Ticket #3180: ticket3180-years-n-director.dff

File ticket3180-years-n-director.dff, 1.0 KB (added by Stuart Auchterlonie, 14 years ago)

Possible improvement to detection of years and directors

Line 
1Index: mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.cpp
2===================================================================
3--- mythtv.orig/libs/libmythtv/eitfixup.cpp     2007-04-04 19:50:45.000000000 +0100
4+++ mythtv/libs/libmythtv/eitfixup.cpp  2007-04-04 19:55:59.000000000 +0100
5@@ -77,9 +77,9 @@
6       m_nlPres("\\sPresentatie:\\s([^\\.]+)\\."),
7       m_nlPersSeparator("(, |\\sen\\s)"),
8       m_nlRub("\\s?\\({1}\\W+\\){1}\\s?"),
9-      m_nlYear1("(?=\\suit\\s)([1-2]{2}[0-9]{2})"),
10-      m_nlYear2("([\\s]{1}[\\(]{1}[A-Z]{0,3}/?)([1-2]{2}[0-9]{2})([\\)]{1})"),
11-      m_nlDirector("(?=\\svan\\s)(([A-Z]{1}[a-z]+\\s)|([A-Z]{1}\\.\\s))"),
12+      m_nlYear1("\\s+uit\\s\\d{4}"),
13+      m_nlYear2("\\s\\([a-zA-Z]+/\\d{4}\\)"),
14+      m_nlDirector("\\svan\\s[A-Z][a-zA-Z]+\\s([A-Z]\\.\\s|[A-Z][a-zA-Z]+\\s)+"),
15       m_nlCat("^(Amusement|Muziek|Informatief|Nieuws/actualiteiten|Jeugd|Animatie|Sport|Serie/soap|Kunst/Cultuur|Documentaire|Film|Natuur|Erotiek|Comedy|Misdaad|Religieus)\\.\\s"),
16       m_nlOmroep ("\\s\\(([A-Z]+/?)+\\)$")
17