Ticket #11009: norwegian_nb_translation_including_MythMediaStream.diff

File norwegian_nb_translation_including_MythMediaStream.diff, 179.2 KB (added by rune.evjen@…, 8 years ago)

Norwegian MythTV translation update for Master, including translation of MythMediaStream?.

Line 
1diff --git mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nb.ts mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nb.ts
2index 830e29c..c708388 100644
3--- mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nb.ts
4+++ mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_nb.ts
5@@ -944,12 +944,212 @@ Vennligst vent...</translation>
6         <translation>0:00:00.00</translation>
7     </message>
8     <message>
9+        <location filename="themestrings.h" line="95"/>
10+        <source>Write video to data dvd or file</source>
11+        <translation>Skriv video til data-dvd eller fil</translation>
12+    </message>
13+    <message>
14+        <location filename="themestrings.h" line="96"/>
15+        <source>File</source>
16+        <translation>Fil</translation>
17+    </message>
18+    <message>
19+        <location filename="themestrings.h" line="97"/>
20+        <source>Find Location</source>
21+        <translation>Finn lokasjon</translation>
22+    </message>
23+    <message>
24+        <location filename="themestrings.h" line="98"/>
25+        <source>Navigation</source>
26+        <translation>Navigasjon</translation>
27+    </message>
28+    <message>
29+        <location filename="themestrings.h" line="99"/>
30+        <source>Filesize</source>
31+        <translation>FilstÞrrelse</translation>
32+    </message>
33+    <message>
34+        <location filename="themestrings.h" line="100"/>
35+        <source>Date (time)</source>
36+        <translation>Dato (tid)</translation>
37+    </message>
38+    <message>
39+        <location filename="themestrings.h" line="101"/>
40+        <source>Show Videos</source>
41+        <translation>Vis videoer</translation>
42+    </message>
43+    <message>
44+        <location filename="themestrings.h" line="102"/>
45+        <source>Parental Level</source>
46+        <translation>ForeldrenivÃ¥</translation>
47+    </message>
48+    <message>
49+        <location filename="themestrings.h" line="103"/>
50+        <source>Archive Item:</source>
51+        <translation>Arkiver element:</translation>
52+    </message>
53+    <message>
54         <location filename="themestrings.h" line="104"/>
55+        <source>Encoder Profile:</source>
56+        <translation>Kodingsprofil:</translation>
57+    </message>
58+    <message>
59+        <location filename="themestrings.h" line="105"/>
60+        <source>Current Size:</source>
61+        <translation>Gjeldende stÞrrelse:</translation>
62+    </message>
63+    <message>
64+        <location filename="themestrings.h" line="106"/>
65+        <source>New Size:</source>
66+        <translation>Ny stÞrrelse:</translation>
67+    </message>
68+    <message>
69+        <location filename="themestrings.h" line="108"/>
70+        <source>Not Applicable</source>
71+        <translation>Ikke relevant</translation>
72+    </message>
73+    <message>
74+        <location filename="themestrings.h" line="109"/>
75+        <source>Intro:</source>
76+        <translation>Intro:</translation>
77+    </message>
78+    <message>
79+        <location filename="themestrings.h" line="110"/>
80+        <source>Main Menu:</source>
81+        <translation>Hovedmeny:</translation>
82+    </message>
83+    <message>
84+        <location filename="themestrings.h" line="111"/>
85+        <source>Chapter Menu:</source>
86+        <translation>Kapittelmeny:</translation>
87+    </message>
88+    <message>
89+        <location filename="themestrings.h" line="112"/>
90+        <source>Details:</source>
91+        <translation>Detaljer:</translation>
92+    </message>
93+    <message>
94+        <location filename="themestrings.h" line="113"/>
95+        <source>%date% / %profile%</source>
96+        <translation>%date% / %profile%</translation>
97+    </message>
98+    <message>
99+        <location filename="themestrings.h" line="114"/>
100+        <source>Current size: %1</source>
101+        <translation>Gjeldende stÞrrelse: %1</translation>
102+    </message>
103+    <message>
104+        <location filename="themestrings.h" line="115"/>
105+        <source>Current Position:</source>
106+        <translation>Gjeldende posisjon:</translation>
107+    </message>
108+    <message>
109+        <location filename="themestrings.h" line="116"/>
110+        <source>Seek Amount:</source>
111+        <translation>SÞkemengde:</translation>
112+    </message>
113+    <message>
114+        <location filename="themestrings.h" line="117"/>
115+        <source>increase seek amount</source>
116+        <translation>Øk sÞkemengde</translation>
117+    </message>
118+    <message>
119+        <location filename="themestrings.h" line="118"/>
120+        <source>decrease seek amount</source>
121+        <translation>reduser sÞkemengde</translation>
122+    </message>
123+    <message>
124+        <location filename="themestrings.h" line="119"/>
125+        <source>move left</source>
126+        <translation>Flytt til venstre</translation>
127+    </message>
128+    <message>
129+        <location filename="themestrings.h" line="120"/>
130+        <source>move right</source>
131+        <translation>Flytt til hÞyre</translation>
132+    </message>
133+    <message>
134+        <location filename="themestrings.h" line="121"/>
135+        <source>Read video from data dvd or file</source>
136+        <translation>Les video fra data-dvd eller fil</translation>
137+    </message>
138+    <message>
139+        <location filename="themestrings.h" line="122"/>
140+        <source>Associated Channel</source>
141+        <translation>Assosiert kanal</translation>
142+    </message>
143+    <message>
144+        <location filename="themestrings.h" line="123"/>
145+        <source>Archive Chan ID:</source>
146+        <translation>Kanal ID for arkiv:</translation>
147+    </message>
148+    <message>
149+        <location filename="themestrings.h" line="124"/>
150+        <source>Archive Chan No:</source>
151+        <translation>Kanal nr for arkiv:</translation>
152+    </message>
153+    <message>
154+        <location filename="themestrings.h" line="125"/>
155+        <source>Archive Callsign:</source>
156+        <translation>Kallesignal for arkiv:</translation>
157+    </message>
158+    <message>
159+        <location filename="themestrings.h" line="126"/>
160+        <source>Archive Name:</source>
161+        <translation>Arkivnavn:</translation>
162+    </message>
163+    <message>
164+        <location filename="themestrings.h" line="127"/>
165+        <source>Local Chan ID:</source>
166+        <translation>Lokalt kanal-ID:</translation>
167+    </message>
168+    <message>
169+        <location filename="themestrings.h" line="128"/>
170+        <source>Local Chan No:</source>
171+        <translation>Lokalt kanal-nr:</translation>
172+    </message>
173+    <message>
174+        <location filename="themestrings.h" line="129"/>
175+        <source>Local Callsign:</source>
176+        <translation>Lokalt kallesignal:</translation>
177+    </message>
178+    <message>
179+        <location filename="themestrings.h" line="130"/>
180+        <source>Local Name:</source>
181+        <translation>Lokalt navn:</translation>
182+    </message>
183+    <message>
184+        <location filename="themestrings.h" line="131"/>
185+        <source>Search Local</source>
186+        <translation>SÞk lokalt</translation>
187+    </message>
188+    <message>
189+        <location filename="themestrings.h" line="132"/>
190+        <source>Channel ID</source>
191+        <translation>Kanal ID</translation>
192+    </message>
193+    <message>
194+        <location filename="themestrings.h" line="133"/>
195+        <source>Channel No</source>
196+        <translation>Kanal nr</translation>
197+    </message>
198+    <message>
199+        <location filename="themestrings.h" line="134"/>
200+        <source>Callsign</source>
201+        <translation>Kallesignal</translation>
202+    </message>
203+    <message>
204+        <location filename="themestrings.h" line="135"/>
205+        <source>Name</source>
206+        <translation>Navn</translation>
207+    </message>
208+    <message>
209+        <location filename="themestrings.h" line="144"/>
210         <source>Channel ID:</source>
211         <translation>Kanal ID:</translation>
212     </message>
213     <message>
214-        <location filename="themestrings.h" line="105"/>
215+        <location filename="themestrings.h" line="145"/>
216         <source>Channel Number:</source>
217         <translation>Kanalnummer:</translation>
218     </message>
219@@ -1054,87 +1254,87 @@ Vennligst vent...</translation>
220         <translation>En profil med utvidet avspillingstid som gir omtrent 6 timer med video pÃ¥ en enkeltlags DVD</translation>
221     </message>
222     <message>
223-        <location filename="themestrings.h" line="95"/>
224+        <location filename="themestrings.h" line="136"/>
225         <source>Select Destination:</source>
226         <translation>Velg destinasjon:</translation>
227     </message>
228     <message>
229-        <location filename="themestrings.h" line="96"/>
230+        <location filename="themestrings.h" line="137"/>
231         <source>Parental level: %1</source>
232         <translation>ForeldrenivÃ¥: %1</translation>
233     </message>
234     <message>
235-        <location filename="themestrings.h" line="97"/>
236+        <location filename="themestrings.h" line="138"/>
237         <source>Old size:</source>
238         <translation>Gammel stÞrrelse:</translation>
239     </message>
240     <message>
241-        <location filename="themestrings.h" line="98"/>
242+        <location filename="themestrings.h" line="139"/>
243         <source>New size:</source>
244         <translation>Ny stÞrrelse:</translation>
245     </message>
246     <message>
247-        <location filename="themestrings.h" line="99"/>
248+        <location filename="themestrings.h" line="107"/>
249         <source>Select a theme:</source>
250         <translation>Velg et tema:</translation>
251     </message>
252     <message>
253-        <location filename="themestrings.h" line="100"/>
254+        <location filename="themestrings.h" line="140"/>
255         <source>Menu</source>
256         <translation>Meny</translation>
257     </message>
258     <message>
259-        <location filename="themestrings.h" line="101"/>
260+        <location filename="themestrings.h" line="141"/>
261         <source>Chapter</source>
262         <translation>Kapittel</translation>
263     </message>
264     <message>
265-        <location filename="themestrings.h" line="102"/>
266+        <location filename="themestrings.h" line="142"/>
267         <source>Detail</source>
268         <translation>Detalj</translation>
269     </message>
270     <message>
271-        <location filename="themestrings.h" line="103"/>
272+        <location filename="themestrings.h" line="143"/>
273         <source>Select File to Import</source>
274         <translation>Velg fil som skal importeres</translation>
275     </message>
276     <message>
277-        <location filename="themestrings.h" line="106"/>
278+        <location filename="themestrings.h" line="146"/>
279         <source>Create DVD</source>
280         <translation>Lag DVD</translation>
281     </message>
282     <message>
283-        <location filename="themestrings.h" line="107"/>
284+        <location filename="themestrings.h" line="147"/>
285         <source>Create Archive</source>
286         <translation>Lag arkiv</translation>
287     </message>
288     <message>
289-        <location filename="themestrings.h" line="108"/>
290+        <location filename="themestrings.h" line="148"/>
291         <source>Encode Video File</source>
292         <translation>Kod videofil</translation>
293     </message>
294     <message>
295-        <location filename="themestrings.h" line="109"/>
296+        <location filename="themestrings.h" line="149"/>
297         <source>Import Archive</source>
298         <translation>Importer arkiv</translation>
299     </message>
300     <message>
301-        <location filename="themestrings.h" line="110"/>
302+        <location filename="themestrings.h" line="150"/>
303         <source>Archive Utilities</source>
304         <translation>Arkiv-verktÞy</translation>
305     </message>
306     <message>
307-        <location filename="themestrings.h" line="111"/>
308+        <location filename="themestrings.h" line="151"/>
309         <source>Show Log Viewer</source>
310         <translation>Vis loggviser</translation>
311     </message>
312     <message>
313-        <location filename="themestrings.h" line="112"/>
314+        <location filename="themestrings.h" line="152"/>
315         <source>Play Created DVD</source>
316         <translation>Spill DVD som er laget</translation>
317     </message>
318     <message>
319-        <location filename="themestrings.h" line="113"/>
320+        <location filename="themestrings.h" line="153"/>
321         <source>Burn DVD</source>
322         <translation>Brenn DVD</translation>
323     </message>
324diff --git mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nb.ts mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nb.ts
325index e04a4c8..fdd0c0e 100644
326--- mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nb.ts
327+++ mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_nb.ts
328@@ -329,6 +329,41 @@ Når du er ferdig å redigere, velg &quot;OK&quot; eller &quot;Avbryt&quot; for
329     </message>
330     <message>
331         <location filename="themestrings.h" line="33"/>
332+        <source>WEB BROWSER</source>
333+        <translation>WEBLESER</translation>
334+    </message>
335+    <message>
336+        <location filename="themestrings.h" line="34"/>
337+        <source>BOOKMARK MANAGER</source>
338+        <translation>BOKMERKEBEHANDLER</translation>
339+    </message>
340+    <message>
341+        <location filename="themestrings.h" line="35"/>
342+        <source>Choose a bookmark to show in the web browser</source>
343+        <translation>Velg et bokmerke for Ã¥ vise websiden</translation>
344+    </message>
345+    <message>
346+        <location filename="themestrings.h" line="36"/>
347+        <source>Browse the web</source>
348+        <translation>Utforsk internett</translation>
349+    </message>
350+    <message>
351+        <location filename="themestrings.h" line="37"/>
352+        <source>URL Name:</source>
353+        <translation>URL Navn:</translation>
354+    </message>
355+    <message>
356+        <location filename="themestrings.h" line="38"/>
357+        <source>Search</source>
358+        <translation>SÞk</translation>
359+    </message>
360+    <message>
361+        <location filename="themestrings.h" line="39"/>
362+        <source>Save</source>
363+        <translation>Lagre</translation>
364+    </message>
365+    <message>
366+        <location filename="themestrings.h" line="40"/>
367         <source>Enable plugins</source>
368         <translation>SlÃ¥ pÃ¥ tillegg</translation>
369     </message>
370diff --git mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nb.ts mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nb.ts
371index a2458e1..657130c 100644
372--- mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nb.ts
373+++ mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_nb.ts
374@@ -675,27 +675,32 @@ Bekreft at mappen eksisterer, er lesbar og at innstillingene er korrekte.</trans
375         <translation>MENY: Aktiver meny</translation>
376     </message>
377     <message>
378-        <location filename="themestrings.h" line="11"/>
379+        <location filename="themestrings.h" line="12"/>
380+        <source>Adjust view for your picture library</source>
381+        <translation>Juster visningen for ditt billedgalleri</translation>
382+    </message>
383+    <message>
384+        <location filename="themestrings.h" line="20"/>
385         <source>Video Gallery</source>
386         <translation>Videogalleri</translation>
387     </message>
388     <message>
389-        <location filename="themestrings.h" line="12"/>
390+        <location filename="themestrings.h" line="21"/>
391         <source>Filter/sort images</source>
392         <translation>Filtrer/sorter bilder</translation>
393     </message>
394     <message>
395-        <location filename="themestrings.h" line="13"/>
396+        <location filename="themestrings.h" line="22"/>
397         <source>Directory filter:</source>
398         <translation>Katalogfilter:</translation>
399     </message>
400     <message>
401-        <location filename="themestrings.h" line="14"/>
402+        <location filename="themestrings.h" line="15"/>
403         <source>Type filter:</source>
404         <translation>Typefilter:</translation>
405     </message>
406     <message>
407-        <location filename="themestrings.h" line="15"/>
408+        <location filename="themestrings.h" line="17"/>
409         <source>Check Filter</source>
410         <translation>Sjekk filter</translation>
411     </message>
412@@ -705,28 +710,28 @@ Bekreft at mappen eksisterer, er lesbar og at innstillingene er korrekte.</trans
413         <translation>Sorter etter:</translation>
414     </message>
415     <message>
416-        <location filename="themestrings.h" line="17"/>
417+        <location filename="themestrings.h" line="18"/>
418         <source>Done</source>
419         <translation>Ferdig</translation>
420     </message>
421     <message>
422-        <location filename="themestrings.h" line="18"/>
423+        <location filename="themestrings.h" line="19"/>
424         <source>Save as default</source>
425         <translation>Lagre som standard</translation>
426     </message>
427     <message>
428-        <location filename="themestrings.h" line="19"/>
429+        <location filename="themestrings.h" line="23"/>
430         <source>Folder filter :</source>
431         <oldsource>Directory filter :</oldsource>
432         <translation>Mappefilter:</translation>
433     </message>
434     <message>
435-        <location filename="themestrings.h" line="20"/>
436+        <location filename="themestrings.h" line="24"/>
437         <source>Type filter :</source>
438         <translation>Typefilter:</translation>
439     </message>
440     <message>
441-        <location filename="themestrings.h" line="21"/>
442+        <location filename="themestrings.h" line="25"/>
443         <source>Sort by :</source>
444         <translation>Sorter etter:</translation>
445     </message>
446diff --git mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nb.ts mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nb.ts
447index 584fe53..d2ee262 100644
448--- mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nb.ts
449+++ mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_nb.ts
450@@ -733,7 +733,7 @@ Fjerne den fra databasen?</translation>
451         <translation>Beskrivelse:</translation>
452     </message>
453     <message>
454-        <location filename="themestrings.h" line="47"/>
455+        <location filename="themestrings.h" line="45"/>
456         <source>No Plot.</source>
457         <translation>Ingen handling.</translation>
458     </message>
459@@ -753,7 +753,7 @@ Fjerne den fra databasen?</translation>
460         <translation>Spillinformasjon</translation>
461     </message>
462     <message>
463-        <location filename="themestrings.h" line="45"/>
464+        <location filename="themestrings.h" line="46"/>
465         <source>Games</source>
466         <translation>Spill</translation>
467     </message>
468@@ -763,7 +763,7 @@ Fjerne den fra databasen?</translation>
469         <translation>ROM sti:</translation>
470     </message>
471     <message>
472-        <location filename="themestrings.h" line="46"/>
473+        <location filename="themestrings.h" line="47"/>
474         <source>Favorite</source>
475         <translation>Favoritt</translation>
476     </message>
477diff --git mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.ts mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.ts
478index 26f9ed2..615ab5a 100644
479--- mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.ts
480+++ mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_nb.ts
481@@ -1242,6 +1242,14 @@ Vil du fortsette avspillingen i bakgrunnen?</translation>
482         <translation>Fjern smart spilleliste</translation>
483     </message>
484     <message>
485+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="256"/>
486+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="429"/>
487+        <source>Are you sure you want to delete this Smart Playlist?
488+Category: %1 - Name: %2</source>
489+        <translation>Er du sikker pÃ¥ at du vil slette denne smarte spillelisten?
490+Kategori: %1 - Navn: %2</translation>
491+    </message>
492+    <message>
493         <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="260"/>
494         <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="593"/>
495         <source>Edit Smart Playlist</source>
496@@ -1270,6 +1278,14 @@ Vil du fortsette avspillingen i bakgrunnen?</translation>
497         <translation>Fjern spilleliste</translation>
498     </message>
499     <message>
500+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="309"/>
501+        <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="438"/>
502+        <source>Are you sure you want to delete this Playlist?
503+Name: %1</source>
504+        <translation>Er du sikker pÃ¥ at du vil slette denne spillelisten?
505+Navn: %1</translation>
506+    </message>
507+    <message>
508         <location filename="../mythmusic/playlisteditorview.cpp" line="511"/>
509         <source>More Options</source>
510         <translation>Flere innstillinger</translation>
511@@ -1939,6 +1955,13 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
512         <source>More Options</source>
513         <translation>Flere innstillinger</translation>
514     </message>
515+    <message>
516+        <location filename="../mythmusic/streamview.cpp" line="389"/>
517+        <source>Are you sure you want to delete this Stream?
