Ticket #8147: mythgallery_nb.ts.diff

File mythgallery_nb.ts.diff, 7.6 KB (added by rune.evjen@…, 11 years ago)
 • mythgallery_nb.ts

   
  162162        <source>Eject</source>
  163163        <translation>LÞs ut</translation>
  164164    </message>
   165    <message>
   166        <source>Select One</source>
   167        <translation>Velg en</translation>
   168    </message>
   169    <message>
   170        <source>Clear One Marked</source>
   171        <translation>Fjern en merket</translation>
   172    </message>
  165173</context>
  166174<context>
  167175    <name>MythControls</name>
  168176    <message>
  169177        <source>Image viewer / slideshow</source>
  170         <translation type="unfinished"></translation>
   178        <translation>Billedviser / lysbilder</translation>
  171179    </message>
  172180    <message>
  173181        <source>Start/Stop Slideshow</source>
  174         <translation type="unfinished"></translation>
   182        <translation>Start/stopp lysbildevisning</translation>
  175183    </message>
  176184    <message>
  177185        <source>Go to the first image in thumbnail view</source>
  178         <translation type="unfinished"></translation>
   186        <translation>GÃ¥ til fÞrste bilde i forhÃ¥ndsvisninger</translation>
  179187    </message>
  180188    <message>
  181189        <source>Go to the last image in thumbnail view</source>
  182         <translation type="unfinished"></translation>
   190        <translation>GÃ¥ til siste bilde i forhÃ¥ndsvisninger</translation>
  183191    </message>
  184192    <message>
  185193        <source>Start Slideshow in thumbnail view</source>
  186         <translation type="unfinished"></translation>
   194        <translation>Start lysbilder i skjermbilde for forhÃ¥ndsvisning</translation>
  187195    </message>
  188196    <message>
  189197        <source>Start Random Slideshow in thumbnail view</source>
  190         <translation type="unfinished"></translation>
   198        <translation>Start tilfeldig lysbildevisning i skjermbilde for forhÃ¥ndsvisning</translation>
  191199    </message>
  192200    <message>
  193201        <source>Rotate image right 90 degrees</source>
  194         <translation type="unfinished"></translation>
   202        <translation>Roter bilde 90 grader til hÞyre</translation>
  195203    </message>
  196204    <message>
  197205        <source>Rotate image left 90 degrees</source>
  198         <translation type="unfinished"></translation>
   206        <translation>Roter bilde 90 grader til venstre</translation>
  199207    </message>
  200208    <message>
  201209        <source>Zoom image out</source>
  202         <translation type="unfinished"></translation>
   210        <translation>Zoom bilde ut</translation>
  203211    </message>
  204212    <message>
  205213        <source>Zoom image in</source>
  206         <translation type="unfinished"></translation>
   214        <translation>Zoom bilde inn</translation>
  207215    </message>
  208216    <message>
  209217        <source>Scroll image up</source>
  210         <translation type="unfinished"></translation>
   218        <translation>Zoom bilde opp</translation>
  211219    </message>
  212220    <message>
  213221        <source>Scroll image left</source>
  214         <translation type="unfinished"></translation>
   222        <translation>Zoom bilde til venstre</translation>
  215223    </message>
  216224    <message>
  217225        <source>Scroll image right</source>
  218         <translation type="unfinished"></translation>
   226        <translation>Zoom bilde til hÞyre</translation>
  219227    </message>
  220228    <message>
  221229        <source>Scroll image down</source>
  222         <translation type="unfinished"></translation>
   230        <translation>Zoom bilde ned</translation>
  223231    </message>
  224232    <message>
  225233        <source>Recenter image</source>
  226         <translation type="unfinished"></translation>
   234        <translation>Resentrer bilde</translation>
  227235    </message>
  228236    <message>
  229237        <source>Full-size (un-zoom) image</source>
  230         <translation type="unfinished"></translation>
   238        <translation>Bilde i full stÞrrelse</translation>
  231239    </message>
  232240    <message>
  233241        <source>Go to the upper-left corner of the image</source>
  234         <translation type="unfinished"></translation>
   242        <translation>GÃ¥ til Þverste venstre hjÞrne av bildet</translation>
  235243    </message>
  236244    <message>
  237245        <source>Go to the lower-right corner of the image</source>
  238         <translation type="unfinished"></translation>
   246        <translation>GÃ¥ til nederste hÞyre hjÞrne av bildet</translation>
  239247    </message>
  240248    <message>
  241249        <source>Mark image</source>
  242         <translation type="unfinished"></translation>
   250        <translation>Marker bilde</translation>
  243251    </message>
  244252    <message>
  245253        <source>Toggle scale to fullscreen/scale to fit</source>
  246         <translation type="unfinished"></translation>
   254        <translation>Velg mellom skalering til fullskjerm/skalering for Ã¥ passe</translation>
  247255    </message>
  248256    <message>
  249257        <source>MythGallery Media Handler 1/2</source>
  250         <translation type="unfinished"></translation>
   258        <translation>MythGallery mediehÃ¥ndterer 1/2</translation>
  251259    </message>
  252260    <message>
  253261        <source>MythGallery Media Handler 2/2</source>
  254         <translation type="unfinished"></translation>
   262        <translation>MythGallery mediehÃ¥ndterer 2/2</translation>
  255263    </message>
  256264</context>
  257265<context>
   
