MythTV  master
v4l2util.cpp
Go to the documentation of this file.
1 #include "v4l2util.h"
2 #include "mythlogging.h"
3 
4 #include <sys/ioctl.h>
5 #include <sys/types.h>
6 #include <sys/stat.h>
7 #include <fcntl.h>
8 #include <unistd.h>
9 
10 #include <QRegularExpression>
11 
12 #define v4l2_ioctl(_FD_, _REQUEST_, _DATA_) ioctl(_FD_, _REQUEST_, _DATA_)
13 #define LOC QString("V4L2(%1): ").arg(m_deviceName)
14 
15 V4L2util::V4L2util(const QString& dev_name)
16 {
17  Open(dev_name);
18 }
19 
20 V4L2util::V4L2util(const QString& dev_name, const QString& vbi_dev_name)
21  : m_fd(0)
22 {
23  Open(dev_name, vbi_dev_name);
24 }
25 
27 {
28  Close();
29 }
30 
31 bool V4L2util::Open(const QString& dev_name, const QString& vbi_dev_name)
32 {
33  if (m_fd >= 0 && dev_name == m_deviceName)
34  return true;
35 
36  Close();
37 
38  m_fd = open(dev_name.toLatin1().constData(), O_RDWR);
39  if (m_fd < 0)
40  {
41  LOG(VB_GENERAL, LOG_ERR, LOC +
42  QString("Could not open '%1': ").arg(dev_name) + ENO);
43  return false;
44  }
45  m_deviceName = dev_name;
46 
47  struct v4l2_query_ext_ctrl qc {};
48  qc.id = V4L2_CTRL_FLAG_NEXT_CTRL | V4L2_CTRL_FLAG_NEXT_COMPOUND;
49  m_haveQueryExtCtrl = (v4l2_ioctl(m_fd, VIDIOC_QUERY_EXT_CTRL, &qc) == 0);
50 
51  m_cardName.clear();
52  m_driverName.clear();
53  m_version = 0;
54  m_capabilities = 0;
55 
56  struct v4l2_capability capability {};
57  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_QUERYCAP, &capability) >= 0)
58  {
59  m_cardName = QString::fromLatin1((const char*)capability.card);
60  m_driverName = QString::fromLatin1((const char*)capability.driver);
61  m_version = capability.version;
62  m_capabilities = capability.capabilities;
63  }
64  else
65  {
66  Close();
67  return false;
68  }
69 
70  if (!m_driverName.isEmpty())
71  m_driverName.remove( QRegExp("\\[[0-9]\\]$") );
72 
73  OpenVBI(vbi_dev_name);
74 
75  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC + "Opened");
76  return true;
77 }
78 
79 void V4L2util::Close()
80 {
81  if (m_fd >= 0)
82  {
83  close(m_fd);
84  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC + "Closed");
85  }
86  m_fd = -1;
87  m_options.clear();
88 }
89 
90 bool V4L2util::HasStreaming(void) const
91 {
92  if (m_capabilities ^ V4L2_CAP_STREAMING)
93  return false;
94 
95  struct v4l2_requestbuffers reqbuf {};
96 
97  if (-1 == ioctl (m_fd, VIDIOC_REQBUFS, &reqbuf))
98  {
99  if (errno == EINVAL)
100  {
101  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
102  "Video capturing or mmap-streaming is not supported");
103  }
104  else
105  {
106  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC + "VIDIOC_REQBUFS" + ENO);
107  }
108  return false;
109  }
110 
111  return true;
112 }
113 
114 bool V4L2util::HasSlicedVBI(void) const
115 {
116  return (m_capabilities & V4L2_CAP_SLICED_VBI_CAPTURE) != 0U;
117 }
118 
119 void V4L2util::bitmask_toString(QString& result, uint32_t flags,
120  uint32_t mask, const QString& desc)
121 {
122  if (flags& mask)
123  {
124  if (!result.isEmpty())
125  result += '|';
126  result += desc;
127  }
128 }
129 
130 QString V4L2util::ctrlflags_toString(uint32_t flags)
131 {
132  QString result;
133 
134  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_DISABLED,
135  "disabled");
136  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_GRABBED,
137  "grabbed");
138  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_READ_ONLY,
139  "read-only");
140  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_UPDATE,
141  "update");
142  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_INACTIVE,
143  "inactive");
144  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_SLIDER,
145  "slider");
146  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_WRITE_ONLY,
147  "write-only");
148  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_VOLATILE,
149  "volatile");
150  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_HAS_PAYLOAD,
151  "has-payload");
152  bitmask_toString(result, flags, V4L2_CTRL_FLAG_EXECUTE_ON_WRITE,
153  "execute-on-write");
154 
155  return result;
156 }
157 
159 {
160  switch (type)
161  {
162  case V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER:
163  return "int";
164  case V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER64:
165  return "int64";
166  case V4L2_CTRL_TYPE_STRING:
167  return "str";
168  case V4L2_CTRL_TYPE_BOOLEAN:
169  return "bool";
170  case V4L2_CTRL_TYPE_MENU:
171  return "menu";
172  case V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER_MENU:
173  return "intmenu";
174  case V4L2_CTRL_TYPE_BUTTON:
175  return "button";
176  case V4L2_CTRL_TYPE_BITMASK:
177  return "bitmask";
178  case V4L2_CTRL_TYPE_U8:
179  return "u8";
180  case V4L2_CTRL_TYPE_U16:
181  return "u16";
182  case V4L2_CTRL_TYPE_U32:
183  return "u32";
