligere data. &apos;Hurtig&apos; tager ca. 1 minut. &apos;Komplet&apos; kan tage op til 20 minutter.</translation>
244     </message>
245     <message>
246         <source>CD Recording Settings</source>
247@@ -975,7 +975,7 @@
248     </message>
249     <message>
250         <source>Order in which to sort the Music Tree. Possible values are a space-separated list of genre, splitartist, splitartist1, artist, album, and title OR the keyword &quot;directory&quot; to indicate that the onscreen tree mirrors the filesystem.</source>
251-        <translation>Orden for musik-hierarkiet. Mulige vÊrdier er en liste (adskilt af mellemrum) med fÞlgende mulige vÊrdier: genre, splitartist, artist, album, og title ELLER &quot;directory&quot; for at indikere at billedet pÃ¥ skÊrmen har samme struktur som filsystemet.</translation>
252+        <translation>SorteringsrÊkkefÞlge for musik-hierarkiet. Mulige vÊrdier er en liste (adskilt af mellemrum) med fÞlgende mulige vÊrdier: genre, splitartist, artist, album, og title ELLER &quot;directory&quot; for at indikere at billedet pÃ¥ skÊrmen har samme struktur som filsystemet.</translation>
253     </message>
254     <message>
255         <source>Automatically play CDs</source>
256@@ -991,11 +991,11 @@
257     </message>
258     <message>
259         <source>Scanning music files</source>
260-        <translation type="obsolete">Skanner musik filer</translation>
261+        <translation type="obsolete">Skanner musikfiler</translation>
262     </message>
263     <message>
264         <source>Rebuilding music tree</source>
265-        <translation>Genopbygger musik trÊ</translation>
266+        <translation>Genopbygger musik-hierarki</translation>
267     </message>
268     <message>
269         <source>Only Import new music.</source>
270@@ -1007,7 +1007,7 @@
271     </message>
272     <message>
273         <source>Loading Music</source>
274-        <translation>Henter Musik</translation>
275+        <translation>Henter musik</translation>
276     </message>
277     <message>
278         <source>default</source>
279@@ -1015,7 +1015,7 @@
280     </message>
281     <message>
282         <source>Audio Device used for playback. &apos;default&apos; will use the device specified in MythTV</source>
283-        <translation>Lyd-enhed, der anvendes til afspilning. &apos;standard&apos; vil bruge endheden opsat i MythTV</translation>
284+        <translation>Lyd-enhed, der anvendes til afspilning. &apos;standard&apos; vil bruge enheden angivet i MythTV</translation>
285     </message>
286     <message>
287         <source>Unknown Title</source>
288@@ -1253,30 +1253,30 @@
289     </message>
290     <message>
291         <source>Select a Compilation Artist</source>
292-        <translation>VÊlg en kompilerings kunstner</translation>
293+        <translation>VÊlg en kompileringskunstner</translation>
294     </message>
295 </context>
296 <context>
297     <name>SmartPLDateDialog</name>
298     <message>
299         <source>Edit Date</source>
300-        <translation>Ændre dato</translation>
301+        <translation>Redigér dato</translation>
302     </message>
303     <message>
304         <source>Fixed Date</source>
305-        <translation>Fast Dato</translation>
306+        <translation>Fast dato</translation>
307     </message>
308     <message>
309         <source>Day</source>
310-        <translation>dag</translation>
311+        <translation>Dag</translation>
312     </message>
313     <message>
314         <source>Month</source>
315-        <translation>mÃ¥ned</translation>
316+        <translation>MÃ¥ned</translation>
317     </message>
318     <message>
319         <source>Year</source>
320-        <translation>Ã¥r</translation>
321+        <translation>År</translation>
322     </message>
323     <message>
324         <source>Use Current Date</source>
325@@ -1284,7 +1284,7 @@
326     </message>
327     <message>
328         <source>+/- Days</source>
329-        <translation>+/- dato</translation>
330+        <translation>+/- dage</translation>
331     </message>
332     <message>
333         <source>OK</source>
334@@ -1296,14 +1296,14 @@
335     </message>