518+Station: %1 - Channel: %2</source>
519+        <translation>Er du sikker pÃ¥ at du vil slette denne strÞmmen?
520+Stasjon: %1 - Kanal: %2</translation>
521+    </message>
522 </context>
523 <context>
524     <name>ThemeUI</name>
525@@ -2193,17 +2216,17 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
526         <translation>Tagg koding:</translation>
527     </message>
528     <message>
529-        <location filename="themestrings.h" line="177"/>
530+        <location filename="themestrings.h" line="200"/>
531         <source>Convert stereo to 5.1 sound</source>
532         <translation>Konverter stereo til 5.1 kringlyd</translation>
533     </message>
534     <message>
535-        <location filename="themestrings.h" line="178"/>
536+        <location filename="themestrings.h" line="201"/>
537         <source>Ignore ID3 Tags</source>
538         <translation>Ignorer ID3-data</translation>
539     </message>
540     <message>
541-        <location filename="themestrings.h" line="179"/>
542+        <location filename="themestrings.h" line="202"/>
543         <source>Allow metadata to be written to tags</source>
544         <translation>Tillatt at metadata skrives til tagger</translation>
545     </message>
546@@ -2228,12 +2251,12 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
547         <translation>Handling ved avslutning:</translation>
548     </message>
549     <message>
550-        <location filename="themestrings.h" line="180"/>
551+        <location filename="themestrings.h" line="203"/>
552         <source>Automatically lookup CDs</source>
553         <translation>SlÃ¥ opp CDer automatisk</translation>
554     </message>
555     <message>
556-        <location filename="themestrings.h" line="181"/>
557+        <location filename="themestrings.h" line="204"/>
558         <source>Automatically Play CDs</source>
559         <translation>Spill CDer automatisk</translation>
560     </message>
561@@ -2283,17 +2306,17 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
562         <translation>Plassering for fillagring:</translation>
563     </message>
564     <message>
565-        <location filename="themestrings.h" line="182"/>
566+        <location filename="themestrings.h" line="205"/>
567         <source>Replace space with underscore</source>
568         <translation>Erstatt mellomrom med lav strek</translation>
569     </message>
570     <message>
571-        <location filename="themestrings.h" line="183"/>
572+        <location filename="themestrings.h" line="206"/>
573         <source>Use variable bitrates</source>
574         <translation>Bruk variable bitrater</translation>
575     </message>
576     <message>
577-        <location filename="themestrings.h" line="184"/>
578+        <location filename="themestrings.h" line="207"/>
579         <source>Automatically eject CDs after ripping</source>
580         <translation>LÞs ut CDer automatisk etter ripping</translation>
581     </message>
582@@ -2308,7 +2331,7 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
583         <translation>Brenneinnstillinger</translation>
584     </message>
585     <message>
586-        <location filename="themestrings.h" line="185"/>
587+        <location filename="themestrings.h" line="208"/>
588         <source>Enable CD Writing</source>
589         <translation>SlÃ¥ pÃ¥ CD-brenning</translation>
590     </message>
591@@ -2333,7 +2356,7 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
592         <translation>CD-tÞmmingstype:</translation>
593     </message>
594     <message>
595-        <location filename="themestrings.h" line="186"/>
596+        <location filename="themestrings.h" line="209"/>
597         <source>Enable directories on MP3 Creation</source>
598         <translation>Aktiver kataloger under MP3-oppretting</translation>
599     </message>
600@@ -2353,7 +2376,7 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
601         <translation>HÞyde for visuell skalering:</translation>
602     </message>
603     <message>
604-        <location filename="themestrings.h" line="188"/>
605+        <location filename="themestrings.h" line="211"/>
606         <source>Randomize Visualizer order</source>
607         <translation>Tilfeldig visualiseringsrekkefÞlge</translation>
608     </message>
609@@ -2553,22 +2576,392 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
610         <translation>+</translation>
611     </message>
612     <message>
613+        <location filename="themestrings.h" line="177"/>
614+        <source>Configure Music folders and general options</source>
615+        <translation>Konfigurer musikkmapper og generelle valg</translation>
616+    </message>
617+    <message>
618+        <location filename="themestrings.h" line="178"/>
619+        <source>Music Directory:</source>
620+        <translation>Katalog for musikk:</translation>
621+    </message>
622+    <message>
623+        <location filename="themestrings.h" line="179"/>
624+        <source>Configure Music playback options</source>
625+        <translation>Konfigurer musikkavspillingsvalg</translation>
626+    </message>
627+    <message>
628+        <location filename="themestrings.h" line="180"/>
629+        <source>Configure Music rating options</source>
630+        <translation>Konfigurer musikkrangeringsvalg</translation>
631+    </message>
632+    <message>
633+        <location filename="themestrings.h" line="181"/>
634+        <source>Configure CD copying options</source>
635+        <translation>Konfigurer CD-kopieringsvalg</translation>
636+    </message>
637+    <message>
638+        <location filename="themestrings.h" line="182"/>
639+        <source>storage location:</source>
640+        <translation>Fillagring:</translation>
641+    </message>
642+    <message>
643+        <location filename="themestrings.h" line="183"/>
644+        <source>Configure Music visualization options</source>
645+        <translation>Konfigurer musikkvisualiseringsvalg</translation>
646+    </message>
647+    <message>
648+        <location filename="themestrings.h" line="184"/>
649+        <source>%title% - %artist%</source>
650+        <translation>%title% - %artist%</translation>
651+    </message>
652+    <message>
653+        <location filename="themestrings.h" line="185"/>
654+        <source>%length%</source>
655+        <translation>%length%</translation>
656+    </message>
657+    <message>
658+        <location filename="themestrings.h" line="186"/>
659+        <source>smart</source>
660+        <translation>smart</translation>
661+    </message>
662+    <message>
663+        <location filename="themestrings.h" line="187"/>
664+        <source>album</source>
665+        <translation>album</translation>
666+    </message>
667+    <message>
668+        <location filename="themestrings.h" line="188"/>
669+        <source>artist</source>
670+        <translation>artist</translation>
671+    </message>
672+    <message>
673+        <location filename="themestrings.h" line="189"/>
674+        <source>Now playing</source>
675+        <translation>Spiller nÃ¥</translation>
676+    </message>
677+    <message>
678         <location filename="themestrings.h" line="190"/>
679+        <source>Rating</source>
680+        <translation>Rangering</translation>
681+    </message>
682+    <message>
683+        <location filename="themestrings.h" line="191"/>
684+        <source>Last played: %lastplayed% (played: %playcount% times)</source>
685+        <translation>Sist spilt: %lastplayed% (spilt: %playcount% ganger)</translation>
686+    </message>
687+    <message>
688+        <location filename="themestrings.h" line="192"/>
689+        <source>Playing</source>
690+        <translation>Spiller</translation>
691+    </message>
692+    <message>
693+        <location filename="themestrings.h" line="193"/>
694+        <source>Paused</source>
695+        <translation>Pauset</translation>
696+    </message>
697+    <message>
698+        <location filename="themestrings.h" line="194"/>
699+        <source>Stopped</source>
700+        <translation>Stoppet</translation>
701+    </message>
702+    <message>
703+        <location filename="themestrings.h" line="196"/>
704         <source>Scan</source>
705         <translation>Let</translation>
706     </message>
707     <message>
708-        <location filename="themestrings.h" line="192"/>
709+        <location filename="themestrings.h" line="198"/>
710         <source>Album</source>
711         <translation>Album</translation>
712     </message>
713     <message>
714-        <location filename="themestrings.h" line="193"/>
715+        <location filename="themestrings.h" line="199"/>
716         <source>Genre</source>
717         <translation>Sjanger</translation>
718     </message>
719     <message>
720-        <location filename="themestrings.h" line="207"/>
721+        <location filename="themestrings.h" line="213"/>
722+        <source>Write video to data dvd or file</source>
723+        <translation>Skriv video til data-dvd eller fil</translation>
724+    </message>
725+    <message>
726+        <location filename="themestrings.h" line="214"/>
727+        <source>Select Destination</source>
728+        <translation>Velg mÃ¥l</translation>
729+    </message>
730+    <message>
731+        <location filename="themestrings.h" line="215"/>
732+        <source>Playlist View</source>
733+        <translation>Visning av spilleliste</translation>
734+    </message>
735+    <message>
736+        <location filename="themestrings.h" line="216"/>
737+        <source>Playlist Editor Tree</source>
738+        <translation>Redigerer - Tre</translation>
739+    </message>
740+    <message>
741+        <location filename="themestrings.h" line="217"/>
742+        <source>Playlist Editor Gallery</source>
743+        <translation>Redigerer - Galleri</translation>
744+    </message>
745+    <message>
746+        <location filename="themestrings.h" line="218"/>
747+        <source>Search library for your favorite music</source>
748+        <translation>SÞk i biblioteket etter din favorittmusikk</translation>
749+    </message>
750+    <message>
751+        <location filename="themestrings.h" line="219"/>
752+        <source>Search Music</source>
753+        <translation>SÞk i musikk</translation>
754+    </message>
755+    <message>
756+        <location filename="themestrings.h" line="220"/>
757+        <source>Field:</source>
758+        <translation>Felt:</translation>
759+    </message>
760+    <message>
761+        <location filename="themestrings.h" line="222"/>
762+        <source>%1 Matches found:</source>
763+        <translation>%1 treff funnet:</translation>
764+    </message>
765+    <message>
766+        <location filename="themestrings.h" line="223"/>
767+        <source>Now Playing:</source>
768+        <translation>Spiller nÃ¥:</translation>
769+    </message>
770+    <message>
771+        <location filename="themestrings.h" line="224"/>
772+        <source>Import your CD into the music library</source>
773+        <translation>Importer CDen i musikkbiblioteket</translation>
774+    </message>
775+    <message>
776+        <location filename="themestrings.h" line="225"/>
777+        <source>Action</source>
778+        <translation>Handling</translation>
779+    </message>
780+    <message>
781+        <location filename="themestrings.h" line="227"/>
782+        <source>Import your music into the music library</source>
783+        <translation>Importer musikk inn i musikkbiblioteket</translation>
784+    </message>
785+    <message>
786+        <location filename="themestrings.h" line="228"/>
787+        <source>Import music</source>
788+        <translation>Importer musikk</translation>
789+    </message>
790+    <message>
791+        <location filename="themestrings.h" line="229"/>
792+        <source>Position:</source>
793+        <translation>Posisjon:</translation>
794+    </message>
795+    <message>
796+        <location filename="themestrings.h" line="230"/>
797+        <source>Status:</source>
798+        <translation>Status:</translation>
799+    </message>
800+    <message>
801+        <location filename="themestrings.h" line="231"/>
802+        <source>File</source>
803+        <translation>Fil</translation>
804+    </message>
805+    <message>
806+        <location filename="themestrings.h" line="232"/>
807+        <source>Find Location</source>
808+        <translation>Finn plassering</translation>
809+    </message>
810+    <message>
811+        <location filename="themestrings.h" line="233"/>
812+        <source>Scan Location</source>
813+        <translation>SÞk i plassering</translation>
814+    </message>
815+    <message>
816+        <location filename="themestrings.h" line="234"/>
817+        <source>Covert Art</source>
818+        <translation>Omslag</translation>
819+    </message>
820+    <message>
821+        <location filename="themestrings.h" line="235"/>
822+        <source>Actions</source>
823+        <translation>Handlinger</translation>
824+    </message>
825+    <message>
826+        <location filename="themestrings.h" line="236"/>
827+        <source>Add Current</source>
828+        <translation>Legg til gjeldende</translation>
829+    </message>
830+    <message>
831+        <location filename="themestrings.h" line="237"/>
832+        <source>Navigation</source>
833+        <translation>Navigasjon</translation>
834+    </message>
835+    <message>
836+        <location filename="themestrings.h" line="238"/>
837+        <source>Import your Cover Art into the music library</source>
838+        <translation>Importer omslag inn i musikkbiblioteket</translation>
839+    </message>
840+    <message>
841+        <location filename="themestrings.h" line="239"/>
842+        <source>Image selected:</source>
843+        <translation>Valgt bilde:</translation>
844+    </message>
845+    <message>
846+        <location filename="themestrings.h" line="240"/>
847+        <source>Edit meta data of your music</source>
848+        <translation>Rediger metadata for musikken din</translation>
849+    </message>
850+    <message>
851+        <location filename="themestrings.h" line="241"/>
852+        <source>Track Number:</source>
853+        <translation>Spor nr:</translation>
854+    </message>
855+    <message>
856+        <location filename="themestrings.h" line="242"/>
857+        <source>Artist Image</source>
858+        <translation>Artistbilde</translation>
859+    </message>
860+    <message>
861+        <location filename="themestrings.h" line="243"/>
862+        <source>Album Image</source>
863+        <translation>Albumbilde</translation>
864+    </message>
865+    <message>
866+        <location filename="themestrings.h" line="244"/>
867+        <source>Genre Image</source>
868+        <translation>Sjangerbilde</translation>
869+    </message>
870+    <message>
871+        <location filename="themestrings.h" line="245"/>
872+        <source>Comp. Artist</source>
873+        <translation>Samlingsartist</translation>
874+    </message>
875+    <message>
876+        <location filename="themestrings.h" line="246"/>
877+        <source>Decrease</source>
878+        <translation>Senk</translation>
879+    </message>
880+    <message>
881+        <location filename="themestrings.h" line="247"/>
882+        <source>Increase</source>
883+        <translation>Øk</translation>
884+    </message>
885+    <message>
886+        <location filename="themestrings.h" line="248"/>
887+        <source>Selected</source>
888+        <translation>Valgt</translation>
889+    </message>
890+    <message>
891+        <location filename="themestrings.h" line="249"/>
892+        <source>Edit your playlists with your favorite music</source>
893+        <translation>Rediger spillelister for din favorittmusikk</translation>
894+    </message>
895+    <message>
896+        <location filename="themestrings.h" line="250"/>
897+        <source>Search Category</source>
898+        <translation>SÞk i kategori</translation>
899+    </message>
900+    <message>
901+        <location filename="themestrings.h" line="251"/>
902+        <source>Of The Following Conditions:</source>
903+        <translation>Med fÞlgende vilkÃ¥r:</translation>
904+    </message>
905+    <message>
906+        <location filename="themestrings.h" line="252"/>
907+        <source>Edit Order</source>
908+        <translation>RedigeringsrekkefÞlge</translation>
909+    </message>
910+    <message>
911+        <location filename="themestrings.h" line="253"/>
912+        <source>Criteria:</source>
913+        <translation>Kriterie:</translation>
914+    </message>
915+    <message>
916+        <location filename="themestrings.h" line="254"/>
917+        <source>Operator:</source>
918+        <translation>OperatÞr:</translation>
919+    </message>
920+    <message>
921+        <location filename="themestrings.h" line="255"/>
922+        <source>First Value:</source>
923+        <translation>FÞrste verdi:</translation>
924+    </message>
925+    <message>
926+        <location filename="themestrings.h" line="256"/>
927+        <source>Set</source>
928+        <translation>Sett</translation>
929+    </message>
930+    <message>
931+        <location filename="themestrings.h" line="257"/>
932+        <source>First Value</source>
933+        <translation>FÞrste verdi</translation>
934+    </message>
935+    <message>
936+        <location filename="themestrings.h" line="258"/>
937+        <source>Second Value:</source>
938+        <translation>Andre verdi:</translation>
939+    </message>
940+    <message>
941+        <location filename="themestrings.h" line="259"/>
942+        <source>Second Value</source>
943+        <translation>Andre verdi</translation>
944+    </message>
945+    <message>
946+        <location filename="themestrings.h" line="260"/>
947+        <source>Fixed Date:</source>
948+        <translation>Fast dato:</translation>
949+    </message>
950+    <message>
951+        <location filename="themestrings.h" line="261"/>
952+        <source>Day:</source>
953+        <translation>Dag:</translation>
954+    </message>
955+    <message>
956+        <location filename="themestrings.h" line="262"/>
957+        <source>Month:</source>
958+        <translation>MÃ¥ned:</translation>
959+    </message>
960+    <message>
961+        <location filename="themestrings.h" line="263"/>
962+        <source>Use Current Date:</source>
963+        <translation>Bruk gjeldende dato:</translation>
964+    </message>
965+    <message>
966+        <location filename="themestrings.h" line="264"/>
967+        <source>+/- Days:</source>
968+        <translation>+/- dager:</translation>
969+    </message>
970+    <message>
971+        <location filename="themestrings.h" line="265"/>
972+        <source>Result:</source>
973+        <translation>Resultat:</translation>
974+    </message>
975+    <message>
976+        <location filename="themestrings.h" line="266"/>
977+        <source>Order by Fields</source>
978+        <translation>Sorter etter felter</translation>
979+    </message>
980+    <message>
981+        <location filename="themestrings.h" line="267"/>
982+        <source>Fields:</source>
983+        <translation>Felter:</translation>
984+    </message>
985+    <message>
986+        <location filename="themestrings.h" line="268"/>
987+        <source>New Field:</source>
988+        <translation>Nytt felt:</translation>
989+    </message>
990+    <message>
991+        <location filename="themestrings.h" line="269"/>
992+        <source>Smart Playlist Results</source>
993+        <translation>Resultat for smart spilleliste</translation>
994+    </message>
995+    <message>
996+        <location filename="themestrings.h" line="270"/>
997+        <source>File Information</source>
998+        <translation>Filinformasjon</translation>
999+    </message>
1000+    <message>
1001+        <location filename="themestrings.h" line="283"/>
1002         <source>Ripping CD</source>
1003         <translation>Ripper CD</translation>
1004     </message>
1005@@ -2608,7 +3001,7 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1006         <translation>Generelle innstillinger</translation>
1007     </message>
1008     <message>
1009-        <location filename="themestrings.h" line="223"/>
1010+        <location filename="themestrings.h" line="298"/>
1011         <source>Music folders and general options</source>
1012         <translation>Musikkmapper og generelle valg</translation>
1013     </message>
1014@@ -2618,7 +3011,7 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1015         <translation>Avspiller-innstillinger</translation>
1016     </message>
1017     <message>
1018-        <location filename="themestrings.h" line="224"/>
1019+        <location filename="themestrings.h" line="299"/>
1020         <source>Music playback options</source>
1021         <translation>Musikkavspillingsvalg</translation>
1022     </message>
1023@@ -2628,32 +3021,32 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1024         <translation>Ripper-innstillinger</translation>
1025     </message>
1026     <message>
1027-        <location filename="themestrings.h" line="229"/>
1028+        <location filename="themestrings.h" line="304"/>
1029         <source>Play Music</source>
1030         <translation>Spill musikk</translation>
1031     </message>
1032     <message>
1033-        <location filename="themestrings.h" line="231"/>
1034+        <location filename="themestrings.h" line="306"/>
1035         <source>Select Music</source>
1036         <translation>Velg musikk</translation>
1037     </message>
1038     <message>
1039-        <location filename="themestrings.h" line="191"/>
1040+        <location filename="themestrings.h" line="197"/>
1041         <source>Import CD</source>
1042         <translation>Importer CD</translation>
1043     </message>
1044     <message>
1045-        <location filename="themestrings.h" line="187"/>
1046+        <location filename="themestrings.h" line="210"/>
1047         <source>Change Visualizer on each song</source>
1048         <translation>Bytt visualisering for hver sang</translation>
1049     </message>
1050     <message>
1051-        <location filename="themestrings.h" line="189"/>
1052+        <location filename="themestrings.h" line="195"/>
1053         <source>Import Files</source>
1054         <translation>Importer filer</translation>
1055     </message>
1056     <message>
1057-        <location filename="themestrings.h" line="195"/>
1058+        <location filename="themestrings.h" line="271"/>
1059         <source>Play List</source>
1060         <translation>Spilleliste</translation>
1061     </message>
1062@@ -2663,17 +3056,17 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1063         <translation>Spilt %1 gang(er)</translation>
1064     </message>
1065     <message>
1066-        <location filename="themestrings.h" line="196"/>
1067+        <location filename="themestrings.h" line="272"/>
1068         <source>Play List Editor (tree)</source>
1069         <translation>Redigerer for spilleliste (tre)</translation>
1070     </message>
1071     <message>
1072-        <location filename="themestrings.h" line="197"/>
1073+        <location filename="themestrings.h" line="273"/>
1074         <source>Play List Editor (gallery)</source>
1075         <translation>Redigerer for spilleliste (galleri)</translation>
1076     </message>
1077     <message>
1078-        <location filename="themestrings.h" line="198"/>
1079+        <location filename="themestrings.h" line="274"/>
1080         <source>Play List Editor (search)</source>
1081         <translation>Redigerer for spilleliste (sÞk)</translation>
1082     </message>
1083@@ -2698,17 +3091,17 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1084         <translation>Kategori:</translation>
1085     </message>
1086     <message>
1087-        <location filename="themestrings.h" line="199"/>
1088+        <location filename="themestrings.h" line="275"/>
1089         <source>Edit</source>
1090         <translation>Rediger</translation>
1091     </message>
1092     <message>
1093-        <location filename="themestrings.h" line="200"/>
1094+        <location filename="themestrings.h" line="276"/>
1095         <source>Match:</source>
1096         <translation>Treff:</translation>
1097     </message>
1098     <message>
1099-        <location filename="themestrings.h" line="201"/>
1100+        <location filename="themestrings.h" line="277"/>
1101         <source>of the following conditions:</source>
1102         <translation>med fÞlgende vilkÃ¥r:</translation>
1103     </message>
1104@@ -2808,7 +3201,7 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1105         <translation>Rediger sporinformasjon</translation>
1106     </message>
1107     <message>
1108-        <location filename="themestrings.h" line="202"/>
1109+        <location filename="themestrings.h" line="278"/>
1110         <source>Compilation</source>
1111         <translation>Samling</translation>
1112     </message>
1113@@ -2818,7 +3211,7 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1114         <translation>I/T</translation>
1115     </message>
1116     <message>
1117-        <location filename="themestrings.h" line="203"/>
1118+        <location filename="themestrings.h" line="279"/>
1119         <source>Album Artwork</source>
1120         <translation>Omslag</translation>
1121     </message>
1122@@ -2828,27 +3221,27 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1123         <translation>Dato lagt til:</translation>
1124     </message>
1125     <message>
1126-        <location filename="themestrings.h" line="204"/>
1127+        <location filename="themestrings.h" line="280"/>
1128         <source>Look Up</source>
1129         <translation>SlÃ¥ opp</translation>
1130     </message>