184  default:
185  return "unknown";
186  }
187 }
188 
189 void V4L2util::log_qctrl(struct v4l2_queryctrl& queryctrl,
190  DriverOption& drv_opt, QString& msg)
191 {
192  struct v4l2_querymenu qmenu {};
193  QString nameStr((char *)queryctrl.name);
194 
195  qmenu.id = queryctrl.id;
196 
197  // Replace non-printable with _
198  nameStr.replace(QRegularExpression("[^a-zA-Z\\d\\s]"), "_");
199 
200  drv_opt.m_name = nameStr;
201  drv_opt.m_minimum = queryctrl.minimum;
202  drv_opt.m_maximum = queryctrl.maximum;
203  drv_opt.m_step = queryctrl.step;
204  drv_opt.m_defaultValue = queryctrl.default_value;;
205 
206  if (nameStr == "Stream Type")
208  else if (nameStr == "Video Encoding")
210  else if (nameStr == "Video Aspect")
212  else if (nameStr == "Video B Frames")
214  else if (nameStr == "Video GOP Size")
216  else if (nameStr == "Video Bitrate Mode")
218  else if (nameStr == "Video Bitrate")
220  else if (nameStr == "Video Peak Bitrate")
222  else if (nameStr == "Audio Encoding")
224  else if (nameStr == "Audio Bitrate Mode")
226  else if (nameStr == "Audio Bitrate")
228  else if (nameStr == "Brightness")
230  else if (nameStr == "Contrast")
232  else if (nameStr == "Saturation")
234  else if (nameStr == "Hue")
235  drv_opt.m_category = DriverOption::HUE;
236  else if (nameStr == "Sharpness")
238  else if (nameStr == "Volume")
240  else
242 
243  switch (queryctrl.type)
244  {
245  case V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER:
246  case V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER64:
247  case V4L2_CTRL_TYPE_U8:
248  case V4L2_CTRL_TYPE_U16:
249  case V4L2_CTRL_TYPE_U32:
250  msg = QString("%1 : min=%2 max=%3 step=%4 default=%5")
251  .arg(QString("%1 (%2)").arg(nameStr)
252  .arg(queryctrl_toString(queryctrl.type)), 31, QChar(' '))
253  .arg(queryctrl.minimum)
254  .arg(queryctrl.maximum)
255  .arg(queryctrl.step)
256  .arg(queryctrl.default_value);
257  drv_opt.m_type = DriverOption::INTEGER;
258  break;
259  case V4L2_CTRL_TYPE_STRING:
260  msg = QString("%1 : min=%2 max=%3 step=%4")
261  .arg(QString("%1 (%2)").arg(nameStr)
262  .arg(queryctrl_toString(queryctrl.type)), 31, QChar(' '))
263  .arg(queryctrl.minimum)
264  .arg(queryctrl.maximum)
265  .arg(queryctrl.step);
266  drv_opt.m_type = DriverOption::STRING;
267  break;
268  case V4L2_CTRL_TYPE_BOOLEAN:
269  msg = QString("%1 : default=%2")
270  .arg(QString("%1 (%2)").arg(nameStr)
271  .arg(queryctrl_toString(queryctrl.type)), 31, QChar(' '))
272  .arg(queryctrl.default_value);
273  drv_opt.m_type = DriverOption::BOOLEAN;
274  break;
275  case V4L2_CTRL_TYPE_MENU:
276  case V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER_MENU:
277  {
278  msg = QString("%1 : min=%3 max=%4 default=%5")
279  .arg(QString("%1 (%2)").arg(nameStr)
280  .arg(queryctrl_toString(queryctrl.type)), 31, QChar(' '))
281  .arg(queryctrl.minimum)
282  .arg(queryctrl.maximum)
283  .arg(queryctrl.default_value);
284 #if 0
285  struct v4l2_querymenu querymenu = { 0, };
286  memset (&querymenu, 0, sizeof (querymenu));
287  querymenu.id = queryctrl.id;
288 
289  for (querymenu.index = queryctrl.minimum;
290  static_cast<int>(querymenu.index) <= queryctrl.maximum;
291  ++querymenu.index)
292  {
293  drv_opt.menu.clear();
294  if (0 == ioctl(m_fd, VIDIOC_QUERYMENU, &querymenu))
295  {
296  msg += QString(" menu>%1").arg((char *)querymenu.name);
297  drv_opt.menu[querymenu.index] =
298  QString((char *)querymenu.name);
299  }
300  }
301 #endif
302  drv_opt.m_type = DriverOption::MENU;
303  break;
304  }
305  case V4L2_CTRL_TYPE_BUTTON:
306  msg = QString("%1 :")
307  .arg(QString("%1 (%2)").arg(nameStr)
308  .arg(queryctrl_toString(queryctrl.type)), 31, QChar(' '));
309  drv_opt.m_type = DriverOption::BUTTON;
310  break;
311  case V4L2_CTRL_TYPE_BITMASK:
312  msg = QString("%1 : max=0x%2 default=0x%3")
313  .arg(QString("%1 (%2)").arg(nameStr)
314  .arg(queryctrl_toString(queryctrl.type)), 31, QChar(' '))
315  .arg(queryctrl.maximum, 8, 16, QChar(' '))
316  .arg(queryctrl.default_value, 8, 16, QChar(' '));
317  drv_opt.m_type = DriverOption::BITMASK;
318  break;
319 
320  default:
321  msg = QString("%1 : type=%2")
322  .arg(QString("%1 (%2)").arg(nameStr)
323  .arg(queryctrl_toString(queryctrl.type)), 31, QChar(' '))
324  .arg(queryctrl.type);
326  break;
327  }
328 
329  if (queryctrl.flags)
330  msg += QString(" flags=%1").arg(ctrlflags_toString(queryctrl.flags));
331 
332  if (queryctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_MENU ||
333  queryctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER_MENU)
334  {
335  for (int idx = queryctrl.minimum; idx <= queryctrl.maximum; ++idx)
336  {
337  qmenu.index = idx;
338  if (v4l2_ioctl(m_fd, VIDIOC_QUERYMENU, &qmenu))
339  continue;
340 
341  drv_opt.m_menu[idx] = QString((char *)qmenu.name);