336     <message>
337         <source>Invalid Date</source>
338-        <translation>Invalid dato</translation>
339+        <translation>Ugyldig dato</translation>
340     </message>
341 </context>
342 <context>
343     <name>SmartPLOrderByDialog</name>
344     <message>
345         <source>Order By Fields</source>
346-        <translation>Orden Pr Felt</translation>
347+        <translation>Sorter efter felter</translation>
348     </message>
349     <message>
350         <source>1 Add</source>
351@@ -1366,11 +1366,11 @@
352     <name>SmartPLResultViewer</name>
353     <message>
354         <source>Smart Playlist Result Viewer</source>
355-        <translation>Smart Playlist Resultat visning</translation>
356+        <translation>Resultat af Smart Playlist</translation>
357     </message>
358     <message>
359         <source>Exit</source>
360-        <translation>Exit</translation>
361+        <translation>Afslut</translation>
362     </message>
363     <message>
364         <source>ID</source>
365@@ -1394,11 +1394,11 @@
366     </message>
367     <message>
368         <source>Year</source>
369-        <translation>Year</translation>
370+        <translation>År</translation>
371     </message>
372     <message>
373         <source>Track No.</source>
374-        <translation>Nummer.</translation>
375+        <translation>Nummer</translation>
376     </message>
377 </context>
378 <context>
379@@ -1441,14 +1441,14 @@
380     </message>
381     <message>
382         <source>Are you sure you want to delete this SmartPlaylist?</source>
383-        <translation>Er du sikker pÃ¥ du vil slette denne Smart Playliste?</translation>
384+        <translation>Er du sikker pÃ¥ du vil slette denne Smart Playlist?</translation>
385     </message>
386 </context>
387 <context>
388     <name>SmartPlaylistEditor</name>
389     <message>
390         <source>Smart Playlist Editor</source>
391-        <translation>Smart Playliste Editor</translation>
392+        <translation>Smart Playlist Editor</translation>
393     </message>
394     <message>
395         <source>Category:</source>
396@@ -1476,7 +1476,7 @@
397     </message>
398     <message>
399         <source>Order By:</source>
400-        <translation>Vist pr:</translation>
401+        <translation>Sorter efter:</translation>
402     </message>
403     <message>
404         <source>Matches:</source>
405@@ -1500,7 +1500,7 @@
406     </message>
407     <message>
408         <source>Smart Playlist Categories</source>
409-        <translation>Smart Playliste Kategorier</translation>
410+        <translation>Smart Playlist kategorier</translation>
411     </message>
412     <message>
413         <source>New Category</source>
414@@ -1520,7 +1520,7 @@
415     </message>
416     <message>
417         <source>It will also delete any Smart Playlists belonging to this category.</source>
418-        <translation>SÃ¥ slettes ogsÃ¥ alle Smarte Playliste som hÞrer til denne kategori.</translation>
419+        <translation>Sletter ogsÃ¥ alle Smart Playlists som hÞrer til denne kategori.</translation>
420     </message>
421 </context>
422 <context>
423@@ -1531,7 +1531,7 @@
424     </message>
425     <message>
426         <source>Track Information</source>
427-        <translation>Spor information</translation>
428+        <translation>Information om nummer</translation>
429     </message>
430     <message>
431         <source>Artist:</source>
432@@ -1555,11 +1555,11 @@
433     </message>
434     <message>
435         <source>Track No.:</source>
436-        <translation>Spor Nu.:</translation>
437+        <translation>Spor nummer:</translation>
438     </message>
439     <message>
440         <source>Rating:</source>
441-        <translation>Rating:</translation>
442+        <translation>Karakter:</translation>
443     </message>
444     <message>
445         <source>Play Count:</source>
446@@ -1567,7 +1567,7 @@
447     </message>
448     <message>
449         <source>Last Play:</source>
450-        <translation>Sidst spillet:</translation>
451+        <translation>Sidst afspillet:</translation>
452     </message>
453     <message>
454         <source>Compilation:</source>