1131     <message>
1132-        <location filename="themestrings.h" line="205"/>
1133+        <location filename="themestrings.h" line="281"/>
1134         <source>Rip a CD</source>
1135         <translation>Ripp en CD</translation>
1136     </message>
1137     <message>
1138-        <location filename="themestrings.h" line="206"/>
1139+        <location filename="themestrings.h" line="282"/>
1140         <source>Multi-Artist</source>
1141         <translation>Multi-artist</translation>
1142     </message>
1143     <message>
1144-        <location filename="themestrings.h" line="208"/>
1145+        <location filename="themestrings.h" line="284"/>
1146         <source>Importing CD:</source>
1147         <translation>Importerer CD:</translation>
1148     </message>
1149     <message>
1150-        <location filename="themestrings.h" line="209"/>
1151+        <location filename="themestrings.h" line="226"/>
1152         <source>Encoding Track:</source>
1153         <translation>Koder spor:</translation>
1154     </message>
1155@@ -2903,12 +3296,12 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1156         <translation>%VOLUMEPERCENT% %|(MUTE|)%</translation>
1157     </message>
1158     <message>
1159-        <location filename="themestrings.h" line="194"/>
1160+        <location filename="themestrings.h" line="212"/>
1161         <source>Listen to Music</source>
1162         <translation>HÞr pÃ¥ musikk</translation>
1163     </message>
1164     <message>
1165-        <location filename="themestrings.h" line="210"/>
1166+        <location filename="themestrings.h" line="285"/>
1167         <source>Matches</source>
1168         <translation>Treff</translation>
1169     </message>
1170@@ -2993,107 +3386,107 @@ Vil du permanent slette eksisterende fil(er)?</translation>
1171         <translation>Aktiver kataloger under MP3-oppretting:</translation>
1172     </message>
1173     <message>
1174-        <location filename="themestrings.h" line="211"/>
1175+        <location filename="themestrings.h" line="286"/>
1176         <source>Press MENU to add some radio streams to play.</source>
1177         <translation>Trykk MENY for Ã¥ legge til noen radiostrÞmmer.</translation>
1178     </message>
1179     <message>
1180-        <location filename="themestrings.h" line="212"/>
1181+        <location filename="themestrings.h" line="287"/>
1182         <source>%STATION% - %CHANNEL%</source>
1183         <translation>%STATION% - %CHANNEL%</translation>
1184     </message>
1185     <message>
1186-        <location filename="themestrings.h" line="213"/>
1187+        <location filename="themestrings.h" line="288"/>
1188         <source>Add/Edit Music Stream</source>
1189         <translation>Legg til/endre musikkstrÞm</translation>
1190     </message>
1191     <message>
1192-        <location filename="themestrings.h" line="214"/>
1193+        <location filename="themestrings.h" line="289"/>
1194         <source>Station:</source>
1195         <translation>Stasjon:</translation>
1196     </message>
1197     <message>
1198-        <location filename="themestrings.h" line="215"/>
1199+        <location filename="themestrings.h" line="290"/>
1200         <source>Search for Stream</source>
1201         <translation>SÞk etter strÞm</translation>
1202     </message>
1203     <message>
1204-        <location filename="themestrings.h" line="216"/>
1205+        <location filename="themestrings.h" line="291"/>
1206         <source>Channel:</source>
1207         <translation>Kanal:</translation>
1208     </message>
1209     <message>
1210-        <location filename="themestrings.h" line="217"/>
1211+        <location filename="themestrings.h" line="292"/>
1212         <source>URL:</source>
1213         <translation>URL:</translation>
1214     </message>
1215     <message>
1216-        <location filename="themestrings.h" line="218"/>
1217+        <location filename="themestrings.h" line="293"/>
1218         <source>Logo URL:</source>
1219         <translation>Logo URL:</translation>
1220     </message>
1221     <message>
1222-        <location filename="themestrings.h" line="219"/>
1223+        <location filename="themestrings.h" line="294"/>
1224         <source>Genres:</source>
1225         <translation>Sjangre:</translation>
1226     </message>
1227     <message>
1228-        <location filename="themestrings.h" line="220"/>
1229+        <location filename="themestrings.h" line="295"/>
1230         <source>Metadata Format:</source>
1231         <translation>Metadata format:</translation>
1232     </message>
1233     <message>
1234-        <location filename="themestrings.h" line="221"/>
1235+        <location filename="themestrings.h" line="296"/>
1236         <source>Search for Music Stream</source>
1237         <translation>SÞk etter musikkstrÞm</translation>
1238     </message>
1239     <message>
1240-        <location filename="themestrings.h" line="222"/>
1241+        <location filename="themestrings.h" line="297"/>
1242         <source>%STATION% - %Channel%</source>
1243         <translation>%STATION% - %Channel%</translation>
1244     </message>
1245     <message>
1246-        <location filename="themestrings.h" line="225"/>
1247+        <location filename="themestrings.h" line="300"/>
1248         <source>CD copying options</source>
1249         <translation>CD-kopieringsvalg</translation>
1250     </message>
1251     <message>
1252-        <location filename="themestrings.h" line="226"/>
1253+        <location filename="themestrings.h" line="301"/>
1254         <source>Music rating options</source>
1255         <translation>Musikkavspillingsvalg</translation>
1256     </message>
1257     <message>
1258-        <location filename="themestrings.h" line="227"/>
1259+        <location filename="themestrings.h" line="302"/>
1260         <source>Visualization Settings</source>
1261         <translation>Visualiseringsinnstillinger</translation>
1262     </message>
1263     <message>
1264-        <location filename="themestrings.h" line="228"/>
1265+        <location filename="themestrings.h" line="303"/>
1266         <source>Music visualization options</source>
1267         <translation>Musikkvisualiseringsvalg</translation>
1268     </message>
1269     <message>
1270-        <location filename="themestrings.h" line="230"/>
1271+        <location filename="themestrings.h" line="305"/>
1272         <source>Play Radio Streams</source>
1273         <translation>Spill radiostrÞmmer</translation>
1274     </message>
1275     <message>
1276-        <location filename="themestrings.h" line="232"/>
1277+        <location filename="themestrings.h" line="307"/>
1278         <source>Scan for New Music</source>
1279         <translation>SÞk etter ny musikk</translation>
1280     </message>
1281     <message>
1282-        <location filename="themestrings.h" line="233"/>
1283+        <location filename="themestrings.h" line="308"/>
1284         <source>Eject media</source>
1285         <translation>LÞs ut media</translation>
1286     </message>
1287     <message>
1288-        <location filename="themestrings.h" line="234"/>
1289+        <location filename="themestrings.h" line="309"/>
1290         <source>Music Settings</source>
1291         <translation>Musikkinnstillinger</translation>
1292     </message>
1293     <message>
1294-        <location filename="themestrings.h" line="235"/>
1295+        <location filename="themestrings.h" line="310"/>
1296         <source>Configure playback and CD ripping</source>
1297         <translation>Sett opp avspilling og CD-ripping</translation>
1298     </message>
1299diff --git mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nb.ts mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nb.ts
1300index 39f7ae1..e4f96e3 100644
1301--- mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nb.ts
1302+++ mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_nb.ts
1303@@ -491,47 +491,152 @@ For nye abonnement, så trenger du kun å taste inn URL og klikke &quot;Lagre&qu
1304         <translation>Rating</translation>
1305     </message>
1306     <message>
1307-        <location filename="themestrings.h" line="51"/>
1308+        <location filename="themestrings.h" line="52"/>
1309+        <source>Search for:</source>
1310+        <translation>SÞk etter:</translation>
1311+    </message>
1312+    <message>
1313+        <location filename="themestrings.h" line="53"/>
1314+        <source>Length</source>
1315+        <translation>Lengde</translation>
1316+    </message>
1317+    <message>
1318+        <location filename="themestrings.h" line="54"/>
1319+        <source>Resolution</source>
1320+        <translation>OpplÞsning</translation>
1321+    </message>
1322+    <message>
1323+        <location filename="themestrings.h" line="55"/>
1324+        <source>Size</source>
1325+        <translation>StÞrrelse</translation>
1326+    </message>
1327+    <message>
1328+        <location filename="themestrings.h" line="56"/>
1329+        <source>Download</source>
1330+        <translation>Last ned</translation>
1331+    </message>
1332+    <message>
1333+        <location filename="themestrings.h" line="57"/>
1334+        <source>Yes</source>
1335+        <translation>Ja</translation>
1336+    </message>
1337+    <message>
1338+        <location filename="themestrings.h" line="58"/>
1339+        <source>No</source>
1340+        <translation>Nei</translation>
1341+    </message>
1342+    <message>
1343+        <location filename="themestrings.h" line="59"/>
1344+        <source>Can&apos;t find any search scripts! This usually indicates missing search script prerequisites. Try running a script from the command line.</source>
1345+        <translation>Ingen sÞkeskript er funnet!  Dette betyr som oftest at noen prerekvisitter mangler.  PrÞv Ã¥ kjÞre et skript fra kommandolinjen.</translation>
1346+    </message>
1347+    <message>
1348+        <location filename="themestrings.h" line="60"/>
1349+        <source>Browse Internet video</source>
1350+        <translation>Utforsk Internettvideo</translation>
1351+    </message>
1352+    <message>
1353+        <location filename="themestrings.h" line="61"/>
1354+        <source>Delete</source>
1355+        <translation>Slett</translation>
1356+    </message>
1357+    <message>
1358+        <location filename="themestrings.h" line="62"/>
1359+        <source>Preview</source>
1360+        <translation>ForhÃ¥ndsvisning</translation>
1361+    </message>
1362+    <message>
1363+        <location filename="themestrings.h" line="63"/>
1364+        <source>BROWSE INTERNET VIDEO</source>
1365+        <translation>UTFORSK INTERNETT VIDEO</translation>
1366+    </message>
1367+    <message>
1368+        <location filename="themestrings.h" line="64"/>
1369+        <source>%TITLE% %SUBTITLE%</source>
1370+        <translation>%TITLE% %SUBTITLE%</translation>
1371+    </message>
1372+    <message>
1373+        <location filename="themestrings.h" line="65"/>
1374+        <source>You haven&apos;t added any Sites/RSS Feeds yet! To add a site, press MENU, then choose &quot;Scan/Manage Subscriptions,&quot; then &quot;Manage Site Subscriptions.&quot;</source>
1375+        <translation>Du har ikke lagt til noen nettsteder/RSS nyhetsmatinger enda!  For Ã¥ legge til et nettsted, trykk MENY, velg sÃ¥ &quot;SÞk/Administrer abonnement&quot;, og til slutt &quot;Administrer nettstedsabonnementer&quot;</translation>
1376+    </message>
1377+    <message>
1378+        <location filename="themestrings.h" line="66"/>
1379+        <source>Movie Details</source>
1380+        <translation>Filmdetaljer</translation>
1381+    </message>
1382+    <message>
1383+        <location filename="themestrings.h" line="67"/>
1384+        <source>None</source>
1385+        <translation>Ingen</translation>
1386+    </message>
1387+    <message>
1388+        <location filename="themestrings.h" line="68"/>
1389+        <source>N/A</source>
1390+        <translation>Ikke aktuelt</translation>
1391+    </message>
1392+    <message>
1393+        <location filename="themestrings.h" line="69"/>
1394+        <source>Movie URL</source>
1395+        <translation>URL for film</translation>
1396+    </message>
1397+    <message>
1398+        <location filename="themestrings.h" line="70"/>
1399+        <source>Season and Episode</source>
1400+        <translation>Sesong og episode</translation>
1401+    </message>
1402+    <message>
1403+        <location filename="themestrings.h" line="71"/>
1404+        <source>s00e00</source>
1405+        <translation>s00e00</translation>
1406+    </message>
1407+    <message>
1408+        <location filename="themestrings.h" line="72"/>
1409+        <source>VIDEO INTERNET GALLERY</source>
1410+        <translation>INTERNETT VIDEOGALLERI</translation>
1411+    </message>
1412+    <message>
1413+        <location filename="themestrings.h" line="73"/>
1414         <source>Search Internet Video</source>
1415         <translation>SÞk etter Internettvideo</translation>
1416     </message>
1417     <message>
1418-        <location filename="themestrings.h" line="52"/>
1419+        <location filename="themestrings.h" line="74"/>
1420         <source>Select to change image</source>
1421         <translation>Velg for Ã¥ endre bilde</translation>
1422     </message>
1423     <message>
1424-        <location filename="themestrings.h" line="53"/>
1425+        <location filename="themestrings.h" line="75"/>
1426         <source>Internet Video List</source>
1427         <translation>Internett videoliste</translation>
1428     </message>
1429     <message>
1430-        <location filename="themestrings.h" line="54"/>
1431+        <location filename="themestrings.h" line="76"/>
1432         <source>User Rating: %1</source>
1433         <translation>Brukerrating: %1</translation>
1434     </message>
1435     <message>
1436-        <location filename="themestrings.h" line="55"/>
1437+        <location filename="themestrings.h" line="77"/>
1438         <source>By: %1</source>
1439         <translation>Av: %1</translation>
1440     </message>
1441     <message>
1442-        <location filename="themestrings.h" line="56"/>
1443+        <location filename="themestrings.h" line="78"/>
1444         <source>Internet Video Gallery</source>
1445         <translation>Internett videogalleri</translation>
1446     </message>
1447     <message>
1448-        <location filename="themestrings.h" line="57"/>
1449+        <location filename="themestrings.h" line="79"/>
1450         <source>Search popular video sites</source>
1451         <translation>SÞk i populÊre nettsteder</translation>
1452     </message>
1453     <message>
1454-        <location filename="themestrings.h" line="58"/>
1455+        <location filename="themestrings.h" line="80"/>
1456         <source>Browse Internet Video</source>
1457         <translation>Utforsk Internettvideo</translation>
1458     </message>
1459     <message>
1460-        <location filename="themestrings.h" line="59"/>
1461+        <location filename="themestrings.h" line="81"/>
1462         <source>Browse highlights and entire sites</source>
1463         <translation>Utforsk hÞydepunkter og hele nettsteder</translation>
1464     </message>
1465diff --git mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nb.ts mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nb.ts
1466index 19f7a74..3539c2f 100644
1467--- mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nb.ts
1468+++ mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_nb.ts
1469@@ -213,6 +213,41 @@ Når du er ferdig å redigere, velg &quot;OK&quot; eller &quot;Avbryt&quot; for
1470         <translation>Kanal:</translation>
1471     </message>
1472     <message>
1473+        <location filename="themestrings.h" line="27"/>
1474+        <source>NEWS</source>
1475+        <translation>NYHETER</translation>
1476+    </message>
1477+    <message>
1478+        <location filename="themestrings.h" line="28"/>
1479+        <source>Choose which news channels interest you</source>
1480+        <translation>Velg hvilke nyhetskanaler som interesserer deg</translation>
1481+    </message>
1482+    <message>
1483+        <location filename="themestrings.h" line="29"/>
1484+        <source>Name site:</source>
1485+        <translation>Navn for nettsted:</translation>
1486+    </message>
1487+    <message>
1488+        <location filename="themestrings.h" line="30"/>
1489+        <source>Site icon:</source>
1490+        <translation>Ikon for nettsted:</translation>
1491+    </message>
1492+    <message>
1493+        <location filename="themestrings.h" line="31"/>
1494+        <source>URL site:</source>
1495+        <translation>URL for nettsted:</translation>
1496+    </message>
1497+    <message>
1498+        <location filename="themestrings.h" line="32"/>
1499+        <source>Save</source>
1500+        <translation>Lagre</translation>
1501+    </message>
1502+    <message>
1503+        <location filename="themestrings.h" line="33"/>
1504+        <source>News settings</source>
1505+        <translation>Innstillinger for nyhetssted</translation>
1506+    </message>
1507+    <message>
1508         <location filename="themestrings.h" line="7"/>
1509         <source>OK</source>
1510         <translation>OK</translation>
1511diff --git mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nb.ts mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nb.ts
1512index b532e9a..07ea06e 100644
1513--- mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nb.ts
1514+++ mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_nb.ts
1515@@ -1171,52 +1171,77 @@ Når du er ferdig må du klikke «Ferdig» for å fortsette.</translation>
1516     </message>
1517     <message>
1518         <location filename="themestrings.h" line="54"/>
1519+        <source>WEATHER</source>
1520+        <translation>WÆR</translation>
1521+    </message>
1522+    <message>
1523+        <location filename="themestrings.h" line="55"/>
1524+        <source>Running</source>
1525+        <translation>KjÞrer</translation>
1526+    </message>
1527+    <message>
1528+        <location filename="themestrings.h" line="56"/>
1529+        <source>Updating</source>
1530+        <translation>Oppdaterer</translation>
1531+    </message>
1532+    <message>
1533+        <location filename="themestrings.h" line="57"/>
1534+        <source>Temperature</source>
1535+        <translation>Temperatur</translation>
1536+    </message>
1537+    <message>
1538+        <location filename="themestrings.h" line="58"/>
1539+        <source>General Mythweather options</source>
1540+        <translation>Generelle innstillinger for MythWeather</translation>
1541+    </message>
1542+    <message>
1543+        <location filename="themestrings.h" line="63"/>
1544         <source>: %1</source>
1545         <translation>: %1</translation>
1546     </message>
1547     <message>
1548-        <location filename="themestrings.h" line="55"/>
1549+        <location filename="themestrings.h" line="64"/>
1550         <source>100%</source>
1551         <translation>100%</translation>
1552     </message>
1553     <message>
1554-        <location filename="themestrings.h" line="56"/>
1555+        <location filename="themestrings.h" line="65"/>
1556         <source>Global Weather Settings</source>
1557         <translation>Globale vÊrinnstillinger</translation>
1558     </message>
1559     <message>
1560-        <location filename="themestrings.h" line="57"/>
1561+        <location filename="themestrings.h" line="66"/>
1562         <source>Seconds to display each page</source>
1563         <translation>Sekunder hver side skal vises</translation>
1564     </message>
1565     <message>
1566-        <location filename="themestrings.h" line="58"/>
1567+        <location filename="themestrings.h" line="67"/>
1568         <source>Retrieve data in the background</source>
1569         <translation>Last ned data i bakgrunnen</translation>
1570     </message>
1571     <message>
1572-        <location filename="themestrings.h" line="59"/>
1573+        <location filename="themestrings.h" line="68"/>
1574         <source>General weather options</source>
1575         <oldsource>General weather plugin options</oldsource>
1576         <translation>Generelle innstillinger for vÊrtillegg</translation>
1577     </message>
1578     <message>
1579-        <location filename="themestrings.h" line="60"/>
1580+        <location filename="themestrings.h" line="69"/>
1581         <source>Screen Settings</source>
1582         <translation>Skjermbildeinnstillinger</translation>
1583     </message>
1584     <message>
1585-        <location filename="themestrings.h" line="61"/>
1586+        <location filename="themestrings.h" line="59"/>
1587         <source>Choose which weather forecasts to display</source>
1588         <translation>Velg hvilke vÊrvarsler som skal vises</translation>
1589     </message>
1590     <message>
1591-        <location filename="themestrings.h" line="62"/>
1592+        <location filename="themestrings.h" line="70"/>
1593         <source>Source Settings</source>
1594         <translation>Kildeinnstillinger</translation>
1595     </message>
1596     <message>
1597-        <location filename="themestrings.h" line="63"/>
1598+        <location filename="themestrings.h" line="61"/>
1599         <source>Configure the behavior of weather scripts</source>
1600         <translation>Konfigurer oppsett for vÊrskript</translation>
1601     </message>
1602diff --git mythtv/i18n/mythfrontend_nb.ts mythtv/i18n/mythfrontend_nb.ts
1603index 84f73b5..9401d31 100644
1604--- mythtv/i18n/mythfrontend_nb.ts
1605+++ mythtv/i18n/mythfrontend_nb.ts
1606@@ -4644,32 +4644,32 @@ Delete the current cut or preserved region</extracomment>
1607 <context>
1608     <name>MetadataOptions</name>
1609     <message>
1610-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1454"/>
1611+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1455"/>
1612         <source>Trying to manually find this recording online...</source>
1613         <translation>PrÞver Ã¥ finne dette opptaket manuelt pÃ¥ nettet...</translation>
1614     </message>
1615     <message>
1616-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1486"/>
1617+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1487"/>
1618         <source>Downloading selected artwork...</source>
1619         <translation>Laster ned valgt bildemateriale...</translation>
1620     </message>
1621     <message>
1622-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1635"/>
1623+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1636"/>
1624         <source>You must set a reference number on this rule to set artwork.  For items without a metadata source, you can set any unique value.</source>
1625         <translation>Du mÃ¥ sette et referansenummer pÃ¥ denne regelen for Ã¥ tildele bildemateriale.  For elementer uten metadatakilde sÃ¥ kan du sette in hvilken som helst verdi.</translation>
1626     </message>
1627     <message>
1628-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1652"/>
1629+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1653"/>
1630         <source>Searching for available artwork...</source>
1631         <translation>SÞker etter tilgjengelig bildemateriale...</translation>
1632     </message>
1633     <message>
1634-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1865"/>
1635+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1866"/>
1636         <source>No match found for this recording. You can try entering a TVDB/TMDB number, season, and episode manually.</source>
1637         <translation>Ingen treff funnet for dette opptaket. Du kan forsÞke Ã¥ legge inn ett TVDB/TMDB-nummer, sesong og episode manuelt.</translation>
1638     </message>
1639     <message>
1640-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1911"/>
1641+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="1912"/>
1642         <source>This number, season, and episode combination does not appear to be valid (or the site may be down). Check your information and try again.</source>
1643         <translation>Denne kombinasjonen av nummer, sesong og episode ser ikke ut til Ã¥ vÊre gyldig (eller nettstedet er nede). Sjekk informasjonen og prÞv igjen.</translation>
1644     </message>
1645@@ -6405,7 +6405,7 @@ Delete the current cut or preserved region</extracomment>
1646 <context>
1647     <name>MythScreenType</name>
1648     <message>
1649-        <location filename="../libs/libmythui/mythscreentype.cpp" line="339"/>
1650+        <location filename="../libs/libmythui/mythscreentype.cpp" line="356"/>
1651         <source>Loading...</source>
1652         <translation>Laster...</translation>
1653     </message>
1654@@ -8937,9 +8937,9 @@ Er du sikker på at du vil slette:</translation>
1655         <location filename="../programs/mythfrontend/globalsettings.cpp" line="1580"/>
1656         <location filename="../programs/mythfrontend/globalsettings.cpp" line="1940"/>
1657         <location filename="../programs/mythfrontend/programrecpriority.cpp" line="133"/>
1658-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2349"/>
1659-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2390"/>
1660-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2411"/>
1661+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2350"/>
1662+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2391"/>
1663+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2412"/>
1664         <source>Default</source>
1665         <translation>Standard</translation>
1666     </message>
1667@@ -13235,28 +13235,28 @@ Grabberen din gir ikke kanalnumre, så du må spesifisere disse manuelt.</transl
1668         <translation> (tvunget)</translation>
1669     </message>
1670     <message>
1671-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1835"/>