342  if (queryctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_MENU)
343  msg += QString("\t\t%1: %2").arg(idx).arg((char *)qmenu.name);
344  else
345  {
346  msg += QString("\t\t%1: %2 (0x%3)")
347  .arg(idx).arg(qmenu.value)
348  .arg(qmenu.value, 0, 16, QChar('0'));
349  }
350  }
351  }
352 
353  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC + msg);
354 }
355 
356 bool V4L2util::log_control(struct v4l2_queryctrl& qctrl, DriverOption& drv_opt,
357  QString& msg)
358 {
359  struct v4l2_control ctrl {};
360  struct v4l2_ext_control ext_ctrl {};
361  struct v4l2_ext_controls ctrls {};
362 
363  if (qctrl.flags& V4L2_CTRL_FLAG_DISABLED)
364  {
365  msg += QString("'%1' Disabled").arg((char *)qctrl.name);
366  return true;
367  }
368 
369  if (qctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_CTRL_CLASS)
370  {
371  msg += QString("'%1' V4L2_CTRL_TYPE_CTRL_CLASS").arg((char *)qctrl.name);
372  return true;
373  }
374 
375  ext_ctrl.id = qctrl.id;
376  if ((qctrl.flags& V4L2_CTRL_FLAG_WRITE_ONLY) ||
377  qctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_BUTTON)
378  {
379  log_qctrl(qctrl, drv_opt, msg);
380  return true;
381  }
382 
383  if (qctrl.type >= V4L2_CTRL_COMPOUND_TYPES)
384  {
385  log_qctrl(qctrl, drv_opt, msg);
386  return true;
387  }
388 
389  ctrls.ctrl_class = V4L2_CTRL_ID2CLASS(qctrl.id);
390  ctrls.count = 1;
391  ctrls.controls = &ext_ctrl;
392  if (qctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_INTEGER64 ||
393  qctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_STRING ||
394  (V4L2_CTRL_ID2CLASS(qctrl.id) != V4L2_CTRL_CLASS_USER &&
395  qctrl.id < V4L2_CID_PRIVATE_BASE))
396  {
397  if (qctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_STRING)
398  {
399  ext_ctrl.size = qctrl.maximum + 1;
400  ext_ctrl.string = (char *)malloc(ext_ctrl.size);
401  ext_ctrl.string[0] = 0;
402  }
403  if (v4l2_ioctl(m_fd, VIDIOC_G_EXT_CTRLS, &ctrls))
404  {
405  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
406  QString("Failed to get ext_ctr %1: ")
407  .arg((char *)qctrl.name) + ENO);
408  return false;
409  }
410  }
411  else {
412  ctrl.id = qctrl.id;
413  if (v4l2_ioctl(m_fd, VIDIOC_G_CTRL, &ctrl))
414  {
415  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
416  QString("Failed to get ctrl %1: ")
417  .arg((char *)qctrl.name) + ENO);
418  return false;
419  }
420  ext_ctrl.value = ctrl.value;
421  }
422  log_qctrl(qctrl, drv_opt, msg);
423 
424  if (qctrl.type == V4L2_CTRL_TYPE_STRING)
425  free(ext_ctrl.string);
426  return true;
427 }
428 
429 // Some drivers don't set 'default' options, so make some assumptions
431 {
432  if (!options.contains(DriverOption::VIDEO_ENCODING))
433  {
434  DriverOption drv_opt;
436  drv_opt.m_name = "Video Encoding";
437  drv_opt.m_minimum = drv_opt.m_maximum = drv_opt.m_defaultValue =
438  V4L2_MPEG_VIDEO_ENCODING_MPEG_2;
439  drv_opt.m_menu[drv_opt.m_defaultValue] = "MPEG-2 Video";
440  options[drv_opt.m_category] = drv_opt;
441  }
442 
443  if (!options.contains(DriverOption::AUDIO_ENCODING))
444  {
445  DriverOption drv_opt;
446 
447  // V4L2_CID_MPEG_AUDIO_ENCODING
449  drv_opt.m_name = "Audio Encoding";
450  drv_opt.m_minimum = drv_opt.m_maximum = drv_opt.m_defaultValue =
451  V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_LAYER_2;
452  drv_opt.m_menu[drv_opt.m_defaultValue] = "MPEG-1/2 Layer II encoding";
453  options[drv_opt.m_category] = drv_opt;
454 
456  drv_opt.m_name = "Audio Bitrate";
457  drv_opt.m_minimum = drv_opt.m_maximum = drv_opt.m_defaultValue =
458  V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_LAYER_2;
459  drv_opt.m_menu[drv_opt.m_defaultValue] = "MPEG-1/2 Layer II encoding";
460  options[drv_opt.m_category] = drv_opt;
461 
462  // V4L2_CID_MPEG_AUDIO_SAMPLING_FREQ
464  drv_opt.m_name = "MPEG Audio sampling frequency";
465  drv_opt.m_minimum = drv_opt.m_maximum = drv_opt.m_defaultValue =
466  V4L2_MPEG_AUDIO_SAMPLING_FREQ_48000;
467  drv_opt.m_menu[drv_opt.m_defaultValue] = "48 kHz";
468  options[drv_opt.m_category] = drv_opt;
469 
470  // VIDIOC_S_TUNER
472  drv_opt.m_name = "Tuner Audio Modes";
473  drv_opt.m_minimum = drv_opt.m_maximum = drv_opt.m_defaultValue =
474  V4L2_TUNER_MODE_STEREO;
475  drv_opt.m_menu[drv_opt.m_defaultValue] = "Play stereo audio";
476  options[drv_opt.m_category] = drv_opt;
477  }
478 
479  DriverOption::Options::iterator Iopt = options.begin();
480  for ( ; Iopt != options.end(); ++Iopt)
481  {
482  // If the driver provides a menu of options, use it to set limits
483  if (!(*Iopt).m_menu.isEmpty())
484  {
485  int minimum = INT_MAX;
486  int maximum = -1;
487 
488  DriverOption::menu_t::iterator Imenu = (*Iopt).m_menu.begin();
489  for ( ; Imenu != (*Iopt).m_menu.end(); ++Imenu)
490  {
491  if (Imenu.key() < minimum) minimum = Imenu.key();