  374382    </message>
  375383    <message>
  376384        <source>Folder: </source>
  377         <translation type="unfinished"></translation>
   385        <translation>Katalog:</translation>
  378386    </message>
  379387    <message>
  380388        <source>Created: </source>
  381         <translation type="unfinished"></translation>
   389        <translation>Opprettet:</translation>
  382390    </message>
  383391    <message>
  384392        <source>Modified: </source>
  385         <translation type="unfinished"></translation>
   393        <translation>Modifisert:</translation>
  386394    </message>
  387395    <message>
  388396        <source>Bytes</source>
  389         <translation type="unfinished"></translation>
   397        <translation>Bytes</translation>
  390398    </message>
  391399    <message>
  392400        <source>Width</source>
  393         <translation type="unfinished"></translation>
   401        <translation>Bredde</translation>
  394402    </message>
  395403    <message>
  396404        <source>pixels</source>
  397         <translation type="unfinished"></translation>
   405        <translation>piksler</translation>
  398406    </message>
  399407    <message>
  400408        <source>Height</source>
  401         <translation type="unfinished"></translation>
   409        <translation>HÞyde</translation>
  402410    </message>
  403411    <message>
  404412        <source>Pixel Count</source>
  405         <translation type="unfinished"></translation>
   413        <translation>Antall pixler</translation>
  406414    </message>
  407415    <message>
  408416        <source>megapixels</source>
  409         <translation type="unfinished"></translation>
   417        <translation>megapiksler</translation>
  410418    </message>
  411419    <message>
  412420        <source>Rotation Angle</source>
  413         <translation type="unfinished"></translation>
   421        <translation>Rotasjonsvinkel</translation>
  414422    </message>
  415423    <message>
  416424        <source>degrees</source>
  417         <translation type="unfinished"></translation>
   425        <translation>grader</translation>
  418426    </message>
  419427</context>
  420428<context>
   
  424432        <translation>Trykk VELG for Ã¥ vise en gang til</translation>
  425433    </message>
  426434</context>
   435<context>
   436    <name>ThemeUI</name>
   437    <message>
   438        <source>No images are present in the pictures folder.</source>
   439        <translation>Ingen bilder er tilgjengelig i billedmappen.</translation>
   440    </message>
   441    <message>
   442        <source>Image Gallery</source>
   443        <translation>Billedgalleri</translation>
   444    </message>
   445    <message>
   446        <source>SELECT: View</source>
   447        <translation>VELG: Vis</translation>
   448    </message>
   449    <message>
   450        <source>MENU: Activate Menu</source>
   451        <translation>MENY: Aktiver meny</translation>
   452    </message>
   453</context>
  427454</TS>