1672+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1836"/>
1673         <source>Could not query inputs.</source>
1674         <translation>Klarte ikke leite etter inndata.</translation>
1675     </message>
1676     <message>
1677-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1866"/>
1678+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1867"/>
1679         <source>ERROR, Compile with V4L support to query inputs</source>
1680         <translation>FEIL: MÃ¥ bygges med V4L-stÞtte for Ã¥ leite etter inndata</translation>
1681     </message>
1682     <message>
1683-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1958"/>
1684-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1991"/>
1685+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1959"/>
1686+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1992"/>
1687         <source>Could not open &apos;%1&apos; to probe its inputs.</source>
1688         <translation>Klarte ikke Ã¥pne «%1» for Ã¥ leite etter inndata.</translation>
1689     </message>
1690     <message>
1691-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2032"/>
1692+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2033"/>
1693         <source>ERROR, Compile with DVB support to query inputs</source>
1694         <translation>FEIL: MÃ¥ bygges med DVB-stÞtte for Ã¥ leite etter inndata</translation>
1695     </message>
1696     <message>
1697-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2114"/>
1698+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2115"/>
1699         <source>New Input</source>
1700         <translation>Ny inndata</translation>
1701     </message>
1702@@ -14494,7 +14494,7 @@ Du må kanskje bruke eject knappen under skuffen.</translation>
1703         <translation>Bokmerke er fjernet</translation>
1704     </message>
1705     <message>
1706-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1898"/>
1707+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="1899"/>
1708         <source>ERROR, Compile with V4L support to query audio inputs</source>
1709         <translation>FEIL, kompiler med V4l stÞtte for Ã¥ lete etter lydinnganger</translation>
1710     </message>
1711@@ -15051,7 +15051,7 @@ Du må kanskje bruke eject knappen under skuffen.</translation>
1712         <location filename="../programs/mythcommflag/ClassicCommDetector.cpp" line="526"/>
1713         <location filename="../programs/mythcommflag/CommDetector2.cpp" line="458"/>
1714         <location filename="../programs/mythcommflag/PrePostRollFlagger.cpp" line="328"/>
1715-        <location filename="../programs/mythtranscode/transcode.cpp" line="2095"/>
1716+        <location filename="../programs/mythtranscode/transcode.cpp" line="2111"/>
1717         <source>%1% Completed @ %2 fps.</source>
1718         <translation>%1% Ferdig ved %2 fps.</translation>
1719     </message>
1720@@ -16194,6 +16194,21 @@ må ha et navn.</translation>
1721         <translation>FullfÞrt</translation>
1722     </message>
1723     <message>
1724+        <location filename="../programs/mythtranscode/main.cpp" line="829"/>
1725+        <source>Job errored, unable to find Program Info for job</source>
1726+        <translation>Jobb feilet, kunne ikke finnen programinfo for jobb</translation>
1727+    </message>
1728+    <message>
1729+        <location filename="../programs/mythtranscode/main.cpp" line="1059"/>
1730+        <source>Job Aborted</source>
1731+        <translation>Jobb avbrutt</translation>
1732+    </message>
1733+    <message>
1734+        <location filename="../programs/mythtranscode/main.cpp" line="1064"/>
1735+        <source>Unrecoverable error</source>
1736+        <translation>Ikke gjenopprettelig feil</translation>
1737+    </message>
1738+    <message>
1739         <location filename="../programs/mythtv-setup/backendsettings.cpp" line="522"/>
1740         <source>A command executed before the backend would shutdown. The return value determines if the backend can shutdown. 0 - yes, 1 - restart idling, 2 - reset the backend to wait for a frontend.</source>
1741         <translation>En kommando som skal kjÞres fÞr tjeneren skal slÃ¥s av. Returverdien bestemmer om tjeneren kan slÃ¥s av.  0 - yes, 1 - restart idling, 2 - reset the backend to wait for a frontend.</translation>
1742@@ -16268,17 +16283,17 @@ må ha et navn.</translation>
1743         <translation>Ja, avslutt og slÃ¥ av</translation>
1744     </message>
1745     <message>
1746-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2366"/>
1747+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2367"/>
1748         <source>Unable to connect to device.</source>
1749         <translation>Kan ikke koble til enhet.</translation>
1750     </message>
1751     <message>
1752-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2380"/>
1753+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2381"/>
1754         <source>Invalid Device ID</source>
1755         <translation>Ugyldig enhets-IO</translation>
1756     </message>
1757     <message>
1758-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2390"/>
1759+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2391"/>
1760         <source>Invalid Device ID or address.</source>
1761         <translation>Ugyldig enhets-ID eller adresse.</translation>
1762     </message>
1763@@ -16615,7 +16630,7 @@ må ha et navn.</translation>
1764         <translation>Pre &amp; Post Roll</translation>
1765     </message>
1766     <message>
1767-        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2402"/>
1768+        <location filename="../libs/libmythtv/cardutil.cpp" line="2403"/>
1769         <source>, firmware: %2</source>
1770         <translation>, firmvare: %2</translation>
1771     </message>
1772@@ -17489,112 +17504,112 @@ må ha et navn.</translation>
1773         <translation>Ukjent feil</translation>
1774     </message>
1775     <message>
1776-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2087"/>
1777+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2088"/>
1778         <source>Match duplicates using subtitle &amp; description</source>
1779         <translation>Finn dupliseringer vha undertittel &amp; beskrivelse</translation>
1780     </message>
1781     <message>
1782-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2090"/>
1783+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2091"/>
1784         <source>Match duplicates using subtitle then description</source>
1785         <translation>Finn duplikater ved undertittel, sÃ¥ beskrivelse</translation>
1786     </message>
1787     <message>
1788-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2093"/>
1789+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2094"/>
1790         <source>Match duplicates using subtitle</source>
1791         <translation>Finn duplisering vha undertittel</translation>
1792     </message>
1793     <message>
1794-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2096"/>
1795+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2097"/>
1796         <source>Match duplicates using description</source>
1797         <translation>Finn dupliseringer vha beskrivelse</translation>
1798     </message>
1799     <message>
1800-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2099"/>
1801+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2100"/>
1802         <source>Don&apos;t match duplicates</source>
1803         <translation>Ikke finn dupliseringer</translation>
1804     </message>
1805     <message>
1806-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2113"/>
1807+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2114"/>
1808         <source>Look for duplicates in current and previous recordings</source>
1809         <translation>Se etter dupliseringer i nÃ¥vÊrende og tidligere opptak</translation>
1810     </message>
1811     <message>
1812-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2116"/>
1813+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2117"/>
1814         <source>Look for duplicates in current recordings only</source>
1815         <translation>Se etter dupliseringer kun i nÃ¥vÊrende opptak</translation>
1816     </message>
1817     <message>
1818-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2119"/>
1819+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2120"/>
1820         <source>Look for duplicates in previous recordings only</source>
1821         <translation>Se etter dupliseringer kun i tidligere opptak</translation>
1822     </message>
1823     <message>
1824-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2125"/>
1825-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2167"/>
1826+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2126"/>
1827+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2168"/>
1828         <source>Record new episodes only</source>
1829         <translation>Ta bare opp nye episoder</translation>
1830     </message>
1831     <message>
1832-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2138"/>
1833+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2139"/>
1834         <source>Use any available input</source>
1835         <translation>Bruk alle tilgjengelige kilder</translation>
1836     </message>
1837     <message>
1838-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2145"/>
1839+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2146"/>
1840         <source>Prefer input %1</source>
1841         <translation>Foretrekk kilde %1</translation>
1842     </message>
1843     <message>
1844-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2164"/>
1845+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2165"/>
1846         <source>Record new and repeat episodes</source>
1847         <translation>Ta opp nye og gjentatte episoder</translation>
1848     </message>
1849     <message>
1850-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2326"/>
1851+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2327"/>
1852         <source>Record using the %1 profile</source>
1853         <translation>Ta opp ved hjelp av profil %1</translation>
1854     </message>
1855     <message>
1856-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2344"/>
1857-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2567"/>
1858+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2345"/>
1859+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2568"/>
1860         <source>Include in the &quot;%1&quot; recording group</source>
1861         <translation>Ta inn i &quot;%1&quot; opptaksgruppe</translation>
1862     </message>
1863     <message>
1864-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2346"/>
1865+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2347"/>
1866         <source>Create a new recording group</source>
1867         <translation>Lag en ny opptaksgruppe</translation>
1868     </message>
1869     <message>
1870-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2388"/>
1871+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2389"/>
1872         <source>Store in the &quot;%1&quot; storage group</source>
1873         <translation>Lagre i &apos;%1 lagringsgruppe</translation>
1874     </message>
1875     <message>
1876-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2409"/>
1877+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2410"/>
1878         <source>Use &quot;%1&quot; playback group settings</source>
1879         <translation>Bruk &quot;%1&quot; avspillingsgruppeinnstillinger</translation>
1880     </message>
1881     <message>
1882-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2442"/>
1883+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2443"/>
1884         <source>Don&apos;t record if this would exceed the max episodes</source>
1885         <translation>Ikke ta opp hvis denne overstiger antall tillatte episoder</translation>
1886     </message>
1887     <message>
1888-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2445"/>
1889+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2446"/>
1890         <source>Delete oldest if this would exceed the max episodes</source>
1891         <translation>Slett den eldste hvis denne overstiger antall tillatte episoder</translation>
1892     </message>
1893     <message>
1894-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2544"/>
1895+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2545"/>
1896         <source>Create New Recording Group. Enter group name: </source>
1897         <translation>Lag en ny opptaksgruppe. Skriv inn gruppenavn:</translation>
1898     </message>
1899     <message>
1900-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2684"/>
1901-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2698"/>
1902-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2712"/>
1903-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2726"/>
1904+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2685"/>
1905+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2699"/>
1906+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2713"/>
1907+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="2727"/>
1908         <source>Run &apos;%1&apos;</source>
1909         <translation>KjÞr &apos;%1&apos;</translation>
1910     </message>
1911@@ -17863,170 +17878,170 @@ må ha et navn.</translation>
1912 <context>
1913     <name>ScheduleEditor</name>
1914     <message>
1915-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="256"/>
1916+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="254"/>
1917         <source>Delete this recording rule template</source>
1918         <translation>Slett malen for denne opptaksregelen</translation>
1919     </message>
1920     <message>
1921-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="260"/>
1922+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="258"/>
1923         <source>Modify this recording rule template</source>
1924         <translation>Endre malen for denne opptaksregelen</translation>
1925     </message>
1926     <message>
1927-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="266"/>
1928+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="264"/>
1929         <source>Record this showing with normal options</source>
1930         <translation>Ta opp denne sendingen med normale innstillinger</translation>
1931     </message>
1932     <message>
1933-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="269"/>
1934+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="267"/>
1935         <source>Record this showing with override options</source>
1936         <translation>Ta opp denne sendingen med overstyringsinnstillinger</translation>
1937     </message>
1938     <message>
1939-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="272"/>
1940+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="270"/>
1941         <source>Do not allow this showing to be recorded</source>
1942         <translation>Ikke tillat dette programmet Ã¥ bli tatt opp</translation>
1943     </message>
1944     <message>
1945-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="281"/>
1946+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="279"/>
1947         <source>Do not record this program</source>
1948         <translation>Ikke ta opp dette programmet</translation>
1949     </message>
1950     <message>
1951-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="286"/>
1952+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="284"/>
1953         <source>Record only this showing</source>
1954         <translation>Ta kun opp denne sendingen</translation>
1955     </message>
1956     <message>
1957-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="290"/>
1958+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="288"/>
1959         <source>Record one showing of this title</source>
1960         <translation>Ta opp én sending med denne tittelen</translation>
1961     </message>
1962     <message>
1963-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="294"/>
1964+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="292"/>
1965         <source>Record in this timeslot every week</source>
1966         <translation>Ta opp i denne tidsperioden hver uke</translation>
1967     </message>
1968     <message>
1969-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="298"/>
1970+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="296"/>
1971         <source>Record one showing of this title every week</source>
1972         <translation>Ta opp én sending hver uke med denne tittelen</translation>
1973     </message>
1974     <message>
1975-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="302"/>
1976+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="300"/>
1977         <source>Record in this timeslot every day</source>
1978         <translation>Ta opp i denne tidsperioden hver dag</translation>
1979     </message>
1980     <message>
1981-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="306"/>
1982+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="304"/>
1983         <source>Record one showing of this title every day</source>
1984         <translation>Ta opp én sending hver dag med denne tittelen </translation>
1985     </message>
1986     <message>
1987-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="310"/>
1988+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="308"/>
1989         <source>Record at any time on this channel</source>
1990         <translation>Ta opp nÃ¥r som helst pÃ¥ denne kanalen</translation>
1991     </message>
1992     <message>
1993-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="506"/>
1994-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="589"/>
1995+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="507"/>
1996+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="590"/>
1997         <source>Upcoming Episodes</source>
1998         <translation>Kommende episoder</translation>
1999     </message>
2000     <message>
2001-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="507"/>
2002-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="591"/>
2003+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="508"/>
2004+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="592"/>
2005         <source>Upcoming Recordings</source>
2006         <translation>Kommende opptak</translation>
2007     </message>
2008     <message>
2009-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="508"/>
2010-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="593"/>
2011+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="509"/>
2012+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="594"/>
2013         <source>Previously Scheduled</source>
2014         <translation>Tatt opp tidligere</translation>
2015     </message>
2016     <message>
2017-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="562"/>
2018-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="815"/>
2019+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="563"/>
2020+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="816"/>
2021         <source>Main Options</source>
2022         <translation>Hovedinnstillinger</translation>
2023     </message>
2024     <message>
2025-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="564"/>
2026-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="817"/>
2027+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="565"/>
2028+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="818"/>
2029         <source>Schedule Options</source>
2030         <translation>Opptaksinnstillinger</translation>
2031     </message>
2032     <message>
2033-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="566"/>
2034-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="819"/>
2035+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="567"/>
2036+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="820"/>
2037         <source>Filter Options</source>
2038         <translation>Filtervalg</translation>
2039     </message>
2040     <message>
2041-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="568"/>
2042-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="821"/>
2043+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="569"/>
2044+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="822"/>
2045         <source>Storage Options</source>
2046         <translation>Lagringsinnstillinger</translation>
2047     </message>
2048     <message>
2049-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="570"/>
2050-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="823"/>
2051+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="571"/>
2052+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="824"/>
2053         <source>Post Processing</source>
2054         <translation>Etterprosessering</translation>
2055     </message>
2056     <message>
2057-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="572"/>
2058-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="826"/>
2059+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="573"/>
2060+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="827"/>
2061         <source>Metadata Options</source>
2062         <translation>Metadata innstillinger</translation>
2063     </message>
2064     <message>
2065-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="574"/>
2066-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="831"/>
2067+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="575"/>
2068+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="832"/>
2069         <source>Use Template</source>
2070         <translation>Bruk mal</translation>
2071     </message>
2072     <message>
2073-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="576"/>
2074-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="828"/>
2075+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="577"/>
2076+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="829"/>
2077         <source>Schedule Info</source>
2078         <translation>Info om tidsplan</translation>
2079     </message>
2080     <message>
2081-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="578"/>
2082-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="830"/>
2083+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="579"/>
2084+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="831"/>
2085         <source>Preview Changes</source>
2086         <translation>ForhÃ¥ndsvis endringer</translation>
2087     </message>
2088     <message>
2089-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="802"/>
2090+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="803"/>
2091         <source>Options</source>
2092         <translation>Innstillinger</translation>
2093     </message>
2094     <message>
2095-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="845"/>
2096+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="846"/>
2097         <source>No templates available</source>
2098         <translation>Ingen maler tilgjengelig</translation>
2099     </message>
2100     <message>
2101-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="849"/>
2102+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="850"/>
2103         <source>Template Options</source>
2104         <translation>Innstillinger for maler</translation>
2105     </message>
2106     <message>
2107-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="861"/>
2108+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="862"/>
2109         <source>Default</source>
2110         <translation>Standard</translation>
2111     </message>
2112     <message>
2113-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="495"/>
2114+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="496"/>
2115         <source>Schedule Information</source>
2116         <translation>Planleggingsinformasjon</translation>
2117     </message>
2118     <message>
2119-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="505"/>
2120-        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="587"/>
2121+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="506"/>
2122+        <location filename="../programs/mythfrontend/scheduleeditor.cpp" line="588"/>
2123         <source>Program Details</source>
2124         <translation>Programdetaljer</translation>
2125     </message>
2126@@ -20339,12 +20354,12 @@ fra opptaksgruppen?</translation>
2127         <translation>Childish er det fÞrste MythTV-temaet som er spesielt tilpasset for barn.  Temaet vant tema-konkurransen for MythTV v0.23.</translation>
2128     </message>
2129     <message>
2130-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="847"/>
2131+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1069"/>
2132         <source>Theater name</source>
2133         <translation>Kinonavn</translation>
2134     </message>
2135     <message>
2136-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="856"/>
2137+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1078"/>
2138         <source>Mythbuntu is based on ProjectGrayhem - a dark, shiny theme originally inspired by XBMC&apos;s ProjectMayhem skin</source>
2139         <translation>Mythbuntu er basert pÃ¥ ProjectGrayhem - ett mÞrkt, skinnende tema som er inspirert av XBMCs ProjectMayhem</translation>
2140     </message>
2141@@ -21021,278 +21036,1393 @@ fra opptaksgruppen?</translation>
2142 %CALLSIGN%</translation>
2143     </message>
2144     <message>
2145-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="890"/>
2146-        <source>%STARTDATE%   %STARTTIME%% - |ENDTIME%</source>
2147-        <translation>%STARTDATE%   %STARTTIME%% - |ENDTIME%</translation>
2148+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="847"/>
2149+        <source>Lock</source>
2150+        <translation>LÃ¥s</translation>
2151     </message>
2152     <message>
2153-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="896"/>
2154-        <source>Using the text areas below, you can change the recording title, subtitle, and description.