492  if (Imenu.key() > maximum) maximum = Imenu.key();
493  }
494  if ((*Iopt).m_minimum != minimum)
495  {
496  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
497  QString("%1 menu options overrides minimum from %2 to %3")
498  .arg((*Iopt).m_name).arg((*Iopt).m_minimum).arg(minimum));
499  (*Iopt).m_minimum = minimum;
500  }
501  if ((*Iopt).m_maximum != maximum)
502  {
503  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
504  QString("%1 menu options overrides maximum from %2 to %3")
505  .arg((*Iopt).m_name).arg((*Iopt).m_maximum).arg(maximum));
506  (*Iopt).m_maximum = maximum;
507  }
508  }
509  }
510 }
511 
512 bool V4L2util::GetFormats(QStringList& formats)
513 {
514  struct v4l2_fmtdesc vid_fmtdesc {};
515  const char *flags[] = {"uncompressed", "compressed"};
516 
517  vid_fmtdesc.index = 0;
518  vid_fmtdesc.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
519  while(ioctl(m_fd, VIDIOC_ENUM_FMT, &vid_fmtdesc) == 0)
520  {
521  formats << QString("%1 (%2)").arg((char *)vid_fmtdesc.description)
522  .arg((char *)flags[vid_fmtdesc.flags]);
523 
524  /* Convert the pixelformat attributes from FourCC into 'human readab
525  fprintf(stdout, " pixelformat :%c%c%c%c\\n",
526  vid_fmtdesc.pixelformat& 0xFF, (vid_fmtdesc.pixelformat >>
527  (vid_fmtdesc.pixelformat >> 16)& 0xFF, (vid_fmtdesc.pixelfo
528  */
529 
530  vid_fmtdesc.index++;
531  }
532 
533  LOG(VB_CHANNEL, LOG_DEBUG, LOC + QString("GetFormats: %1")
534  .arg(formats.join(",")));
535 
536  return true;
537 }
538 
540 {
541  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC + "Options");
542 
543  if (!m_options.isEmpty())
544  {
545  options = m_options;
546  return true;
547  }
548 
549  struct v4l2_queryctrl qctrl {};
550  qctrl.id = V4L2_CTRL_FLAG_NEXT_CTRL;
551  while (0 == ioctl (m_fd, VIDIOC_QUERYCTRL, &qctrl))
552  {
553  QString msg;
554  DriverOption drv_opt;
555 
556  log_control(qctrl, drv_opt, msg);
557  m_options[drv_opt.m_category] = drv_opt;
558 
559  qctrl.id |= V4L2_CTRL_FLAG_NEXT_CTRL;
560  }
561 
563  options = m_options;
564  return true;
565 }
566 
567 int V4L2util::GetOptionValue(DriverOption::category_t cat, const QString& desc)
568 {
569  if (m_options.isEmpty())
571 
572  if (!m_options.contains(cat))
573  {
574  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
575  QString("Driver does not support option."));
576  return -1;
577  }
578 
579  DriverOption drv_opt = m_options.value(cat);
580  DriverOption::menu_t::iterator Imenu = drv_opt.m_menu.begin();
581  for ( ; Imenu != drv_opt.m_menu.end(); ++Imenu)
582  {
583  if ((*Imenu) == desc)
584  {
585  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC + QString("GetOptionValue '%1' = %2")
586  .arg(desc).arg(Imenu.key()));
587  return Imenu.key();
588  }
589  }
590 
591  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
592  QString("'%1' not found in driver options menu.").arg(desc));
593  return -1;
594 }
595 
596 bool V4L2util::GetVideoStandard(QString& name) const
597 {
598  v4l2_std_id std_id = 0;
599  struct v4l2_standard standard {};
600 
601  if (-1 == ioctl (m_fd, VIDIOC_G_STD, &std_id))
602  {
603  /* Note when VIDIOC_ENUMSTD always returns EINVAL this
604  is no video device or it falls under the USB exception,
605  and VIDIOC_G_STD returning EINVAL is no error. */
606  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
607  "GetVideoStandard: Failed to detect signal." + ENO);
608  return false;
609  }
610 
611  standard.index = 0;
612 
613  while (0 == ioctl (m_fd, VIDIOC_ENUMSTD, &standard))
614  {
615  if (standard.id & std_id)
616  {
617  name = (char *)standard.name;
618  return true;
619  }
620 
621  ++standard.index;
622  }
623 
624  /* EINVAL indicates the end of the enumeration, which cannot be
625  empty unless this device falls under the USB exception. */
626  if (errno == EINVAL || standard.index == 0)
627  {
628  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
629  "GetVideoStandard: Failed to find signal." + ENO);
630  }
631 
632  return false;
633 }
634 
635 int V4L2util::GetSignalStrength(void) const
636 {
637  return -1; // Does not work
638 
639  struct v4l2_tuner tuner {};
640 
641  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_G_TUNER, &tuner, 0) != 0)
642  {
643  LOG(VB_GENERAL, LOG_ERR, "GetSignalStrength() : "
644  "Failed to probe signal (v4l2)" + ENO);
645  return -1;
646  }
647 
648  tuner.signal /= 655.35; // Set to 0-100 range
649 
650  LOG(VB_RECORD, LOG_INFO, LOC + QString("GetSignalStrength() : "
651  "(%1\%)")
652  .arg(tuner.signal));
653  return tuner.signal;
654 }
655 
656 bool V4L2util::GetResolution(int& width, int& height) const
657 {
658  struct v4l2_format vfmt {};
659 
660  vfmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
661  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_G_FMT, &vfmt) != 0)