2155-
2156-Once you have completed your modifications, click the &quot;Save&quot; button.</source>
2157-        <translation>Ved Ã¥ bruke tekstfeltene under sÃ¥ kan du endre opptakstittel, undertittel og beskrivelse.
2158-
2159-Når du er ferdig med å endre teksten, trykk &quot;Lagre&quot; knappen.</translation>
2160+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="848"/>
2161+        <source>Space</source>
2162+        <translation>Mellomrom</translation>
2163     </message>
2164     <message>
2165-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="897"/>
2166-        <source>You Haven&apos;t Scheduled Any Programs To Be Recorded. To schedule a recording, exit this screen and select &apos;Program Guide&apos; or &apos;Program Finder&apos;</source>
2167-        <translation>Du har ikke planlagt noen opptak. For Ã¥ planlegge et opptak, gÃ¥ ut av dette skjermbildet og velg &apos;Programoversikt&apos; eller &apos;Programfinner&apos;</translation>
2168+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="849"/>
2169+        <source>Move the selected amber arrow to the corner of the TV screen.  Press SELECT to edit the other arrow.  Press MENU for options and ESC to quit.</source>
2170+        <translation>Flytt den valgte pilen til hjÞrnet av TV skjermen.  Trykk pÃ¥ VELG for Ã¥ redigere den andre pilen.  Trykk pÃ¥ MENY for innstillinger og ESC for Ã¥ avslutte.</translation>
2171     </message>
2172     <message>
2173-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="900"/>
2174-        <source>Press Up/Down from letter list, to navigate to another list.  Press Left/Right from Show or Episode list to navigate to another list.</source>
2175-        <translation>For Ã¥ navigere til en annen liste, trykk opp/ned fra bokstavlisten, eller trykk venstre/hÞyre fra episode/sendingslisten.</translation>
2176+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="850"/>
2177+        <source>AP</source>
2178+        <translation>AP</translation>
2179     </message>
2180     <message>
2181-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="901"/>
2182-        <source>%Using the &apos;|TEMPLATE|&apos; template%</source>
2183-        <translation>%Bruker &apos;|TEMPLATE|&apos; malen%</translation>
2184+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="851"/>
2185+        <source>Screen Title</source>
2186+        <translation>Skjermtittel</translation>
2187     </message>
2188     <message>
2189-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="902"/>
2190-        <source>Schedule Type:</source>
2191-        <translation>Type opptaksplan:</translation>
2192+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="852"/>
2193+        <source>Screen Title 2</source>
2194+        <translation>Skjermtittel 2</translation>
2195     </message>
2196     <message>
2197-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="903"/>
2198-        <source>Repeats:</source>
2199-        <translation>Gjentaginger:</translation>
2200+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="853"/>
2201+        <source>Screen Title 3</source>
2202+        <translation>Skjermtittel 3</translation>
2203     </message>
2204     <message>
2205-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="914"/>
2206-        <source>Designed to show off some different element arrangements available in Myth 0.25.  Tested at 1280x720 and with Français. Reminder: On Watch Recordings screen [Rew] and [FF] can be used to change the Rec. Group.</source>
2207-        <translation>Designet for Ã¥ vise forskjellige elementorganiseringer tilgjengelig i MythTV 0.25.  Testet med 1280x720 pÃ¥ fransk. Husk: I &apos;Vis opptak&apos; skjermbildet brukes [Rew] og [Fwd] for Ã¥ bytte opptaksgruppe.</translation>
2208+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="854"/>
2209+        <source>Coverart Image:</source>
2210+        <translation>Omslagsbilde:</translation>
2211     </message>
2212     <message>
2213-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="917"/>
2214-        <source>No videos in library, or no files found.  If you have configured a video directory, press MENU and select &quot;Scan for Changes.&quot;</source>
2215-        <translation>Ingen videoer i biblioteket, eller ingen filer funnet.  Hvis du har konfigurert en videokatalog, trykk MENY knappen og velg &quot;SÞk etter endringer.&quot;</translation>
2216+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="855"/>
2217+        <source>Screenshot Image:</source>
2218+        <translation>Skjermbilde:</translation>
2219     </message>
2220     <message>
2221-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="932"/>
2222-        <source>Designed to show off some different element arrangements available in Myth 0.25.  Reminder: On Watch Recordings screen [Rew] and [FF] can be used to change the Rec. Group.</source>
2223-        <translation>Designet for Ã¥ vise forskjellige elementorganiseringer tilgjengelig i MythTV 0.25.  Husk: I &apos;Vis opptak&apos; skjermbildet brukes [Rew] og [Fwd] for Ã¥ bytte opptaksgruppe.</translation>
2224+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="856"/>
2225+        <source>Banner Image:</source>
2226+        <translation>Banner:</translation>
2227     </message>
2228     <message>
2229-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="933"/>
2230-        <source>Animation, transparency and fanart for mythtv 0.25</source>
2231-        <translation>Animasjoner, gjennomsiktighet og fanplakater for mythtv 0.25</translation>
2232+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="857"/>
2233+        <source>Ok</source>
2234+        <translation>OK</translation>
2235     </message>
2236     <message>
2237-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="938"/>
2238-        <source>A UI and OSD theme with focus on fanart, banners and cover display.</source>
2239-        <translation>Et grensesnitt og skjermtekst-tema med fokus pÃ¥ fanplakater, bannere og billedmateriale.</translation>
2240+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="858"/>
2241+        <source>Enter Search Text:</source>
2242+        <translation>Skriv sÞketekst:</translation>
2243     </message>
2244     <message>
2245-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="345"/>
2246-        <source>Select Time &amp; Date</source>
2247-        <translation>Velg tid og dato</translation>
2248+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="859"/>
2249+        <source>Search files on your harddisk</source>
2250+        <translation>SÞk etter filer pÃ¥ harddisken</translation>
2251     </message>
2252     <message>
2253-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="400"/>
2254-        <source>Artwork and Metadata Sources</source>
2255-        <translation>Kilder til metadata og bildemateriale</translation>
2256+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="860"/>
2257+        <source>File Manager</source>
2258+        <translation>Filbehandler</translation>
2259     </message>
2260     <message>
2261-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="401"/>
2262-        <source>Movie Metadata Source:</source>
2263-        <translation>Kilde til metadata for filmer:</translation>
2264+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="861"/>
2265+        <source>Navigation</source>
2266+        <translation>Navigasjon</translation>
2267     </message>
2268     <message>
2269-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="402"/>
2270-        <source>Television Metadata Source:</source>
2271-        <translation>Kilde til metadata for TV:</translation>
2272+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="862"/>
2273+        <source>Pick a program from a set of lists</source>
2274+        <translation>Velg et program fra et sett med lister</translation>
2275     </message>
2276     <message>
2277-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="403"/>
2278-        <source>Game Metadata Source:</source>
2279-        <translation>Kilde til metadata for spill:</translation>
2280+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="863"/>
2281+        <source>Select item to be searched for from the list:</source>
2282+        <translation>Velg hva det skal sÞkes for i listen:</translation>
2283     </message>
2284     <message>
2285-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="404"/>
2286-        <source>Perform daily updates of recording artwork</source>
2287-        <translation>UtfÞr daglige oppdateringer av bildemateriale for opptak</translation>
2288+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="864"/>
2289+        <source>Edit search item:</source>
2290+        <translation>Rediger sÞk:</translation>
2291     </message>
2292     <message>
2293-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="405"/>
2294-        <source>MythTV Configuration Wizard</source>
2295-        <translation>Konfigurasjonsveiviser for MythTV</translation>
2296+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="865"/>
2297+        <source>Time:</source>
2298+        <translation>Tid:</translation>
2299     </message>
2300     <message>
2301-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="898"/>
2302-        <source>name</source>
2303-        <translation>Navn</translation>
2304+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="866"/>
2305+        <source>Loading content for playback...</source>
2306+        <translation>Laster materiale for avspilling...</translation>
2307     </message>
2308     <message>
2309-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="899"/>
2310-        <source>Select a clause from the list:</source>
2311-        <translation>Velg en klausul fra listen:</translation>
2312+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="867"/>
2313+        <source>Choose which movie or tvserie you look for</source>
2314+        <translation>Velg hvilken film eller tv-serie du sÞker etter</translation>
2315     </message>
2316     <message>
2317-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="904"/>
2318-        <source>Filter Options</source>
2319-        <translation>Filtervalg</translation>
2320+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="868"/>
2321+        <source>Movie selector</source>
2322+        <translation>Filmvelger</translation>
2323     </message>
2324     <message>
2325-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="905"/>
2326-        <source>Select the filters that should be applied for this recording.</source>
2327-        <translation>Velg hvilke filtre som skal benyttes for dette opptaket.</translation>
2328+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="869"/>
2329+        <source>Choose which artwork you like most</source>
2330+        <translation>Velg hvilket billedmateriale du liker best</translation>
2331     </message>
2332     <message>
2333-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="906"/>
2334-        <source>-&gt;</source>
2335-        <translation>-&gt;</translation>
2336+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="870"/>
2337+        <source>Artwork selector</source>
2338+        <translation>Velg billedmateriale</translation>
2339     </message>
2340     <message>
2341-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="907"/>
2342-        <source>TMDB/TVDB #</source>
2343-        <translation>TMDB/TVDB nr</translation>
2344+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="871"/>
2345+        <source>No res specified</source>
2346+        <translation>Ingen opplÞsning spesifisert</translation>
2347     </message>
2348     <message>
2349-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="908"/>
2350-        <source>Status</source>
2351-        <translation>Status</translation>
2352+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="872"/>
2353+        <source>Customize your channel icons</source>
2354+        <translation>Endre kanalikoner</translation>
2355     </message>
2356     <message>
2357-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="909"/>
2358-        <source>Standby Mode</source>
2359-        <translation>Hvilemodus</translation>
2360+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="873"/>
2361+        <source>Select Icons</source>
2362+        <translation>Velg ikoner</translation>
2363     </message>
2364     <message>
2365-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="910"/>
2366-        <source>(%1) +</source>
2367-        <translation>(%1) +</translation>
2368+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="874"/>
2369+        <source>Customize your channels settings</source>
2370+        <translation>Endre kanalinnstillinger</translation>
2371     </message>
2372     <message>
2373-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="911"/>
2374-        <source>= %1</source>
2375-        <translation>= %1</translation>
2376+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="875"/>
2377+        <source>Hide Channels without channel number</source>
2378+        <translation>Skjul kanaler uten kanalnummer</translation>
2379     </message>
2380-    <message>
2381-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="912"/>
2382-        <source>(Last: %1)</source>
2383-        <translation>(Siste: %1)</translation>
2384+    <message numerus="yes">
2385+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="876"/>
2386+        <source>%name% (%callsign%)</source>
2387+        <translation>
2388+            <numerusform>%name% (%callsign%)</numerusform>
2389+            <numerusform></numerusform>
2390+        </translation>
2391+    </message>
2392+    <message numerus="yes">
2393+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="877"/>
2394+        <source>%name% / %callsign%  (Source: %sourcename%)</source>
2395+        <translation>
2396+            <numerusform>%name% / %callsign%  (Kilde: %sourcename%)</numerusform>
2397+            <numerusform></numerusform>
2398+        </translation>
2399     </message>
2400     <message>
2401-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="913"/>
2402-        <source>%|(STARS|) %%DESCRIPTION%</source>
2403-        <translation>%|(STARS|) %%DESCRIPTION%</translation>
2404+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="878"/>
2405+        <source>Icon Import</source>
2406+        <translation>Ikonimport</translation>
2407     </message>
2408     <message>
2409-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="915"/>
2410-        <source>Year: %1</source>
2411-        <translation>År: %1</translation>
2412+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="879"/>
2413+        <source>Transports</source>
2414+        <translation>Transporter</translation>
2415     </message>
2416     <message>
2417-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="916"/>
2418-        <source>IMDB: %1</source>
2419-        <translation>IMDB: %1</translation>
2420+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="880"/>
2421+        <source>Customize your country settings</source>
2422+        <translation>Endre innstillinger for land</translation>
2423     </message>
2424     <message>
2425-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="918"/>
2426-        <source>Category: %1</source>
2427-        <translation>Kategori: %1</translation>
2428+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="881"/>
2429+        <source>Choose Country and Language</source>
2430+        <translation>Velg land og sprÃ¥k</translation>
2431     </message>
2432     <message>
2433-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="919"/>
2434-        <source>Use default player</source>
2435-        <translation>Bruk standardavspiller</translation>
2436+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="882"/>
2437+        <source>Customize your grabber settings</source>
2438+        <translation>Endre innstillinger for grabber</translation>
2439     </message>
2440     <message>
2441-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="920"/>
2442-        <source>Ignore</source>
2443-        <translation>Ignorer</translation>
2444+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="883"/>
2445+        <source>Artwork and Metadata</source>
2446+        <translation>Bildemateriale og metadata</translation>
2447     </message>
2448     <message>
2449-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="921"/>
2450-        <source>Find local trailers</source>
2451-        <translation>Finn trailere lokalt</translation>
2452+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="884"/>
2453+        <source>Wizard for main mythtv settings</source>
2454+        <translation>Veiviser for hovedinnstillinger</translation>
2455     </message>
2456     <message>
2457-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="922"/>
2458-        <source>Get Banner</source>
2459-        <translation>Hent banner</translation>
2460+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="885"/>
2461+        <source>Hardware Configuration</source>
2462+        <translation>Maskinvarekonfigurasjon</translation>
2463     </message>
2464     <message>
2465-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="923"/>
2466-        <source>Find local banner</source>
2467-        <translation>Finn bannere lokalt</translation>
2468+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="886"/>
2469+        <source>Choose your mythtv backend server</source>
2470+        <translation>Velg mythtv-tjener</translation>
2471     </message>
2472     <message>
2473-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="924"/>
2474-        <source>Get coverart</source>
2475-        <translation>Hent omslag</translation>
2476+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="887"/>
2477+        <source>Backend Selection</source>
2478+        <translation>Valg av tjener</translation>
2479     </message>
2480     <message>
2481-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="925"/>
2482-        <source>Find local coverart</source>
2483-        <translation>Finn omslagsfiler lokalt</translation>
2484+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="888"/>
2485+        <source>Change mythtv key bindings</source>
2486+        <translation>Endre tastetilordninger for MythTV</translation>
2487     </message>
2488     <message>
2489-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="926"/>
2490-        <source>Get Fanart</source>
2491-        <translation>Hent fanplakat</translation>
2492+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="889"/>
2493+        <source>Edit keys</source>
2494+        <translation>Rediger taster</translation>
2495     </message>
2496     <message>
2497-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="927"/>
2498-        <source>Find local fanart</source>
2499-        <translation>Finn fanplakat lokalt</translation>
2500+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="890"/>
2501+        <source>Context:</source>
2502+        <translation>Kontekst:</translation>
2503     </message>
2504     <message>
2505-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="928"/>
2506-        <source>Get Screenshot</source>
2507-        <translation>Hent skjermbilde</translation>
2508+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="891"/>
2509+        <source>Actions:</source>
2510+        <translation>Handlinger:</translation>
2511     </message>
2512     <message>
2513-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="929"/>
2514-        <source>Find local screenshot</source>
2515-        <translation>Finn skjermbilde lokalt</translation>
2516+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="892"/>
2517+        <source>Keys</source>
2518+        <translation>Taster</translation>
2519     </message>
2520     <message>
2521-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="930"/>
2522-        <source>Browsable</source>
2523-        <translation>Visbar</translation>
2524+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="893"/>
2525+        <source>Switch to Channel: %1</source>
2526+        <translation>Bytt til kanal: %1</translation>
2527     </message>
2528     <message>
2529-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="931"/>
2530-        <source>Filter video list</source>
2531-        <translation>Filtrer videolisten</translation>
2532+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="894"/>
2533+        <source>Storage Details</source>
2534+        <translation>Lagringsdetaljer</translation>
2535     </message>
2536     <message>
2537-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="409"/>
2538-        <source>Audio Configuration</source>
2539-        <translation>Lydkonfigurasjon</translation>
2540+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="895"/>
2541+        <source>Storage rate:</source>
2542+        <translation>Lagringsrate:</translation>
2543     </message>
2544     <message>
2545-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="410"/>
2546-        <source>Audio Device:</source>
2547-        <translation>Lydenhet:</translation>
2548+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="896"/>
2549+        <source>Decoder rate:</source>
2550+        <translation>Dekoder-rate:</translation>
2551     </message>
2552     <message>
2553-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="416"/>
2554-        <source>Number of Speakers:</source>
2555-        <translation>Antall hÞyttalere:</translation>
2556+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="897"/>
2557+        <source>File Buffer:</source>
2558+        <translation>Filbuffer:</translation>
2559     </message>
2560     <message>
2561-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="418"/>
2562-        <source>Video Configuration</source>
2563-        <translation>Videokonfigurasjon</translation>
2564+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="898"/>
2565+        <source>Video Details</source>
2566+        <translation>Videodetaljer</translation>
2567     </message>
2568     <message>
2569-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="419"/>
2570-        <source>Video Playback Profile:</source>
2571-        <translation>Avspillingsprofil for video:</translation>
2572+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="899"/>
2573+        <source>Video Res:</source>
2574+        <translation>OpplÞsning:</translation>
2575     </message>
2576     <message>
2577-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="420"/>
2578-        <source>Test Standard Definition</source>
2579-        <translation>Test Standard Definition</translation>
2580+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="900"/>
2581+        <source>%VIDEOWIDTH%x%VIDEOHEIGHT%@%VIDEOFRAMERATE%</source>
2582+        <translation>%VIDEOWIDTH%x%VIDEOHEIGHT%@%VIDEOFRAMERATE%</translation>
2583     </message>
2584     <message>
2585-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="421"/>
2586-        <source>Test High Definition</source>
2587-        <translation>Test High Definition</translation>
2588+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="901"/>
2589+        <source>Codec/Dec:</source>
2590+        <translation>Kodek/dek:</translation>
2591+    </message>
2592+    <message>
2593+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="902"/>
2594+        <source>%VIDEOCODEC%/%VIDEODECODER%</source>
2595+        <translation>%VIDEOCODEC%/%VIDEODECODER%</translation>
2596+    </message>
2597+    <message>
2598+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="903"/>
2599+        <source>CPU load:</source>
2600+        <translation>CPU last:</translation>
2601+    </message>
2602+    <message>
2603+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="904"/>
2604+        <source>FPS:</source>
2605+        <translation>FPS:</translation>
2606+    </message>
2607+    <message>
2608+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="905"/>
2609+        <source>A/V Sync:</source>
2610+        <translation>A/V Synk:</translation>
2611+    </message>
2612+    <message>
2613+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="906"/>
2614+        <source>decoded/free:</source>
2615+        <translation>dekodet/ledig:</translation>
2616+    </message>
2617+    <message>
2618+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="907"/>
2619+        <source>%VIDEOFRAMES% frames</source>
2620+        <translation>%VIDEOFRAMES% rammer</translation>
2621+    </message>
2622+    <message>
2623+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="908"/>
2624+        <source>Audio Details</source>
2625+        <translation>Lyddetaljer</translation>
2626+    </message>
2627+    <message>
2628+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="909"/>
2629+        <source>Audio codec:</source>
2630+        <translation>Lydkodek:</translation>
2631+    </message>
2632+    <message>
2633+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="910"/>
2634+        <source>Channels:</source>
2635+        <translation>Kanaler:</translation>
2636+    </message>
2637+    <message>
2638+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="911"/>
2639+        <source>Sample rate:</source>
2640+        <translation>Samplingsrate:</translation>
2641+    </message>
2642+    <message>
2643+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="912"/>
2644+        <source>%STARTTIME%-%ENDTIME% : %LENMINS% - %LONGCHANNEL%</source>
2645+        <translation>%STARTTIME%-%ENDTIME% : %LENMINS% - %LONGCHANNEL%</translation>
2646+    </message>
2647+    <message>
2648+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="913"/>
2649+        <source>LiveTV</source>
2650+        <translation>Direkte TV</translation>
2651+    </message>
2652+    <message>
2653+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="914"/>
2654+        <source>PreRecorded</source>
2655+        <translation>ForhÃ¥ndsopptak</translation>
2656+    </message>
2657+    <message>
2658+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="915"/>
2659+        <source>DVD</source>
2660+        <translation>DVD</translation>
2661+    </message>
2662+    <message>
2663+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="916"/>
2664+        <source>BD</source>
2665+        <translation>BD</translation>
2666+    </message>
2667+    <message>
2668+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="917"/>
2669+        <source>Recorded</source>
2670+        <translation>Tatt opp</translation>
2671+    </message>
2672+    <message>
2673+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="918"/>
2674+        <source>Update your channels</source>
2675+        <translation>Oppdater kanalene dine</translation>
2676+    </message>
2677+    <message>
2678+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="919"/>
2679+        <source>Seek Amount:</source>
2680+        <translation>SÞkemengde:</translation>
2681+    </message>
2682+    <message>
2683+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="920"/>
2684+        <source>Frame Number:</source>
2685+        <translation>Rammenummer:</translation>
2686+    </message>
2687+    <message>
2688+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="921"/>
2689+        <source>%FRAMEDISPLAY% / %CUTINDICATOR%</source>
2690+        <translation>%FRAMEDISPLAY% / %CUTINDICATOR%</translation>
2691+    </message>
2692+    <message>
2693+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="922"/>
2694+        <source>%TIMEDISPLAY% %VALUE%%UNITS%</source>
2695+        <translation>%TIMEDISPLAY% %VALUE%%UNITS%</translation>
2696+    </message>
2697+    <message>
2698+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="923"/>
2699+        <source>WATCH RECORDINGS</source>
2700+        <translation>SE PÅ OPPTAK</translation>
2701+    </message>
2702+    <message>
2703+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="924"/>
2704+        <source>channel</source>
2705+        <translation>kanal</translation>
2706+    </message>
2707+    <message>
2708+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="925"/>
2709+        <source>%startdate%, %starttime% - %endtime%</source>
2710+        <translation>%startdate%, %starttime% - %endtime%</translation>
2711+    </message>
2712+    <message>
2713+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="926"/>
2714+        <source>Size</source>
2715+        <translation>StÞrrelse</translation>
2716+    </message>
2717+    <message>
2718+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="927"/>
2719+        <source>Storage</source>
2720+        <translation>Lagring</translation>
2721+    </message>
2722+    <message>
2723+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="928"/>
2724+        <source>%timedate% - %description%</source>
2725+        <translation>%timedate% - %description%</translation>
2726+    </message>
2727+    <message>
2728+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="929"/>
2729+        <source>No recordings available, please schedule recordings first in order to watch them here</source>
2730+        <translation>Ingen opptak tilgjengelig, vennligst planlegg opptak slik at de kan bli tilgjengelig her</translation>
2731+    </message>
2732+    <message>
2733+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="930"/>
2734+        <source>Change display groups</source>
2735+        <translation>Endre viste grupper</translation>
2736+    </message>
2737+    <message>
2738+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="931"/>
2739+        <source>Catagories</source>
2740+        <translation>Kategorier</translation>
2741+    </message>
2742+    <message>
2743+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="932"/>
2744+        <source>Recording groups</source>
2745+        <translation>Opptakgrupper</translation>
2746+    </message>
2747+    <message>
2748+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="933"/>
2749+        <source>Watch list</source>
2750+        <translation>Se-liste</translation>
2751+    </message>
2752+    <message>
2753+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="934"/>
2754+        <source>Live TV</source>
2755+        <translation>Direkte TV</translation>
2756+    </message>
2757+    <message>
2758+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="935"/>
2759+        <source>Watched programs</source>
2760+        <translation>Opptak som er sett</translation>
2761+    </message>
2762+    <message>
2763+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="936"/>
2764+        <source>Customize meta data of your Recordings</source>
2765+        <translation>Endre metadata for opptakene dine</translation>
2766+    </message>
2767+    <message>
2768+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="937"/>
2769+        <source>Recording details</source>
2770+        <translation>Opptaksdetaljer</translation>
2771+    </message>
2772+    <message>
2773+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="938"/>
2774+        <source>TMDB/TVDB ID:</source>
2775+        <translation>TMDB/TVDB id:</translation>
2776+    </message>
2777+    <message>
2778+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="939"/>
2779+        <source>save</source>
2780+        <translation>Lagre</translation>
2781+    </message>
2782+    <message>
2783+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="940"/>
2784+        <source>PROGRAM GUIDE</source>
2785+        <translation>PROGRAMOVERSIKT</translation>
2786+    </message>
2787+    <message>
2788+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="941"/>
2789+        <source>%longchannel% - %titlesubtitle%</source>
2790+        <translation>%longchannel% - %titlesubtitle%</translation>
2791+    </message>
2792+    <message>
2793+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="942"/>
2794+        <source>VRC-Like recording scheduler</source>
2795+        <translation>VCR-aktig opptaksplanlegger</translation>
2796+    </message>
2797+    <message>
2798+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="943"/>
2799+        <source>Start Date:</source>
2800+        <translation>Startdato:</translation>
2801+    </message>
2802+    <message>
2803+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="944"/>
2804+        <source>Minutes</source>
2805+        <translation>minutter</translation>
2806+    </message>
2807+    <message>
2808+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="945"/>
2809+        <source>upcoming recordings</source>
2810+        <translation>Kommende opptak</translation>
2811+    </message>
2812+    <message>
2813+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="946"/>
2814+        <source>%title%  -  %timedate%</source>
2815+        <translation>%title%  -  %timedate%</translation>
2816+    </message>
2817+    <message>
2818+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="947"/>
2819+        <source>(%card%)</source>
2820+        <translation>(%card%)</translation>
2821+    </message>
2822+    <message>
2823+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="948"/>
2824+        <source>Input %card%:  %shorttimedate% on %longchannel%</source>
2825+        <translation>Inngang %card%:  %shorttimedate% pÃ¥ %longchannel%</translation>
2826+    </message>
2827+    <message>
2828+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="949"/>
2829+        <source>%longchannel% - %timedate%</source>
2830+        <translation>%longchannel% - %timedate%</translation>
2831+    </message>
2832+    <message>
2833+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="950"/>
2834+        <source>Recording Status</source>
2835+        <translation>Opptaksstatus</translation>
2836+    </message>
2837+    <message>
2838+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="951"/>
2839+        <source>Recording Group</source>
2840+        <translation>Opptaksgruppe</translation>
2841+    </message>
2842+    <message>
2843+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="952"/>
2844+        <source>Lenght</source>
2845+        <translation>Lengde</translation>
2846+    </message>
2847+    <message>
2848+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="953"/>
2849+        <source>Filter (1/2)</source>
2850+        <translation>Filter (1/2)</translation>
2851+    </message>
2852+    <message>
2853+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="954"/>
2854+        <source>You Haven&apos;t Scheduled Any Programs To Be Recorded.
2855+ To schedule a recording, exit this screen and select &apos;Program Guide&apos; or &apos;Program Finder&apos;.</source>
2856+        <translation>Du har ikke planlagt noen opptak.
2857+ For å planlegge et opptak, gå ut av dette skjermbildet og velg &apos;Programoversikt&apos; eller &apos;Programfinner&apos;.</translation>
2858+    </message>
2859+    <message>
2860+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="955"/>
2861+        <source>Channel Rec Priority</source>
2862+        <translation>Opptaksprioriteter for kanaler</translation>
2863+    </message>
2864+    <message>
2865+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="956"/>
2866+        <source>%callsign%  (Priority: %priority%)</source>
2867+        <translation>%callsign%  (Prioritet: %priority%)</translation>
2868+    </message>
2869+    <message>
2870+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="957"/>
2871+        <source>Name</source>
2872+        <translation>Navn</translation>
2873+    </message>
2874+    <message>
2875+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="958"/>
2876+        <source>Source</source>
2877+        <translation>Kilde</translation>
2878+    </message>
2879+    <message>
2880+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="959"/>
2881+        <source>Recording Priority</source>
2882+        <translation>Opptaksprioritet</translation>
2883+    </message>
2884+    <message>
2885+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="960"/>
2886+        <source>%rectypechar% - %titlesubtitle%</source>
2887+        <translation>%rectypechar% - %titlesubtitle%</translation>
2888+    </message>
2889+    <message>
2890+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="961"/>
2891+        <source>%progpriority% / %finalpriority%</source>
2892+        <translation>%progpriority% / %finalpriority%</translation>
2893+    </message>
2894+    <message>
2895+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="962"/>
2896+        <source>%titlesubtitle%  (Priority: %progpriority% / %finalpriority%)</source>
2897+        <translation>%titlesubtitle%  (Prioritet: %progpriority% / %finalpriority%)</translation>
2898+    </message>
2899+    <message>
2900+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="963"/>
2901+        <source>Final Priority</source>
2902+        <translation>Endelig prioritet</translation>
2903+    </message>
2904+    <message>
2905+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="964"/>
2906+        <source>Recording Type</source>
2907+        <translation>Opptakstype</translation>
2908+    </message>
2909+    <message>
2910+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="966"/>
2911+        <source>Current Rule Phrase:</source>
2912+        <translation>Gjeldende frase for regel:</translation>
2913+    </message>
2914+    <message>
2915+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="967"/>
2916+        <source>Current phrase to search for:</source>
2917+        <translation>Gjeldende frase for sÞk:</translation>
2918+    </message>
2919+    <message>
2920+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="968"/>
2921+        <source>Select Date:</source>
2922+        <translation>Velg dato:</translation>
2923+    </message>
2924+    <message>
2925+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="969"/>
2926+        <source>Select Time:</source>
2927+        <translation>Velg tid:</translation>
2928+    </message>
2929+    <message>
2930+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="970"/>
2931+        <source>Powersearch</source>
2932+        <translation>Avansert sÞk</translation>
2933+    </message>
2934+    <message>
2935+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="971"/>
2936+        <source>Edit Powersearch</source>
2937+        <translation>Rediger avansert sÞk</translation>
2938+    </message>
2939+    <message>
2940+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="972"/>
2941+        <source>Optional category:</source>
2942+        <translation>Valgfri kategori:</translation>
2943+    </message>
2944+    <message>
2945+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="973"/>
2946+        <source>Optional genre:</source>
2947+        <translation>Valgfri sjanger:</translation>
2948+    </message>
2949+    <message>
2950+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="974"/>
2951+        <source>Optional channel:</source>
2952+        <translation>Valgfri kanal:</translation>
2953+    </message>
2954+    <message>
2955+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="975"/>
2956+        <source>PROGRAM LIST</source>
2957+        <translation>PROGRAMLISTE</translation>
2958+    </message>
2959+    <message>
2960+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="976"/>
2961+        <source>%shorttimedate% - %title%</source>
2962+        <translation>%shorttimedate% - %title%</translation>
2963+    </message>
2964+    <message>
2965+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="977"/>
2966+        <source>Programid</source>
2967+        <translation>Program-ID</translation>
2968+    </message>
2969+    <message>
2970+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="978"/>
2971+        <source>No listings found for this program search</source>
2972+        <translation>Ingen programlister ble funnet for dette programsÞket</translation>
2973+    </message>
2974+    <message>
2975+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="979"/>
2976+        <source>PROGRAM DETAILS</source>
2977+        <translation>PROGRAMDETALJER</translation>
2978+    </message>
2979+    <message>
2980+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="980"/>
2981+        <source>Not sure which screen this is:</source>
2982+        <translation>Ikke sikker pÃ¥ hvilken skjerm dette er:</translation>
2983+    </message>
2984+    <message>
2985+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="981"/>
2986+        <source>SEARCH</source>
2987+        <translation>SØK</translation>
2988+    </message>
2989+    <message>
2990+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="982"/>
2991+        <source>PROGRAM SEARCH</source>
2992+        <translation>PROGRAMSØK</translation>
2993+    </message>
2994+    <message>
2995+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="983"/>
2996+        <source>%help1text%
2997+ %help2text%</source>
2998+        <translation>%help1text%
2999+ %help2text%</translation>
3000+    </message>
3001+    <message>
3002+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="984"/>
3003+        <source>MANAGE RECORDING RULES</source>
3004+        <translation>BEHANDLE OPPTAKSREGLER</translation>
3005+    </message>
3006+    <message>
3007+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="985"/>
3008+        <source>%callsign%, last recorded on %lastrecorded%</source>
3009+        <translation>%callsign%, sist tatt opp pÃ¥ %lastrecorded%</translation>
3010+    </message>
3011+    <message>
3012+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="986"/>
3013+        <source>(%category%) %longchannel% - %timedate%</source>
3014+        <translation>(%category%) %longchannel% - %timedate%</translation>
3015+    </message>
3016+    <message>
3017+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="987"/>
3018+        <source>Recording Profile</source>
3019+        <translation>Opptaksprofil</translation>
3020+    </message>
3021+    <message>
3022+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="988"/>
3023+        <source>Storage Group</source>
3024+        <translation>Lagringsgruppe</translation>
3025+    </message>
3026+    <message>
3027+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="989"/>
3028+        <source>Create advanced recording rules</source>
3029+        <translation>Lag avanserte opptaksregler</translation>
3030+    </message>
3031+    <message>
3032+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="990"/>
3033+        <source>Custom Edit</source>
3034+        <translation>Egendefinert redigering</translation>
3035+    </message>
3036+    <message>
3037+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="991"/>
3038+        <source>Customize your recording schedule</source>
3039+        <translation>Endre opptaksplan</translation>
3040+    </message>
3041+    <message>
3042+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="992"/>
3043+        <source>SCHEDULE EDITOR</source>
3044+        <translation>PLANLEGGINGSEDITOR</translation>
3045+    </message>
3046+    <message>
3047+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="993"/>
3048+        <source>Select recording rule:</source>
3049+        <translation>Velg opptaksregel:</translation>
3050+    </message>
3051+    <message>
3052+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="994"/>
3053+        <source>Post processing</source>
3054+        <translation>Etterprosessering</translation>
3055+    </message>
3056+    <message>
3057+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="995"/>
3058+        <source>Schedule info</source>
3059+        <translation>Info om tidsplan</translation>
3060+    </message>
3061+    <message>
3062+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="996"/>
3063+        <source>SCHEDULE OPTIONS</source>
3064+        <translation>OPPTAKSINNSTILLINGER</translation>
3065+    </message>
3066+    <message>
3067+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="997"/>
3068+        <source>Rule active:</source>
3069+        <translation>Regel aktiv:</translation>
3070+    </message>
3071+    <message>
3072+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="998"/>
3073+        <source>Start early:</source>
3074+        <translation>Start tidlig:</translation>
3075+    </message>
3076+    <message>
3077+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="999"/>
3078+        <source>End late:</source>
3079+        <translation>Slutt sent:</translation>
3080+    </message>
3081+    <message>
3082+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1000"/>
3083+        <source>Duplication Methode:</source>
3084+        <translation>Dupliseringsmetode:</translation>
3085+    </message>
3086+    <message>
3087+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1001"/>
3088+        <source>Duplication Scope:</source>
3089+        <translation>Dupliseringsomfang:</translation>
3090+    </message>
3091+    <message>
3092+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1002"/>
3093+        <source>STORAGE OPTIONS</source>
3094+        <translation>LAGRINGSINNSTILLINGER</translation>
3095+    </message>
3096+    <message>
3097+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1003"/>
3098+        <source>Recording group:</source>
3099+        <translation>Opptaksgruppe:</translation>
3100+    </message>
3101+    <message>
3102+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1004"/>
3103+        <source>Profile:</source>
3104+        <translation>Profil:</translation>
3105+    </message>
3106+    <message>
3107+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1005"/>
3108+        <source>Storage group:</source>
3109+        <translation>Lagringsgruppe:</translation>
3110+    </message>
3111+    <message>
3112+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1006"/>
3113+        <source>Play group:</source>
3114+        <translation>Spill gruppe:</translation>
3115+    </message>
3116+    <message>
3117+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1007"/>
3118+        <source>Max episodes:</source>