662  {
663  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
664  "Failed to determine resolution: " + ENO);
665  width = height = -1;
666  return false;
667  }
668 
669  width = vfmt.fmt.pix.width;
670  height = vfmt.fmt.pix.height;
671  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
672  QString("Resolution: %1x%2").arg(width).arg(height));
673  return true;
674 }
675 
676 uint32_t V4L2util::GetCapabilities(void) const
677 {
678  return m_capabilities;
679 }
680 
681 QString V4L2util::GetDeviceName(void) const
682 {
683  return m_deviceName;
684 }
685 
686 QString V4L2util::GetDriverName(void) const
687 {
688  return m_driverName;
689 }
690 
691 bool V4L2util::HasTuner(void) const
692 {
693  return (m_capabilities & V4L2_CAP_TUNER) != 0U;
694 }
695 
696 bool V4L2util::HasAudioSupport(void) const
697 {
698  return (m_capabilities & V4L2_CAP_AUDIO) != 0U;
699 }
700 
701 bool V4L2util::IsEncoder(void) const
702 {
703  struct v4l2_queryctrl qctrl {};
704 
705  qctrl.id = V4L2_CTRL_CLASS_MPEG | V4L2_CTRL_FLAG_NEXT_CTRL;
706  return (0 == ioctl (m_fd, VIDIOC_QUERYCTRL, &qctrl) &&
707  V4L2_CTRL_ID2CLASS (qctrl.id) == V4L2_CTRL_CLASS_MPEG);
708 }
709 
710 bool V4L2util::UserAdjustableResolution(void) const
711 {
712  // I have not been able to come up with a way of querying the
713  // driver to answer this question.
714 
715  return m_driverName != "hdpvr";
716 }
717 
718 int V4L2util::GetExtControl(int request, const QString& ctrl_desc) const
719 {
720  struct v4l2_ext_control ctrl {};
721  struct v4l2_ext_controls ctrls {};
722 
723  ctrl.id = request;
724 
725  ctrls.count = 1;
726  ctrls.ctrl_class = V4L2_CTRL_CLASS_MPEG;
727  ctrls.controls = &ctrl;
728 
729  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_G_EXT_CTRLS, &ctrls) != 0)
730  {
731  LOG(VB_GENERAL, LOG_ERR, LOC +
732  QString("Failed to retrieve current %1 value.")
733  .arg(ctrl_desc) + ENO);
734  return -1;
735  }
736 
737  return ctrls.controls->value;
738 }
739 
740 
741 bool V4L2util::SetExtControl(int request, int value, const QString& ctrl_desc,
742  const QString& value_desc)
743 {
744  int current_value = GetExtControl(request, ctrl_desc);
745 
746  if (current_value < 0)
747  return false;
748  if (current_value == value)
749  {
750  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
751  QString("%1 value is already %2 (%3).").arg(ctrl_desc)
752  .arg(value_desc).arg(value));
753  return true;
754  }
755 
756  struct v4l2_ext_control ctrl {};
757  struct v4l2_ext_controls ctrls {};
758 
759  ctrl.id = request;
760  ctrl.value = value;
761 
762  ctrls.count = 1;
763  ctrls.ctrl_class = V4L2_CTRL_CLASS_MPEG;
764  ctrls.controls = &ctrl;
765 
766  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_S_EXT_CTRLS, &ctrls) < 0)
767  {
768  LOG(VB_GENERAL, LOG_ERR, LOC +
769  QString("Failed to set %1 value to %2 (%3).")
770  .arg(ctrl_desc).arg(value_desc).arg(value) + ENO);
771  return false;
772  }
773 
774  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
775  QString("%1 value set to %2 (%3).").arg(ctrl_desc)
776  .arg(value_desc).arg(value));
777 
778  return true;
779 }
780 
781 QString V4L2util::StreamTypeDesc(int value)
782 {
783  switch (value)
784  {
785  case V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG2_PS:
786  return "MPEG-2 program stream";
787  case V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG2_TS:
788  return "MPEG-2 transport stream";
789  case V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG1_SS:
790  return "MPEG-1 system stream";
791  case V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG2_DVD:
792  return "MPEG-2 DVD-compatible stream";
793  case V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG1_VCD:
794  return "MPEG-1 VCD-compatible stream";
795  case V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG2_SVCD:
796  return "MPEG-2 SVCD-compatible stream";
797  }
798  return "Unknown";
799 }
800 
801 int V4L2util::GetStreamType(void) const
802 {
803  int type = V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG2_PS;
804 
805  if (DriverName().startsWith("saa7164"))
806  {
807  // The saa7164 driver reports that it can do TS, but it doesn't work!
808  type = V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG2_PS;
809  }
810  else
811  type = GetExtControl(V4L2_CID_MPEG_STREAM_TYPE, "Stream Type");
812 
813  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
814  QString("MPEG Stream Type is currently set to %1 (%2)")
815  .arg(StreamTypeDesc(type)).arg(type));
816 
817  return type;
818 }
819 
820 bool V4L2util::SetStreamType(int value)
821 {
822  QString desc;
823 
824  if (DriverName().startsWith("saa7164") ||
825  DriverName().startsWith("ivtv"))
826  {
827  // The saa7164 driver reports that it can do TS, but it doesn't work!