3119+        <translation>Maks episoder:</translation>
3120+    </message>
3121+    <message>
3122+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1008"/>
3123+        <source>Auto expire:</source>
3124+        <translation>Automatisk utlÞping:</translation>
3125+    </message>
3126+    <message>
3127+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1009"/>
3128+        <source>To be determined</source>
3129+        <translation>MÃ¥ defineres</translation>
3130+    </message>
3131+    <message>
3132+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1010"/>
3133+        <source>POSTPROCESSING OPTIONS</source>
3134+        <translation>INNSTILLINGER FOR ETTERPROSESSERING</translation>
3135+    </message>
3136+    <message>
3137+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1011"/>
3138+        <source>Run user job one</source>
3139+        <translation>KjÞr brukerjobb nr 1</translation>
3140+    </message>
3141+    <message>
3142+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1012"/>
3143+        <source>Run user job two</source>
3144+        <translation>KjÞr brukerjobb nr 2</translation>
3145+    </message>
3146+    <message>
3147+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1013"/>
3148+        <source>Run user job three</source>
3149+        <translation>KjÞr brukerjobb nr 3</translation>
3150+    </message>
3151+    <message>
3152+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1014"/>
3153+        <source>Run user job four</source>
3154+        <translation>KjÞr brukerjobb nr 4</translation>
3155+    </message>
3156+    <message>
3157+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1015"/>
3158+        <source>Metadata OPTIONS</source>
3159+        <translation>METADATA INNSTILLINGER</translation>
3160+    </message>
3161+    <message>
3162+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1016"/>
3163+        <source>Search Local</source>
3164+        <translation>SÞk lokal</translation>
3165+    </message>
3166+    <message>
3167+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1017"/>
3168+        <source>Search Net</source>
3169+        <translation>SÞk pÃ¥ nett</translation>
3170+    </message>
3171+    <message>
3172+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1018"/>
3173+        <source>Banner</source>
3174+        <translation>Banner</translation>
3175+    </message>
3176+    <message>
3177+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1019"/>
3178+        <source>%title%  -  %shortstarttimedate%  -  %channel%</source>
3179+        <translation>%title%  -  %shortstarttimedate%  -  %channel%</translation>
3180+    </message>
3181+    <message>
3182+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1020"/>
3183+        <source>(%statusbefore%) -&gt; (%statusafter%)</source>
3184+        <translation>(%statusbefore%) -&gt; (%statusafter%)</translation>
3185+    </message>
3186+    <message>
3187+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1021"/>
3188+        <source>(%statusbefore%) -&gt; (%statusafter%):  %shorttimedate% on %channel%</source>
3189+        <translation>(%statusbefore%) -&gt; (%statusafter%):  %shorttimedate% pÃ¥ %channel%</translation>
3190+    </message>
3191+    <message>
3192+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1022"/>
3193+        <source>You haven&apos;t made any changes in your Schedule.</source>
3194+        <translation>Du har ikke gjort noen endringer i opptaksplanen.</translation>
3195+    </message>
3196+    <message>
3197+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1023"/>
3198+        <source>Setup the behavior of the system events</source>
3199+        <translation>Sett opp systemhendelseshÃ¥ndtering</translation>
3200+    </message>
3201+    <message>
3202+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1024"/>
3203+        <source>Edit System events</source>
3204+        <translation>Rediger systemhendelser</translation>
3205+    </message>
3206+    <message>
3207+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1025"/>
3208+        <source>Choose a local theme or download new</source>
3209+        <translation>Velg et tema eller last ned nytt</translation>
3210+    </message>
3211+    <message>
3212+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1026"/>
3213+        <source>Up to date</source>
3214+        <translation>Oppdatert</translation>
3215+    </message>
3216+    <message>
3217+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1027"/>
3218+        <source>Update available</source>
3219+        <translation>Oppdatering tilgjengelig</translation>
3220+    </message>
3221+    <message>
3222+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1028"/>
3223+        <source>Locally installed</source>
3224+        <translation>Installert lokalt</translation>
3225+    </message>
3226+    <message>
3227+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1029"/>
3228+        <source>Resolution: %1</source>
3229+        <translation>OpplÞsning: %1</translation>
3230+    </message>
3231+    <message>
3232+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1030"/>
3233+        <source>Aspect: %1</source>
3234+        <translation>Aspekt: %1</translation>
3235+    </message>
3236+    <message>
3237+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1031"/>
3238+        <source>Download status</source>
3239+        <translation>Nedlastingsstatus</translation>
3240+    </message>
3241+    <message>
3242+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1032"/>
3243+        <source>System status</source>
3244+        <translation>Systemstatus</translation>
3245+    </message>
3246+    <message>
3247+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1033"/>
3248+        <source>Inspired by MediaStream: The theme has been made to look like the original XBMC skin were posible. Looks best with the matching menu structure in the MythMediaStreamMenu folder as this theme its menu lay-out is tailored for this particular menu.</source>
3249+        <translation>Inspirert av MediaStream: Temaet er laget for Ã¥ ligne pÃ¥ det orginale XMBC temaet der det er mulig. Temaet ser best ut med menystrukturen i MythMediaStream-mappen da menylayouten er laget for dette spesielle temaet. </translation>
3250+    </message>
3251+    <message>
3252+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1034"/>
3253+        <source>VIDEO MANAGER</source>
3254+        <translation>VIDEOBEHANDLER</translation>
3255+    </message>
3256+    <message>
3257+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1035"/>
3258+        <source>Director</source>
3259+        <translation>RegissÞr</translation>
3260+    </message>
3261+    <message>
3262+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1036"/>
3263+        <source>N/A</source>
3264+        <translation>I/T</translation>
3265+    </message>
3266+    <message>
3267+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1037"/>
3268+        <source>Rating</source>
3269+        <translation>Rangering</translation>
3270+    </message>
3271+    <message>
3272+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1038"/>
3273+        <source>%USERRATING% - %RATING% - %STARS%</source>
3274+        <translation>%USERRATING% - %RATING% - %STARS%</translation>
3275+    </message>
3276+    <message>
3277+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1039"/>
3278+        <source>Season</source>
3279+        <translation>Sesong</translation>
3280+    </message>
3281+    <message>
3282+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1040"/>
3283+        <source>VIDEO LIST</source>
3284+        <translation>VIDEOLISTE</translation>
3285+    </message>
3286+    <message>
3287+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1041"/>
3288+        <source>%TITLE% %SUBTITLE% (%YEAR%)</source>
3289+        <translation>%TITLE% %SUBTITLE% (%YEAR%)</translation>
3290+    </message>
3291+    <message>
3292+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1042"/>
3293+        <source>%USERRATING%/10 - %RATING%</source>
3294+        <translation>%USERRATING%/10 - %RATING%</translation>
3295+    </message>
3296+    <message>
3297+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1043"/>
3298+        <source>VIDEO BROWSER</source>
3299+        <translation>VIDEOUTFORSKER</translation>
3300+    </message>
3301+    <message>
3302+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1044"/>
3303+        <source>%TITLE% %SUBTITLE%</source>
3304+        <translation>%TITLE% %SUBTITLE%</translation>
3305+    </message>
3306+    <message>
3307+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1045"/>
3308+        <source>Movie Details</source>
3309+        <translation>Filmdetaljer</translation>
3310+    </message>
3311+    <message>
3312+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1047"/>
3313+        <source>Star rating</source>
3314+        <translation>Stjernerating</translation>
3315+    </message>
3316+    <message>
3317+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1048"/>
3318+        <source>%USERRATING%/10</source>
3319+        <translation>%USERRATING%/10</translation>
3320+    </message>
3321+    <message>
3322+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1049"/>
3323+        <source>Season and Episode</source>
3324+        <translation>Sesong og episode</translation>
3325+    </message>
3326+    <message>
3327+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1050"/>
3328+        <source>s00e00</source>
3329+        <translation>s00e00</translation>
3330+    </message>
3331+    <message>
3332+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1051"/>
3333+        <source>VIDEO GALLERY</source>
3334+        <translation>VIDEOGALLERI</translation>
3335+    </message>
3336+    <message>
3337+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1052"/>
3338+        <source>Star rating:</source>
3339+        <translation>Stjernerating:</translation>
3340+    </message>
3341+    <message>
3342+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1053"/>
3343+        <source>Customize meta data of your videos</source>
3344+        <translation>Endre metadata for videoene dine</translation>
3345+    </message>
3346+    <message>
3347+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1054"/>
3348+        <source>Video details</source>
3349+        <translation>Videodetaljer</translation>
3350+    </message>
3351+    <message>
3352+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1055"/>
3353+        <source>Parential level:</source>
3354+        <translation>ForeldrenivÃ¥:</translation>
3355+    </message>
3356+    <message>
3357+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1056"/>
3358+        <source>Browseble:</source>
3359+        <translation>Visbar:</translation>
3360+    </message>
3361+    <message>
3362+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1057"/>
3363+        <source>Screenshot</source>
3364+        <translation>Skjermbilde</translation>
3365+    </message>
3366+    <message>
3367+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1058"/>
3368+        <source>Trailer</source>
3369+        <translation>Trailer</translation>
3370+    </message>
3371+    <message>
3372+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1059"/>
3373+        <source>Full plot:</source>
3374+        <translation>Full handling:</translation>
3375+    </message>
3376+    <message>
3377+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1060"/>
3378+        <source>Season and Episode:</source>
3379+        <translation>Sesong og episode:</translation>
3380+    </message>
3381+    <message>
3382+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1061"/>
3383+        <source>Setup file associations for your videos</source>
3384+        <translation>Sett opp filtilknytninger for videoene dine</translation>
3385+    </message>
3386+    <message>
3387+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1062"/>
3388+        <source>File Associations</source>
3389+        <translation>Filtilknytninger</translation>
3390+    </message>
3391+    <message>
3392+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1063"/>
3393+        <source>Setup player to play your videos</source>
3394+        <translation>Sett opp avspiller for videoene dine</translation>
3395+    </message>
3396+    <message>
3397+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1064"/>
3398+        <source>Setup filter for your video library</source>
3399+        <translation>Sett opp filter for videobiblioteket ditt</translation>
3400+    </message>
3401+    <message>
3402+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1065"/>
3403+        <source>InetRef:</source>
3404+        <translation>InetRef:</translation>
3405+    </message>
3406+    <message>
3407+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1066"/>
3408+        <source>Sort by:</source>
3409+        <translation>Sorter etter:</translation>
3410+    </message>
3411+    <message>
3412+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1067"/>
3413+        <source>Setup metadata for your video library</source>
3414+        <translation>Sett opp metadata for videobiblioteket ditt</translation>
3415+    </message>
3416+    <message>
3417+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1068"/>
3418+        <source>Metadata settings</source>
3419+        <translation>Innstillinger for metadata</translation>
3420+    </message>
3421+    <message>
3422+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1111"/>
3423+        <source>%STARTDATE%   %STARTTIME%% - |ENDTIME%</source>
3424+        <translation>%STARTDATE%   %STARTTIME%% - |ENDTIME%</translation>
3425+    </message>
3426+    <message>
3427+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1117"/>
3428+        <source>Using the text areas below, you can change the recording title, subtitle, and description.
3429+
3430+Once you have completed your modifications, click the &quot;Save&quot; button.</source>
3431+        <translation>Ved Ã¥ bruke tekstfeltene under sÃ¥ kan du endre opptakstittel, undertittel og beskrivelse.
3432+
3433+Når du er ferdig med å endre teksten, trykk &quot;Lagre&quot; knappen.</translation>
3434+    </message>
3435+    <message>
3436+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1118"/>
3437+        <source>You Haven&apos;t Scheduled Any Programs To Be Recorded. To schedule a recording, exit this screen and select &apos;Program Guide&apos; or &apos;Program Finder&apos;</source>
3438+        <translation>Du har ikke planlagt noen opptak. For Ã¥ planlegge et opptak, gÃ¥ ut av dette skjermbildet og velg &apos;Programoversikt&apos; eller &apos;Programfinner&apos;</translation>
3439+    </message>
3440+    <message>
3441+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1120"/>
3442+        <source>Press Up/Down from letter list, to navigate to another list.  Press Left/Right from Show or Episode list to navigate to another list.</source>
3443+        <translation>For Ã¥ navigere til en annen liste, trykk opp/ned fra bokstavlisten, eller trykk venstre/hÞyre fra episode/sendingslisten.</translation>
3444+    </message>
3445+    <message>
3446+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1121"/>
3447+        <source>%Using the &apos;|TEMPLATE|&apos; template%</source>
3448+        <translation>%Bruker &apos;|TEMPLATE|&apos; malen%</translation>
3449+    </message>
3450+    <message>
3451+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1122"/>
3452+        <source>Schedule Type:</source>
3453+        <translation>Type opptaksplan:</translation>
3454+    </message>
3455+    <message>
3456+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1123"/>
3457+        <source>Repeats:</source>
3458+        <translation>Gjentaginger:</translation>
3459+    </message>
3460+    <message>
3461+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1134"/>
3462+        <source>Designed to show off some different element arrangements available in Myth 0.25.  Tested at 1280x720 and with Français. Reminder: On Watch Recordings screen [Rew] and [FF] can be used to change the Rec. Group.</source>
3463+        <translation>Designet for Ã¥ vise forskjellige elementorganiseringer tilgjengelig i MythTV 0.25.  Testet med 1280x720 pÃ¥ fransk. Husk: I &apos;Vis opptak&apos; skjermbildet brukes [Rew] og [Fwd] for Ã¥ bytte opptaksgruppe.</translation>
3464+    </message>
3465+    <message>
3466+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1137"/>
3467+        <source>No videos in library, or no files found.  If you have configured a video directory, press MENU and select &quot;Scan for Changes.&quot;</source>
3468+        <translation>Ingen videoer i biblioteket, eller ingen filer funnet.  Hvis du har konfigurert en videokatalog, trykk MENY knappen og velg &quot;SÞk etter endringer.&quot;</translation>
3469+    </message>
3470+    <message>
3471+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1152"/>
3472+        <source>Designed to show off some different element arrangements available in Myth 0.25.  Reminder: On Watch Recordings screen [Rew] and [FF] can be used to change the Rec. Group.</source>
3473+        <translation>Designet for Ã¥ vise forskjellige elementorganiseringer tilgjengelig i MythTV 0.25.  Husk: I &apos;Vis opptak&apos; skjermbildet brukes [Rew] og [Fwd] for Ã¥ bytte opptaksgruppe.</translation>
3474+    </message>
3475+    <message>
3476+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1153"/>
3477+        <source>Animation, transparency and fanart for mythtv 0.25</source>
3478+        <translation>Animasjoner, gjennomsiktighet og fanplakater for mythtv 0.25</translation>
3479+    </message>
3480+    <message>
3481+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1155"/>
3482+        <source>Readability is a theme for MythTV 0.25 and above that focusses on showing UI elements in a way that is easily readable on a TV when viewed from a distance. It is based on the Mythbuntu theme, but also borrows from a number of XBMC theme (Aeon and Confluence) for inspiration.</source>
3483+        <translation>Readability er et tema for MythTV 0.25 og hÞyere som fokuserer pÃ¥ Ã¥ vise grensesnittelementene slik at de er lett synlig pÃ¥ avstand. Det er basert pÃ¥ Mythbuntu temaet, men lÃ¥ner ogsÃ¥ fra noen XBMC temaer (Aeon og Confluence).</translation>
3484+    </message>
3485+    <message>
3486+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1159"/>
3487+        <source>A UI and OSD theme with focus on fanart, banners and cover display.</source>
3488+        <translation>Et grensesnitt og skjermtekst-tema med fokus pÃ¥ fanplakater, bannere og billedmateriale.</translation>
3489+    </message>
3490+    <message>
3491+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="345"/>
3492+        <source>Select Time &amp; Date</source>
3493+        <translation>Velg tid og dato</translation>
3494+    </message>
3495+    <message>
3496+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="400"/>
3497+        <source>Artwork and Metadata Sources</source>
3498+        <translation>Kilder til metadata og bildemateriale</translation>
3499+    </message>
3500+    <message>
3501+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="401"/>
3502+        <source>Movie Metadata Source:</source>
3503+        <translation>Kilde til metadata for filmer:</translation>
3504+    </message>
3505+    <message>
3506+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="402"/>
3507+        <source>Television Metadata Source:</source>
3508+        <translation>Kilde til metadata for TV:</translation>
3509+    </message>
3510+    <message>
3511+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="403"/>
3512+        <source>Game Metadata Source:</source>
3513+        <translation>Kilde til metadata for spill:</translation>
3514+    </message>
3515+    <message>
3516+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="404"/>
3517+        <source>Perform daily updates of recording artwork</source>
3518+        <translation>UtfÞr daglige oppdateringer av bildemateriale for opptak</translation>
3519+    </message>
3520+    <message>
3521+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="405"/>
3522+        <source>MythTV Configuration Wizard</source>
3523+        <translation>Konfigurasjonsveiviser for MythTV</translation>
3524+    </message>
3525+    <message>
3526+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1119"/>
3527+        <source>name</source>
3528+        <translation>Navn</translation>
3529+    </message>
3530+    <message>
3531+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="965"/>
3532+        <source>Select a clause from the list:</source>
3533+        <translation>Velg en klausul fra listen:</translation>
3534+    </message>
3535+    <message>
3536+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1124"/>
3537+        <source>Filter Options</source>
3538+        <translation>Filtervalg</translation>
3539+    </message>
3540+    <message>
3541+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1125"/>
3542+        <source>Select the filters that should be applied for this recording.</source>
3543+        <translation>Velg hvilke filtre som skal benyttes for dette opptaket.</translation>
3544+    </message>
3545+    <message>
3546+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1126"/>
3547+        <source>-&gt;</source>
3548+        <translation>-&gt;</translation>
3549+    </message>
3550+    <message>
3551+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1127"/>
3552+        <source>TMDB/TVDB #</source>
3553+        <translation>TMDB/TVDB nr</translation>
3554+    </message>
3555+    <message>
3556+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1128"/>
3557+        <source>Status</source>
3558+        <translation>Status</translation>
3559+    </message>
3560+    <message>
3561+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1129"/>
3562+        <source>Standby Mode</source>
3563+        <translation>Hvilemodus</translation>
3564+    </message>
3565+    <message>
3566+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1130"/>
3567+        <source>(%1) +</source>
3568+        <translation>(%1) +</translation>
3569+    </message>
3570+    <message>
3571+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1131"/>
3572+        <source>= %1</source>
3573+        <translation>= %1</translation>
3574+    </message>
3575+    <message>
3576+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1132"/>
3577+        <source>(Last: %1)</source>
3578+        <translation>(Siste: %1)</translation>
3579+    </message>
3580+    <message>
3581+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1133"/>
3582+        <source>%|(STARS|) %%DESCRIPTION%</source>
3583+        <translation>%|(STARS|) %%DESCRIPTION%</translation>
3584+    </message>
3585+    <message>
3586+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1135"/>
3587+        <source>Year: %1</source>
3588+        <translation>År: %1</translation>
3589+    </message>
3590+    <message>
3591+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1136"/>
3592+        <source>IMDB: %1</source>
3593+        <translation>IMDB: %1</translation>
3594+    </message>
3595+    <message>
3596+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1138"/>
3597+        <source>Category: %1</source>
3598+        <translation>Kategori: %1</translation>
3599+    </message>
3600+    <message>
3601+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1139"/>
3602+        <source>Use default player</source>
3603+        <translation>Bruk standardavspiller</translation>
3604+    </message>
3605+    <message>
3606+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1140"/>
3607+        <source>Ignore</source>
3608+        <translation>Ignorer</translation>
3609+    </message>
3610+    <message>
3611+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1141"/>
3612+        <source>Find local trailers</source>
3613+        <translation>Finn trailere lokalt</translation>
3614+    </message>
3615+    <message>
3616+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1142"/>
3617+        <source>Get Banner</source>
3618+        <translation>Hent banner</translation>
3619+    </message>
3620+    <message>
3621+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1143"/>
3622+        <source>Find local banner</source>
3623+        <translation>Finn bannere lokalt</translation>
3624+    </message>
3625+    <message>
3626+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1144"/>
3627+        <source>Get coverart</source>
3628+        <translation>Hent omslag</translation>
3629+    </message>
3630+    <message>
3631+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1145"/>
3632+        <source>Find local coverart</source>
3633+        <translation>Finn omslagsfiler lokalt</translation>
3634+    </message>
3635+    <message>
3636+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1146"/>
3637+        <source>Get Fanart</source>
3638+        <translation>Hent fanplakat</translation>
3639+    </message>
3640+    <message>
3641+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1147"/>
3642+        <source>Find local fanart</source>
3643+        <translation>Finn fanplakat lokalt</translation>
3644+    </message>
3645+    <message>
3646+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1148"/>
3647+        <source>Get Screenshot</source>
3648+        <translation>Hent skjermbilde</translation>
3649+    </message>
3650+    <message>
3651+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1149"/>
3652+        <source>Find local screenshot</source>
3653+        <translation>Finn skjermbilde lokalt</translation>
3654+    </message>
3655+    <message>
3656+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1150"/>
3657+        <source>Browsable</source>
3658+        <translation>Visbar</translation>
3659+    </message>
3660+    <message>
3661+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1151"/>
3662+        <source>Filter video list</source>
3663+        <translation>Filtrer videolisten</translation>
3664+    </message>
3665+    <message>
3666+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="409"/>
3667+        <source>Audio Configuration</source>
3668+        <translation>Lydkonfigurasjon</translation>
3669+    </message>
3670+    <message>
3671+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="410"/>
3672+        <source>Audio Device:</source>
3673+        <translation>Lydenhet:</translation>
3674+    </message>
3675+    <message>
3676+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="416"/>
3677+        <source>Number of Speakers:</source>
3678+        <translation>Antall hÞyttalere:</translation>
3679+    </message>
3680+    <message>
3681+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="418"/>
3682+        <source>Video Configuration</source>
3683+        <translation>Videokonfigurasjon</translation>
3684+    </message>
3685+    <message>
3686+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="419"/>
3687+        <source>Video Playback Profile:</source>
3688+        <translation>Avspillingsprofil for video:</translation>
3689+    </message>
3690+    <message>
3691+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="420"/>
3692+        <source>Test Standard Definition</source>
3693+        <translation>Test Standard Definition</translation>
3694+    </message>
3695+    <message>
3696+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="421"/>
3697+        <source>Test High Definition</source>
3698+        <translation>Test High Definition</translation>
3699     </message>
3700     <message>
3701         <location filename="../themes/themestrings.h" line="506"/>
3702@@ -21804,37 +22934,37 @@ Hvis du velger &quot;Bruk standardavspiller&quot; vil avspillerkommandoen for en
3703         <translation>Ses/Ep:</translation>
3704     </message>
3705     <message>
3706-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="857"/>
3707+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1079"/>
3708         <source>Background:</source>
3709         <translation>Bakgrunn:</translation>
3710     </message>
3711     <message>
3712-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="934"/>
3713+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1154"/>
3714         <source>LCARS</source>
3715         <translation>LCARS</translation>
3716     </message>
3717     <message>
3718-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="935"/>
3719+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1156"/>
3720         <source> Retro Originally by Gerhard Aldorf MythUI version based on MythCenter by Jeroen Brosens Conversion of Retro to MythUI by Chris Candreva A generally blue theme. Icon style is realistic based on clasic, &apos;Retro&apos; styles. </source>
3721         <translation>Retro, opprinnelig av Gerhard Aldorf. MythUI versjon basert pÃ¥ MythCenter av Jeroen Brosens. Konvertering av Retro til MythUI av Chris Candreva. Et generelt sett blÃ¥tt tema. Ikonstil er basert pÃ¥ klassisk &apos;Retro&apos; stil. </translation>
3722     </message>
3723     <message>
3724-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="936"/>
3725+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1157"/>
3726         <source>TintedGlass is a transparent theme that is a little old school MythTV yet takes advantage of new MythUI features.</source>
3727         <translation>TintedGlass er et transparent tema av den gamle skolen men som likevel bruker de nye MythUI mulighetene.</translation>
3728     </message>
3729     <message>
3730-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="937"/>
3731+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1158"/>
3732         <source>a nice transparent theme to use your own background if you want. just copy your favorite picture (be sure that its resolution is 1920x1200) to /usr/share/mythtv/themes/TransBlue/background.jpg</source>
3733         <translation>Et fint transparent tema hvor du kan bruke din egen bakgrunn hvis du vil, bare kopier ditt favorittbilde (pass pÃ¥ at opplÞsningen er 1920x1200) til /usr/share/mythtv/themes/TransBlue/background.jpg</translation>
3734     </message>
3735     <message>
3736-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="939"/>
3737+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1160"/>
3738         <source>blootube-ng is a theme based on the original blootube-wide by Justin Hornsby (justin.hornsby@gmail.com) which uses very large graphics associated with every menu entry. All changes where made to bring this theme forward to MythTV 0.24.</source>
3739         <translation>blootube-ng er et tema basert pÃ¥ blootube-wide av Justin Hornsby (justin.hornsby@gmail.com) som bruker stor grafikk knyttet til alle menyvalgene. Alle nÞdvendige endringer er gjort for Ã¥ utvikle dette temaet videre til MythTV 0.24.</translation>
3740     </message>
3741     <message>
3742-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="940"/>
3743+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1161"/>
3744         <source>Blue-abstract is a modern looking theme meant for widescreen HD displays. The blue background and the consistent layout makes it an attractive and elegant looking theme.</source>
3745         <translation>Blue-abstract er et tema med moderne utseende ment for bredskjerm HD-format. Den blÃ¥ bakgrunnen og det gjennomgÃ¥ende oppsettet gjÞr dette til et attraktivt og elegant tema.</translation>
3746     </message>
3747@@ -22104,7 +23234,7 @@ Hvis du velger &quot;Bruk standardavspiller&quot; vil avspillerkommandoen for en
3748         <translation>Informasjonssenter</translation>
3749     </message>
3750     <message>
3751-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="875"/>
3752+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1046"/>
3753         <source>None</source>
3754         <translation>Ingen</translation>
3755     </message>
3756@@ -22921,7 +24051,7 @@ Hvis du velger &quot;Bruk standardavspiller&quot; vil avspillerkommandoen for en
3757         <translation>Handlinger</translation>
3758     </message>
3759     <message>
3760-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="848"/>
3761+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1070"/>
3762         <source>%|&quot;SUBTITLE|&quot;% %STARS% %DESCRIPTION%</source>
3763         <translation>%|&quot;SUBTITLE|&quot;% %STARS% %DESCRIPTION%</translation>
3764     </message>
3765@@ -22946,7 +24076,7 @@ Hvis du velger &quot;Bruk standardavspiller&quot; vil avspillerkommandoen for en
3766         <translation>Statusikoner</translation>
3767     </message>
3768     <message>
3769-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="850"/>
3770+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1072"/>
3771         <source>%LONGREPEAT%%YEARSTARS%%DESCRIPTION%</source>
3772         <translation>%LONGREPEAT%%YEARSTARS%%DESCRIPTION%</translation>
3773     </message>
3774@@ -23047,7 +24177,7 @@ Hvis du velger &quot;Bruk standardavspiller&quot; vil avspillerkommandoen for en
3775         <translation>KjÞr brukerjobb #1</translation>
3776     </message>
3777     <message>
3778-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="855"/>
3779+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1077"/>
3780         <source>Run User job #2</source>
3781         <translation>KjÞr brukerjobb #2</translation>
3782     </message>
3783@@ -23367,7 +24497,7 @@ Hvis du velger &quot;Bruk standardavspiller&quot; vil avspillerkommandoen for en
3784         <translation>Forrige</translation>
3785     </message>
3786     <message>
3787-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="864"/>
3788+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1086"/>
3789         <source>Prev</source>
3790         <translation>Forrige</translation>
3791     </message>
3792@@ -24006,177 +25136,177 @@ Når du er ferdig kan du trykke &quot;OK&quot; for å sÞke.</translation>
3793         <translation>Konverter opptak automatisk</translation>
3794     </message>
3795     <message>
3796-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="851"/>
3797+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1073"/>
3798         <source>(1) All (2) Important</source>
3799         <translation>(1) Alle (2) Viktige</translation>
3800     </message>
3801     <message>
3802-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="858"/>
3803+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1080"/>
3804         <source>Cert.:</source>
3805         <translation>Sertifikat:</translation>
3806     </message>
3807     <message>
3808-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="859"/>
3809+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1081"/>
3810         <source>Age:</source>
3811         <translation>Alder:</translation>
3812     </message>
3813     <message>
3814-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="860"/>
3815+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1082"/>
3816         <source>TMDB/TVDB No.:</source>
3817         <translation>TMDB/TVDB nr:</translation>
3818     </message>
3819     <message>
3820-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="861"/>
3821+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1083"/>
3822         <source>Unique Player:</source>
3823         <translation>Unik avspiller:</translation>
3824     </message>
3825     <message>
3826-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="862"/>
3827+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1084"/>
3828         <source>Search...</source>
3829         <translation>SÞk...</translation>
3830     </message>
3831     <message>
3832-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="863"/>
3833+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1085"/>
3834         <source>%DATE%   %TIME%</source>
3835         <translation>%DATE%   %TIME%</translation>
3836     </message>
3837     <message>
3838-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="865"/>
3839+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1087"/>
3840         <source>unrestricted</source>
3841         <translation>ikke begrenset</translation>
3842     </message>
3843     <message>
3844-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="866"/>
3845+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1088"/>
3846         <source>partially restricted</source>
3847         <translation>noe begrenset</translation>
3848     </message>
3849     <message>
3850-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="867"/>
3851+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1089"/>
3852         <source>mostly restricted</source>
3853         <translation>i hovedsak begrenset</translation>
3854     </message>
3855     <message>
3856-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="868"/>
3857+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1090"/>
3858         <source>restricted</source>
3859         <translation>begrenset</translation>
3860     </message>
3861     <message>
3862-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="869"/>
3863+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1091"/>
3864         <source>(%1)</source>
3865         <translation>(%1)</translation>
3866     </message>
3867     <message>
3868-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="870"/>
3869+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1092"/>
3870         <source>%|RATING| %%|(STARS|) %%DESCRIPTION%</source>
3871         <translation>%|RATING| %%|(STARS|) %%DESCRIPTION%</translation>
3872     </message>
3873     <message>
3874-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="871"/>
3875+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1093"/>
3876         <source>%1</source>
3877         <translation>%1</translation>
3878     </message>
3879     <message>
3880-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="872"/>
3881+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1094"/>
3882         <source>%1 matches</source>
3883         <translation>%1 treff</translation>
3884     </message>
3885     <message>
3886-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="873"/>
3887+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1095"/>
3888         <source>%TITLE%% - |SUBTITLE%</source>
3889         <translation>%TITLE%% - |SUBTITLE%</translation>
3890     </message>
3891     <message>
3892-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="874"/>
3893+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1096"/>
3894         <source>Channel Icons</source>
3895         <translation>Kanalikoner</translation>
3896     </message>
3897     <message>
3898-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="876"/>
3899+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1097"/>
3900         <source>Storage to Buffer</source>
3901         <translation>Lagring til buffer</translation>
3902     </message>
3903     <message>
3904-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="877"/>
3905+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1098"/>
3906         <source>: %1</source>
3907         <translation>: %1</translation>
3908     </message>
3909     <message>
3910-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="878"/>
3911+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1099"/>
3912         <source>Buffer to Decoder</source>
3913         <translation>Buffer til dekoder</translation>
3914     </message>
3915     <message>
3916-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="879"/>
3917+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1100"/>
3918         <source>Available Buffer</source>
3919         <translation>Tilgjengelig buffer</translation>
3920     </message>
3921     <message>
3922-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="880"/>
3923+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1101"/>
3924         <source>: %BUFFERAVAIL% of %BUFFERSIZE%Mb</source>
3925         <translation>: %BUFFERAVAIL% av %BUFFERSIZE%Mb</translation>
3926     </message>
3927     <message>
3928-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="881"/>
3929+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1102"/>
3930         <source>FPS</source>
3931         <translation>FPS</translation>
3932     </message>
3933     <message>
3934-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="882"/>
3935+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1103"/>
3936         <source>A/V Sync</source>
3937         <translation>A/V Synk</translation>
3938     </message>
3939     <message>
3940-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="883"/>
3941+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1104"/>
3942         <source>Frames decoded /free</source>
3943         <translation>Rammer dekodet/ledig</translation>
3944     </message>
3945     <message>
3946-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="884"/>
3947+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1105"/>
3948         <source>CPUs</source>
3949         <translation>CPUer</translation>
3950     </message>
3951     <message>
3952-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="885"/>
3953+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1106"/>
3954         <source>Codec/Dec</source>
3955         <translation>Kodek/dek</translation>
3956     </message>
3957     <message>
3958-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="886"/>
3959+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1107"/>
3960         <source>: %VIDEOCODEC% %VIDEODECODER%</source>
3961         <translation>: %VIDEOCODEC% %VIDEODECODER%</translation>
3962     </message>
3963     <message>
3964-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="887"/>
3965+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1108"/>
3966         <source>: %VIDEOWIDTH%x%VIDEOHEIGHT%@%VIDEOFRAMERATE%fps</source>
3967         <translation>: %VIDEOWIDTH%x%VIDEOHEIGHT%@%VIDEOFRAMERATE%fps</translation>
3968     </message>
3969     <message>
3970-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="888"/>
3971+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1109"/>
3972         <source>Sample rate</source>
3973         <translation>Samplingsrate</translation>
3974     </message>
3975     <message>
3976-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="889"/>
3977+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1110"/>
3978         <source>%DESCRIPTION% %(|REMAININGTIME|)%%(|BEHINDTIME|)%%VALUE%%UNITS%</source>
3979         <translation>%DESCRIPTION% %(|REMAININGTIME|)%%(|BEHINDTIME|)%%VALUE%%UNITS%</translation>
3980     </message>
3981     <message>
3982-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="891"/>
3983+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1112"/>
3984         <source>%|&quot;SUBTITLE|&quot;% %|(STARS|) %%DESCRIPTION%</source>
3985         <translation>%|&quot;SUBTITLE|&quot;% %|(STARS|) %%DESCRIPTION%</translation>
3986     </message>
3987     <message>
3988-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="892"/>
3989+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1113"/>
3990         <source>Channel Name:</source>
3991         <translation>Kanalnavn:</translation>
3992     </message>
3993     <message>
3994-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="893"/>
3995+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1114"/>
3996         <source>XMLTV ID:</source>
3997         <translation>XMLTV-ID:</translation>
3998     </message>
3999     <message numerus="yes">
4000-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="895"/>
4001+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1116"/>
4002         <source>There is/are %n recording(s) in this display group</source>
4003         <translation>
4004             <numerusform>Det er %n opptak i denne visningsgruppen</numerusform>
4005@@ -24549,22 +25679,22 @@ Til slutt kan du teste, slå på, lagre eller slå av regelen din.</translation>
4006         <translation>Graphite er et tema som fremhever MythUI forbedringene slik som alfa, animasjon, unike layouter og brukerspesifikke bakgrunnsbilder.  Det bruker ekstremt mye minne.</translation>
4007     </message>
4008     <message>
4009-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="849"/>
4010+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1071"/>
4011         <source>No Recordings available, or screen loading...</source>
4012         <translation>Ingen opptak tilgjengelig, eller skjermbildet lastes...</translation>
4013     </message>
4014     <message>
4015-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="852"/>
4016+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1074"/>
4017         <source>Schedule Options Editor</source>
4018         <translation>Editor for innstillinger av opptaksplan</translation>
4019     </message>
4020     <message>
4021-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="853"/>
4022+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1075"/>
4023         <source>Storage Options Editor</source>
4024         <translation>Editor for lagringsinnstillinger</translation>
4025     </message>
4026     <message>
4027-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="854"/>
4028+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1076"/>
4029         <source>Post Processing Editor</source>
4030         <translation>Editor for etterprosessering</translation>
4031     </message>
4032@@ -24589,7 +25719,7 @@ Til slutt kan du teste, slå på, lagre eller slå av regelen din.</translation>
4033         <translation>%YEARSTARS% %DESCRIPTION% %LONGREPEAT%</translation>
4034     </message>
4035     <message>
4036-        <location filename="../themes/themestrings.h" line="894"/>
4037+        <location filename="../themes/themestrings.h" line="1115"/>
4038         <source>No recordings exist</source>
4039         <translation>Det finnes ingen opptak</translation>
4040     </message>