828  value = V4L2_MPEG_STREAM_TYPE_MPEG2_PS;
829  }
830 
831  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_STREAM_TYPE, value,
832  "MPEG Stream type", StreamTypeDesc(value));
833 }
834 
835 // Video controls
836 bool V4L2util::SetVideoAspect(int value)
837 {
838  QString desc;
839  switch (value)
840  {
841  case V4L2_MPEG_VIDEO_ASPECT_1x1:
842  desc = "Square";
843  break;
844  case V4L2_MPEG_VIDEO_ASPECT_4x3:
845  desc = "4x3";
846  break;
847  case V4L2_MPEG_VIDEO_ASPECT_16x9:
848  desc = "16x9";
849  break;
850  case V4L2_MPEG_VIDEO_ASPECT_221x100:
851  desc = "221x100";
852  break;
853  default:
854  desc = "Unknown";
855  }
856 
857  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_VIDEO_ASPECT, value,
858  "Video Aspect ratio", desc);
859 }
860 
861 bool V4L2util::SetVideoBitrateMode(int value)
862 {
863  QString desc;
864  switch (value)
865  {
866  case V4L2_MPEG_VIDEO_BITRATE_MODE_VBR:
867  desc = "VBR";
868  break;
869  case V4L2_MPEG_VIDEO_BITRATE_MODE_CBR:
870  desc = "CBR";
871  break;
872  }
873 
874  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_VIDEO_BITRATE_MODE, value,
875  "Video Bitrate Mode", desc);
876 }
877 
878 bool V4L2util::SetVideoBitrate(int value)
879 {
880  QString desc = QString("%1").arg(value);
881  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_VIDEO_BITRATE, value,
882  "Video Average Bitrate", desc);
883 }
884 
885 bool V4L2util::SetVideoBitratePeak(int value)
886 {
887  QString desc = QString("%1").arg(value);
888  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_VIDEO_BITRATE_PEAK, value,
889  "Video Peak Bitrate", desc);
890 }
891 
892 bool V4L2util::SetResolution(uint32_t width, uint32_t height)
893 {
894  struct v4l2_format vfmt {};
895 
896  vfmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
897 
898  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_G_FMT, &vfmt) < 0)
899  {
900  LOG(VB_GENERAL, LOG_ERR, LOC +
901  "SetResolution() -- Error getting format" + ENO);
902  return false;
903  }
904 
905  if ((vfmt.fmt.pix.width == width) && (vfmt.fmt.pix.height == height))
906  {
907  LOG(VB_RECORD, LOG_INFO, LOC + QString("Resolution is already %1x%2")
908  .arg(width).arg(height));
909  return true;
910  }
911 
912  vfmt.fmt.pix.width = width;
913  vfmt.fmt.pix.height = height;
914 
915  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_S_FMT, &vfmt) < 0)
916  {
917  LOG(VB_GENERAL, LOG_ERR, LOC +
918  "SetResolution() -- Error setting format" + ENO);
919  return false;
920  }
921 
922  LOG(VB_RECORD, LOG_INFO, LOC + QString("Resolution set to %1x%2")
923  .arg(width).arg(height));
924  return true;
925 }
926 
927 // Audio controls
928 bool V4L2util::SetAudioInput(int value)
929 {
930  struct v4l2_audio ain {};
931 
932  ain.index = value;
933  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_ENUMAUDIO, &ain) < 0)
934  {
935  LOG(VB_GENERAL, LOG_WARNING, LOC +
936  QString("Failed to retrieve audio input.") + ENO);
937  return false;
938  }
939 
940  ain.index = value;
941  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_S_AUDIO, &ain) < 0)
942  {
943  LOG(VB_GENERAL, LOG_WARNING,
944  LOC + QString("Failed to set audio input to %1.").arg(value) + ENO);
945  return false;
946  }
947 
948  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC + QString("Audio input set to %1.")
949  .arg(value));
950  return true;
951 }
952 
953 bool V4L2util::SetAudioCodec(int value)
954 {
955 #if 0
956  if (DriverName().startsWith("ivtv"))
957  value = V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_LAYER_2;
958 #endif
959 
960  QString desc;
961  switch (value)
962  {
963  case V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_LAYER_1:
964  desc = "Layer I";
965  break;
966  case V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_LAYER_2:
967  desc = "Layer II";
968  break;
969  case V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_LAYER_3:
970  desc = "Layer III";
971  break;
972  case V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_AAC:
973  desc = "AAC";
974  break;
975  case V4L2_MPEG_AUDIO_ENCODING_AC3:
976  desc = "AC3";
977  break;
978  default:
979  desc = "Unknown";
980  break;
981  }
982 
983 #if 0
984  if (DriverName().startsWith("ivtv"))
985  {
986  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
987  QString("Overriding AudioCodec for %1 to %2")
988  .arg(DriverName()).arg(desc));
989  }
990 #endif
991 
992  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_AUDIO_ENCODING, value,
993  "Audio Codec", desc);
994 }
995 
996 
997 bool V4L2util::SetVolume(int volume)
998 {
999  // Get volume min/max values
1000  struct v4l2_queryctrl qctrl {};
1001  qctrl.id = V4L2_CID_AUDIO_VOLUME;
1002  if ((ioctl(m_fd, VIDIOC_QUERYCTRL, &qctrl) < 0) ||
1003  (qctrl.flags & V4L2_CTRL_FLAG_DISABLED))
1004  {
1005  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING,
1006  LOC + "SetRecordingVolume() -- Audio volume control not supported.");
1007  return false;
1008  }
1009 
1010  // calculate volume in card units.
1011  int range = qctrl.maximum - qctrl.minimum;
1012  int value = (int) ((range * volume * 0.01F) + qctrl.minimum);
1013  int ctrl_volume = std::min(qctrl.maximum, std::max(qctrl.minimum, value));
1014 
1015  // Set recording volume
1016  struct v4l2_control ctrl {};
1017  ctrl.id = V4L2_CID_AUDIO_VOLUME;
1018  ctrl.value = ctrl_volume;
1019 
1020  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_S_CTRL, &ctrl) < 0)
1021  {
1022  LOG(VB_GENERAL, LOG_WARNING, LOC +
1023  "SetRecordingVolume() -- Failed to set recording volume" + ENO);
1024 // "If you are using an AverMedia M179 card this is normal."
1025  return false;
1026  }
1027 
1028  LOG(VB_RECORD, LOG_INFO, LOC + "SetRecordingVolume() -- volume set.");
1029  return true;
1030 }
1031 
1032 bool V4L2util::SetLanguageMode(int mode)
1033 {
1034  struct v4l2_tuner vt {};
1035 
1036  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_G_TUNER, &vt) < 0)
1037  {
1038  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
1039  "SetLanguageMode() -- Failed to retrieve audio mode" + ENO);
1040  return false;
1041  }
1042 
1043  vt.audmode = mode;
1044 
1045  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_S_TUNER, &vt) < 0)
1046  {
1047  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
1048  "SetLanguageMode -- Failed to set audio mode" + ENO);
1049  return false;
1050  }
1051 
1052  QString desc;
1053  switch (mode)
1054  {
1055  case V4L2_TUNER_MODE_MONO:
1056  desc = "Mono";
1057  break;
1058  case V4L2_TUNER_MODE_STEREO:
1059  desc = "Stereo";
1060  break;
1061 #if 0
1062  case V4L2_TUNER_MODE_LANG2:
1063  desc = "Lang2";
1064  break;
1065 #endif
1066  case V4L2_TUNER_MODE_SAP:
1067  desc = "SAP";
1068  break;
1069  case V4L2_TUNER_MODE_LANG1:
1070  desc = "LANG1";
1071  break;
1072  case V4L2_TUNER_MODE_LANG1_LANG2:
1073  desc = "LANG1&Lang2";
1074  break;
1075  default:
1076  desc = "Unknown";
1077  break;
1078  }
1079 
1080  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC + QString("Language Mode set to %1 (%2)")
1081  .arg(desc).arg(mode));
1082  return true;
1083 }
1084 
1085 bool V4L2util::SetAudioSamplingRate(int value)
1086 {
1087  QString desc;
1088 
1089 #if 0
1090  if (DriverName().startsWith("ivtv"))
1091  value = V4L2_MPEG_AUDIO_SAMPLING_FREQ_48000;
1092 #endif
1093 
1094  switch (value)
1095  {
1096  case V4L2_MPEG_AUDIO_SAMPLING_FREQ_44100:
1097  desc = "44.1kHz";
1098  break;
1099  case V4L2_MPEG_AUDIO_SAMPLING_FREQ_48000:
1100  desc = "48kHz";
1101  break;
1102  case V4L2_MPEG_AUDIO_SAMPLING_FREQ_32000:
1103  desc = "32kHz";
1104  break;
1105  default:
1106  desc = "Unknown";
1107  }
1108 
1109 #if 0
1110  if (DriverName().startsWith("ivtv"))
1111  {
1112  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
1113  QString("Overriding sampling frequence for %1 to %2")
1114  .arg(DriverName()).arg(desc));
1115  }
1116 #endif
1117 
1118  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_AUDIO_SAMPLING_FREQ, value,
1119  "Audio Sample Rate", desc);
1120 }
1121 
1122 bool V4L2util::SetAudioBitrateL2(int value)
1123 {
1124  QString desc;
1125  switch (value)
1126  {
1127  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_32K:
1128  desc = "32K";
1129  break;
1130  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_48K:
1131  desc = "48K";
1132  break;
1133  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_56K:
1134  desc = "56K";
1135  break;
1136  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_64K:
1137  desc = "64K";
1138  break;
1139  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_80K:
1140  desc = "80K";
1141  break;
1142  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_96K:
1143  desc = "96K";
1144  break;
1145  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_112K:
1146  desc = "112K";
1147  break;
1148  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_128K:
1149  desc = "128K";
1150  break;
1151  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_160K:
1152  desc = "160K";
1153  break;
1154  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_192K:
1155  desc = "192K";
1156  break;
1157  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_224K:
1158  desc = "224K";
1159  break;
1160  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_256K:
1161  desc = "256K";
1162  break;
1163  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_320K:
1164  desc = "320K";
1165  break;
1166  case V4L2_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE_384K:
1167  desc = "384K";
1168  break;
1169  default:
1170  desc = "Unknown";
1171  }
1172 
1173  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_AUDIO_L2_BITRATE, value,
1174  "Audio L2 Bitrate", desc);
1175 }
1176 
1177 // Actions
1178 bool V4L2util::SetEncoderState(int mode, const QString& desc)
1179 {
1180  struct v4l2_encoder_cmd command {};
1181 
1182  command.cmd = mode;
1183  if (ioctl(m_fd, VIDIOC_ENCODER_CMD, &command) != 0 && errno != ENOTTY)
1184  {
1185  // Some drivers do not support this ioctl at all. It is marked as
1186  // "experimental" in the V4L2 API spec. These drivers return EINVAL
1187  // in older kernels and ENOTTY in 3.1+
1188  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC +
1189  QString("SetEncoderState(%1) -- failed").arg(desc) + ENO);
1190  return false;
1191  }
1192  LOG(VB_CHANNEL, LOG_INFO, LOC +
1193  QString("SetEncoderState(%1) -- success").arg(desc));
1194  return true;
1195 }
1196 
1197 bool V4L2util::StartEncoding(void)
1198 {
1199  return SetEncoderState(V4L2_ENC_CMD_START, "Start");
1200 }
1201 
1202 bool V4L2util::StopEncoding(void)
1203 {
1204  return SetEncoderState(V4L2_ENC_CMD_STOP, "Stop");
1205 }
1206 
1207 bool V4L2util::PauseEncoding(void)
1208 {
1209  return SetEncoderState(V4L2_ENC_CMD_PAUSE, "Pause");
1210 }
1211 
1212 bool V4L2util::ResumeEncoding(void)
1213 {
1214  return SetEncoderState(V4L2_ENC_CMD_RESUME, "Resume");
1215 }
1216 
1217 bool V4L2util::OpenVBI(const QString& /*vbi_dev_name*/)
1218 {
1219  return false;
1220 }
1221 
1223 {
1224  struct v4l2_format vbifmt {};
1225 
1226  vbifmt.type = V4L2_BUF_TYPE_SLICED_VBI_CAPTURE;
1227  vbifmt.fmt.sliced.service_set |= (VBIMode::PAL_TT == vbimode) ?
1228  V4L2_SLICED_VBI_625 : V4L2_SLICED_VBI_525;
1229 
1230  int fd = m_vbiFd < 0 ? m_fd : m_vbiFd;
1231 
1232  if (ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &vbifmt) < 0)
1233  {
1234  LOG(VB_CHANNEL, LOG_WARNING, LOC + "ConfigureVBI() -- " +
1235  "Failed to enable VBI embedding (/dev/videoX)" + ENO);
1236  return false;
1237  }
1238 
1239  if (ioctl(fd, VIDIOC_G_FMT, &vbifmt) >= 0)
1240  {
1241  LOG(VB_RECORD, LOG_INFO,
1242  LOC + QString("VBI service: %1, io size: %2")
1243  .arg(vbifmt.fmt.sliced.service_set)
1244  .arg(vbifmt.fmt.sliced.io_size));
1245 
1246  // V4L2_MPEG_STREAM_VBI_FMT_NONE = 0, /* No VBI in the MPEG stream */
1247  // V4L2_MPEG_STREAM_VBI_FMT_IVTV = 1, /* VBI in private packets, IVTV form
1248  return SetExtControl(V4L2_CID_MPEG_STREAM_VBI_FMT,
1249  V4L2_MPEG_STREAM_VBI_FMT_IVTV,
1250  "MPEG Stream VBI format",
1251  "VBI in private packets, IVTV form");
1252 
1253  }
1254 
1255  return false;
1256 }
#define v4l2_ioctl(_FD_, _REQUEST_, _DATA_)
Definition: v4l2util.cpp:12
void log_qctrl(struct v4l2_queryctrl &queryctrl, DriverOption &drv_opt, QString &msg)
static QString StreamTypeDesc(int value)
QString m_name
Definition: driveroption.h:25
bool Open(const QString &dev_name, const QString &vbi_dev_name="")
Definition: v4l2util.cpp:31
bool UserAdjustableResolution(void) const
bool SetVolume(int volume)
static QString ctrlflags_toString(uint32_t flags)
bool SetLanguageMode(int mode)
bool SetStreamType(int value)
bool GetResolution(int &width, int &height) const
bool SetAudioBitrateL2(int value)
vbimode
Definition: vbilut.h:20
DriverOption::Options m_options
Definition: v4l2util.h:101
QString m_driverName
Definition: v4l2util.h:103
int32_t m_minimum
Definition: driveroption.h:27
bool SetAudioInput(int value)
bool StopEncoding(void)
bool m_haveQueryExtCtrl
Definition: v4l2util.h:107
int m_fd
Definition: v4l2util.h:99
V4L2util(void)=default
int32_t m_maximum
Definition: driveroption.h:28
category_t m_category
Definition: driveroption.h:26
uint32_t m_step
Definition: driveroption.h:31
~V4L2util(void)
Definition: v4l2util.cpp:26
bool SetSlicedVBI(const VBIMode::vbimode_t &vbimode)
int32_t m_defaultValue
Definition: driveroption.h:29
const char * formats[8]
Definition: vbilut.cpp:188
uint32_t GetCapabilities(void) const
bool SetVideoAspect(int value)
menu_t m_menu
Definition: driveroption.h:33
bool SetAudioSamplingRate(int value)
int GetStreamType(void) const
int GetSignalStrength(void) const
#define close
Definition: compat.h:16
bool SetEncoderState(int mode, const QString &desc)
void Close(void)
bool SetResolution(uint32_t width, uint32_t height)
int GetExtControl(int request, const QString &ctrl_desc="") const
static bool OpenVBI(const QString &vbi_dev_name)
bool GetVideoStandard(QString &name) const
vbimode_t
Definition: tv.h:9
bool PauseEncoding(void)
void SetDefaultOptions(DriverOption::Options &options)
bool StartEncoding(void)
QString GetDriverName(void) const
#define ENO
This can be appended to the LOG args with "+".
Definition: mythlogging.h:69
bool SetVideoBitratePeak(int value)
int m_version
Definition: v4l2util.h:105
uint32_t m_capabilities
Definition: v4l2util.h:106
bool SetVideoBitrate(int value)
bool HasStreaming(void) const
bool GetFormats(QStringList &formats)
QMap< category_t, DriverOption > Options
Definition: driveroption.h:20
int m_vbiFd
Definition: v4l2util.h:100
static QString queryctrl_toString(int type)
QString GetDeviceName(void) const
bool HasAudioSupport(void) const
bool HasTuner(void) const
bool SetVideoBitrateMode(int value)
bool GetOptions(DriverOption::Options &options)
bool log_control(struct v4l2_queryctrl &qctrl, DriverOption &drv_opt, QString &msg)
bool SetExtControl(int request, int value, const QString &ctrl_desc, const QString &value_desc)
QString m_cardName
Definition: v4l2util.h:104
#define LOC
Definition: v4l2util.cpp:13
QString m_deviceName
Definition: v4l2util.h:102
bool IsEncoder(void) const
bool ResumeEncoding(void)
bool SetAudioCodec(int value)
type_t m_type
Definition: driveroption.h:34
bool HasSlicedVBI(void) const
QString DriverName(void) const
Definition: v4l2util.h:48
int GetOptionValue(DriverOption::category_t cat, const QString &desc)
static void bitmask_toString(QString &result, uint32_t flags, uint32_t mask, const QString &desc)
#define LOG(_MASK_, _LEVEL_, _QSTRING_)
Definition: mythlogging.h:23